De Volkskrant, 26-03-2010, Anja Sligter .2010

Nijmeegse ouders kiezen school in de eigen wijk

Ouders in Nijmegen kiezen in meerderheid (66,9 procent) voor een buurtschool. Dat blijkt uit de gegevens van Schoolwijzer Nijmegen, het centrale aanmeldpunt voor kinderen die in 2010 voor eerst naar de basisschool gaan.

Gerichte voorlichting en het nieuwe systeem van aanmelden heeft 906 van de 1.355 ouders ertoe ‘verleid’ een school in de wijk bovenaan hun wensenlijstje te zetten, aldus de organisatoren. Daarmee is het succes van sturing bij de schoolkeuze ook in Nijmegen bewezen. In Deventer gaat 98 procent van de kinderen dit jaar naar een buurtschool.

Deze steden verzetten zich met een centraal aanmeldpunt tegen de zogenoemde ‘witte vlucht’. Ouders schreven hun kind direct na de geboorte al in bij een populaire school. Deze scholen groeiden, terwijl scholen in achterstandswijken met meer allochtone kinderen leegliepen en verkleurden.

In Nijmegen heeft het gemeentebestuur in ruil voor het eigendom van de schoolgebouwen de schoolbesturen op één lijn gekregen. Voor populaire scholen geldt een limiet aan het aantal leerlingen. Zij mogen geen lokalen bijbouwen.

Nijmeegse ouders kunnen voor aanmelding terecht bij de website van het centraal aanmeldpunt. Wanneer zij hun gegevens invoeren, zien zij de drie buurtscholen die aan het woonadres van het kind zijn gekoppeld. Op die scholen is in elk geval plaats.

Ouders mogen drie scholen buiten de wijk als voorkeur opgeven. Op basis van een aantal criteria (broers of zussen die al op de betreffende school zitten; spreiding van leerlingen van laagopgeleide ouders) geeft de computer een bindend advies.

Is er plaats op de voorkeurschool buiten de wijk, dan wordt het kind geplaatst, maar is de school vol, dan heeft het kind pech.

De meeste kinderen (95,4 procent) komen dit schooljaar in Nijmegen terecht op de school van hun eerste keuze; 46 kinderen gaan naar de tweede voorkeurschool, en 14 naar de school op de derde plaats van hun lijstje. Slechts twee kinderen konden niet op de school naar keuze worden geplaatst. Met de ouders van deze leerlingen wordt overlegd over een goed alternatief.

 

Leugen - echte titel: Dwangbeleid werkt.

Dus ook toepassen op integratie, hoofddoeken weg


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]