De Volkskrant, 04-02-2010, van verslaggeefster Ianthe Sahadat .2010

'Praat eerst over de vakantie, en dan pas over de slechte cijfers'

Rotterdamse scholen zetten bij oudergesprekken over allochtone leerlingen contactpersonen in die de taal spreken.

Tussentitel: Hoe meer ouders en school samen optrekken, hoe beter de resultaten

Fatima el Jaoui (41) wil de kamer van de directeur openen. Op slot. Met knipoog: ‘Even een Marokkaanse leerling roepen, dan is-ie zo open.’ El Jaoui, zelf Marokkaanse, is de schoolcontactpersoon voor ouders van Marokkaanse leerlingen op vestigingen van het SG Melanchthon in Rotterdam. Vandaag heeft ze een oudergesprek op de Kralingse vmbo-vestiging, met zo’n driehonderd leerlingen, van wie bijna tweederde van Marokkaanse afkomst.

In de Onderwijsagenda van de Volkskrant scoorde de stelling ‘Ouders en school zijn onvoldoende partners in onderwijs en opvoeding’ een tweede plek. Hoe meer de twee samen optrekken, hoe beter de resultaten. Maar hoe bereik je dat? Met name allochtone ouders zijn moeilijk te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Ze spreken de taal slecht, voelen zich niet capabel om mee te denken en vinden bovendien: onderwijs, daar is de school toch voor?

Gerard van Hooff (62), oud-directeur van een Melanchthon-vestiging in Rotterdam, bedacht in 2001 een oplossing. ‘In gesprekken tussen autochtonen en allochtonen zag ik zo veel misverstanden. Waarom geen Turkse vragen om met Turkse ouders te praten?’ En zo geschiedde.

‘Turkse en Marokkaanse ouders hebben andere ideeën over opvoeding’, zegt Sengul Atabay (43), schoolcontactpersoon voor de Turkse ouders. ‘Zij geloven in hiërarchie, autoriteit. Nederlanders juist in individuele ontplooiing en assertiviteit.’ Omdat zij en El Jaoui ‘in dezelfde cultuur zijn opgegroeid’ kunnen ze volgens haar goed optreden als intermediair.

Het concept van Van Hooff kreeg navolging. In scholen in Rotterdam werkt nu een twintigtal contactpersonen van allerlei komaf.

De resultaten zijn ernaar. Toen El Jaoui begon met dit werk wisten de meeste ouders niet eens op welke school hun kind zat. ‘Die bij het zwembad’, zeiden ze dan. Kwamen allochtone ouders tevoren amper op ouderavonden, nu is de opkomst bijna 99 procent. Atabay: ‘De school stuurt een brief, maar die snappen ze niet of kunnen ze niet lezen.’ Daarom bellen El Jaoui en Atabay een dag van tevoren. El Jaoui: ‘Ik zeg dan: u bent er donderdag ook, we verwachten u. Ik vraag niet: wilt u alstublieft komen. Dat is heel Hollands, om te denken: je moet mensen de keuze laten. Nee, je moet ze zeggen wat ze moeten doen.’

Atabay geeft verder ook cursussen ‘praten met je puber’ aan Turkse moeders, vrouwen die zelf op hun 16de al getrouwd waren en altijd braaf deden wat hun ouders zeiden. ‘Ze denken dat hun kind abnormaal is, zo brutaal. Ik leg uit dat dat niet zo is. Die cursussen openen hun de ogen.’

El Jaoui: ‘Ouders denken ook vaak dat ze hun kinderen niet kunnen helpen met school, omdat ze zelf laagopgeleid zijn.’ Zij legt hen uit dat ze ook kunnen bijdragen door te vragen wat kinderen geleerd hebben, wat ze voor huiswerk moeten doen. En als hun kind niks vertelt, moeten ze de mentor bellen.

El Jaoui en Atabay zorgen dat ouders, mentoren en docenten elkaar leren kennen. Bij gesprekken zijn ze aanwezig. Soms als tolk, maar vooral als ‘cultuurbemiddelaar’. ‘De Nederlandse mentoren hier op school snappen nu beter dat ze een Marokkaan niet moeten opbellen en direct moeten zeggen: het gaat niet goed met je kind. Die zal dat vervolgens ontkennen. Praat eerst over iets anders, de vakantie naar Marokko bijvoorbeeld.’

Ouders van lastige leerlingen zijn ineens aanspreekbaar. El Jaoui: ‘Ze willen namelijk helemaal geen lastige kinderen. Maar als iemand met wie ze geen band hebben hen aanspreekt, zijn ze geneigd defensief te reageren: mijn kind doet dat niet. Wij bemiddelen.’

Als de ouders van Hassan (15) even later met hun zoon de directiekamer binnenkomen, begint de directeur uitvoerig over zijn reis naar Marokko te vertellen. ‘Waar komt u vandaan? Nador, ach daar zijn we niet geweest.’ Daarna gaat het gaat pas over de slechte cijfers van Hassan.

 

Ook: 20 FTE's om met ouders te praten - kosten.
Wij moet ons aanpassen aan de immigranten ipv andersom


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]