De Volkskrant, 13-11-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum .2009

Extremen

Felle voorstanders van Zwarte Piet dragen evenzeer bij aan zijn teloorgang als zijn tegenstanders.


Tussentitel: De zeloten in beide kampen worden bedankt

Anders dan de Amsterdamse rechtbank meent de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de burgemeester - in dit geval die van Amsterdam - 'niet bevoegd (is) de vraag te beantwoorden of van de figuur van 'Zwarte Piet' een discriminerend effect uitgaat'. De burgemeester van Amsterdam wordt dus gesteund in zijn opvatting dat de aanvraag voor een traditionele sinterklaasintocht - mét Zwarte Pieten - niet moet worden getoetst aan de vraag of Zwarte Piet als aanstootgevend kan worden ervaren, maar aan de vraag of met zo'n intocht 'de openbare orde en veiligheid' in het geding zijn. Zoals premier Rutte al had aangevoeld toen hij zei dat Zwarte Piet nu eenmaal zwart is, is het niet aan bestuurders om te bepalen welke kleur Piet dient te hebben en in welke relatie hij tot Sinterklaas dient te staan. De Raad van State is om deze uitspraak te prijzen - al wekt het verbazing dat Zwarte Piet in de toelichting van de uitspraak consequent door aanhalingstekens wordt geflankeerd.

Naar te vrezen valt, zal van de uitspraak geen ontmoedigende invloed uitgaan op alle andere Nederlanders om zich in het debat over deze kwestie te mengen. En dat is jammer. Want alles wat over Zwarte Piet te zeggen is, is onderhand wel gezegd. De discussie bestaat uit weinig meer dan het nog krachtiger aanzetten van oude argumenten, of wat daar onderhand voor doorgaat. Fanatieke voorstanders van het vormbehoud van Zwarte Piet dragen daarbij evenveel bij aan de teloorgang van deze figuur als de tegenstanders.

De organisator van de sinterklaasintocht in Haarlem werd van landverraad beticht toen uit het draaiboek bleek dat Zwarte Pieten dit jaar door Bloemenpieten zullen worden vergezeld. Omgekeerd kraaiden de aanhangers van de status-quo schel victorie toen bleek dat de redactie van het Sinterklaasjournaal - vooralsnog - alles bij het oude had gelaten. Quinsy Gario, de aanjager van de campagne tegen Zwarte Piet, deed het enig verstandige: hij zweeg.

Hoe dan ook heeft het ooit bovenpartijdige, helende, verzoenende sinterklaasfeest een lading gekregen die het nooit had mogen krijgen. Met dank aan de zeloten van beide kanten die geen vertrouwen hebben in het aanpassingsvermogen van een vitale traditie.


Webtitel:
Sinterklaasfeest krijgt een lading die het nooit had mogen krijgenRed.:


Naar Cultuur, integratie, toekomst, tegen niets-doen , Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]