WERELD & DENKEN
 
 
Bronnen bij Cultuur, integratie, toekomst: cirkel Wildersproces

2010

 
Uit: De Volkskrant, 07-10-2010, column door Marcel van Dam, socioloog.

Huilen met de pet op

Tussentitel: Tot 2015 leveren de lage inkomens tussen de 5 en 10 procent in

...   De algehele verwarring werd op een potsierlijke manier compleet gemaakt bij het begin van het strafproces tegen Wilders. Ook de rechterlijke macht blijkt de weg kwijt, eerst door Wilders te willen vervolgen voor uitspraken die iedere dag honderdvoudig ongestraft door jan en alleman op internet worden uitgekraamd, en vervolgens door Wilders te helpen in zijn poging er een politiek proces van te maken.

 

Uit: Rechtbank te Amsterdam, 18-10-2010, aangeversverklaring door Naoual Abaida ter ondersteuning van de vervolgbaarheid van de uitlatingen van Geert Wilders

Aanklacht tegen Geert Wilders

Ik ben moslim. Ik ben Marokkaanse. Ik ben Nederlandse. Ik ben een product van de multiculturele samenleving.


Red.:   Eerste onjuistheid. Ze is het product van immigratie. Inmiddels wordt tot in de hoogste kringen toegegeven dat er geen multiculturele samenleving bestaat in de normale zin van het woord  (een echte menging van culturen).

  De islam is prominent in mijn leven. De koran en hadith zijn een richtsnoer in mijn leven.

Voor wat dat betekent, zie hier  - alwaar beschreven wordt de islam een religie met een fascistische structuur. Gepaard gaande met een geesteshouding, onder andere het idee van superioriteit, die voor een aantal groepsgenoten leidt tot criminaliteit, en een deel zelfs tot terrorisme.

  Ik ben geen fasciste. Ik ben geen naziste. Ik ben geen terroriste. Ik ben niet crimineel. Noch ben ik gewelddadig.

So what? Dat iemand Nederlander is wil niet zeggen dat hij van kaas houdt.

  En toch zie ik mij dikwijls in de verdediging gedrukt. Ik heb donkerblond haar en groenbruine ogen. Ik ga niet gesluierd. Ik doe mee in economisch, studerend en sociaal Nederland. En toch word ik dikwijls door mede-Nederlanders ter verantwoording geroepen voer zaken die door de heer Wilders in verband worden gebracht met de islam en moslims. Dit geldt niet slechts voor mij, dit geldt voor velen van mijn eerste, tweede en derde Marokkaanse generatiegenoten.

Terecht. Wie zich kenbaar maakt als lid van een groep, een vrijwillig lid, moet verwachting daarop aangesproken te worden als daar aanleiding voor is. En er zi9jn genoeg redeen om leden van de groep "moslims' aan te spreken op het gedrag van de groep "moslims'.

  Door de uitlatingen van de heer Wilders voel ik mij in diskrediet gebracht en aangetast in mijn goede naam

Oplossing: laat zien dat de door de heer Wilders aangegeven zaken, het gedrag van sommige groepen moslims, en de samenvatting daarvan, onjuist zijn. Of stop je associatie met de groep "moslims".

  Het is nieuw dat mij op een sollicitatiegesprek wordt gevraagd of ik mannen wel een hand geef.

Terecht. Sommige leden van de groep "moslims' doen dat met beroep op hun lid zijn van de groep "moslims". Er geldt dezelfde oplossing als voorheen: toon aan dat die andere leden het niet juist hebben, of distantieer je van de groep

  Het is nieuw dat mij wordt tegengeworpen op een borrel waarbij ik een drankje afsla wegens de vastenmaand dat ik 'als hoogopgeleid meisje toch niet in die onzin dien te geloven'.

Hetzelfde als een christelijk meisje toegevoegd zou kunnen krijgen bij een vergelijkenwaardig voorval - zeg: "geen sex voor het huwelijk".

  Het is nieuw dat studentes met hoofddoeken bij het vragen naar de weg in een universiteit automatisch worden verwezen naar het schoonmaakhok. Het is nieuw dat mijn neefje geen stageplek kan vinden.

Ordinaire leugens - voor wat betreft stageplekken, zie hier  .

  Het is nieuw dat steeds meer moslims overwegen Nederland te verlaten

So what? Het is ook nieuw dat steeds meer Nederlanders Nederland verlaten vanwege de sfeer mede gekweekt door de komst van allochtone immigranten.

  Het is nieuw dat vrouwen die een plaatselijke moskee verlaten met blikjes bier worden bekogeld.

Ordinaire leugen. Als dat gebeurt, wordt je aangeklaagd wegens racisme. Kijk maar:

  Het is nieuw, dat nog geen kleine week geleden een moskee in Dordrecht werd beschoten.

