De Volkskrant, 20-01-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman .2010

PvdA: wet tegen segregatie onderwijs

De PvdA in de Tweede Kamer wil gemeenten meer mogelijkheden geven om kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders bij elkaar op de basisschool te krijgen. De Kamerfractie gaat staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) woensdag vragen hiertoe een wet te maken, om zo segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Gemeenten kunnen dan een vast moment instellen voor het aanmelden van kinderen, ook als een deel van de schoolbesturen tegen is.
    In de huidige praktijk schrijven hoogopgeleide ouders hun kind vaak al heel jong in op een gewilde school, waardoor zo’n school lastiger toegankelijk wordt voor (laagopgeleide) ouders die hun kind later inschrijven.
    Kamerlid Margot Kraneveldt: ‘Vrijwilligheid werkt niet, terwijl de segregatie in het onderwijs voortschrijdt. Wij stellen voor dat gemeenten moeten kunnen bepalen dat alle kinderen op dezelfde leeftijd kunnen worden ingeschreven; dus niet het ene kind vlak na de geboorte, en het andere kind net voor de 4de verjaardag. Als een paar schoolbesturen dwarsliggen, krijgt de gemeente, als het aan ons ligt, de mogelijkheid het toch in te voeren.’
    Gemeenten moeten ook de mogelijkheid krijgen scholen te laten werken met twee wachtlijsten, een voor leerlingen met hoogopgeleide en een voor leerlingen van laagopgeleide ouders. Het voorstel komt op verzoek van de Utrechtse onderwijswethouder Rinda den Besten (PvdA). Haar lukte het niet een vast moment in Utrecht in te voeren voor aanmelding, wegens enkele onwillige schoolbesturen.
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]