De Volkskrant, 13-02-2010,  door Jenny Kossen en Maaike de Vries o .2010

Gaan we zwarte en witte scholen opheffen of niet?

Het kwaliteitsverschil tussen basisscholen neemt toe. De kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen wordt groter. Kinderen hebben steeds minder gelijke kansen. Maar is mengen een goed idee, vragen Jenny Kossen en Maaike de Vries zich af.

Overheden kunnen de segregatie tussen kansrijke en kansarme kinderen tegengaan door de samenstelling van de leerlingenpopulatie te sturen. Het doel is te komen tot heterogene leerlingenpopulaties die een afspiegeling vormen van hun wijk wat betreft cultuur, etniciteit en sociaal-economische status. Exit zwarte en witte scholen. Goed idee? Tot aan de bewindslieden op het ministerie van Onderwijs toe zijn de meningen verdeeld.

De Argumentenfabriek heeft de argumenten voor en tegen mengen in kaart gebracht in opdracht van het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen.

Voor de overheid is het tegengaan van segregatie een belangrijk argument voor mengen. Leerlingen leren omgaan met kinderen van andere komaf draagt bij aan de sociale samenhang. Mengen biedt daarnaast zwakke leerlingen de kans zich op te trekken aan sterke leerlingen. Ook scholen hebben hier voordeel van. Zwakke scholen krijgen de kans kansrijke leerlingen aan te trekken. Andersom, wanneer zwakke leerlingen naar een sterke school gaan, biedt dit leraren een nieuwe uitdaging.

Een argument tegen is dat het niveau zou kunnen dalen door mengen. De ouders zitten hier niet op te wachten. Ook is het de vraag of leerlingen daadwerkelijk contact met elkaar krijgen. Verschil in cultuur en achtergrond stoot vaak af met als gevolg dat ieder zich terugtrekt in de ‘eigen groep’. Verder kan mengen voor leraren een uitdaging zijn, het vereist dat zij naast leraar ook sociaal werker zijn. Ten slotte kunnen overheden zich afvragen of bestrijding van segregatie leidt tot beter opgeleide leerlingen. Het verbetert niet zonder meer de kwaliteit van het onderwijs. Dit laatste argument is doorslaggevend voor staatssecretaris van Onderwijs Van Bijsterveldt (CDA). Zij wil inzetten op kwaliteitsverbetering van basisscholen. Voor haar collega Dijksma (PvdA) telt het zwaarst dat mengen het contact tussen bevolkingsgroepen bevordert.Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]