Dit komt meteen in de krant. terwijl slechts een fractie van de misdaden gepleegd door moslims tegen Nederlanders in de krant komt. Er is namelijk een beleid om die informatie weg te laten

  Het is het gevolg van het populistisch instrument van islam bashing dat tot volle wasdom is gekomen door de aanhoudende lancering van de anti-islam uitingen van de heer Wilders.

Het is het gevolg van het gedrag van een gorpe moslims, dat lange tijd door diverse vormen van censuur niet gesproken heeft mogen worden, maar sinds de komst van Fortuyn wel, waarna het gebrek aan aanpak van dat gedrag geleid heeft tot de opkomst van Geert Wilders.

  Hoe kan van mij verwacht worden mij aan te passen aan de dominante Nederlandse cultuur - zoals voor ogen wordt gehouden door de heer Wilders -

Als iemand bezwaar heeft tegen het dominant zijn van de Nederlandse cultuur in Nederland, moet hij verhuizen. Nederland is het enige land met een Nederlandse cultuur, en wie behoefte aan de cultuur van een ander land,. moet naar dat andere land gaan.

  als ik met mijn achtergrond nooit geaccepteerd zal worden door deze dominante Nederlandse cultuur? Had ik expliciet moeten kiezen om lid te worden van de Anglicaanse Kerk, zoals mijn Nederlandse oma, of van de Gereformeerde Kerk zoals mijn Nederlandse opa, louter om mij hier veilig te mogen voelen?

Tja, kiezen is soms moeilijk.

  Wat overeind blijft is dat godsdienstvrijheid een grondwettelijk gegarandeerd recht in Nederland is en dat dat Nederland verrijkt en heeft verrijkt.

het multiculturele ideaal. Dit is een leugen. Uithuwelijken, eerwraak, wij-zij denken, hoofddoeken en moskeeŽn hebben Nederland niet verrijkt, maar ontsiert, verarmd.

  Ik geloof niet dat de heer Wilders ooit wakker heeft gelegen van problemen die er zijn met Marokkaanse jongeren in Oisterwijk of Slotervaart.

De redactie gelooft niet dat deze auteur een seconde heeft wakker gelegen van de slachtoffers van de Marokkaanse jongeren in Oisterwijk of Slotervaart.

  Ik geloof niet dat de heer Wilders ooit met een constructieve oplossing is gekomen, noch een constructieve discussie heeft willen stimuleren in Nederland over problemen die er zijn in het maatschappelijk veld.

 De redactie gelooft dat moslims ooit met een constructieve oplossing komen , noch een discussie over hun fundamentele waarden hebben willen stimuleren over problemen die er zijn in Nederland met die islamitische waarden.

  Ik geloof dat de heer Wilders een opportunist is die over de rug van 1 miljoen islamitische Nederlanders de troon wil bestijgen.

De redactie gelooft dat deze auteur een propagandist is van de islamitische ideologie, die over de rug van 15 miljoen Nederlanders het islamitische paradijs op aarde wil vestigen. Omdat dit voorgeschreven wordt door de islamitische leer, die de auteur zegt aan te hangen

  Ik geloof dat de heer Wilders een gevaarlijke ideoloog is die de Nederlandse samenleving heeft verdeeld in een anti-islam kamp en een neutraal tolerant Nederland.

Leugen verbonden aan zwart-wit deken. Er is een anti-islam kamp, een min of meer neutraal kamp, een islam-steunend kamp, en een islam kamp. Het min-of-meer neutraal kamp is grotendeels tegen verdere huidige verspreiding en invloed van de islam en deels voor een terugdringen - dit kamp in minstens ongeveer de helft van Nederland. Tezamen met het anti-islam-kamp is dit ongeveer tweederde van Nederland  . Moslims en -steuners zijn ongeveer een derde. Dit alles in langs een geleidelijke schaal verdeeld.

  Een verdeel en heers politiek om de mensen af te leiden van wat werkelijk de oplossingen zijn van de maatschappelijke problemen.

De nieuwste truc: zeggen dat er een probleem is, en dan zwijgen over de aard ervan, of het zoeken aan de Nederlandse kant.

  Overal in de samenleving groeit de sympathie voor Wilders en zijn uitlatingen. Kennen we de geschiedenis van het nazisme dan niet?

De oude truc: de situatie rond allochtone (moslim-) immigranten vergelijken met die van moslims (contradictie met de eerdere opmerking over dat steeds meer moslims weggaan - de joden konden niet weggaan)

  Nederland hoort niet in het afvalputje van schurkennaties. Naties die onderaan de mondiale beschavingsladder staan doordat ze andersdenkenden geen geborgenheid kunnen en willen garanderen.

