De Volkskrant, 31-05-2013, door Shashi Roopram, student-assistent van de afdeling sociologie aan de Vrije Universiteit en Hasan Küçük, fractievoorzitter van de Islam Democraten in de gemeenteraad van Den Haag. .2011

#HetDuel Uitgedaagd op Volkskrant.nl

Er is geen 'sharia-driehoek' in de Haagse Schilderswijk, stelt Hasan Küçük. Dat moslims er hun wil opleggen aan buurtbewoners, is een verzinsel van haatdragende hindoes. Shashi Roopram spreekt dit tegen.


Beste Hasan Küçük,


U claimt dat moslims niet welkom zijn in de Haagse 'sharia-driehoek'. Volgens u zijn in dat deel van de Schilderswijk niet de orthodoxe moslims het probleem, maar de daar wonende hindoes. Deze zijn volgens u religieus intolerant, wat onder meer zou blijken uit hun stem voor de PVV.
    Als er één buurt is in Nederland waar moslims welkom zijn, dan is het de Haagse Schilderswijk. Dat is mooi, want het creëren van thuisgevoel bevordert de betrokkenheid in de buurt, in het stadsdeel en uiteindelijk in de stad. Het wordt echter problematisch wanneer moslims hun normen en waarden proberen op te leggen aan andere buurtbewoners. Vooral als dit orthodoxe normen en waarden zijn die haaks staan op de liberale grondslagen van onze democratie.
    U doet dit laatste af als een fabeltje en gebruikt daarvoor eigenaardige redenen. Zo is het artikel in Trouw waarin de discussie over de 'sharia-driehoek' werd aangeslingerd, volgens u niet objectief omdat de journalist in kwestie, Perdiep Ramesar, zelf een hindoe is. Hij zou met een PVV-blik naar de buurt, 'de Vergeten Driehoek', hebben gekeken.
    U verwijst ook naar een ander artikel in Trouw, over mijn onderzoek naar de keuze van hindostanen in Den Haag voor de PVV, onder wie ook moslims die zich niet aangesproken voelen door het anti-islamstandpunt van Geert Wilders. Zowel niet-moslims als gematigde moslims maken zich zorgen over de islamisering van de buurt en de overlast die Marokkaanse jongeren veroorzaken - onder meer bij de hindoetempel in de wijk - zo blijkt uit mijn onderzoek én uit het onderzoek van dagblad Trouw.
    Met het in een kwaad daglicht stellen van een journalist en het selectief gebruik van mijn onderzoek onder PVV-kiezers, toont u niet de intolerantie van hindoes aan. Wel toont u zo uw eigen intolerantie voor waarheidsvinding.


As-salam alaykum Shashi,

De 'Vergeten Driehoek' kent geen moslimprobleem, maar een anti-moslimprobleem. Wij hebben inderdaad een kanttekening geplaatst bij de objectiviteit van de betreffende Trouw-journalist. Niet zoals u beweert, omdat hij van hindostaanse afkomst is, maar omdat hij volgens ons een eenzijdig beeld schetst van de buurt. Dat beeld komt te veel overeen met de PVV-retoriek.
    Het lijkt ons aannemelijk dat deze journalist een eenzijdig groepje buurtbewoners heeft gesproken. Immers, de meerderheid van de buurtbewoners en de politie geven aan zich niet te herkennen in het door hem geschetste beeld van de wijk.
    We hebben inderdaad gerefereerd aan een eerder artikel van zijn hand over uw onderzoek onder hindostaanse PVV-stemmers. U gaf daarin zelf aan dat er sprake is van historisch bepaalde moslimhaat onder een deel van de Haagse hindostaanse PVV-stemmers. Als moslims maken wij ons grote zorgen over deze blinde haat. En als weldenkend mens zou ook u zich hierover zorgen moeten maken.
    De keuze voor een haatpartij als de PVV legitimeert u met de verwijzing naar de overlast die een aantal pubers heeft veroorzaakt bij de hindoe-tempel in de Schilderswijk. Een hindostaanse medeburger berichtte ons onlangs per e-mail dat het onze 'eigen schuld' is dat wij gehaat worden. Hoe kan iets je eigen schuld zijn als je niet aan dat iets hebt deelgenomen? En u heeft als hindostaanse PvdA'er begrip voor dit soort mensen? Gandhi draait zich om in zijn graf!
    In de islam kennen wij geen enkele legitimatie om hele groepen mensen te haten. Het wordt tijd te erkennen dat moslims hier zijn om te blijven. Wij distantiëren ons van termen als 'orthodoxe', 'liberale' of 'gematigde' moslims. Deze termen zijn bedacht door niet-moslims. Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven.

Giordano Bruno
Citaat: joostsr . @Giordano Bruno 20.52 Je hebt beklagenswaardige in hun eigen heden opgesloten mensen, zelfs met heel oude nicknames, die bij God niet weten wat ze van het verleden zouden kunnen opsteken en hoe ze dat verleden moeten beoordelen. === Reactie. Dat klopt. Een groot deel van die groep valt samen met een overgroot deel van de groep "religieuzen".


06/06/13 10:29Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
EddiValiant . . Dat is zeker waar, in ieder geval duurde het langer dan de tolerantie vanuit de oude ROmeinse/gekerstenende gebieden. Nog geen 40 jaar later trouwens werden joodse burgers in het huidige Duitsland eveneens uitgemoord. Maar niet door moslims..... . . Ik vroeg trouwens al eerder me af waarom de geschiedschrijving in het algemeen maar geaccepteerd heeft dat de kruistochten vanuit Europa gingen om "bevrijding" van Jeruzalem. Per saldo was er toch geen geldige claim daar?


06/06/13 09:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Roberto . . Ik kan met gemak al uw dooddoeners pareren en wijzen op een intolerante christennoemende George Bush jr. Punt is dat niemand veel verder gaat komen met dit soort ja tegen nee-discussies. . . Als u niet verder komt dan dit, zal er voor helemaal niemand ook maar iets opgelost gaan worden. Als de autochtone onderbuik zo gezwollen blijft als nu, dan voorspel ik dat we over 10 jaar geen stap zijn opgeschoten.


06/06/13 09:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godeliefje
@ joostsr. . . U wilt gelijk halen tegen alle bewijzen in: . . "Mohammed met Allah, die een warm hart heeft voor alle mensen" . . Integendeel, 'Allah' kent slechts liefde-op-voorwaarden - dus geen liefde, wel chantage met geweldbedreigingen. Veel sura's eindigen met 'Waarlijk, ik heb u lief - mits [!] u mij gehoorzaamd' - anders branden in Hel, gestenigd, gegeseld, je hand of voet afgehakt, de doodstraf voor afvalligen van Koran en vanzelfsprekend voor 'infidels/kafirs'/anders-gelovigen.


06/06/13 09:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Arjan53 II . . De joodse banden met Marokko bijvoorbeeld hebben ook al die eeuwen overleefd. Ook dat is iets wat nog voortkomt uit de tijden dat joodse enclaves in de oudheid daar, maar ook in Carthago, tot grote bloei konden komen. . . Uw laatste regel is van dien aard dat ik u in ieder geval precies weet te plaatsen, daar ben ik dan wel weer blij mee. . Het is altijd goed om te weten wat je aan iemand (niet) hebt.


06/06/13 09:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Arjan53 . . Bij geschiedschrijving is er vaker GEEN algemene consensus dan wel. U stelt dat hun opinie niet door iedereen gedeeld wordt, maar tegelijk zijn er wel degelijk ook vele positieve kritieken over dit boek,en de algehele strekking ervan. O.a. in historisch nieuwsblad en is het als studieboek opgenomen bij de Open Universiteit. . . Juist het laatste werd door de moorse verovering een paar eeuwen eerder NIET toegepast. Mensen konden in grote lijnen hun geloof voortzetten.


06/06/13 09:29Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .joostsr
@Giordano Bruno 20.52 Je hebt beklagenswaardige in hun eigen heden opgesloten mensen, zelfs met heel oude nicknames, die bij God niet weten wat ze van het verleden zouden kunnen opsteken en hoe ze dat verleden moeten beoordelen..


06/06/13 02:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
Zullen we een ophouden met het wedstrijdje ver pissen over de massa slachtingen uit het verleden.


06/06/13 01:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .EddieVaIiant
@Heerjansdammertje. Die islamitische tolerantie in Spanje duurde maar 2 eeuwen totdat in 1066 de joden in Granada op grote schaal uitgemoord werden.


05/06/13 21:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Arjan53
Heerjansdrammertje Blockmans en Hoppenbrouwers: hun opinie wordt niet door iedereen gedeeld en hierbij een nuttig artikel: . leidschrift.nl/nl/archief/201-religieus-geweld van Anteun Janse. Ik baseer me op: God's Battalions van Rodney Stark wat geheel aan het onderwerp Kruistochten is gewijd. Na een dekolonisatie wordt de kolonisator meestal het land uit gezet en zo ook in het door de moren veroverde Cordoba. Misschien ook in Nederland als de Islamitische kolonisten zich zo gedragen


05/06/13 21:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Roberto1971
@Heerjansdammertje, Die vraag kan ik heel simpel beantwoorden. 1 zwaluw maakt geen zomer. Het is dan ook niet zo, dat de Moslims altijd en overal minderheden onderdrukten, met dwang bekeerden etcera. Het feit is,dat als je de gehele geschiendenis bestudeert, de Islam een militante, onderdrukkende en intolerante religie is. Nu zitten we weer in een peroide van extreem Moslimfanatisme, en wellicht zal dat wel weer eens wat verminderen. En dan komt het weer terug.


05/06/13 21:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: joostsr . @Wiebe Heb je je ooit verdiept in de religieus gelijkhebberige mentaliteit van een 7-8-9de eeuw van een Mohammed en een Karel de Grote? === Reactie: Overigens had Djenghis Kahn ook heel erg de neiging om te denken dat hij altijd gelijk had ... Suggestie: is het niet iets zinvoller je te beperken tot zaken die in ieder geval nog een beperkte relatie met de huidige realiteit hebben ...


05/06/13 20:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .joostsr
@Wouterfr U bent er wel erg laat achtergekomen. Gelovigen konden 35 eeuwen geleden al (Gen 1) weten, dat er geen natuurgoden bestonden en dat ze voor hen niet op de knieën hoefden. Zon en maan waren gewoon lampen aan het toen gedachte hemelgewelf en geen goden.


05/06/13 20:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
guitarman . . Ja graag, of is uitleg teveel moeite voor u??


05/06/13 20:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Roberto . . Hoe verklaart Huntington het gegeven dat waar in de Moorse tijd Cordoba (en ook in Noord-Afrika trouwens) er multiculturele samenlevingen mogelijk waren, waar in de 13e eeuw de moren door de katholieke veroveraars WEL allemaal het gebied uitgejaagd werden? . . Zomaar een vraag....


05/06/13 20:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .joostsr
@Wiebe Heb je je ooit verdiept in de religieus gelijkhebberige mentaliteit van een 7-8-9de eeuw van een Mohammed en een Karel de Grote? Of in al die eeuwen waarin een Bijbel onstond met zijn joodse nu nog duidelijk merkbaar neo-zionistische gelijk. En met dat eeuwenlang christelijke gelijk ten koste van anderen? Een Mohammed met Allah, die een warm hart heeft voor alle mensen en Jezus met JHWH, die zelfs beweerde dat je van je vijand moet houden, konden daar niet tegen op..begrijpen we nu pas.


05/06/13 20:10Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
wouterfr . . Ieder zijn visie/mening/geloof.


05/06/13 20:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Wiebe1
@MvEngelen. Na de islamitische invasie was de Indiase populatie met 50 miljoen geslonken. De redenen daarvoor waren divers. Hindoes konden geen aanspraak maken op de dhimmistatus zoals Joden en Christenen. Ze waren dus volledig vogelvrij. Van 1000 tot 1525 hadden de sultans de gewoonte ieder jaar 100.000 Hindoes af te slachten. Door de massale slavenhandel 'verdween' ook een groot deel van de oorspronkelijke bevolking. Die 80 miljoen lijkt me dan eerder een voorzichtige schatting.


05/06/13 18:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Huidig
Zo is er demografisch gezien ook geen anti-joden probleem in Palestina.


05/06/13 16:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MvEngelen
@Wiebe1: De schattingen van het aantal slachtoffers van de Hindu Kush lopen uiteen tussen de 1,5 miljoen en 80 miljoen! Net als de slachtingen van indianen door christenen in Amerika uiteen lopen tussen de 8 miljoen en 112 miljoen. De verovering van dat deel van India werd gedaan door Mongolen die pas veel later tot de islam overgingen. Moghul komt van Mongool. De schatting van 80 miljoen wordt door Lal 'beredeneerd' en wordt door geen enkel wetenschappelijk onderzoek gestaafd.


05/06/13 16:29Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
wouterfr
Heerjansdammertje, mijn vorig stukje was uiteraard een beetje cynisch bedoeld, natuurlijk geloof ik niet in een god, dat was voor de tijd dat mensen geen idée hadden hoe het kwam dat er bijvoorbeeld onweer was, we weten nu wel beter. Ieder mens heeft voor alles zijn eigen verantwoording, die hij soms maar al te gemakkelijk bij een hogere macht wil deponeren. Vrede op aarde zal er nooit komen er zijn veel te veel financiele belangen mee gemoeid. Amerika heeft al 34% van de wapenleveranties


05/06/13 14:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Wiebe1
@MvEngelen. In "Volkerenmoorden van de Oudheid tot het heden" van historicus Hans Meiser worden de bekendste misdaden tegen de menselijkheid opgesomd, voor zover ze historisch gedocumenteerd en bewezen zijn. Communisme en islam voeren met ruime afstand de ranglijst van de grote misdaden aan. Arabieren en Turken pleegden in India de grootste genocide in de wereldgeschiedenis. Van de oorspronkelijke Hindoeïstische en Boeddhistische bevolking werd 80 miljoen vermoord. Zie Prof. K.S.Lal. Leugens?


05/06/13 13:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .guitarman
Hasan Kücük, 'Islam Democraten' is natuurlijk een Contradictio in terminis, zoveel is nu toch wel duidelijk! . Heerjansdammertje, moet ik nou gaan uitleggen wat ik bedoel met 'mijn partij'? . Verveel je je soms, tijd teveel?


05/06/13 10:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
Het probleem is eigenlijk NOOIT de mensen onder elkaar dat heeft de GEACHIEDENID VAAK UITGEWEZEN.Hoe verscheidene religies en die mensen wereld wijd samen de straat deelden en nog.Maar het zijn de Politieke en religieuze ''overtuigers'' die in de hersenen van mensen onrust en twijfel stoken.


05/06/13 08:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .TeiltjeUilenspiegel
Deeltijdgelovige, kan dat wel?


04/06/13 23:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Bevrijding van Jeruzalem was zowieso al discutabel. Wat hadden westerse kruisvaarders daar nu helemaal te zoeken????


04/06/13 22:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Roberto1971
@heerjansdammertje. Ik ben juist 1van de weinigen die zich daadwerkelijk in de geschiedenis verdiept hebben.ik citeer graag Samuel Huntington: deIslam heeft bloederige grenzen. En kees Philip Jenkins, de Lost Christendom. Het vreedzame samenleven van verschillende religies onder Islamitisch bestuur is nonsens. Gedwongen bekering, retributies en een leven als tweederangs burgers waren het lot van andersgelovigen.


