De Volkskrant, -2010, Van onze verslaggever Robin Gerrits op 17 juli '10, .2008

Plaatsingsbeleid voor basisscholieren botst niet met keuze ouders

Tussentitel: Centrale aanmelding geeft beter inzicht in leerlingenaanbod

Een gemeentelijk plaatsingsbeleid van nieuwe leerlingen voor basisscholen hoeft niet ten koste te gaan van de vrije keuze van ouders. Dit blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Regioplan over de pilots in elf steden om segregatie in het onderwijs te bestrijden.

Uit proeven in Nijmegen en Deventer met een zogenoemde centrale aanmeldprocedure blijkt dat ten minste 95 procent van de kinderen een plek heeft gekregen op de school van eerste voorkeur van de ouders. Bovendien blijken meer kinderen terecht te komen op een school in hun eigen wijk dan voor de proef.

Om segregatie in het onderwijs (wittere en zwartere scholen dan de wijken waarin ze staan) tegen te gaan, nemen allerlei gemeenten maatregelen. Het ministerie van Onderwijs ondersteunt pilots in elf steden. Het kan daarbij gaan om het stimuleren van ouderinitiatieven zoals in Rotterdam (een groep witte ouders probeert een zwarte school meer gemengd te maken of andersom) of scholencarrousels, zoals in Den Haag (alle scholen van een wijk presenteren zich op één dag aan de ouders, die elkaar daarbij tegenkomen en een beter beeld krijgen van het aanbod in hun buurt).

In Deventer, Nijmegen en in delen van Amsterdam wordt geëxperimenteerd met centrale aanmelding. Het toestaan van inschrijvingen op een vast moment, bijvoorbeeld op een leeftijd van 2,5 jaar, voorkomt dat allochtonen en lageropgeleiden lager op de wachtlijst van populaire scholen komen te staan.

Bovendien kunnen ouders in Nijmegen zes voorkeurscholen opgeven, waarvan drie in de eigen wijk. De gemeente coördineert dan een evenwichtige spreiding over de scholen.

De vrees dat deze maatregel ten koste zou gaan van de vrijheid van ouders om zelf een school te kiezen, wordt niet door de eerste resultaten van de pilot gesteund. Sterker: bijna alle ouders komen met hun kind terecht op de school van hun eerste voorkeur. In Nijmegen werden in de onderzochte periode 1.355 kinderen aangemeld. Van hen werden 1.293 geplaatst op de school van eerste voorkeur, 46 kinderen op die van de tweede voorkeur, en 14 op de derde op de lijst. Slechts twee kinderen konden niet geplaatst worden op de scholen die de ouders hadden opgegeven.

Een van de bedoelde bijeffecten blijkt ook te worden bereikt: meer kinderen dan voorheen gaan in hun eigen wijk naar school. In Nijmegen is dat nu 68 procent, en het was 57 procent. Regioplan ziet ook voordelen voor de scholen en de gemeente: schoolbesturen hebben sneller in beeld hoe het nieuwe leerlingenaanbod eruit ziet en kunnen zich daarop voorbereiden, en ze hebben geen last meer van dubbelinschrijvingen. De gemeente krijgt een beter beeld van de leerlingenstromingen en kan daar de huisvestingsplannen op afstemmen.

Het rijk wil segregatie in het onderwijs tegengaan om een tweedeling in de samenleving te voorkomen en de taalbeheersing van etnische groepen te bevorderen.
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]