De Volkskrant, 19-02-2010, van verslaggever Robin Gerrits .2010

Scholen krijgen500 euro extra voor iedere dreigende uitvaller die blijft

De harde kern is het moeilijkst

Reductie van schooluitval tot maximaal 35 duizend in 2012 wordt nog ‘verduveld lastig’.

De dagen van het ‘laaghangend fruit’ zijn voorbij in de bestrijding van schooluitval (vsv), zegt minister Plasterk van Onderwijs. ‘Het verder terugdringen van schooluitval wordt een harde klus.’
    Niet voor niets daarom dat Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt extra geld uittrekken om opnieuw scholen te stimuleren aan de slag te blijven. ‘De harde kern is het moeilijkst’, zegt Plasterk. ‘Hier komen vaak complexe problemen samen: grote schulden, de dreiging van misdaad, tienerzwangerschappen.’
   Toch willen de bewindslieden juist nu de tendens sterk dalend is (van jaarlijks 71.000 in 2002 naar 42.600 in het schooljaar 2008-2009) druk op de ketel houden. Plasterk: ‘Scholen moeten niet achterover gaan leunen en denken: het gaat wel lekker zo.’
    Om die reden verhoogt de minister het bedrag dat scholen krijgen voor elke leerling die ze van uitval weerhouden van 2.000 euro tot 2.500 euro. En die 500 euro extra is onafhankelijk van de precies behaalde reductie. ‘Een prikkel om sowieso iets te doen’, zegt Plasterk, die erkent dat het halen van de kabinetsdoelstelling, jaarlijks maximaal 35 duizend vsv’ers in 2012, nog verduveld lastig wordt.
    Uit de rapportage die vandaag naar de Kamer gaat, komen grote verschillen naar voren in de successen van verschillende regio’s. ‘Niet elke regio heeft natuurlijk een even complexe bevolking’, nuanceert Van Bijsterveldt. ‘Dat het aantal vsv’ers in Flevoland stijgt, heeft ook veel te maken met de sterk stijgende bevolking daar. Toch zegt het wel wat: in Utrecht daalt het cijfer slechts licht, in Amsterdam – met minstens zo’n complexe doelgroep – veel sterker. Dat heeft echt te maken met de actieve aanpak in Amsterdam, waar de leerplichtambtenaren er bovenop zitten.’
    Toch was het juist stadsdeelbestuurder Ahmed Marcouch die een paar weken geleden wees op de verantwoordelijkheid die scholen zelf ook hebben in het voorkomen van demotivatie van met name mbo-leerlingen. Jongeren klagen daar over chaos in de roosters, korte schoolweken en veel lesuitval. Van Bijsterveldt erkent dat scholen hun ‘handwerk’ wel op orde moeten hebben. ‘Intensief onderwijs, zodat leerlingen zich bij de school verbonden voelen. Goede lesroosters en die ook nakomen. De bedrijfsvoering op sommige roc’s moet echt beter.’
    Uit onderzoek blijkt dat het ook belangrijk is te investeren in een betere beroepsoriëntatie: juist jongeren die verkeerd kiezen, vallen op het mbo eerder uit.
     Sowieso blijkt de overgang van met name vmbo naar mbo al jaren een zwakke schakel. Van Bijsterveldt wijst op het ‘zomerlek’: de lange zomervakantie na het vmbo-eindexamen. ‘Eigenlijk is het gek dat juist de groep die met een middelbare-schooldiploma nog geen startkwalificatie heeft, op 16-, 17-jarige leeftijd vier maanden moet wachten voor de school weer begint’, zegt de staatssecretaris. Om die reden wordt de proef met de ‘VM2-projecten’, waarbij vmbo en mbo op elkaar aansluiten en het diploma pas na zes jaar volgt, sterk uitgebreid.
    Tot slot is het van belang zeer alert op het spijbelen te blijven, want schoolverzuim is een vroege indicator van schooluitval. Dat geldt al vanaf jonge leeftijd. Juist donderdag maakte het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart bekend dat ruim 160 kinderen van de basisscholen er een gele kaart kregen omdat ze vaak te laat komen.
    Sinds ruim een jaar bestaat hiervoor ook het landelijke digitaal verzuimloket, waarop scholen gehouden zijn ongeoorloofd verzuim te melden. ‘We zien de spijbelcijfers stijgen. Gek genoeg vind ik dat een goede zaak’, zegt Van Bijsterveldt. ‘De registratie wordt steeds beter. Dat moet het begin zijn van een daling.’


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]