04/06/13 22:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Wouterfr . . U bedoelt dat de mens ZELF niet in staat is om vrede te handhaven?? In uw mijnheer met een lange baard geloof ik nu weer niet, en voor mijzelf zijn, nu u het toch zo vriendelijk vraagt, God en Allah dezelfde. . . Zo te zien gelooft u daar niet in, des te merkwaardiger dat u dan toch stelt dat dit met "zijn goedkeuring" allemaal gebeurt.


04/06/13 22:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Arjan53 . . Ook u raad ik een degelijk geschiedkundig werk aan, bv het prachtige boek Middeleeuwen, eeuwen des onderscheids aan. Auteurs Wim Blockmans en Peter Hoppenbrouwers.


04/06/13 22:17Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Roberto . . Verdiep je nog eens in de geschiedenis van de middeleeuwen. Islam en christenen in bv het huidige Spanje, of met joodse enclaves in Noord-Afrika leefden over het algemeen vreedzaam naast en met elkaar. De kruistochten zijn er niet gekomen om Jeruzalem zo nodig te bevrijden maar om de macht van de toenmalige paus(en) te legitimeren.


04/06/13 22:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MvEngelen
@BasV: Wat is er vernietigend aan het onderzoek van Maurice de Hond? De moslimhaat van Nederlanders. Het herhalen van leugens maakt ze nog niet waar! Ik ben geen moslim, noch een fan van die religie. Maar het voorstellen van de islam als kwaadaardiger of intoleranter dan andere religies is onzin. De islam loopt vele, zeer vele miljoenen moorden op het christendom achter.


04/06/13 21:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
BertNijhof . @rechts-is-beter. Zonde van uw tijd en energie, er zijn zoveel leuke dingen in het leven. Zoals op een terrasje zitten met een glas bier en naar, ondanks het hoofddoekje, attractieve jonge moslima kijken :) === Reactie: Beste Bert, vertel dat de moslims. Als meneer Kücük. Of die jihadi's. En hun ouders. En de driekwart van de overige moslims die achter hen staan. Achter die jihadi's gaat natuurlijk minstens dezelfde haat schuil als die van rechts-is-beter.


04/06/13 21:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MvEngelen
@Roberto1971: Hoe is het christendom verspreid? Hoeveel miljoenen 'heidenen' zijn gedood, waaronder vele christenen met net een andere mening? De meeste kruistochten waren tegen christenen! Rond het eerste millennium was bijna alle kennis verdwenen uit christelijk Europa. In die tijd was christelijk Europa achterlijk en intolerant. Het waren de Moren die de geschriften van de oude Grieken her-introduceerden, via universiteiten en bibliotheken. Deze feiten worden door historici niet betwist.


04/06/13 21:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Roberto1971
Waarom haten Moslims de Joden dan? Dat gaat prima zonder enige legitimatie.


04/06/13 21:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MvEngelen
@Arjan53: Lees Terry Jones' The Crusades! Voordat de kruisvaarders Jeruzalem bereikt hadden hebben ze duizende christenen vermoord, Constantinopel geplunderd, de bevolking van een stad uitgemoord en opgegeten, en uiteindelijk een groot deel van de bevolking van het bevrijdde Jeruzalem over de kling gejaagd. De onzin die hier over de islam verspreid wordt, de haat tegen moslims en de vooroordelen (lees de bijdragen!) zijn ronduit schokkend.


04/06/13 21:29Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Roberto1971
Hoe vaak moet ik het nog zeggen: het is een broodje aap verhaal dat de ISlam toleranter was en dat zij de wetenschap vooruit hebben gebracht. 1. De Islam is met het zwaard verspreid. De grenzen van de Islam zijn bloederig. 2. wat veel mensen zich niet kunnen voorstellen, is dat het Midden Oosten tot eind 7e eeuw christelijk was. Ofwel: de sultans teerden na de veroveringen op de de kennis van de Christenen, die vaak aan het hof een prominente (wetenschappelijke) rol hadden.


04/06/13 21:07Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@rechts-is-beter. Zonde van uw tijd en energie, er zijn zoveel leuke dingen in het leven. Zoals op een terrasje zitten met een glas bier en naar, ondanks het hoofddoekje, attractieve jonge moslima kijken :)


04/06/13 20:50Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Arjan53
MvEngelen Welk geschiedenisboek heb jij? De kruistochten begonnen omdat christelijke pelgrims in het heilige land werden beroofd en gedood. Ik dacht dat in 637 Jeruzalem door de moslims is veroverd. Dat is zeker een voorbeeld van de tolerantie die je bedoeld. Andere religies betaalden onder de sharia meer belasting en soms moest je je dochter aan een islamiet moeten uithuwelijken. In Turkije moesten de christenjongetjes in het leger en werden daar bekeerd. En dan de christenen in Armenië.


04/06/13 19:07Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Wiebe1
@MvEngelen. Zeker 75 koranverzen vormen de basis voor onverdraagzaamheid jegens ongelovigen: 33 vervloekingen, 32 oproepen tot strijd en 10 verbieden vriendschap. Maar er zijn ook talrijke uithalen naar "de onrechtvaardigen" en "de bozen" die in feite over de ongelovigen gaan, zoals de verzen 2:12 en 2:27, waarin zij "verderfbrengers" heten, of 2:26, dat hen "kwaadbedrijvers" noemt. Geen enkele koranschool leert dat de verzen achterhaald zijn. Het resultaat zien we dagelijks om ons heen.


04/06/13 18:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .joostsr
Het begint er hier op te lijken dat je tegenwoordig zelfs alle moslims en 'moslimvriendjes' moet haten. En dan zit je als christen ook nog, moslims noemen hem profeet, met die oude heel opvallende vervelende originele en wel heel rake woorden van een Jezus : "Hou van je vijand, van je vriendjes houden is geen kunst". Dat heb je met geloof in JHWH en Allah. Dat we de grootste moeite hebben met moslimterroristen en dat we die toch maar stevig aanpakken, neemt hij ons beslist niet kwalijk, hoop ik


04/06/13 18:26
Giordano Bruno
Citaat: MvEngelen . Wat een merkwaardige mening! Je kunt best een beetje in Allah geloven. === Reactie: We hebben ook in Nederland inmiddels honderden en mogelijk duizenden moslims aan het woord gehoord, en nog nooit heb ik er ook maar eentje dit horen zeggen. Wel talloze malen het omgekeerde: "De islam is de zin van mijn leven".


04/06/13 17:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BasV
Waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan het recente onderzoek van Maurice de Hond waarin de mening over diverse aspecten van de Islam is gepeild. Vernietigend op alle fronten. Slechts 14% vindt de Islam een verrijking voor het land.


04/06/13 17:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MvEngelen
@Wiebe1: enige nuancering is aan de orde. De Koran staat in oorsprong toleranter tegenover het christendom dan andersom. Zie Soera's 3:113-115 en en 5:85. In Jeruzalem onder islamitisch bewind waren alle religies toegestaan, onder christelijk bewind werden alle moslims, joden en zelfs een deel van de christenen afgeslacht. De islam een impliciet intoleranter geloof noemen dan andere is aantoonbaar onjuist. En naar talloze verzen verwijzen zonder ze te noemen is demagogisch.


04/06/13 16:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MvEngelen
Wat een merkwaardige mening! Je kunt best een beetje in Allah geloven. De mate van letterlijkheid waarmee je heilige geschriften interpreteert bepaalt in hoge mate of je orthodox of liberaal bent, in elke religie. Net zoals in het christendom heeft die discussie altijd plaatsgevonden, er is nu alleen een klein aantal radicale islamisten die niet alleen deze discussie probeert te onderdrukken, maar ook de Sharia opleggen aan niet-gelovigen. Dit is in strijd met de Koran, maar dat deert hen niet.


