De Volkskrant, 03-02-2010, van verslaggever Robin Gerrits .2010

Islamitisch College Amsterdam krabbelt op, maar moet toch de deuren sluiten

Net nu het beter gaat, valt het doek

Een nieuwe rector en hoopgevende inspectierapporten baten niet. ‘Er moet een politiek motief achterzitten.

Tussentitel: 'Voor mij is het duidelijk: islamitisch onderwijs, het mag gewoon niet lukken'

Boos en vol onbegrip reageerden de leerlingen van het Islamitisch College Amsterdam (ICA), toen rector Hendrik Verweel hun vrijdagmorgen het slechte nieuws vertelde. Vanaf 1 augustus krijgt het ICA geen geld meer voor nieuwe leerlingen.

‘Had ons twee extra jaren gegeven, en we hadden aan alle eisen voldaan’, zegt Verweel. ‘Ik heb sterk de indruk dat dit politiek ingegeven is. Het is Kamerbreed nogal guur geworden voor moslims.’

Maar staatssecretaris Van Bijsterveld van Onderwijs wuift dat weg. ‘We hebben een wet, en die pas ik toe. Deze school zit al drie jaar onder de opheffingsnorm.’

Twee zaken doen het ICA de das om, weet ook rector Verweel. ‘Feiten zijn feiten. We zitten al drie jaar onder de opheffingsnorm, en we hebben ook nog steeds een probleem met de kwaliteit. Daar doen we niets aan af.’

Maar wat hij toch onrechtvaardig noemt, is dat de staatssecretaris geen gebruik maakt van de mogelijkheid de school iets meer tijd te geven. ‘Op beide punten is een duidelijk stijgende lijn zichtbaar.’

Van Bijsterveldt baseert zich op een helder Inspectierapport van november 2009: sinds de school in 2006 het predicaat ‘zeer zwak’ meekreeg, zijn de aanmeldingen gedaald. Nu heeft het ICA 507 leerlingen, terwijl de opheffingsnorm 727 leerlingen is. Maar dit schooljaar waren er de helft meer nieuwkomers dan in het schooljaar daarvoor.

De inspectie is zeer negatief over de kwaliteit van havo en vwo op het ICA. Maar de conclusies over het vmbo, dat verreweg de meeste leerlingen volgen, zijn ronduit positief te noemen: op bijna alle punten is vooruitgang geboekt, en de beroepsgerichte leerwegen krijgen een duidelijke voldoende. Voor vmbo-tl (mavo) nog niet, maar hier verwacht de inspectie over een jaar een voldoende.

Waarom kiest de staatssecretaris er dan toch voor de stekker er helemaal uit te trekken? Bestuursvoorzitter Farid Zaari heeft een duidelijk vermoeden: ‘Er moet een politiek motief achterzitten. Waarom krijgen we dit bericht niet een paar maanden eerder of later te horen, maar precies in de tijd van de leerlingenwerving en de verkiezingscampagne?’ Hij erkent het leerlingentekort. ‘Maar voor komend jaar hebben we nu al 130 aanmeldingen binnen. Ik verwacht er zelfs wel 300, want het meeste komt pas na de Citotoets.’

En juist de laatste anderhalf jaar is veel in kwaliteit geïnvesteerd: een nieuwe rector, onderwijskundige begeleiding, investeringen in de leraren. ‘Dat erkent de inspectie ook allemaal’, zegt Zaari. ‘Voor mij is het duidelijk: steeds als we opkrabbelen, pakt de politiek ons aan. Islamitisch onderwijs, het mag gewoon niet lukken.’

Ook de koepel van islamitische scholen ISBO zet vraagtekens bij het besluit: ‘We vinden het verschrikkelijk dat één van de twee islamitische middelbare scholen in Nederland wordt gesloten’, zegt voorzitter Ayhan Tonca. ‘We zijn juist begonnen overal het onderwijs sterk te verbeteren.’

Dat was ook nodig, want lange tijd kwam het islamitisch onderwijs vooral in het nieuws vanwege fraude, gebrekkig onderwijs en verhalen over radicalisering. ‘Juist het ICA liet veel progressie zien, maar zoiets heeft een langere adem nodig. Dit is een grote verrassing’, zegt Tonca.

‘Ik begrijp de teleurstelling’, reageert Van Bijsterveldt. ‘Ik heb respect voor de verbeteringen die zijn bereikt. Maar de wet zegt dat ik na drie jaar te weinig leerlingen moet ingrijpen. Ik zou daarvan kunnen afwijken, maar dan moet de kwaliteit in orde zijn, en dat is niet zo. Dat het een politiek besluit zou zijn, daar neem ik afstand van.’

Bestuurder Zaari snapt dat de reputatie van een orthodoxe school een rol kan spelen. ‘Maar orthodoxie is niet verboden’, zegt Zaari.

De schoolleiding laat het er niet bij zitten: er wordt bezwaar aangetekend en samen met de leerlingen worden acties op touw gezet. ‘Maar het kwaad is al geschied’, zegt Zaari. ‘Veel ouders die hun kind hebben aangemeld, weten nu niet meer waar ze aan toe zijn.’

Rector Verweel: ‘Ik ben vijftien maanden geleden begonnen hier de ramen en deuren open te zetten. Van Bijsterveldt zegt dat ze de maatregel neemt in het belang van de kinderen. Ik kan u zeggen dat die kinderen daar heel anders over denken.’

‘Ik heb nooit eerder meegemaakt dat de inspectie het vertrouwen in een school opzegt, zoals ze nu doet voor havo en vwo op het ICA’, zegt de staatssecretaris. ‘Ik heb mijn verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs voor die kinderen.’

Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]