WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, toekomst: cirkelproces en multiculturalisten

14 mei 2010

Voor de volledigheid een deel van het eerdere artikel over het cirkelproces in het geval, van de voetbalclub Quick, nu aangevuld met de multiculturalistische reactie.


Uit: De Volkskrant, 10-05-2010, van verslaggeefster Anja Sligter

Allochtonenstop valt verkeerd bij amateurvoetballers Quick

Voetbalclub Quick 1888 wil een wachtlijst voor allochtonen. Het idee roept verzet op.

...   Allochtone ouders hebben een andere kijk op het verenigingsleven, zegt facilitair directeur Hans Gerrits, tevens jeugdleider. Ze zetten zich minder in. ...
    KNVB-verenigingsbegeleider Werner ter Avest mengt zich in het gesprek en is verbaasd over de ophef. ‘Andere clubs in Nijmegen doen hetzelfde, maar dan stilzwijgend.’   ...


Red.:   Omdat Quick openlijk corrigeert op het anti-sociale gedrag van allochtonen, ontstaat er natuurlijk ophef waardoor de zaak in de krant komt. Maar zoals al blijkt uit het citaat: het is een universeel probleem.
    OK, er is een probleem door de sociale houding van allochtonen, en als het probleem te erg wordt treden de benadeelde autochtonen correctief op. En ondertussen hebben die al een negatief oordeel over de allochtonen. Terecht natuurlijk. En hoewel dus onterecht is de reactie van de allochtonen voorspelbaar:
 
  ‘Ze hebben me op mijn ziel getrapt.’ Gina Espinoza Vasque staat langs de lijn te kijken naar het jongens B1 van Quick 1888 in Nijmegen. ...
    ... Vorige week is naar buiten gebracht dat er vanaf volgend seizoen een nieuw aannamebeleid geldt, waarbij gestreefd wordt naar een fityfity-verdeling.
    Het heeft Espinoza Vasque diep gekwetst. ‘Ik voelde mij gediscrimineerd. Het zal niet de bedoeling zijn geweest, maar ik voelde me aan de kant gezet. Ik dacht heel kinderachtig: nu stap ik op.’
    ... Yilmaz Diyenli: ‘Het is niet waar. Ik rijd elke week voor de ploeg van mijn zoon.’
    Ghadisja Himi heeft nog nooit meegemaakt dat er niet genoeg auto’s waren om de kinderen te rijden en Gosia Mizerska heeft een lijst met vrijwilligers aan het bestuur overlegd. ‘Daar is niets mee gedaan.’ De Poolse vindt het fundamenteel onjuist dat er onderscheid wordt gemaakt. ‘Heet ons warm welkom en maak ons wegwijs’, adviseert ze.
    Dit had nooit zo naar buiten gebracht mogen worden, vindt de Marokkaanse Himi. Er had eerst een ledenonderzoek moeten plaatsvinden om erachter te komen wat het echte probleem is.

Natuurlijk interviewt de Volkskrant als eerste iemand die niet onder groep"allochtonen" valt, want dat gaat over Turken en Marokkanen, en dit is een Spaanse. Maar ze verwoordt ongetwijfeld het gevoel dat ook daar heerst. En ook zien we het andere standaardantwoord: de uitbreiding van de uitzondering tot een ontkenning van het algemene verschijnsel: "Wij doen het goed dus onze groep doet het goed".
    Het ligt dus weer aan de autochtonen.
    En deze ontkenning van en onbegrip voor de feiten (ook deel uitmankende van de allochtone culturen) is natuurlijk weer een reden voor de autochtonen om de allochtonen minder te vertrouwen. Enzovoort.
    Het cirkelproces.
    En hier een archetypisch voorbeeld van de multiculturalistische bijdrage aan die cirkel. Door een alfa-intellectuele  D66-kosmopoliet  de interviewende Volkskrant-redacteur is ťťn van de weinige die bekend is vanwege zijn openheid over multiculturele problematiek:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2010, interview door Chris Rutenfrans:

Twistgesprek
...
Tussenstuk:
CV Tim Jansen

1985  Geboren in Naarden
2004–2007  Bachelor politicologie VU
2008-nu  Lid DVVA
2007-2009  Master political science Leiden
2009-nu  Student wijsbegeerte UvA
2009-nu  Fractie-assistent D66 Bloemendaal


Red.:    Vanwege de hoeveelheid onzin en leugens in de antwoorden commentaar tussendoor:

  Dwing clubleden vrijwilligerswerk te doen

Het Nijmeegse Quick 1888 heeft onrust veroorzaakt door allochtone kinderen die zich aanmelden voorlopig op een wachtlijst te plaatsen.

Quick 1888 is voor 80 procent allochtoon. Wat is er tegen een wachtlijst voor allochtonen?
‘Het uitgangspunt van een voetbalvereniging hoort te zijn dat iedereen daar kan sporten. Het criterium autochtoon-allochtoon hoort daarbij helemaal niet ter zake te doen.’