04/06/13 16:09Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .wouterfr
Heerjansdammertje, heb heerlijk geslapen en gedroomd dat we later in Uw hemel zaten en naar de gevechten beneden keken, want ik denk dat U gelijk gaat krijgen. Men blijft elkaar naar het leven staan maar toch met goedkeuring van die meneer met de lange baard op die vergulde troon achter ons, waarbij ik U vraag is dat nou god of allah. U zegt mij, ik weet het ook niet meer maar ze zijn in ieder geval geen van beiden in staat geweest om vrede op aarde en in de mens een welbehagen te brengen.


04/06/13 15:23Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Parpleu
Kun je als aanhanger van de Islam seculier zijn? . Kan staat en geloof gescheiden naast elkaar bestaan?


04/06/13 14:50Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .AH Erlebnis
Met de Koran en de Sharia in de hand staan de Soennieten, de Sjiieten, de Ahlavi's, de Babi's, de Alavieten en tal van andere leden van de Islam-familie elkaar naar hartelust naar het leven, maar - kennelijk - concluderen alleen niet-moslims hieruit het idee dat, voorzichtig gezegd, moslims het niet altijd onderling met elkaar eens zijn?!


04/06/13 14:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
Er bestaat alleen een dogmatisch leven en een vrij zijn van dogma leven. . Elke structuur wekt dogma in de hand,religieus,politiek etc etc . . Dogma is niet meer dan EGO. . Er bestaat alleen Innerlijke vrijheid,of niet.That's it Folks!!


04/06/13 14:19Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Wiebe1
"In de islam kennen we geen enkele legitimatie om hele groepen mensen te haten." In talloze verzen van de koran worden ongelovigen vervloekt, vriendschap met ongelovigen verboden en opgeroepen tot strijd tegen ongelovigen. Zolang de sharia nog geen feit is het derhalve taqiyya geblazen. Islam Democraten, zo mogen wij het horen! Dat de islamitische wet altijd boven wereldse wetten gaat is van later zorg. Met glashard liegen en andermans onwetendheid uitbuiten kun je heel ver komen in deze wereld.


04/06/13 13:49Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BasV
Juist ja. Een onderzoek dat een uitkomst heeft dat past in het beeld van de PVV is dus niet genuanceerd. Hoe had de schrijver het dan willen hebben. Een uitkomst die de PvdA goed uitkomt. We leven met z'n allen zo gezellig samen. Ja. Dat was ooit zo. Ook in de Schilderswijk. Arm. Eigenwijs. Maar gezellig. Moet je nu eens om komen.


04/06/13 13:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: Sonosomiro ...Tijdens de telling van 2000 bleek dat 86,1% van de Indonesiërs zichzelf moslim noemden. 80% is zeer gematigd. === Reactie: Niet zo gematigd dat ze iets doen aan het verbranden van kerken en het jagen van christenen door de straten.


04/06/13 13:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Mireille5
Ik hoop dat de Islam Democraten de overlast veroorzaakt door een aantal pubers bij de Hindoe tempel zeer sterk zal veroordelen. Indien deze pubers moslims zijn deze aan te pakken met de gemeenschap. Dit hoort in de kiem gesmoord te worden, serieus genomen te worden en niet gebagatiliseerd te worden.


04/06/13 12:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .yvonne55
@Vassie Jacobsz Ach beste mijnheer Jacobs...kunt u wel lezen? Nee, ik ben niet blind, ik geef in mijn reactie juist aan dat er in elk geloof heel veel verschillen zijn tussen de gelovigen onderling. Orthodoxe en liberale joden, gereformeerden en evangelischen, traditioneel katholieken en de modernen. U geeft hiermee een voorbeeld van de oppervlakkigheid in onze samenleving. Eerst roepen, dan nadenken.


04/06/13 12:21Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Pref
Beste Hasan, de retoriek van een moslim wordt niet begrepen door niet-moslims. Het klopt dat je een moslim bent of niet, maar daarnaast zijn moslims ook mensen. Mensen zijn gematigd, fundamentalistisch, orthodox, liberaal en noem maar op. Net zoals christelijke mensen of hindoestaanse mensen. En waar het om gaat is dat mensen moeten samenleven. Niet alleen met geloofsgenoten maar ook met 'andersdenkenden'. De Koran is daarin duidelijk en verbied helemaal geen vriendschap met een niet moslim.


04/06/13 12:10Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Sonosomiro
Absoluut niet mee eens. Natuurlijk zijn er gematigde moslims en wel in een meerderheid van alle moslims op aarde. Bijvoorbeeld Indonesie. Inwonersaantal is 237 miljoen inwoners. Hoewel het geen islamitische staat is, is Indonesië het land met de grootste moslimpopulatie in de wereld. Tijdens de telling van 2000 bleek dat 86,1% van de Indonesiërs zichzelf moslim noemden. 80% is zeer gematigd.. Christenen maken 8,7% van de bevolking uit, 3% is hindoe en 1,8% boeddhist of iets anders.


04/06/13 11:56Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .koolhydraten
Goed gezegd. Dan zal Hasan Kücük zich zeker herkennen in het vrijheidslievende geluid van het Muslim Canadian Congress, zoals van Salim Mansur, Tarek Fatah of Farzana Khan die in Canada tegen het dragen van burka'en nikaab's ageren omdat zij vinden dat de ongelijkheid bevordert. Raheel Razaa zegt zelfs: 'Als we naar Canada komen, komen niet naar de Islaimitische Republiek van Canada, maar omdat we een scheiding tussen Kerk en staat toejuichen'. Mooi toch?


04/06/13 11:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .junoasahi
het probleem van deze meneer is dat je je niet kunt distantieren van bovengenoemde termen omdat het heelal alleen maar bestaat uit een beetje van dit en een beetje van dat.iets geloven of niet geloven valt daar dan ook onder.


04/06/13 11:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BraveHendrik
Nou, nou, Kücük gaat even op de troon van Allah zitten en vertellen wat wel en wat niet kan. Van mij mag 't, hoor; - maar het levert wel onzin op. Persoonlijk geloof ik een beetje in Allah - met name in zijn linker teen - en ook een beetje in de homofile medemens, met name in een bepaald ander uitsteeksel daarvan. Waarmee maar gezegd wil zijn dat alles wat denkbaar is, bestaan kan. Moslims zijn er in alle gradaties; - het zijn net mensen.


04/06/13 10:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Scardas
- Geen orthodoxe, liberale of gematigde moslims? Ik zie ze gelukkig alleen maar. Het geeft Nederland nog een klein sprankje hoop, dat het misschien ooit nog goed komt met de islam. - En de 'Vergeten Driehoek' kent een ANTI-moslimprobleem? Nou, niet alleen daar hoor. - Historisch bepaalde moslimhaat' onder 'een deel van' de 'haagse hindoestaanse PVV stemmers'? Nou, ook niet alleen daar, hoor. Integendeel.


04/06/13 10:30Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .junoasahi
Rechts is beter~u bent nog iets vergeten:" Want ik woon in een vrij land".


04/06/13 10:08Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
zelf op onderzoek uit
Wel legitimatie om enkele individuen te haten ?


04/06/13 09:33Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Abelard
Alle moslims zijn gelijk, al is de ene moslim iets gelijker dan de ander?


04/06/13 09:33Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .TeiltjeUilenspiegel
net net= net niet, natuurlijk.


