De Volkskrant, 10-09-2010, van verslaggever Robin Gerrits .2010

'Kwestie goede of slechte school is wezenlijker dan wit of zwart'

Is segregatie in het onderwijs een probleem of niet? Moeten we, zoals de laatste dertig jaar steeds uitgangspunt was van onderwijsbeleid, zwarte en witte scholen proberen te mengen, of werkt dat averechts?

Multicultureel instituut Forum zag in de steen die onderwijssocioloog Jaap Dronkers bij zijn oratie in Maastricht in juni in de onderwijsvijver had gegooid, een mooie aanleiding voor een ‘expertmeeting’. Volgens Dronkers tonen de leerprestaties van 15-jarigen duidelijk dat leerlingen het beter doen in etnisch homogene klassen, dan in scholen waar veel migrantengroepen samen les krijgen. Is dat toch het gevreesde bewijs dat zwarte scholen slechter zijn dan witte?

De opgedraafde onderzoekers hadden er veel op af te dingen. Niet op Dronkers’ cijfers. Die kwam zelf ook al met de relativering dat IQ en ouderlijk milieu de prestaties veel sterker bepalen dan de school.

Maar is de Inspectie dan niet te streng voor scholen, als die toch maar zo’n kleine rol spelen in de resultaten, klonk het uit de zaal in Nieuwspoort. ‘Zeker niet’, zei Dronkers. ‘De verkeersveiligheid wordt ook het meest bepaald door iemands rijgedrag. Maar de overheid ziet terecht toe op autogordels en de motorkwaliteit.’

De Maastrichtse onderzoeker Paul Jungbluth zei zijn best te hebben gedaan een effect van segregatie te meten, maar hij had het niet kunnen vinden. Sowieso zijn de verschillen tussen scholen veel wezenlijker dan die tussen etnische groepen. ‘Sterker: niet uitgesloten is dat de witte goede scholen het zo goed doen door wat de ouders thuis nog met die kinderen doen, en niet zozeer door wat de school eraan toevoegt.’

Ook Lex Herweijer van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Geert Driessen van ITS in Nijmegen onderstreepten dat als je de prestaties wilt verbeteren je beter kunt investeren in de leerkracht, dan in de samenstelling van de klas. Op zichzelf, zei Herweijer, zijn zwarte scholen hun achterstand razendsnel aan het inlopen.

Dronkers was blij dat nu eindelijk goed gekeken wordt naar de keiharde cijfers. Maar pas op, zei Jungbluth, het is belangrijk goed te doorzien hoe het zit, anders haal je alles op een gevaarlijke manier overhoop: ‘Ik weet zeker dat als ik het ga onderzoeken, ik een sterke correlatie vind tussen het hebben van een open haard en goede schoolprestaties, en kanariebezit en mindere resultaten. Maar vertaal dat niet in beleid!’

Zou je hieruit kunnen concluderen dat die segregatie nog niet zo schadelijk is? De mensen uit de praktijk betoogden na de pauze dat er genoeg redenen zijn om wel gemengde scholen te willen. Want er is sprake van een nieuwe verzuiling van witte en zwarte scholen, stelde rector Wim Vonk van het Citycollege St Franciscus in Rotterdam. En dus van groepen mensen die elkaar op zijn vroegst tegenkomen als ze gaan werken.

En als hij zijn (zwarte) leerlingen probeert te verbeteren, stuit hij op de sterke focus bij de Inspectie op toch weer die prestaties. ‘Veel migrantenkinderen hebben in plaats van zes misschien zeven of acht jaar nodig voor hun vwo-diploma. Maar als ik dat toesta, noemt de Inspectie ons om die reden al een zwakke school.’
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]