De Volkskrant, 07-07-2009, column door Pieter Hilhorst .2009

Meer mengen, meer keus

Segregatie gaat vanzelf, mengen is hard werken. Vaak lijken alle inspanningen vruchteloos. Eind vorig jaar was ik pessimistisch over het initiatief dat ik met anderen had genomen om Amsterdamse scholen te mengen (Forum, 16 december 2008).
    In het najaar van 2005 stelden we voor de plekken op populaire scholen anders te verdelen. Niet langer moest gelden wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Er moest een vast moment van inschrijving komen en een nieuwe toewijzing van de beschikbare plaatsen. Broertjes en zusjes gaan voor, dan kinderen uit een kleine kring om de school en daarna collectieve inschrijvingen die bijdragen aan een gemengde school (bijvoorbeeld een duo-inschrijving van een allochtoon en een autochtoon kind), pas daarna komen andere kinderen aan de beurt. De plannen werden overgenomen in een convenant dat de gemeente sloot met bijna alle Amsterdamse schoolbesturen. Maar het convenant leek een dode letter. Vandaar mijn teleurgestelde column.
    Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. In IJburg in Amsterdam willen de schoolbesturen beginnen met een centrale inschrijving. Bij de verdeling van de kinderen over de scholen wordt ook rekening gehouden met de schoolsamenstelling. In Nijmegen bestaan vergelijkbare plannen. Afgelopen week heeft de Amsterdamse Adviesraad Diversiteit en Integratie het advies Vrijheid van onderwijs uitgebracht: meer mengen, meer keus. Ik heb daar ook aan mogen meewerken.
    Het advies stelt dat gemengde scholen goed zijn voor burgerschap, emancipatie en onderwijsvrijheid. Dat laatste is verrassend. Maatregelen om segregatie tegen te gaan, worden vaak gezien als inperking van de vrijheid van onderwijs. De adviesraad stelt dat segregatie juist een inperking van de keuzevrijheid is. Veel ouders willen een goede gemengde buurtschool, maar die zijn er te weinig. Als ouders moeten kiezen tussen een witte en zwarte school, kiezen autochtone ouders voor de witte en allochtone ouders voor de zwarte school.
    Segregatie werkt verstorend op de schoolkeuze van ouders. Sommigen kiezen niet voor Montessorionderwijs omdat ze denken dat hun kind goed gedijt bij zelfwerkzaamheid, maar vanwege de kleur van de kinderen op het schoolplein. Anderen kiezen juist niet voor een bepaalde school, omdat ze bang zijn dat hun kind zich er niet thuis zal voelen vanwege zijn achtergrond. Door gemengde scholen te bevorderen, kunnen meer ouders kiezen voor de school van hun voorkeur.
    De adviesraad vindt zwarte scholen niet alleen een probleem voor allochtone kinderen. Het is ook ongewenst dat autochtonen opgroeien in elitaire reservaten. Voor het burgerschap van alle Amsterdamse kinderen is het beter als ze kinderen leren kennen met een andere culturele achtergrond en leren omgaan met verschillen. Tot slot pleit de adviesraad voor gemengde scholen omwille van de emancipatie van kinderen met laagopgeleide ouders. Er zijn ‘zwarte’ scholen die uitmuntend presteren, maar veel zwakke scholen zijn ook ‘zwart’. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van problemen. Dat komt het onderwijs niet ten goede. De adviesraad wil daarom dat de beste leerkrachten op de moeilijkste scholen aan de slag gaan. Daarvoor mogen ze ook extra worden beloond.
    Tot dusver wordt in Amsterdam segregatie gemeten door de samenstelling van een school af te zetten tegen de bevolkingssamenstelling van een wijk. Een ‘zwarte’ school in een ‘zwarte’ wijk wordt niet als problematisch beschouwd. Bezien vanuit het perspectief van burgerschap en emancipatie is dat onzin. De kinderen van zo’n gesegregeerde school komen immers nauwelijks in aanraking met kinderen met een andere culturele achtergrond. Ook hebben deze scholen vaker te maken met een opeenstapeling van problemen die de kwaliteit van het onderwijs bedreigt.
    De bevolkingssamenstelling in een wijk laat zich niet snel veranderen. Maar gesegregeerde scholen in die wijken hoeven we niet te accepteren. De adviesraad wil ouders ondersteunen die weigeren hun kinderen naar een slechte, gesegregeerde buurtschool te sturen. Als ouders uit Slotervaart hun kinderen liever naar een witte school in Amsterdam-Zuid willen sturen, springt de gemeente bij om de vervoerskosten te vergoeden. Als veel ouders in achterstandswijken stemmen met hun voeten, is dat een aansporing voor de scholen om de kwaliteit van het onderwijs en de samenstelling van de scholen te veranderen.
    De adviesraad wil ook dat alleen scholen die genoeg doen om een gemengde samenstelling te krijgen, vergunning krijgen voor uitbreidingsplannen. Omdat segregatie vanzelf gaat, maar mengen hard werken is, mogen we onorthodoxe middelen niet schuwen.