04/06/13 09:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Mireille5
Oei, dat de Islam Democraten geen onderscheid maken tussen de orthodoxe, liberale en gematigde moslims geeft mij geen vertrouwen. Is het zo dat de orthodoxe moslims geen homos' accepteert (liberale wel)en aanvallen uitvoert op meisjesscholen in Afganistan? Het geeft aan dat deze partij zelfreflectie en analyse van vraagstukken (grotendeels) mist. Hun wereldbeeld is moslims vs niet-moslims. Zij zijn niet verantwoordelijk want wijzen nu al naar de ander die dit bedacht heeft.


04/06/13 08:08Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .TeiltjeUilenspiegel
'Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven' . Een waarheid als een koe, maar waar Hasan met deze koe naartoe wil is mij een raadsel. . NRC van zaterdag gelezen? . Verfrissend relativerend artikel van Maarten Zeegers over de shariatriangle op het Haagse Veen. . Over gevestigde moslims , die klagen over de nieuwkomers,- Roemenen, Bulgaren, Polen,- die hun huizen, banen en nog net net hun vrouwen komen inpikken.


04/06/13 04:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .L.Langeweg
@Heerjansdammertje . . "Mexxpowers . . Kunt u dan eens duiden welke moslims tegen wie zich dan precies afzetten?? ." . . In veel islamitische landen vallen er dagelijks doden door bomaanslagen, gepleegd door moslims tegen andere moslims, zelfs moskeeën worden niet ontzien, omdat ze tot verschillende sekten behoren. Weet u dat niet?


04/06/13 00:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ConnectTheDots
Meneer Kücük, in de Koran staat dat een moslim geen vrienden mag worden met niet-moslims. Hoe denkt u daar over? Als u wél vrienden hebt die géén moslim zijn, bent u dan wel een echte moslim, of een beetje moslim, of toch géén moslim zoals u zelf beweert met uw stelling? Wat vindt u zelf?


03/06/13 23:43Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Om het geheugen nog wat op te frissen, hier een aantal termen uit het stuk van de heer Kücük, in de volgorde waarin hij ze gebruikt heeft: '... anti-moslimprobleem ... PVV-retoriek ... hindostaanse PVV-stemmers ...Haagse hindostaanse PVV-stemmers. ... een haatpartij als de PVV ... dat wij gehaat worden ... haten ...'. Hierop is een oud-Nederlandse zegswijze van toepassing. Iets men harten en monden, of zoiets ...


03/06/13 23:07Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .yvonne55
@NotGuiltyYourHonor: U durft nogal wat te zeggen, waarmee u kwetst door uw onwetendheid. Ik ben zo iemand die onvoorwaardelijk en volledig Christen is. Maar nog nooit de behoefte gehad mijn ongelovige buren de hersens in te slaan. Integendeel. Zoals mijn geloof mij leert, zal ik door het geven van een zachtaardig voorbeeld trachten anderen voor het geloof te winnen. Het is maar net wat je zien wilt. Maar dan moet je wel de Bijbel kennen en geen oneliners poneren zonder enige bijbelkennis.


03/06/13 22:57Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
Al ben je geen extreme moslim of wat den ook,zo gauw je echt een eigen weg wilt gaan ben je heel je achtergrond kwijt,eigenlijk heel je bestaan in die cultuur c.q Godsdienst, ook het serieuze Gristen en moslim gedoe,het IS en blijft een gevang! . Nog nooit een vogel echt vrijelijk horen zingen in een kooi.Het klinkt toch anders omdat het achtergrond plaatje gewoon niet past bij het lied!


03/06/13 22:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Vassie Jacobsz
@Yvonne 66: Je schrijft: "Ooit het verschil gezien tussen een orthodoxe en een liberale Jood?" Jeetje Yvonne, je moet wel erg blind zijn. We leven met en tussen die verschillen in het jodendom, ze zijn deel van ons leven. En bovenal: die verschillen BESTAAN! Niet alleen onder joden, ook onder moslims.


03/06/13 21:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Vassie Jacobsz
Waarom niet een beetje moslim? . Miljoenen mensen zijn een beetje katholiek, of een beetje buddhist, zonder in de problemen te komen met doorgeschoten fundamentalisten. . Ook al wil je het niet Hasan, er ZIJN orthodoxe, liberale, gematigde en fundamentalistische moslims. Zoals je die in elke religie hebt. Door dat te ontkennen, plaats je jezelf buiten de discussie, je neemt geen verantwoordelijkheid, want je zegt dat niet-moslims de etiketten plakken.


03/06/13 21:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Mark Dronten
Korte samenvatting van het artikel: Tja, net als zwanger zijn: je bent zwanger of je bent het niet. Iets anders is niet mogelijk. Nou ja, schijnzwanger maar dat telt niet.


03/06/13 21:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
guitarman . . Uw partij??? Bent u dan het 2e lid van deze, dan inderdaad partij te noemen beweging?? . Gefeliciteerd daarmee, beter laat dan nooit natuurlijk. Eindelijk omarmt wilders ook intern het begrip democratie waarmee hij opponenten zo graag om de oren wil slaan.


03/06/13 21:35Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
bhodi . . jaja de pvv is de goede tandenfee.....


03/06/13 21:33Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Tollinck
Er bestaat geen gematigde koran en daarmee bestaat er geen gematigde islam. Er bestaan wel gematigde mensen die zeggen moslim te zijn. Dit geldt wel voor meer religies.


03/06/13 21:30Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Pixel
De opkomst van de PVV komt voort uit de onvrede over de Islam. Indien er geen onvrede over de Islam zou zijn, zou de PVV niet bestaan hebben of slechts marginaal aanwezig zijn. En wat was er eerder de Islam in Nederland of de PVV?


03/06/13 21:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .rechts-is-beter
Meneer Kucuk heeft wel gelijk hoor. De term `gematigde moslim` is wat wij Nederlanders graag willen horen, maar wat niet bestaat. Een gematigde Moslim drinkt stiekem, rookt een sigaretje etc. Ja morgen brengen! Ik werk mijn halve leven samen met Moslims en het aantal `gematigde Moslims,`zelfs zij die gewoon een biertje drinken en een peuk roken, is 0,0. In de `grundsache` zijn ze allemaal fanatiek Moslim als puntje bij paaltje komt, oneindig veel met die mensen daarover gediscussieerd met hun.


03/06/13 20:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .arendvanderboom
'Je bent moslim of je bent het niet', zegt Hasan. Sjiieten noemen zich ook moslim, Alawieten en Aymaddiya eveneens. De meeste Soennieten leren dat deze groepen geen moslims zijn en ze worden vervolgd en nogal eens gedood door ...moslims. Je kunt dus best een beetje anders in Allah geloven, Hasan. De tijd dat moslims met verhaaltjes non-moslims van alles konden voorschotelen is voorbij, je praat onzin. Er is geen Oemma, en die bestaat al 1400 jaar niet.


03/06/13 20:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Neon
Waarom nu mijnheer Kücük zo tegenspreken? Hij is zelf moslim, dus hij zal het zelf het beste weten. . Premier Erdogan van Turkije zegt precies hetzelfde dus neem dit nu maar gewoon aan."Gematigde moslim" is een bedenksel van ongelovigen, om zichzelf gerust te stellen. Ik heb deze term ook nog nooit uit de mond van een moslim gehoord. . Ik denk wel dat er veel fop-moslims zijn, die niet uit de kast durven komen, de prijs van afvalligheid is namelijk nogal hoog.


03/06/13 20:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
BertNijhof
@Hasan Kücük: "Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven". Kunt U dat eens gaan uitleggen aan de soennieten en sjiieten in Syrië, dat zou een boel ellende schelen.


03/06/13 20:07Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ooster-H
Ik vraag me af hoe Kücük zijn laatste alinea in overeenstemming brengt met ge strijd in Afghanistan, Pakistan, Syrië, Irak... enz. Ik zie daar toch echt tegenstellingen tussen zijn redenatie en de dagelijkse werkelijkheid.


03/06/13 19:39Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .yvonne55
Ja hoor, we zijn er weer. Praten over hoe moslims dan wel niet zijn. Ooit het verschil gezien tussen een orthodoxe en een liberale Jood? Ooit het verschil in godsdienstige beleving gezien tussen een gereformeerde en een lid van de evangelische gemeente? Katholieken met de 8-mei beweging in het hoofd en de volgelingen van Lefevre? Zo is het ook onder moslims. Ik kan het weten wat ik ken er genoeg. Enkele liberale moslims behoren tot mijn beste vrienden. En ik ben een traditioneel katholiek.


03/06/13 19:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Bodhi.
@Hasan Kücük fractievoorzitter van de Islam Democraten in de gemeenteraad van Den Haag. Citaat;"De keuze voor een haatpartij als de PVV legitimeert u...Gandhi draait zich om in zijn graf!" . Als de mate van geweld gebruiken een maatstaf is voor de heer Kucuk om het predikaat "haatpartij" te mogen uitdelen dan is het volstrekt legitiem om de islam een haat godsdienst te noemen.


03/06/13 19:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .rechts-is-beter
Ik heb het volste recht om te haten. En dat doe ik dan ook.


03/06/13 19:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
wouterfr . . en over een paar honderd jaar wordt u wakker en merkt u dat schaarse economische middelen (gas-olie-delfstoffen) nog steeds een van DE voornaamste redenen zijn om conflicten op te zoeken en uit te vechten. En daarnaast natuurlijk vooral de nodige nationalistische etnische conflicten. . . Welterusten en slaap zacht.


03/06/13 19:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Mexxpowers . . Kunt u dan eens duiden welke moslims tegen wie zich dan precies afzetten?? . Ik heb een paar moslims als collega gehad en never gemerkt dat zij zich wilden afzetten tegen perse niet-moslims. . . Ik zie wel jongeren dat doen, maar zijn die allemaal perse een belijdend moslim?? Of is dat voorbehouden aan moslims en niet aan niet-moslims?


03/06/13 19:10Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .QuarterH
Wat een eigenaardige redenering. Gaat ook niet op: waarom blazen sommige moslims dan moslims van een andere geloofsrichting op? Omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop die anderen moslim zijn. Er zijn dus wel degelijk verschillende manieren om in Allah te geloven en daar uiting aan te geven. En als je jezelf dan toch als één groep beschouwd, moet je ook niet verbaasd zijn dat je door mensen die niet van dat radicale deel houden als één groep wordt afgewezen.


03/06/13 19:09Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Bodhi.
PVV een haatpartij, meneer Kucuk draait u de rollen niet om? de islam is een haatpartij en de PVV is een tegengeluid hierop.


03/06/13 19:05Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .roodgrapje
Dan distantieër ik mij van de term atheïst en niet-moslim. Bedacht door piepeltjes die geloven. En aangezien ik nergens in geloof, hebben die woorden verder dus ook geen betekenis en wil ik niet zo genoemd worden. Sterker nog: wij zijn mensen en als meneer dat niet begrijpt, zal hij altijd een buitenstaander blijven.


03/06/13 19:05Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .NotGuiltyYourHonor
Kücük's verhaal is niet erg genuanceerd. Want er zijn ook genoeg christenen die maar een 'beetje christen' zijn. Want als ze het helemaal waren, dan hadden ze de bijbel letterlijk moeten nemen en dus die niet-gelovige buurman een kopje kleiner moeten maken [echt, DAT staat in de bijbel, samen met nog veel meer wreedheden!] Dus een beetje moslim, of een beetje christen, dat bestaat gewoon. En dat is maar goed ook, anders hadden we nog veel meer oorlogen en ellende op deze aarde gehad.


03/06/13 19:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .guitarman
Hasan Kücük noemt mijn partij een 'haatpartij' dat mag natuurlijk, we leven in een vrij land Hasan Kücük! . Mag ik dan ook zeggen dat ik vind dat uw religie van haat naar alles en iedereen die niet gelooft wat u gelooft, aan elkaar hangt! . Daarom vind ik het nogal vreemd dat u zich zorgen maakt over de zg 'blinde haat' waar uw de Haagse Hindoestanen van beschuldigt! . Ik vind namelijk dat de blinde haat voornamelijk van de islam komt!


03/06/13 19:01Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .joostsr
Als christen geloof je op veel verschillende manieren maar nooit maar een beetje in God. Dat volle Godsgeloof onderstreept nu wel van harte mensenrechten die anderen ook de ruimte bieden voor hún geloof en levensbeschouwing. Aan die anderen zal men met mensenrecht Gods'liefde gunnen. . Hetzelfde volle monotheistische geloof in Allah zal nu ook anderen het mensenrecht gunnen van eigen geloof en levensbeschouwing en iedereen zo in islamtaal bovendien de barmhartigheid, het warme hart, van Allah.


03/06/13 18:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ChristianAlexanderWinter
Ik vraag mij in alle ernst of Hassan wel een Islam-kenner is, en wat voor wereldbeeld die man heeft. Er zijn vijf goed gedocumenteerde stromingen in Islam. Sunnisme, Shi'a, Wahabisme, Sufisme en het Quranisme. Daarnaast zijn er nog een paar minder bekende stromingen waaronder de Ahmadiyya en de Ibadi's. Net als in het Christendom en andere religies zijn er gewoon mensen die dingen interpreteren. Hassan komt op mij over als een onsympathieke hard-liner.


03/06/13 18:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .LuiTuig
Ik vind het wel leuk hoe in dit artikel wordt beweerd dat alle moslims gewoon moslim zijn, of ze nu orthodox of gematigd zijn. Vandaag is de man die Lee Rigby heeft vermoord, in een Engelse rechtbank verschenen met de Koran in zijn handen. Hij wilde Mujahid Abu Hamza genoemd worden. Was hij evenzeer een moslim als de heer Küçük?


03/06/13 18:50Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MexxPowers
Ja tegen je kunt niet half in Allah geloven. Nee tegen de indruk dat Islam zich niet afzet tegen andere groepen mensen. Dat lijkt mij eerder een probleem om zich zorgen over te maken voor geboren en getogen Moslims dan voor Niet-Moslims. De auteur blijkt het er zich er gemakkelijk van af te willen brengen door altijd de Niet-Gelovigen de schuld te geven, wat overigens geheel in lijn met de Koran. . Een echte Moslim dus. Salaam aleikum!


03/06/13 18:39Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Aaltje Paling
De Islam heeft vele verschijningvormen, interpretaties en toonzettingen. . Islam is tijdsafhankelijk en plaats afhankelijk. Ook hangt het er van af wie de politieke baas is en welke interpretatie volgens die baas voor land en volk geldig is. Het is dus niet de vraag geen Moslim of voor 100%, maar Moslim van welke Islam?


03/06/13 18:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .waarzegger
Eerst was het Geert Wilders en nu hebben de Hindoestanen het gedaan. Nee meneer K., overal waar de Islam de kop opsteekt heb je hetzelfde gelazer.


03/06/13 18:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ceesdejager
Zelden zo'n krom artikel gelezen. Kucuk spreekt zichzelf tegen: Hindostanen mogen geen groep aanspreken, doch zelf spreekt hij - zogenaamd - namens alle Moslims..Dat zie je trouwens wel vaker bij deze religie en hun aanhangers. Het is allemaal hypocriet en eenzijdig.


03/06/13 18:16Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .raoullll
En als ik in een Oosters land kwam, werd het onderwerp godsdienst niet door mij] vaak ter tafel gebracht. . Ook en met name door jongeren. . Het was altijd wel heel duidelijk, dat er maar EEN de beste kon zijn... ja.. juist ..die . Ik heb helemaal geen zin om over die flauwekul te discusieren.


03/06/13 18:16
cr65
Het is prettig om te lezen dat het de goede kant op gaat met de integratie in Nederland.


