WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Cultuur, integratie, toekomst: extrapolatie

6 okt.2009

Een van de gevolgen van niets-doen is dat de trends uit het verleden zich zullen voortzetten. Die trends zijn uit heel simpele cijfers af te leiden:
 
  1960: circa nul moslims en nul moskeeŽn in Europa.
1990: miljoenen moslims in Europa en duizenden moskeeŽn
2010: Europese steden vergeven van hoofddoeken en (zwarte) wikkelvrouwen. Vele wijken bezet door moslims.

De cijfers zijn niet alleen simpel, ze zijn ook volkomen onomstreden. Stel nu dat deze groei redelijke constant was, en dat ze zich op dezelfde manier zal voorzetten (een zogenaamde lineaire extrapolatie). Dan kan je voor ongeveer de volgende tijdstippen de volgende vervolgstappen verwachten:
 
  2030: Zelfbestuur van moslims in vele steden.
2050: Afscheiding van Europese moslimgebieden in Eurabia.

Tel uit je winst.
 

Naar Cultuur, integratie, toekomst  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .