De Volkskrant, 02-11-2011, van verslaggever Robin Gerrits .2009

Nijmegen past spreidingsbeleid aan

Het mengen van allochtone en autochtone leerlingen op Nijmeegse scholen werkte niet. Ouders willen ook meer keuzevrijheid. De gemeente geeft ze - deels - hun zin.

Het Nijmeegse model om tot meer gemengde scholen te komen, is vastgelopen. Niet alleen is er nauwelijks spreiding van kansarme kinderen tot stand gebracht, ook voelt maar liefst de helft van de ouders zich in de keuzevrijheid beknot.
Het gemeentebestuur zet nu in op andere maatregelen die spreiding moeten bevorderen, en wil de schoolkeuze weer dichter bij ouders en scholen brengen.

'Ouders en scholen voelen zich nu te veel buitenspel gezet', zegt de Nijmeegse onderwijswethouder Henk Beerten (D66), die het nieuwe beleid dinsdag op het stadhuis presenteerde. 'Te veel aandacht ging de laatste jaren naar alleen dit instrument, terwijl andere pijlers als voorlichting, investeren in minder populaire scholen en gemengde wijken creŰren meer effect sorteren.'

Veel grote steden worstelen met de spreiding van etnische en sociaal-economische groepen over hun scholen. In veel gevallen worden die 'witter' of 'zwarter' dan de wijk waarin ze staan, doordat kansrijkere, vaak autochtone ouders het onderwijsaanbod beter kennen en sneller zijn met aanmelden dan allochtone en kansarmere gezinnen. De 'zwarte' scholen worden minder populair en krijgen het steeds moeilijker hun kwaliteit op peil te houden.

Nijmegen hoorde de laatste jaren, met Deventer en Tiel, juist tot de voorbeeldsteden die de bestrijding van onderwijssegregatie een warm hart toedragen. 'Ik hoef niet zo nodig een voorbeeld te zijn', zegt Beerten. 'Ik wil liever effectief beleid.'

De Nijmeegse aanpak beoogt ruimte te maken voor herverdeling van kansarme kinderen, zonder de keuzevrijheid van de ouders aan te tasten. Ouders geven op een vast moment hun voorkeursscholen op bij een centraal aanmeldpunt. Wie al schoolgaande broertjes en zusjes heeft of in de buurt woont, krijgt voorrang. Daarna moet ruimte ontstaan voor herverdeling van groepen over de scholen. Zo moet bovendien worden tegengegaan dat kansrijke kinderen van verder weg toch een plek krijgen op de populaire scholen.

Hoewel de ouders geen volledige keuzevrijheid hadden, kwam in de praktijk toch 95 procent van de kinderen terecht op de voorkeursschool. Maar uit een eerste evaluatie in juni bleek tegelijk dat maar weinig echte spreiding tot stand was gebracht. Wel werd duidelijk dat het draagvlak onder de ouders erg klein is. Ze vinden aanmelding via een website onpersoonlijk en bureaucratisch. De helft van de ouders voelt zich in zijn keuzevrijheid beknot.

Stapje terug

Daarom doet de gemeente in dit proces een stapje terug. Binnenkort kunnen ouders hun kind weer na een gesprek op school aanmelden in plaats van via een website thuis. Het systeem blijft hetzelfde, maar vindt nu op school plaats. Nijmegen wil ook af van de term 'gemengde scholenbeleid' en heeft het voortaan over 'bewuste schoolkeuze basisonderwijs'. 'Ik heb nooit zoveel gezien in die zwart-wittegenstelling', zegt Beerten. 'Ik vind investeren in de schoolkwaliteit veel belangrijker.'

Ook directeur-voorzitter Rini Braat van de St.Josephscholen, een van de twee grote schoolbesturen in Nijmegen, kan zich vinden in een beleid dat wat minder focust op segregatie. Hij verwacht meer van een gezamenlijke aanpak van co÷peraties, ouderinitiatieven, overheid en schoolbesturen in de wijken, zoals bij basisschool De Wieken in Wolfskuil. 'Die was eerst voor 90 procent allochtoon, maar nu is de school ook voor andere ouders 'the place to be'.'

Braat wil het nu aangepaste beleid niet mislukt noemen. 'Maar het blijkt moeilijk. Typisch een zaak waar je beter de weg van de geleidelijkheid kunt bewandelen.'


 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]