03/06/13 18:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .wouterfr
De Bosporus in Turkije zal de scheiding gaan vormen tussen islamisten en christenen. Laat iedereen wie zich aan wil sluiten bij één van die groepen zich terugtrekken achter die scheidslijn. Christenen geen "waarheid" verkondigen aan de andere zijde en islamisten geen intolerantie ten aanzien van vrouwen en minderheidsgroepen in het westen. Tot over een honderdtal jaren men intellectueel verder, er achtergekomen is, dat god en allah waandenkbeelden zijn zodat iedereen in vrede zou kunnen leven.


03/06/13 18:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .thveenlaag
Kijk, dat hebben wij Westerlingen dan toch voor op de Islam: wij hebben atheisten en orthodoxen, maar ook twijfelaars, agnosten en ietsisten.


03/06/13 18:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Satuka
Pfoeh, zelfs Wilders ziet nog meer nuance (en dat wil wat zeggen), want die erkent wel dat er gematigde en liberale moslims zijn. Ik weet niet namens wie deze man zijn stromannen predikt, maar in elk geval niet namens moslims die zichzelf gematigd of liberaal noemen. Dat heeft overigens niets van doen met de mate waarin je gelooft maar de manier waarop je je geloof interpreteert en welke dogma's je wel of niet laat voor wat ze zijn. Bepaald geen constructieve bijdrage aan het debat.


03/06/13 18:10Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .raoullll
..... "God heeft geen religie" aldus Ghandi. Nou, daar zit nou echt alles in. . Wees godsdienstig...als je dat leuk vindt. maar besef terdege dat er GEEN WARE GODSDIENST bestaat. . En zo kom je al een stuk nader tot die hemel...


03/06/13 18:08Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .cornelis krom
De fractievoorzitter van de Islam Democraten beweert dat niet-moslims de termen als "orthodoxe", "liberale", en "gematigde" moslims hebben bedacht. Het is de vraag of hij dat zelf gelooft. Zo ja, dan gelooft hij zeker ook niet dat moslims van verschillende "stromingen" elkaar dusdanig haten, dat zij er niet voor terugdeinzen elkaar te vermoorden.


03/06/13 18:04Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .EddieVaIiant
Het feit dat Hasan Kücük geen onderscheid kan maken tussen gematigde moslims, die bereid zijn tolerant te zijn tegenover niet-gelovigen, en fundamentele moslims, die niet-gelovigen onderschikt achten aan moslims, doet het ergste vermoeden. Hij laat ook zien dat zijn gemeenschap geen verantwoordelijkheid zal nemen voor haar leden die zich asociaal gedragen. Geen wonder dat de PVV populair is in die wijken.


03/06/13 18:04Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .McNulty
Als Kucuk dan toch bezig is zich te distantieren van termen als orthodox, liberaal of gematigd mag hij zich meteen ook even distantieren van de recente terreurdaden gepleegd door enkele een-pot-nat-moslims in GB. Ik stond altijd open tegenover de aanwezigheid van islam in NL, maar mensen als Kucuk maken het mij niet bepaald makkelijk om die openheid te continueren. Het wordt tijd om te erkennen dat er geen IslamDemocraten bestaan. Je bent democraat of je bent het niet.


03/06/13 17:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .RandyMeyer
Hr Kucuk, uit mijn koran haal ik dat de islam altijd vreedzaam is en tegen geweld. Uit mijn koran haal ik dat er verschillende interpretaties zijn van de koran. Uit mijn koran haal ik dat alle andere godsdiensten etc een ongestoord plekje mogen hebben op de aarde. Uit mijn koran haal ik dat ook ALLE moslims ondergeschikt zijn aan de wetten van de staat alwaar zj leven. Mijn koran geeft geen stelsel of visie om staten en econmieen te besturen. Koran is ook niet bedoeld om moslims te beheersen.


03/06/13 17:50Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
KücÜk ik neem mijn eerder schrijven terug.Goed dat u geen onderscheid maakt,maar leg de gemiddelde ongelovige dan ook specifiek uit wat je bedoelt met; ,,Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven''.


03/06/13 17:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .SVooruit
Waarom niet? Er zijn 6 miljard mensen op deze aarde en ze zijn allemaal verschillend. Denk in 6 miljard verschillen! Van die 6 miljard mensen heeft geen enkele het patent op de absolute waarheid. Er is alleen subjectiviteit. Er is een zekerheid in deze 6 miljard levens: we gaan allemaal een keer dood op deze aarde. Of er een vorig leven is, of een leven daarna weet niemand. Medemenselijkheid en erkennen van elkaars verschillen is wat we voor elkaar kunnen betekenen. Niet elkaar ontkennen.


03/06/13 17:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .js56
Hasan: Je bent moslim of je bent het niet....... Prima, maar doe dan niet moeilijk over mensen die de islam inruilen voor geen of een ander geloof.


03/06/13 17:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .jaycee
Als er een "anti-moslim probleem" in die wijk is, waar zou dat dan toch door komen?! Kan Hasan die vraag misschien ook beantwoorden? . Moet ik er uit afleiden dat niet-moslims dus alles maar van moslims moeten accepteren en dat, als niet-moslims dat niet doen, er een "anti-moslim probleem" is? Het moet niet gekker worden....


03/06/13 17:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .No Surrender
In Turkije gaan seculiere burgers op dit moment massaal de straat op om hun vrijheden te verdedigen tegen de oprukkende islam onder Erdogan. Ondertussen voeren we in Nederland achterhoedediscussies met mensen die terug willen naar de middeleeuwen.


03/06/13 17:01Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ernst.
Je kunt wel degelijk een beetje geloven. Er is maar een God, maar alle gelovigen hebben een ander beeld van God. Als jij de koran leest vorm je je in gedachten een beeld van God. Ik heb een heel ander beeld van God. Dus jij gelooft maar een beetje in 'mijn' Allah. Een ander voorbeeld: een auto, jij hebt bij een auto een heel andere voorstelling dan ik, uiteindelijk koop je een volkswagen, en ik een ford. Of voetbal, jij word lid van ajax, ik absoluut nooit.


03/06/13 17:00Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .dunbill
Zoals het wij-zij denken vaak schijntegenstellingen creëert, leidt een gebrek een genuanceerde differentiatie vaak tot schijnbare overeenstemmingen. De auteur lijkt in zijn verlangen naar een nogal simplistisch wereldbeeld bovendien met zichzelf in tegenspraak: alle moslims zijn gelijk (we horen bij elkaar), maar niet alle moslims zijn schuldig (we horen niet bij elkaar).


03/06/13 16:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Pqrstu
Geen gradaties, alles is of totaal zuiver, of niet acceptabel. De verwrongen logica van alle absolutisme, dogmatisme, fundamentalisme, dictatuur, tirannie, enz.. Maar dat zijn zeker ook 'termen bedacht door niet-moslims', een kwalificatie bedoeld om elke nuance, gematigdheid -kortom elke vorm van actief zelfstandig, redelijk en flexibel blijven denken- te verketteren als onislamtisch, in het denkraam van K. 'haram': verachtelijk, zonder bestaansrecht. Dezelfde denkstructuur als die 'haatpartij'.


03/06/13 16:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Roezepoes
Er zijn geen orthodoxe, liberale of gematigde moslims, schrijft Hasan Küçük in zijn antwoord op Shashi Roopram. 'Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven. PS:Wie van de Nederlandse politici heb ik dat ook horen zeggen? en wat werd hij toen aangevallen. Jawel Geert Wilders heeft dit al jaren geleden gezegd, toen kon dat nog niet!


