De Volkskrant, 05-02-2010, van verslaggeefster Anja Sligter (voorpagina) .2010

Voor elk kind een laptop met de eigen naam erop

School Deventer bestrijdt achterstand met e-learning.

Een eigen laptop. Dat is de grote trots van de kinderen van basisschool De Snippeling in Deventer. ‘Hun naam staat erop en zij nemen hem vanaf groep 4 mee’, zegt directeur Ton Plagman.

Daarmee is deze school in de Rivierenwijk (een van de zogenoemde Vogelaarwijken) met 90 procent allochtone kinderen de eerste digitale basisschool. Plagman: ‘De laptop is een middel in de strijd tegen de gigantische taalachterstand waarmee deze kinderen op school komen.’

De kinderen kunnen op hun ‘netbook’ oefenen, stukjes schrijven of een toets maken. Zij krijgen op hun eigen niveau leerstof aangeboden en leerkrachten kunnen precies zien wat ze doen en hoe ver zij zijn.

Docenten van de Snippeling worden vrijgesteld om een elektronische leeromgeving te ontwikkelen, die ook vanuit huis te benaderen is. Het is de bedoeling om de, voornamelijk Turkse, ouders zo meer bij de school te betrekken. Zij krijgen meer inzicht in wat hun kind op school leert en kunnen ook samen oefenen.

De school biedt vanaf het voorjaar voor ouders die de taal niet goed beheersen de mogelijkheid om Nederlandse les te volgen. Ook daarbij wordt gebruik gemaakt van de laptops.

Het geld voor het e-learning-project (300 duizend euro) komt voor de helft van de school zelf en wordt voor 30 procent door de provincie Overijssel en 15 procent door de gemeente betaald. Donderdag verrichtten gedeputeerde Carry Abbenhues, wethouder Gosse Hiemstra en directeur Sichting Openbaar Onderwijs Deventer Jan Rensink de officiële opening.
 

Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]