Tussentitels webversie:
Gemengde scholen goed zijn voor burgerschap, emancipatie en onderwijsvrijheid
De bevolkingssamenstelling in een wijk laat zich niet snel veranderen

Zie reacties hier uitleg of detail

Leugens:

Kop: doel is alle scholen gemengd, dus minder keuze. Middels: centrale inschrijving plus regels is minder vrijheid (zie Orwell)

Het advies stelt dat gemengde scholen goed zijn voor burgerschap,
Dit is volgens het onderzoek van Putnam een leugen: hoe meer menging, hoe minder vertrouwen dus hoe meer wantrouwen

Het advies stelt dat gemengde scholen goed zijn voor emancipatie
Dit is een leugen als het niet gepaard gaat met maatregelen om de allochtonen van hun achterlijke cultuur af te helpen

Het advies stelt dat gemengde scholen goed zijn v onderwijsvrijheid. Dat laatste is verrassend. Maatregelen om segregatie tegen te gaan, worden vaak gezien als inperking van de vrijheid van onderwijs. De adviesraad stelt dat segregatie juist een inperking van de keuzevrijheid is. Veel ouders willen een goede gemengde buurtschool, maar die zijn er te weinig. Als ouders moeten kiezen tussen een witte en zwarte school, kiezen autochtone ouders voor de witte en allochtone ouders voor de zwarte school.
Dit is een leugen, want Hilhorst stelt zelf dat 'segregatie vanzelf gaat', dus sgeregatie is de keuze van de ouders en geen gemengde scholen.

De adviesraad vindt zwarte scholen niet alleen een probleem voor allochtone kinderen. Het is ook ongewenst dat autochtonen opgroeien in elitaire reservaten.
In de 'elitaire reservaten' van voor de allochtone immigratie was het onderwijs veel eter. ook een leugen

Voor het burgerschap van alle Amsterdamse kinderen is het beter als ze kinderen leren kennen met een andere culturele achtergrond en leren omgaan met verschillen
Volgens Putnam een leugen

Tot slot pleit de adviesraad voor gemengde scholen omwille van de emancipatie van kinderen met laagopgeleide ouders.
Laagopgeleid in deze is zwart, en de emancipatie van zwarten heeft niets met onderwijs te maken. Als dat ten kost gaat van onderwijs aan blanke kinderen.

Er zijn ‘zwarte’ scholen die uitmuntend presteren, maar veel zwakke scholen zijn ook ‘zwart’. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van problemen. Dat komt het onderwijs niet ten goede
Meel in de mond taal: zwakke scholen zijn zwakke scholen omdat ze zwakke leerlingen hevven. Menging betekent veel zwakke leerlingen tezamen met goede. dat remt het onderwijs aan de laatste

 De adviesraad wil daarom dat de beste leerkrachten op de moeilijkste scholen aan de slag gaan. Daarvoor mogen ze ook extra worden beloond.
Zwarte kinderen pikken de beste leerkrachten af van de blanke.

Een ‘zwarte’ school in een ‘zwarte’ wijk wordt niet als problematisch beschouwd. Bezien vanuit het perspectief van burgerschap en emancipatie is dat onzin. De kinderen van zo’n gesegregeerde school komen immers nauwelijks in aanraking met kinderen met een andere culturele achtergrond.
Volgens Putnam een leugen

Een ‘zwarte’ school in een ‘zwarte’ wijk wordt niet als problematisch beschouwd. Bezien vanuit het perspectief van burgerschap en emancipatie is dat onzin. .... Ook hebben deze scholen vaker te maken met een opeenstapeling van problemen die de kwaliteit van het onderwijs bedreigt.
Meel in de mond taal: die scholen hevven veel zwakke leerlingen.

Als ouders uit Slotervaart hun kinderen liever naar een witte school in Amsterdam-Zuid willen sturen, springt de gemeente bij om de vervoerskosten te vergoeden.
Zwarten worden extra gesubsidieerd.

De adviesraad wil ook dat alleen scholen die genoeg doen om een gemengde samenstelling te krijgen, vergunning krijgen voor uitbreidingsplannen.
Dwangmaatregelen gericht tegen de autochtone bevolking


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]