De Volkskrant, 26-06-2010, ingezonden brief van Marlana Spasova-Oldemans (Eindhoven) 10 jul.2010

Waar ging Ahmed Marcouch naar school?

Leerlingen op middelbare scholen met veel verschillende culturen presteren duidelijk slechter dan leerlingen op scholen met een meer homogene populatie. Dat geldt voor zowel de allochtone als de autochtone leerlingen op die school, betoogde onderwijssocioloog Jaap Dronkers (Ten eerste, 18 juni).

Dronkers beweert dat multi-culturaliteit de prestaties van leerlingen negatief beïnvloedt. Volgens hem doen islamitische leerlingen het slecht en is dit feit op hun religieuze achtergrond terug te voeren. Jarenlang heb ik gemengde klassen lesgegeven, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.

De achterstandscores bij kinderen hebben helemaal niets met hun geloof te maken. Het probleem is dat sommige ouders geen aandacht aan de schoolontwikkeling van hun kind besteden en er vaak niet in geïnteresseerd zijn (laat staan helpen), of dat ze zelf te laag opgeleid zijn en hun kind niet kunnen motiveren om beter te presteren. Dat geldt zowel voor allochtone als voor autochtone leerlingen. De belangstelling voor school, de wil om beter te scoren, de wens tot de besten in de klas te horen, krijg je mee van thuis. De school kan dit gevoel alleen verder ontwikkelen en stimuleren. Probeer dus niet de achterstand met ‘elementen uit het [islamitische] geloof te verklaren’ en op deze manier Geert Wilders een plezier te doen.

De school moet het kind op het dagelijks leven voorbereiden. Het echte leven is kleurrijk en multicultureel. Er is daar geen ‘homogene populatie’ in de vorm van ‘homogene’ universiteiten, bedrijven of instituties en de concurrentie is hard. Door islamitische kinderen in aparte scholen op te sluiten, om reden dat ze later ‘in elk geval goed geschoold’ zullen zijn, vind ik discriminatie. Over zwarte en witte scholen hebben we het al vaak gehad, nu spreken we over ‘homogene’ en ‘gemengde’ scholen op basis van het geloof en wie weet wat er daarna komt.

Het klopt niet dat islamitische kinderen in multiculturele klassen als ‘een matig geïntegreerde slecht geschoolde onderklasse’ opgroeien. Er zijn genoeg goede voorbeelden van. Of hebben Ahmed Marcouch, Nazmiye Oral en Nebahat Albayrak toch allemaal op een islamitisch ‘homogene’ school gezeten?

 

De Volkskrant, 26-06-2010, ingezonden brief van M. Corten (Amsterdam)

Sekse

Socioloog Jaap Dronkers concludeert uit onderzoek dat kinderen van 15 jaar beter presteren in homogene klassen, met kinderen van dezelfde etnische, culturele of religieuze achtergrond.

Wat opvalt is dat hij de categorie sekse buiten beschouwing laat. Het is uit allerlei onderzoek al lang bekend dat meisjes in een homogene omgeving – met alleen meisjes – veel beter presteren dan in gemengd onderwijs. Ze kiezen op een meisjesschool ook veel vaker voor exacte vakken.

Gezien alle Kies exact-campagnes, die maar moeizaam resultaat boeken: jammer dat Dronkers sekse in zijn onderzoek niet heeft meegenomen.Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]