Volkskrant.nl, VKbanen, 02-02-2010, door Jan Kooistra .2010

Ook in de klas telt: aanhouder wint

Niet opleiding of ervaring bepaalt of een leraar een goede leraar is. Volharding en ambitie, daar zou het om gaan.

Het is een opmerkelijke conclusie in het Amerikaanse blad the Atlantic op basis van onderzoek naar de prestaties van leraren op scholen in achterstandswijken.

De afgelopen twintig jaar heeft de non-profitorganisatie Teach for America duizenden jonge afgestudeerde Amerikanen vrijwillig aan het werk gezet op scholen met vooral leerlingen van ouders met lage inkomens.

Voorspellen
Door al die verschillende jonge net afgestudeerden aan het werk te zien, denkt de organisatie te kunnen inschatten wat werkt in een klas en wat niet. De leraren worden beoordeeld, de prestaties van hun leerlingen gevolgd. Zo maakt het niet uit of iemand al ervaring heeft met lesgeven aan kinderen uit een achterstandswijk, blijkt.

Wat wel het verschil zou maken? Ambitie. Leraren die hoge doelen stellen voor leerlingen blijken succesvoller. Hun leerlingen scoren na hun lessen beter dan die in de klas van een andere docent. Ook blijken succesvolle leraren continu naar hun eigen prestaties te kijken. Werkt mijn aanpak wel? Hoe pakken leerlingen de stof op?

Het Nederlandse en het Amerikaanse onderwijs zijn natuurlijk niet gelijk, dat maakt vergelijken lastig. Maar de conclusies zetten wel aan tot denken. Sommige zijn ook niet zo heel verassend. Succesvolle Teach for America-leraren betrekken hun leerlingen en hun familie bij wat ze doen; alles wat ze doen is erop gericht dat hun leerlingen iets leren; ze nemen plannen (een planning maken) heel serieus en ze blijven doorwerken, ze leggen zich niet neer bij bureaucratie of een gebrek aan middelen.

Routine
'Wij komen routines tegen die zo sterk zijn dat de leraar er bijna niet aan te pas komt', zegt Steven Farr in het Amerikaanse blad. Farr bestudeerde het werk van de vrijwilligers van Teach for America. Het voordeel van zo'n routine is volgens hem dat het leren doorgaat, ook zonder de leraar.

Door zo goed mogelijk te kunnen inschatten of iemand een goede leraar is, hoopt de non-profit organisatie beter te kunnen selecteren. Van de 35 duizend kandidaten selecteerde de organisatie vorig jaar 4.100 nieuwe leraren. Het is een serieuze selectie, de keuze werd gemaakt op basis van dertig eigenschappen.

En dan gaat het niet alleen om vakkennis. De belangrijkste voorspeller zou wel eens volharding kunnen zijn. Zo is de voorstellende waarde van de cijfers die een leraar op school haalde minder sterk dan die van de cijfers die iemand in de laatste twee jaren van zijn opleiding heeft gehaald. Iemand die het moeilijk heeft op een opleiding, maar die doorpakt en zichzelf verbetert, dat zou wel eens een goede leraar kunnen zijn.
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]