Onzin: een voetbalvereniging heeft nog een andere doelen: gezamenlijkheid en gezelligheid. Er zij vele voetbalverenigingen die dat uitstralen, zoals studentenvoetbalverenigingen, arbeiders voetbalverenigingen, enzovoort.

  Bestuurslid John Peters zegt dat zijn club reŽle problemen heeft. Criminaliteit bijvoorbeeld.
‘Een voetbalclub heeft andere middelen om dat tegen te gaan. Je kunt toch niet een hele groep uitsluiten vanwege het wangedrag van enkelen? De KNVB heeft een spelerspas. Als mensen zich structureel misdragen, dan wordt dat landelijk geregistreerd en dan komen ze bij geen enkele vereniging meer binnen.’

Leugen. Het gaat niet over enkelingen maar over een groot deel van een bepaalde groep.

  Maar Quick 1888 heeft zijn hele A1-team uit de competitie moeten halen vanwege dat wangedrag.
‘Dan vind ik nog steeds niet dat je ervan uit mag gaan dat dat ook met toekomstige teams gaat gebeuren. ...

Oftewel: als je je drie keer op je vinger hebt geslagen en gemerkt dat dat pijn doet, moet je rustig doorgaan met op je vinger slaan. Volstrekte waanzin, dus.

  Met uitsluiting van allochtonen maak je dit soort problemen alleen maar erger.’

Een schijnbaar cryptische opmerking: welke problemen? Een gokje: het wangedrag van allochtonen en hun gebrek aan meedoen met vrijwilligerswerk? Maak je die erger met hun verwijdering uit je club? Onzin, natuurlijk. Je maakt het erger door het te blijven tolereren. En opvoeden is niet het doel noch de plicht van een vrijwilligersvereniging.
    En zo ging het nog een hele tijd door.
    Een paar maanden tweede geval:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2010, van verslaggevers Poul Annema en John Wanders

PVV pleit voor allochtonenstop sportclubs en slikt het weer in

De PVV in Den Haag heeft donderdag beroering veroorzaakt met haar voorstel een ‘tijdelijke allochtonenstop’ in te voeren voor amateurclubs. ...
    De indiender, PVV-Kamerlid en Haags raadslid Richard de Mos ...
    Volgens De Mos is het ‘al jaren ellende bij vele clubs met een hoog percentage niet-westerse allochtone leden’. Hij noemt het probleem van wanbetaling en het probleem van verbale en fysieke geweldsincidenten op en rond het veld. Dan zijn er nog de aanhoudende klachten van sportclubs over de gebrekkige participatie van allochtonen in het vrijwilligerswerk waarop amateurclubs draaien.   ...
    Wethouder Klein erkent dat bij een deel van de ongeveer vierhonderd Haagse sportverenigingen dit type problemen speelt: ....


Red.:    Als iemand een wethouder Klein (CDA) dit zegt, zijn de opmerkingen van De Mos voor 100 procent waar. Natuurlijk wil men geen echte maatregelen nemen:

  ‘Maar een vereniging kan een lid dat zich misdraagt of geen contributie betaalt royeren.’ De zwakste clubs krijgen begeleiding van de KNVB en de gemeente, stelt Klein. ‘We hebben ze in beeld.’

Van dit soort dingen is tot nu toe nooit iets gekomen. Vanwege deze houding:

  ‘Dat de voetbalsport islamiseert, is kolder’, zegt Louk Burgers, directeur van De Sportbank in Den Haag, een landelijke proeftuin van NOC*NSF die onderzoekt hoe integratie in de sport beter gestalte kan krijgen. ‘Sport haalt mensen uit hun isolement. Ze komen om te sporten, niet om te bidden.’ Allochtone en autochtone clubleden moet zich wel in elkaar willen verdiepen, onderstreept Burgers.

Dat laatste is flagrante onzin: natuurlijk hoeven autochtone voetballers en vrijwilligers niet de verdiepen in allochtonen - die allochtonen moeten gewoon gelijkwaardig meewerken, en als ze uitvreten, ze gewoon eruit gooien. Dat is de enige manier om de verenigingen te laten overleven, want als je uitvreten op zulke schaal laat voortgaan, sterft het sociale vertrouwen bij de anderen.

    Het interessantst zijn die gevallen waarin moslims hun goede wil gaan tonen:


Uit: De Volkskrant, 05-07-2010, door Omar Ramadan, hoofd van Nuansa, kennis- en adviescentrumpolarisatie en radicalisering

Google-moslim zoekt wat in zijn straatje past

Tussentitel: Breng maar onder woorden wat je tegen homo's hebt

Jongens die hun docente geen hand geven of leerlingen die een allochtone stagebegeleider weigeren, moet je niet negeren.


Red.:   Nooit gehoord van dat laatste - doe je het, wordt aangeklaagd wegens racisme. Het eerste mag je vrijelijk beoefenen - alleen de ophef gemaakt door "PVV-stemmers" houdt je tegen.
 
  Te veel groepen en individuen zoeken de confrontatie met elkaar. Vaak grijpt men een geloof of ideologie aan om die polarisatie te legitimeren. De homo voor de klas wordt het werk onmogelijk gemaakt omdat het islamitische geloof van pubers hun dat zou gebieden. En Lonsdalers weren allochtonen uit een openbaar jongerencentrum omdat het vrijheid van meningsuiting zou zijn dat je niet omgaat met buitenlanders.

Van het eerste zijn er talloze gevallen. Van het tweede is nooit gehoord, wat zeker wel het geval zou zijn als het zou gebeuren, want dat heet "racisme" en leidt tot directe veroordeling.
 
  Het negeren van polarisatie werkt niet. En toch gebeurt het regelmatig. De les wordt voortgezet, alsof er bij de behandeling van de Holocaust net niet ‘kankerjoden’ is geroepen. En de jongerenwerker negeert de racistische leuzen tijdens de hardcoremuziek.

Het negeren van islamitische polariseren is waar - er zijn al verschillende radicaal-islamitische congressen geweest in Nederland, die begeleidt worden door enthousiasmerende stukken in de Volkskrant onder het motto: "Kijk eens hoe lief al die behoofddoekte moslima's luisteren naar de toespraken van bekende denkers uit het buitenland" (zijnde leden van radicaal tot zeer radicale stromingen als de Moslim Broederschap).
    Op radicalisering van autochtone kant worden de bloedhond-onderzoekers van de Anna Frank Stichting en aanverwante universitaire instellingen losgelaten, inclusief complete behandelingsprogramma's om de verdwaalden van hun pad te krijgen.

  Het negeren van polarisatie werkt niet, maar het blindelings afstraffen ook niet. En ook dat gebeurt geregeld. Per decreet en zonder discussie worden de gezichtssluier of een Nederlands vlaggetje op kleding verboden.

We zijn afgedaald naar de keiharde leugen: van gezichtsluiers mag je niet eens van zťggen dat je het zou willen verbieden. Het verbieden van Nederlandse vlaggetjes op scholen is al gebeurd - vanwege de "polariserende werking".
 
  Het negeren van polarisatie werkt niet, maar het blindelings afstraffen ook niet. ...Een oekaze van de schoolleiding verplicht het geven van een hand en het gebruik van de kantine, ook als die het vlees uit de bio-industrie haalt. Het is goed dat er normen worden gesteld, maar blindelings afstraffen van polarisatie negeert de motieven, hoe gekunsteld ook.

Oftewel: er moet iets aan radicalisering gedaan worden: maar moslims hoeven geen handen te schguden en mogen het eten uit de kantine blijven weigeren op grond van radicaal-religieuze opvattingen (let op de smerige smoes dat het om 'bio-industrie' zou gaan)
 
  De bestrijding van polarisatie vergt kennis van – en zelfs enig begrip voor – de ideeŽn waarmee men zich afzondert en afzet. Leerlingen die de les onderbreken voor het islamitisch gebed of die niet naast een allochtone scholier in de klas willen zitten, moeten uiteraard worden gecorrigeerd.

Het eerst wordt in Duitsland al gefaciliteerd. het tweede is weer een keiharde leugen: wie het doet wordt van school gezet en/of aangeklaagd wegens racisme.
 
  Maar tegelijkertijd moet met hen worden gediscussieerd over waarom ze dit doen. Breng maar onder woorden wat je tegen homo’s, vrouwen of allochtonen hebt. Waarom je de kantinejuffrouw het leven zuur maakt vanwege foute frikandellen die anderen voor haar bestellen.

Dus moslims mogen rustig doorgaan met hun racisme, als ze het eerst maar even uitleggen - een utleg die we allang kennen  "Het moet van mijn geloof". Al eindeloos gebruikt. En met universeel succes.
 
  Voordat docenten, jongerenwerkers, wijkagenten en anderen hun jongeren verleiden te discussiŽren over hun polariserend gedrag, moeten ze vooraf hebben bepaald welke normen buiten kijf staan. Gelijkwaardigheid staat buiten kijf. En de acceptatie van anderen ook. Dat kan betekenen dat het geven van een hand moet. Of niet, maar dat een begroeting dan in ieder geval respectvol moet zijn.

Gelijkwaardigheid staat buiten kijf. Maar moslims hoeven geen handen te schudden als het maar met respect gebeurt. En autochtonen mogen niet weigeren naast moslims te gaan zitten, ook als het met respect gebeurt (en nu niet tegenwerpen dan dat laatste niet samengaat - dat geldt namelijk ook voor het eerste).
 
  Discussie en begrip voor de achtergronden van polarisatie zijn van belang, maar heldere normen over welk gedrag acceptabel is ook.

Een gotspe tot slot. Het gedrag van moslims vindt Omar Ramadan acceptabel, overeenkomstig gedrag van autochtonen niet. Niet verwonderlijk, wat het gedrag van moslims vloeit voort uit hun godsdienst, en dat valt nu eenmaal niet te amenderen. Vrijheid van godsdienst, weet u wel.
    De autochtonen zien dit natuurlijk ook allemaal gebeuren. En zo draait de cirkel van radicalisering weer een ronde verder.
 

Naar Cultuur, integratie, toekomst  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .