De Volkskrant, 05-02-2009, Van onze verslaggeefster Charlotte Huisman .2008

'Dwang nodig bij schoolkeuze'

Taskforce vraagt kabinet om in te grijpen bij problemen op scholen in stad Utrecht |Goede vmbo-leerlingen vertrekken naar randgemeenten.

Het kabinet moet scholen en gemeenten rond de stad Utrecht dwingen mee te werken aan de spreiding van zwakke en goede leerlingen als scholen zich niet aan de afspraken hierover houden. De problemen in het Utrechtse vmbo zijn zo groot dat sluiting van scholen dreigt. Dit is een direct gevolg van de ‘grijze vlucht’: veel goede allochtone en autochtone leerlingen vertrekken naar scholen buiten de stad.
    Dit zeggen Rinda den Besten, (PvdA) wethouder van onderwijs in Utrecht, en oud-minister Pieter Winsemius, voorzitter van de ‘taskforce’ die het Utrechtse vmbo moet redden.

De scholen zijn in een neerwaartse spiraal beland. Het leerlingaantal neemt fors af. Het percentage vmbo-leerlingen met leer-of gedragsproblemen op Utrechtse scholen is toegenomen tot 44 – ongeveer drie keer zo hoog als buiten de vier grote steden. Daardoor verslechtert het imago van de scholen en daalt het aantal aanmeldingen verder.

Eerdere, vrijblijvende afspraken tussen Utrecht en de regiogemeenten over het spreiden van leerlingen hebben nauwelijks iets opgeleverd. ‘Als deze stroom naar buiten niet wordt afgeremd, hebben we straks geen vmbo meer over in de stad. Wij hebben een convenant met een stok achter de deur nodig, en daarbij kan het Rijk ons helpen’, zegt Den Besten.

Tot dusver laat het Rijk het oplossen van de problemen over aan de gemeenten. Wettelijk ingrijpen ligt gevoelig vanwege een mogelijke aantasting van de vrijheid van onderwijs, die is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet.

Vandaag presenteert de Taskforce Utrechts vmbo een ‘aanvalsplan’. De problemen doen zich vooral voor in de lagere niveaus van het vmbo. Het leerlingenaantal in deze praktijkgerichte onderwijsvorm daalde de afgelopen vijf jaar met een kwart.

Bijna 25 procent van de Utrechtse middelbare scholieren gaat buiten de stad naar school, voor het vmbo ligt dit percentage hoger. Niet alleen witte ouders, ook steeds meer allochtonen sturen hun kind naar een vmbo buiten de stad.

Gevolg is volgens Den Besten dat de problematiek zich uitbreidt: bijvoorbeeld dat steeds meer kinderen uit Maarssen naar Breukelen gaan, nu meer leerlingen uit de Utrechtse Vogelaarwijk Overvecht in Maarssen naar school gaan. ‘Dat zijn volkomen scheve situaties, en dat beginnen de regiogemeenten nu ook in te zien.’
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]