WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, toekomst: niets-doen en schuld

3 apr.2008

De voorstander van het "niets-doen lijken een eerzame positie in te nemen. Helaas is dat meestal niet het geval. Want het niets doen doet natuurlijk ook niets aan eventueel bestaande werkelijke problemen. En die werkelijke problemen zijn er genoeg.
    Omdat het niets-doen een "eerzame zaak" is, moet er ook een "eerzame oplossing van de werkelijke problemen gevonden worden. En omdat de "eerzame zaak" inhoudt dat immigranten nooit iets fout kunnen doen, moeten de ondanks het niets-doen bestaande problemen ds veroorzaakt zijn door de gastheren, de autochtonen. Ook hier een voorbeeld van de luidruchtigste proponenten van het niets-doen: Marcel van Dam:
 

Uit: De Volkskrant, 04-10-2007, column door Marcel van Dam

Verheugend en onthutsend

Integratie gaat gestaag voort, maar culturele kloof groeit', is de kop van de korte samenvatting van Han Entzinger en Edith Dourleijn van hun boek De lat steeds hoger over de leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad. ...
   Het blijkt dat in nog geen tien jaar tijd het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse jongeren aanmerkelijk is gestegen. Bovendien zijn ze zich sterker op Nederland gaan richten. Ze lezen meer Nederlandse kranten, ze zijn vaker lid van Nederlandse verenigingen, zij stemmen vaker, ze kiezen vaker voor de Nederlandse nationaliteit en steeds meer Turkse en Marokkaanse jongeren zeggen dat ze zich in de eerste plaats Nederlander voelen.   ...
    In het huidige xenofobe klimaat zullen deze uitkomsten voor veel mensen verrassend zijn. ...
   ...Allochtonen ervaren meer discriminatie. ...
    Je zou het ook anders kunnen zeggen: het probleem van integratie wordt steeds meer een probleem van en voor autochtonen. Hoe harder allochtonen tegemoet worden getreden, des te meer keren ze zich van onze cultuur af. Hoe meer er gezeurd wordt over zaken als boerka's, hoofddoekjes en het handen schudden van vrouwen door orthodoxe moslims, des te groter de neiging zich af te keren van onze samenleving.   ...
 

Red.:   We houden hier wel simpelheid, maar dit is toch al te simpel, h? Een heel simpele  weerlegging is deze: tussen allochtonen onderling spelen dezelfde soort zaken als tussen allochtonen en autochtonen  . Dus de problemen exclusief toeschrijven aan de autochtonen is meteen een volkomen ontkracht idee.


Naar Cultuur, integratie, toekomst  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .