De Volkskrant, 13-11-2014, van verslaggevers Harmen Bockma en Bart Dirks1 .2009

Amsterdam gaf terecht vergunning intocht Sinterklaas

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam hoopt dat de discussie over Zwarte Piet niet meer in de rechtszaal zal worden gevoerd. 'Het zou heel fijn zijn als iedereen nu weer gezellig gaat doen', zei Van der Laan over de uitspraak van de Raad van State. Die stelde Amsterdam woensdag in het gelijk over het afgeven van de vergunning voor de intocht van Sinterklaas.
    Volgens de Raad van State hoeft de burgemeester bij het verstrekken van een evenementenvergunning niet te toetsen of Zwarte Piet racistisch is. De Raad vernietigde de uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam. Die oordeelde in juli dat Zwarte Piet een negatief stereotype is en een inbreuk vormt op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: het recht op eerbiediging van privéleven.
    Maar de burgemeester hoefde de vergunning alleen te toetsen op risico's voor openbare orde en veiligheid, oordeelt de Raad van State. Het is niet zijn taak te beoordelen of Zwarte Piet discriminerend is. Burgemeester, bestuursrechter noch Raad van State kunnen dat beslissen, aldus Jaap Polak, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 'Hoe onbevredigend dit voor partijen wellicht ook is.' De bezwaarmakers kunnen wel andere juridische wegen bewandelen, aldus Polak. 'Denkbaar is dat bij de burgerlijke rechter een procedure wordt gestart tegen de organisatoren of dat aangifte wordt gedaan van veronderstelde strafbare feiten.'
    De oorspronkelijke klagers reageerden gelaten en teleurgesteld op het vonnis. 'Het betekent dat Zwarte Piet strafrechtelijk moet worden vervolgd. Dat wordt de volgende stap', aldus acteur en actievoerder Patrick Mathurin. 'Het is droevig dat zo'n racistisch feest gewoon doorgang kan vinden.'
    Volgens Van der Laan zijn nieuwe juridische stappen van tegenstanders geen goed idee. 'Bij gezellig doen hoort zeker niet dat je naar de rechter stapt.' Van der Laan zei woensdagmiddag dat de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet de afgelopen maanden uit de hand is gelopen. 'Dat is slecht, zeker omdat het om een kinderfeest gaat.' Van der Laan hoopt dat voor-en tegenstanders de discussie laten rusten tot na 5 december.
    De Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam is 'verheugd met de buitengewoon heldere uitspraak van de Raad van State', aldus een woordvoerder. 'De burgemeester mag zich niet met de inhoud bezighouden. Overigens blijven wij in gesprek met de burgemeester en alle andere partijen in de samenleving over de invulling van Zwarte Piet.'
    In Amsterdam zijn er al aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet, met het meelopen van 'schoorsteenpieten'. In Gouda, waar zaterdag de landelijke intocht is, zullen kaas- en stroopwafelpieten meekomen. Van der Laan zal tegenstanders van Zwarte Piet niet verbieden zondag bij de Amsterdamse intocht te demonstreren. 'Ik ga ervan uit dat dat waardig zal gebeuren. Deze uitspraak gaat rust brengen.'


Web:

Amsterdam wint zaak over Sinterklaasintocht bij RvS

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam hoopt dat de discussie over Zwarte Piet niet meer in de rechtszaal zal worden gevoerd. 'Het zou heel fijn zijn als iedereen nu weer gezellig gaat doen', zei Van der Laan over de uitspraak van de Raad van State. Die stelde Amsterdam woensdag in het gelijk over het afgeven van de vergunning voor de intocht van Sinterklaas.
Door: Harmen Bockma, Bart Dirks12 november 2014, 10:28
6 





Volgens de Raad van State hoeft de burgemeester bij het verstrekken van een evenementenvergunning niet te toetsen of Zwarte Piet racistisch is. De Raad vernietigde de uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam. Die oordeelde in juli dat Zwarte Piet een negatieve stereotypering is en een inbreuk vormt op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: het recht op eerbiediging van privéleven.

Maar de burgemeester hoefde vergunning alleen te toetsen op risico's voor openbare orde en veiligheid, oordeelt de Raad van State. Het is niet zijn taak te beoordelen of Zwarte Piet discriminerend is. Burgemeester, bestuursrechter noch Raad van State kunnen dat beslissen, aldus Jaap Polak, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 'Hoe onbevredigend dit voor partijen wellicht ook is.'

De bezwaarmakers kunnen wel andere juridische wegen bewandelen, aldus Polak. 'Denkbaar is dat bij de burgerlijke rechter een procedure wordt gestart tegen de organisatoren of dat aangifte wordt gedaan van veronderstelde strafbare feiten.'


'Droevig'
Na het vonnis werd gelaten en teleurgesteld gereageerd door de oorspronkelijke klagers. 'Het betekent dat Zwarte Piet strafrechtelijk moet worden vervolgd. Dat wordt de volgende stap', aldus acteur en actievoerder Patrick Mathurin. 'Het is droevig dat zo'n racistisch feest gewoon doorgang kan vinden.'

Maar volgens Van der Laan zijn nieuwe juridische stappen van tegenstanders geen goed idee. 'Bij gezellig doen hoort zeker niet dat je naar de rechter stapt.' Van der Laan zei woensdagmiddag dat de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet de afgelopen maanden uit de hand is gelopen. 'Dat is slecht, zeker omdat het om een kinderfeest gaat.'

Van der Laan hoop dat voor- en tegenstanders de discussie laten rusten tot na 5 december. Een gang naar de civiele rechter acht hij overigens niet kansrijk.


Heldere uitspraak
De Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam is 'verheugd met de buitengewoon heldere uitspraak van de Raad van State', aldus een woordvoerder. 'De burgemeester mag zich niet met de inhoud bezighouden. Overigens blijven wij in gesprek met de burgemeester en alle andere partijen in de samenleving over de invulling van Zwarte Piet. De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet gaat nog jaren door. Dat verandert niet van de ene op de andere dag.'

In Amsterdam zijn er al aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet, met het meelopen van 'schoorsteenpieten'. In Gouda, waar zaterdag de landelijke intocht is, zullen ondermeer kaas- en stroopwafelpieten meekomen. Van der Laan zal tegenstanders van Zwarte Piet niet verbieden zondag bij de Amsterdamse intocht te demonstreren. 'Ik ga er vanuit dat dat waardig zal gebeuren. Deze uitspraak gaat rust brengen.'


'Een nieuwe fase'

Het Pietengilde is tevreden met de uitspraak, al ziet Mark Gilling van de belangenclub voor zwarte pieten nog wel dat de discussie doorgaat. 'De Raad van State heeft de discussie eigenlijk teruggegeven aan de maatschappij. Wij willen graag blijven praten met tegenstanders om via de weg der geleidelijkheid aanpassingen te doen in het volksfeest', aldus Gilling, die bij de uitspraak aanwezig was.

De tegenstanders van Zwarte Piet willen mogelijk naar het Europese Hof voor de Mensenrechten. 'Dit is het begin van een nieuwe fase', zei schrijfster Margo Morrisen. Advocaat Wil Eikelboom wil daar zelf nog niet op vooruitlopen. Hij zegt de zaak eerst met zijn cliënten te willen bestuderen.


Webtitel:
Amsterdam wint zaak over Sinterklaasintocht bij RvS

Red.:


Naar Cultuur, integratie, toekomst, tegen niets-doen , Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]