De Volkskrant, 08-02-2011. .2010

Peiling | Kabinet accepteert zwarte scholen

'Het slepen met kinderen is niet de oplossing'

Hebben kinderen van nieuwe Nederlanders echt baat bij gemengde scholen?

Tussentitel: ‘IJburg heeft twee scholen, wit en zwart, het is net Zuid-Afrika’

Marco Pastors, Leefbaar Rotterdam:
'Het is onbestaanbaar dat een minister - tussen de soep en de aardappelen door - zegt dat ze het laat zitten. Door niets meer te doen tegen zwarte scholen kies je voor segregatie. En volgens mij zijn de meeste Nederlanders niet voor een samenleving met gescheiden wijken.'

Kamerlid Boris van der Ham, D66:

'Het tegengaan van zwarte scholen is onzin. Het gaat niet om de kleur van kinderen, maar om de sociaal-economische problemen.

Je moet ouders ook niet beperken in hun keuzevrijheid voor scholen. Wij zien net als de minister liever dat de kwaliteit van de scholen wordt verbeterd. Slepen met kinderen is niet de oplossing. Bovendien zie je dat allochtone hoogopgeleide ouders ook beginnen te shoppen naar de betere scholen. Dat is hun goed recht.'

Guido Walraven, oprichter van Kenniscentrum Gemengde Scholen:

'De tussentijdse uitkomsten van pilots laten zien dat scholen in gemeenten waar mensen allemaal tegelijk hun keuzelijstje doorgeven een betere afspiegeling van de wijk vormen. Tegelijkertijd heeft daar vorig jaar 98 procent van de ouders hun kind op de school van eerste keuze kunnen plaatsen.

'Mengen is belangrijk, omdat het onderwijs twee functies heeft. Ten eerste moeten zoveel mogelijk mensen een diploma halen en ten tweede moeten leerlingen zich leren handhaven in een samenleving zoals die is. Met alleen witte en zwarte scholen komen ze elkaar niet tegen.'

Sjoerd Karsten, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam:

'Mengen' heeft pas effect als je klassen kunt vormen waar 20 procent van de leerlingen kansarm is en de rest niet. Dat is bijna nooit haalbaar. Zeker niet in Amsterdam, waar zoveel kansarme leerlingen wonen dat je nooit genoeg kansrijke leerlingen hebt waaraan de rest zich kan optrekken. In de Verenigde Staten werkte mengbeleid zelfs averechts. Leerlingen die gedwongen bij elkaar waren geplaatst kwamen juist tegenover elkaar te staan.'

Kamerlid Jasper van Dijk, SP:

'Dat is dikke vette onzin. Er zijn ook experimenten uitgevoerd die veel positievere resultaten laten zien. De SP heeft al een debat aangevraagd, waar Mark Rutte ook bij moet zijn.

'Integratie is ook een doelstelling van het onderwijs. Als je kinderen vanaf 4 jaar apart laat opgroeien, weet je zeker dat het niets meer wordt op de arbeidsmarkt. IJburg bijvoorbeeld is een gemengde wijk, maar er staan twee scholen: een witte en een zwarte. Dat is toch net Zuid-Afrika?'

Kamerlid Martijn van Dam, PvdA:

'Onbegrijpelijk. Nederland is groter dan een paar grote steden waar de buurten zo van samenstelling zijn veranderd dat je niet meer kunt voorkomen dat er zwarte scholen ontstaan. In veel middelgrote steden kan het helpen als de overheid zich er een klein beetje mee bemoeit. Als allochtone en autochtone kinderen van begin af aan samen opgroeien, delen ze dezelfde normen en waarden.'

Jaap Dronkers, hoogleraar Onderwijssociologie aan de Universiteit van Maastricht:

'Een school met veel verschillende etnische groepen is niet goed voor de prestaties van de leerlingen. Noch voor autochtone, noch voor allochtone leerlingen. Om de simpele reden dat lesgeven aan kinderen met veel verschillende achtergronden moeilijker is dan lesgeven aan een homogene groep.

Veel mensen halen opleidingsniveau van de ouders en kleur door elkaar. Er zijn ook veel witte scholen met laagopgeleide ouders die erg slecht scoren. Scholen kunnen zich beter specialiseren in bepaalde etnische groepen.'
 

 

IRP:

 

Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]