Waarmee we meteen over kunnen gaan op de algemene conclusie uit dit alles: de problemen rond moslims en/of immigratie zijn uitsluitend en alleen veroorzaakt door de Nederlanders, vertegenwoordigd  door Geert Wilders.
    Mevrouw Abaida presenteert zich als half-Nederlandse (voor beelden, zie Nieuwsuur,19-10-2010  , inleidende vraag na 11:55 min., mevrouw Abaida na 13:30 min.). Ze blijkt zich, voor zover hier zichtbaar, voor 100 procent te scharen achter de islamitische cultuur. Niet verwonderlijk, want zo werkt de islamitische cultuur in het algemeen: sterk dominant. Zo is mevrouw Abaida een kind van de Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. Zij heeft echter een volledig Marokkaanse naam. Een gang van zaken die ook vrijwel universeel is. De islam is een dominante cultuur. Nederlanders voelen dat, en hebben daar voor een steeds groter deel weerzin tegen gekregen. Geert Wilders verwoordt die weerzin. Maar Geert Wilders is geen oorzaak en hoogstens een beetje aanleiding. Hij had ook Thilo Sarrazin kunnen heten. De oorzaak in de islamitische cultuur => (islam cultuur(beelden) met list).
    De aard van deze vertoning is meer mensen opgevallen:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2010, door Yoeri Albrecht en Eddy Terstall

Met zulke vijanden heeft Wilders geen vrienden meer nodig

Yoeri Albrecht | Eddy Terstall | Yoeri Albrecht is directeur van De Balie, centrum voor theater, politiek en cultuur. Eddy Terstall is filmmaker. Het verloop van de rechtszaak tegen Geert Wilders toont de wereldvreemdheid van de ‘benadeelde partijen’, en maakt duidelijk hoe wenselijk een ‘herbronning op links’ is.

Het was een verbijsterende stoet van gewichtig kijkende lichtgewichten die tegen Geert Wilders te hoop liep. ...
    Een jonge rechtenstudente riep het verzetsverleden van haar familie in herinnering om te onderstrepen hoe goed ze zelf wel was. Dat het tenenkrommend is om het verleden van je grootouders voor je te laten spreken terwijl er in de bankjes van de aangeklaagde partij een advocaat zit die, zoals iedereen kan weten, de zoon is van een Auschwitz overlevende, weerhield haar niet. Sterker nog: ze noemde hem de volgende dag op twitter een minderwaardig mens.   ...
 

Red.:   Maar de rest van aanklagers was nauwelijks beter geŽquipeerd;

  De ene advocaat liet zijn onnavolgbare gedachten omtrent democratie en samenleving zonder enige consistentie de vrije loop, een ander begon met duidelijke minachting voor de rechters te schimpen tegen de verdachte, die hij voor Hitler uitmaakte. ...
    Ontluisterend was daarentegen weer het optreden van de advocaat van de ‘Beweging voor herstel van het respect’, Michiel Pestman, die avond bij Pauw & Witteman. Hij had niet eens de moeite genomen om voor zichzelf goed te formuleren wat er nu precies mis is met Wilders. Iets met racisme, want hij beledigt moslims. Toen Jeroen Pauw hem terecht vroeg wat er racistisch kan zijn aan kritiek op een geloof, geloofde Pestman zijn oren niet. Hij kon zichzelf niet eens tot een samenhangend antwoord op deze voor de hand liggende vraag bijeenrapen. Pestman leek wel shell shocked omdat hij bij de linkse VARA kritische vragen kreeg.

Een kleine correctie: Jeroen Pauw stelde geen kritische vraag ... hij stelde gewoon een vraag. Het niveau waarop de discussie tot nu toe in het algemeen gevoerd is kan men afleiden uit het feit dat twee mensen die nu wel even verder kijken dan de politiek-correcte neus lang is, een doodgewone vraag kenmerken als een kritische vraag. Nog zo'n teken:

  Mohammed Rabbae stak vergeleken met dit gezelschap een consistent verhaal af. Geen mens wil deel van een tsunami zijn of verdacht gemaakt worden als deel een een vijfde colonne. Die observatie is helder.

Waarbij men mee moet rekenen dat Mohamed Rabbae een van de meest rabiate verbale moslim-strijders is, de man die voorop liep in de demonstratie vůůr de fatwa tegen Salman Rushdie, en daarna talloze initiatieven gericht op de islamisering van Nederland heeft gestaart of gesteund => . Overigens is het inhoudelijke antwoord op de observatie van Rabbae deze: "Geen mens wil vergeleken worden met apen, honden of varkens, of als lid van het onreine ("haram") kant van de universele en goddelijk bestierde wereldtweedeling".
    Waar het op een wat hoger plan om gaat is dit:

  Het hele theater laat zien hoe volledig out of touch met de maatschappij de ‘benadeelde partijen’ in het proces-Wilders eigenlijk zijn. Ze gingen zo volledig op in hun vermeende morele gelijk dat ze geen enkele aandacht hebben besteed aan het juridische handwerk, aan logisch en rustig denken en presentatie. Het was een beschamende kakofonie die ook de uiterst geduldige rechters te veel werd.
    Vreemder is dat de rechtsstaat en de publieke opinie zich zo lang hebben kunnen laten gijzelen door dergelijke luidruchtige wardenkers. Islamkritiek of twijfel aan de multiculturele samenleving was decennia lang bijna bij wet verboden. ...

En is dat in feite grotendeels nog steeds - met uitzondering van degen die een breekijzer in handen krijgen, als Geert Wilders. Maar in diezelfde uitzending van Pauw & Witteman werd de discussie razendsnel gemoord na deze vraag zonder antwoord van Pauw, en een een vrijle opvolgende uitzending (21-10-2010) was tegenover de organisator van een demonstratie voor de meningsvrijheid weer de bekende moslima gezet die kwam het het bekende boodschap over hoe erg ze wel gediscrimineerd werd, en haar moeder-met hoofdoek nog veel meer, inclusief duidelijk goed voorbereide verhaal dat haar aan den lijve was overkomen, en dat ernstig rook naar het soort fantasieŽn als opgedist door Sabra Dahhan => . En waarbij ontbrak de aanwezigheid en het verhaal van de laatste buurtbewoner, al dan niet homo, die door moslims bespuugd en zijn woning met stenen bekogeld was.

  Maar sinds kort is open debat weer mogelijk. En daar ligt de winst van de afgelopen dagen.

Dus nee, het open debat is nog lang niet mogelijk, alleen is het nu mogelijk iets terug te zeggen zonder meteen in de (verbale) gevangenis te worden gegooid. Dat wil zeggen: je mag zeggen: "Er is een probleem", maar zodra je gaat zeggen dat het probleem ligt bij de moslims (allochtonen), belandt je alsnog in de gevangenis. Kijk maar:

  Geluiden die we eerder ook al opvingen van Boris van der Ham, Tofik Dibi, Eberhart van der Laan en Sharon Dijksma. Het nuchtere en niet denkluie deel der progressieven roert zich.

Als dit het islam-kritische deel er natie moet zijn, dan is de vrijheid van gedachtenwisseling nog zeer ver weg.
    Het over-, overgrote deel van de bestuurlijke en intellectuele elite, plus alle moslims op een enkel individu na, wil nog steeds niets van welke soort van kritieke op de islam ook horen. Wat oor de volgers van de islam een simpele reden heeft het dominante karakter van de islam is een van de redenen voor de keuze voor de islam: het maakt het geestelijke leven zo makkelijk.
    Voor het geval dat men denkt dat mevrouw Abaida  een enkeling is:

 
Uit: De Volkskrant 19-10-2010, ingezonden brief van Ahsan Hussain (Amsterdam)

Niet in mijn naam

Ik ben een Nederlandse moslim van Pakistaanse origine. Ik was twee maanden toen ik naar Nederland kwam. Hier heb ik op school gezeten. Ik heb altijd moeten vechten voor mijn rechten. Desondanks voel ik mij Nederlander, moslim en Pakistaans. Sinds ik goed Nederlands spreek, hebben wij de regel gesteld dat we thuis alleen maar in het Nederlands zouden communiceren. Ik lees dagelijks artikelen van politici, professoren en mensen met een misplaatste superioriteitsgevoel die beweren dat de multiculturele samenleving mislukt is. ...

Red.:    De redactie leest dagelijks artikelen van moslims met een misplaatst superioriteitsgevoel die beweren dat het invoegen van de islamitische cultuur in de Nederlandse een voordeel is, of gelukt is.

  Waar baseren ze dit op?

Op steeds meer hoofddoeken steeds meer overlast, steeds meer klagerige en arrogante stukken in de krant en verhalen op tv ...

  Elke dag zijn jonge Marokkanen met typische tiener machogedrag in het nieuws. Vervolgens wordt er beweerd dat alle moslims zo zijn.

Beweerd wordt dat te veel moslims zo zijn. Plus al die ander al genoemde vervelende eigenschappen die te veel voorkomen

  Ik ben het spuugzat. Ik wil niet dat mijn geloof als reden wordt gegeven.

Het wordt eentonig - antwoord: zie hierboven.  


Naar Cultuur, integratie, toekomst  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .