DePers.nl,  22-04-2009. .2008

Meer proeven om zwarte scholen tegen te gaan

Om zwarte en witte scholen tegen te gaan, komen meer proeven om scholen te mengen. Dat meldt het ministerie van Onderwijs woensdag. In Nijmegen, Eindhoven, Deventer en de vier grote steden werden vorig jaar al projecten op touw gezet. Voor de proeven is vier miljoen euro uitgetrokken
.

De nieuwe proeven in Amersfoort, Leiden, Schiedam en Tilburg zijn volgens een woordvoerder vergelijkbaar met de al lopende proeven. Nieuw is echter dat allochtone ouders in Amersfoort hun best gaan doen om hun kinderen op witte scholen te krijgen.
    Tot nu toe werden vooral autochtone ouders bij de aanpak betrokken. Bijvoorbeeld door ze samen een zwarte school te laten bezoeken. Doordat ze samen hun kinderen inschreven, wisten ze zeker dat hun kind niet de enige autochtoon in de klas zou zijn. Bij de proeven wordt ook gewerkt met vaste inschrijfmomenten. Doordat allochtonen hun kind vaak later inschrijven, komen ze meestal niet terecht op goed aangeschreven scholen omdat die dan al vol zitten. Als iedereen tegelijk inschrijft, wordt dat voorkomen.
    Het Kenniscentrum Gemengde Scholen, in 2007 door staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) gelanceerd, overhandigt haar woensdag de eerste onderzoeksresultaten. Het centrum concludeert dat gemeenten meer moeten doen om scholen een afspiegeling van de wijk te laten zijn. Bij een derde van de scholen zou de samenstelling van de wijk niet terug te zien in de klassen.
    Op Radio 1 zei voorzitter van het kenniscentrum Guido Walraven woensdag dat de keuzevrijheid van ouders behouden moet blijven. Hij liet zich lovend uit over de proef in Rotterdam om autochtone ouders samen hun kinderen op een zwarte school in te schrijven. In Lelystad vormen de scholen volgens het kenniscentrum het minst een afspiegeling van de wijk, gevolgd door Leiden en Almelo.
    De Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs, vindt dat het Kenniscentrum met de conclusies van het onderzoek een slecht signaal afgeeft. Het Kenniscentrum zou ,,volledig voorbij'' gaan aan de wens van ouders'', aldus de Besturenraad. ,,Juist 70 procent van de ouders kiest voor een vorm van bijzonder onderwijs als christelijk, katholiek, islamitisch en vrije scholen omdat ze juist daar worden voorbereid op de maatschappij.''
    De raad vindt dat een gemengde school geen noodzaak is om te leren omgaan met andere nationaliteiten en godsdienst. ,,Scholen, van welke samenstelling ook, hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om integratie te bevorderen. Niet de samenstelling van de populatie, maar de manier waarop de school haar maatschappelijke rol invult, is hierbij doorslaggevend.''
    Het kabinet stelt de komende jaren vier miljoen euro beschikbaar voor projecten die zwarte basisscholen moeten tegengaan. Onderdeel van de aanpak zijn vaste aanmeldmomenten voor kinderen bij scholen. Op dit moment schrijven veel allochtone ouders hun kinderen te laat in bij goede scholen. Ook zullen er met scholen afspraken worden gemaakt over het aannamebeleid. Tevens komt er meer voorlichting voor ouders.


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]