De Volkskrant, 19-06-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman 23 jun.2010

Slechter? 'Hier doen ze het juist beter'

Leerlingen zouden slechter presteren op gemengde scholen vanwege de aanwezigheid van verschillende culturen in de klas. Twee schoolleiders van gemengde basisscholen in Utrecht herkennen zich niet in dit betoog van onderwijssocioloog Jaap Dronkers, die deze conclusie trekt uit grootschalig onderzoek naar schoolprestaties van 15-jarigen.

Volgens hun toetsresultaten presteren zowel de allochtone als de autochtone leerlingen er juist beter, zeggen de twee Utrechtse schooldirecteuren.

Directeur Maria Brackenie van de Pijlstaart vertelt hoe de voorheen zwarte school in de gemengde wijk Pijlsweerd steeds gemengder werd na een ouderinitiatief van ‘witte’ ouders vijf jaar geleden.

‘De hoogopgeleide ouders, die zeer kritisch zijn op het onderwijs van hun kinderen, zijn erg tevreden over ons. Ook de leerkrachten zijn blij. De Nederlandse ouders zijn bovendien enthousiast dat hun kinderen ook leren van allochtone kinderen. Vroeger zaten de Turkse en Marokkaanse kinderen apart. Nu er ook Nederlandse kinderen zijn, is er meer menging, er wordt meer samen gespeeld.’

Ook de Parkschool in Lombok is een gemengde school geworden door een initiatief van autochtone ouders uit de buurt. Directeur Annet Baart van de Parkschool: ‘De woordenschat van allochtone kinderen is toegenomen, omdat ze voortdurend Nederlands praten. En de witte kinderen profiteren ook van de extra voorzieningen die een school heeft met kinderen van ouders met een sociaal-economische achterstand. Bij ons zit bovendien een aantal kinderen van hoogopgeleide Marokkaanse en Turkse ouders. Daar zit veel talent bij.’

Ouder Robin Berg van Romijn (6), leerling van de Parkschool, is bang dat door de presentatie van dit onderzoek onder 15-jarigen ‘weer meer ouders met hun kind naar een witte school buiten de wijk gaan fietsen’. Vrijdagochtend zag hij veel bezorgd mailverkeer langskomen van de ouders achter de verschillende ouderinitiatieven. Berg: ‘Er is ook weleens gezegd dat als jongens en meisjes in aparte klassen zitten, ze beter presteren. De menging van seksen in de klas wordt toch ook niet ter discussie gesteld? Het ontstaan van gettoscholen lijkt me evenmin wenselijk.’

Berg roemt de Parkschool ‘met een ijzersterk en gemotiveerd team en in elk lokaal een digibord’. ‘Op deze school krijgt elk kind aandacht, ongeacht zijn niveau.’

Op de Parkschool is het vrijdagmiddag een gezellige boel. Een aantal leerlingen heeft net een les capoeira achter de rug. Oeds (8) zit er achter de computer te oefenen met spelling. Hij kwam in groep 3 op de Parkschool, na een volledig witte school in Friesland. ‘Op de Parkschool waren ze verder met de stof’, zegt hij. Oeds vindt het ‘bijzonder’ om ook met allochtonen op school te zitten. ‘Het is leuk dat ze uit andere landen komen en dat ze soms een andere kleur hebben. Maar voor de rest zijn ze niet anders.’ Ook Oeds’ beste vriend Atelay (9) vindt dat hij op een leuke en goede school zit. ‘Ik haal eigenlijk alleen maar hoge cijfers.’ Milla (9), die trots vertelt dat ze het eerste blonde kind was op school: ‘Sommige Turkse en Marokkaanse kinderen zijn heel erg slim en andere niet.’
 

IRP:  Casuďstiek. Langere Japanner. Bij andere artikel


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]