De Volkskrant, 21-10-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman .2009

Zwarte school grijs maken lastig

Niet op kleur maar op opleidingsniveau selecteren. Dat is mogelijk een wapen in de strijd tegen zwarte én witte scholen.

Ouders hebben minder stress als ze niet meer onmiddellijk na de geboorte hun kind hoeven aanmelden op een basisschool. Dat stelt althans de gemeente Nijmegen, die voor komend schooljaar voor het eerst een vast aanmeldmoment hanteert voor het basisonderwijs. Doel is kansarme en kansrijke leerlingen bij elkaar in de klas te krijgen.

Ouders mogen drie tot zes scholen naar keuze opgeven. De meeste ouders krijgen hun kind op de school van de eerste keus. Bij wachtlijsten gaan eerst kinderen voor die al een broertje of zusje op school hebben, of in de wijk wonen. Daarna krijgen kansarme kinderen voorrang, als op een school merendeels kinderen zitten van hoog opgeleide ouders.

Waarom het in Nijmegen lukt? Alle schoolbesturen ondersteunen het initiatief. Bovendien zijn er geen zwakke basisscholen.

De werkwijze is volgens de Nijmeegse woordvoerder zeker niet in strijd met de vrijheid van onderwijs en schoolkeuze. ‘Ouders kunnen zelf de school kiezen, en ook zonder vast aanmeldmoment belanden kinderen soms op een wachtlijst.’

Toch lopen veel initiatieven om de segregatie in het onderwijs aan te pakken stuk op een discussie over de vrijheid van onderwijs, die in Nederland geldt. Er wordt al jaren over gesproken, maar op wat lokale experimenten na is er nog weinig actie op ondernomen. Ongeveer eenderde van de scholen in de 38 grootste gemeenten heeft een leerlingenbestand dat aanmerkelijk witter of zwarter is dan je op grond van de bevolking van de buurt zou verwachten; soms staan er een witte en een zwarte school naast elkaar.

Een vast aanmeldmoment voor het basisonderwijs kan een oplossing zijn, denkt ook de Utrechtse PvdA-wethouder Rinda den Besten. Maar in Utrecht liep ze aan tegen enkele onwillige schoolbesturen. Den Besten kaartte haar probleem aan bij haar partijgenoten in de Tweede Kamer. Die pleiten er nu voor om gemeenten meer machtsmiddelen te geven om bijvoorbeeld zo’n aanmeldmoment in te kunnen stellen.

Den Besten: ‘We willen niet op kleur maar op opleidingsniveau van de ouders selecteren. Basisscholen zouden twee wachtlijsten kunnen hanteren, voor kinderen van hoger en lager opgeleide ouders. De keuzevrijheid van ouders wordt niet ingeperkt, als ze hun kind kunnen inschrijven op drie scholen.’

Door de segregatie in het onderwijs blijft veel talent onbenut, denkt Den Besten. Zij ziet een verhouding van 70 procent kansrijke leerlingen en 30 procent kansarmeren als ideaal: ‘Bij deze verdeling presteren kansarme kinderen beter, en gaan de prestaties van de kansrijke leerlingen er niet op achteruit, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.’
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]