03/06/13 16:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .sjangske
In 1963 zagen we de eerste Turkse gastarbeiders in Rotterdam. . Dat vond ik verkeerd, die lui passen er hier niet tussen was mijn mening, in de kroeg s'avonds. . Echte Rotterdammers (Merijntje Gijzens dus) vonden mij een racist. . Ik moest intomen anders kreeg ik klappen. . Twintig jaren daarna riepen deze Rotterdammers ook "dat volk past hier niet".


03/06/13 16:39Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Thomas Hobbes
Ik begrijp dat er ook geen orthodoxe, conservatieve en liberale Joden bestaan. Katholieke, protestante en evangelische christenen bestaan uiteraard evenmin. Nu ik er over nadenk: Joden, christenen en moslims bestaan eigenlijk ook niet. Je kunt tenslotte niet "een beetje" in de Ene God van Abraham geloven.


03/06/13 16:33Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
ronrozen
Geen enkele legitimatie?hasan kan dan wel 100% moslim zijn maar hij heeft de Koran maar een beetje gelezen volgens mij. Ikzelf moet als homo net als mijn collega's van een hoog gebouw worden gegooid en als christen moet ik ook nog eens worden gedood.


03/06/13 16:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .hanness
"...Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven". 1.Als iedereen vrij is in zijn keuze, waarom wil de één de ander vermoorden in Syrië? 2.Als de moslima vrij is om een hoofddoek te dragen, dan is iedere moslim vrij om het verstand te gebruiken, ook de afvallige. Dus laat de moslima en ook de afvallige voortaan met rust!


03/06/13 16:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .brulboei1
Volgens mij komt Hasan Kücük van een andere planeet en weet absoluut niet wat normen & waarden zijn. Hij heeft het over een haat partij en wij hebben het over een haat geloof. Een geloof die al bijna tweeduizend jaar ruzie heeft met andersdenkende. Ik zou mij zeer diep schamen om zo te denken en te geloven, of schamen zij zich nergens voor.


03/06/13 16:27Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Krabbestamp
"Je bent moslim of je bent het niet". Dit citaat, en de toonzetting van de heer Kücük doet me wel heel erg denken aan het beroemde citaat: "je bent voor ons; anders ben je tegen ons" - u weet wel: George W. Bush na 11 september 2001-. De redenering van Kücük doortrekkend: wie tegen de overheersende en intimiderende invloed van mosims in een bepaalde wijk is, is tegen ALLE moslims. Ofwel: NL'ers, hindoestanen: onderwerp je maar. Er is geen alternatief! Fijn dat we nu Kücük's visie kennen...


03/06/13 16:05Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ccccc11111
als 'de islam' nu eensgezind was over hoe je in de 21e eeuw nu precies moet leven van minuut tot minuut, van plaats tot plaats, van mens tot mens, dan had deze meneer wel gelijk gehad wat betreft religies. Het punt beste hasan is natuurlijk dat de islam geschreven is door 1 willekeurige man 1500 geleden in een woestijn duizenden kilometers hier van daan, in een andere tijd, wereld, en dat de koran in metaphoren spreekt en niet in duidelijke 21e dagelijkse richtlijnen, en mensen die anders lezen.


03/06/13 16:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ccccc11111
dit heet dus fundamentalisme.


03/06/13 15:59Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
De heer Kücük is ook van mening dat het vijf keer per dag rondtoeteren van de islamitische oproep tot gebed de beste manier is voor moslims om te integreren.


03/06/13 15:58Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .John Buis
Nou nou, wat een onwaarheiden schrijft Mr Hasan Kücük toch. . Ik woon zelf in 1 van de dichtsbevolkte buurten van NL wat concentratie van allochtonen betreft,en ga bijna dagelijks met deze mensen om. . Als me iets opvalt bij deze mensen,dan is het dat ze allemaal 'een beetje' moslim zijn. . Juist het tegenovergestelde wat Kücük beweerd is namelijk het geval. . Hoewel ze beweren gelovig moslim/moslima te zijn roken/drinken/vloeken/gokken ze wel.


03/06/13 15:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godefroy
"Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven." . . En wat ben je dan als je een sjiiet, alawiet, soeniet, salafist, druuz, soefist, jihadist bent? Een echte moslim, een nep-moslim, een ongelovige moslim, een gewelddadige moslim, of zijn het toch allemaal gewoon 'moslims'? Wij snappen het ook allemaal niet meer, maar worden er wel elke dag mee in het nieuws geconfronteerd.


03/06/13 15:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .kibambam
Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat de doorsnee moslim (zeer) intolerant is tegenover vrouwen, homo's, anders-gelovigen, niet-gelovigen, afvalligen, onze democratie, onze normen en waarden, ons fundament, onze partner Amerika etc. . Je hoeft echt geen aanhanger van Geert Wilders te zijn om te begrijpen dat moslims het product zijn van een inferieure cultuur en dat de komst van moslims naar Europa automatisch voor een clash zorgt. . Europa zal binnen een paar jaar ernstige problemen zien.


03/06/13 15:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .woodforester
Hoe kan je nou ontkennen dat er geen stromingen zijn binnen de moslim wereld. Het is mij een raadsel. Hele groepen moslims worden vermoord alleen omdat zij een andere zienswijze hebben op de Koran ,vandaar alle onlusten in moslim landen en met Syria nu als voorbeeld. . Doe Uw oogkleppen af en kijk even in de realistische wereld


03/06/13 15:51Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Lezenaar
Inhoudelijk politiek gemotiveerd en dus inhoudsloos artikel. Je kunt inderdaad niet een beetje geloven. Je kunt wel heel tolerant en begripvol zijn voor andere gelovigen. Volgen orthodoxe moslims kan dat niet, mag dat niet. Volgens gematigde moslims wel. Heeft niks met geloof te maken.


03/06/13 15:50Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .coen_hofstede
Lekker constructief stukje. Er zijn hele volksstammen die patent hebben op de ultieme waarheid en dat is allemaal prima zolang ze mensen met een andere levensovertuiging maar respecteren. Aangezien dat lang niet altijd het geval is maken we (ja wij) onderscheid tussen deze mensen. Orhodoxen zijn de intoleranten, gematigden zijn de toleranten. Je kunt misschien niet een beetje in Allah geloven maar wel erkennen dat geloven heel wat anders is als zeker weten. Ik wens je nog veel izicht.


03/06/13 15:43Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ConnectTheDots
De schrijver, Hasan Kücük, lijkt toch een beetje in een andere wereld te leven, die volgens hem waarschijnlijk ideaal is, en waarin alle moslims dezelfde interpretatie geven aan de Koran en de profeet Mohammed zijn decreten. Verder zijn er mensen die een beetje in een soort god geloven, die soms twijfelen, ook al vind ziezelfde god dat een doodzonde. Moslims die moslim zijn omdat hun ouders het waren, hun cultuur ervan doordrenkt is, tegenover fanatici die zich op latere leeftijd bekeerden.


03/06/13 15:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .WTJGM
Je kunt van licht gestoord tot knettergek zijn, dus waarom zou je niet een beetje in fictie kunnen geloven...


03/06/13 15:27Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Gilles_van_Amsterdam
Goh? En wat is het punt nu eigenlijk? Discussiëren lukt nog steeds het best in een context. Dus een artikel met een opening, een pleidooi en een slot. Lastig misschien, maar het helpt begrepen te worden.


03/06/13 15:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .nessie77
"Je bent moslim of je bent het niet", gesproken als een iemand die denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. Geef anderen ook een beetje ruimte joh.


03/06/13 15:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .svdwal
De heer Kücük is helaas abuis als hij stelt dat je niet een beetje in Allah kan geloven. Dat kan prima. Het is wel aan de heer Kücük om te vinden dat je dan geen goed moslim bent. En op dezelfde manier is het aan de een beetje-in Allah-gelover om de heer Kücük geen echte moslim te vinden.


03/06/13 15:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]