De Volkskrant, 18-06-2010, van verslaggever Robin Gerrits 22 jun.2010

'Veel culturen in de klas is slecht voor leerlingen'

Het idee dat gemengde scholen beter zijn voor leerlingen is populair. Maar volgens Dronkers is het tegendeel waar.

Leerlingen op middelbare scholen met veel verschillende culturen presteren duidelijk slechter dan leerlingen op scholen met een meer homogene populatie. Dat geldt voor zowel de allochtone als de autochtone leerlingen op die school.
    Dit betoogde onderwijssocioloog Jaap Dronkers donderdag in zijn inaugurele rede als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. ‘Voor scholen geldt niet: hoe meer gemengd, hoe beter. Met dat populaire idee wil ik afrekenen.’
     Dronkers baseert zijn conclusies op data uit grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar schoolprestaties van 15-jarigen, PISA (2006). Hij onderzocht de gegevens en sloot andere mogelijke verklaringen voor de verschillen, zoals het opleidingsniveau van de ouders, uit. Dronkers stelt dat de resultaten meer achterblijven als de etnische diversiteit op een school groter is.
    Bovendien valt op dat met name leerlingen met een islamitische achtergrond de resultaten doen dalen. ‘Leerlingen afkomstig uit islamitische landen hebben een substantiële achterstand in taalscores op vergelijkbare migrantenleerlingen afkomstig uit andere herkomstlanden, en die achterstand kan niet met de sociaal-economische individuele achtergrond, de schoolkenmerken of de kenmerken van het onderwijsstelsel worden verklaard.’
    De onderwijssocioloog gebruikte voor de analyse PISA-gegevens van 9.279 migrantenkinderen (uit 35 verschillende herkomstlanden) en 76.569 leerlingen in 15 westerse landen. Nederland was daar niet bij, omdat het in de data geen onderscheid maakt tussen de verschillende herkomstlanden. Maar volgens Dronkers maakt het nogal wat uit of iemand van Zuidoost-Aziatische afkomst is, of uit een overwegend islamitisch land komt. Zijn conclusies gelden ook voor Nederland.
    Dronkers vermoedt dat de slechtere prestaties op gemengde scholen het gevolg zijn van de extra tijd en energie die nodig is om de verschillen te overbruggen, zowel voor leraren als leerlingen. ‘Men verliest de greep erop. Als je met één of twee verschillende etnische groepen te maken hebt, kan een school zich daarin makkelijker specialiseren.’
    Opvallende conclusie is dat hoe meer leerlingen met een islamitische achtergrond op school zitten, hoe slechter de prestaties van alle allochtone leerlingen worden. Meer leerlingen uit Zuidoost-Aziatische landen stuwen die juist op.

Wat maakt dat die islamitische achtergrond de schoolprestaties zo negatief beïnvloedt?
‘Discriminatie zal hierin een rol spelen, maar ook allochtonen van een andere achtergrond hebben daar last van en die scoren beter. Het moet te maken hebben met hoe op die discriminatie gereageerd wordt: een beetje miskend, of door juist nog harder te gaan werken. Er zullen ook elementen uit het geloof zelf zijn die het kunnen verklaren.’

PVV-partijleider Geert Wilders zal blij zijn met uw conclusies...
‘Zolang anderen blijven zeggen: er is niets aan de hand en het maakt niets uit met wie je in de klas zit, heeft de PVV gelijk. Je moet de verschillen die er zijn onder ogen zien. Als Wilders zegt dat dat met het wezen van de islam te maken heeft, heeft hij het mis. Maar ook op een andere manier kan religieuze achtergrond de prestaties beïnvloeden. Kijk naar veel katholieken in de negentiende eeuw.’

Maar is er niet ook een maatschappelijk belang van het samen opgroeien van jongeren uit verschillende etnische groepen?
‘Zeker, al moet je dat ook niet overschatten. Een schoolplein met allerlei groepen wil nog niet zeggen dat ze echt met elkaar omgaan. Het is een politieke keuze. Wat willen we? Willen we een matig geïntegreerde onderklasse die ook nog slecht geschoold is, of een etnische groep die in elk geval goed geschoold is.’


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]