De Volkskrant, 15-02-2010, door Geert Driessen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit (Nijmegen) .2010

Mengen

Een fraai overzicht van argumenten voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs (Forum, 13 februari). Maar ik mis context: je mag wel willen mengen, maar het moet ook kunnen. In grote steden is inmiddels de helft of meer van de leerlingen allochtoon en zijn de mogelijkheden tot mengen beperkt of onmogelijk.
    Maar los daarvan is het de vraag wat (verplicht) mengen nu eigenlijk oplevert voor kinderen. In 2007 heb ik in opdracht van het Ministerie van OCW dergelijke ‘peer group’-effecten op een rijtje gezet In zijn algemeenheid lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat er hooguit kleine effecten optreden van de verschillen in samenstelling van de klas op bijvoorbeeld prestaties. Dit betekent dus dat het niet uitmaakt of leerlingen in klassen zitten met veel of weinig leerlingen uit eenzelfde sociaal milieu of etnische groep. Veel belangrijker dan wat de samenstelling van de klas toevoegt, is wat het kind zelf aan capaciteiten en achtergronden inbrengt.


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]