De Volkskrant, 22-09-2009, van verslaggeefster Marjon Bolwijn .2009

Ouders kunnen 'witte vlucht' onderwijs keren

Rol van ouders doorslaggevend bij welslagen integratie | Derde van basisscholen witter of zwarter dan buurt | Op tachtig scholen gaan ouders segregatie tegen

Tussentitel: 'Als één schaap over de dam is,volgen er meer'

Ouders zijn de motor achter het bestrijden van segregatie in het basisonderwijs. Dit blijkt uit een rondgang langs een groot aantal scholen waar het dankzij de inspanningen van ouders is gelukt kinderen met een uiteenlopende culturele en sociaal-economische achtergrond in één klas te krijgen.
    Ruim een derde van de basisscholen in Nederland is te zwart of te wit voor de buurt waarin zij staan. Steeds meer ouders verenigen zich om de ‘witte vlucht’ naar witte scholen te doorbreken door hun kinderen met een groep van vijf tot tien leeftijdgenoten tegelijk naar een zwarte school te laten gaan.
    Op dit moment doen op zeker tachtig basisscholen in twaalf gemeenten – waaronder Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam – ouders verwoede pogingen zwarte scholen in gemengde wijken te mengen met hun ‘witte’ kinderen.
    Het succes of falen van deze zogenoemde ouderinitiatieven wordt niet landelijk bijgehouden, maar uit interviews met een twintigtal betrokkenen, ontstaat een duidelijk beeld. Steeds meer witte ouders proberen, in samenwerking met de leerkrachten en de schoolleiding, de samenstelling van (goede) zwarte scholen in hun buurt te veranderen.
    ‘Het is hard werken’, zegt Barbara Schreuders. Zij is vier jaar geleden met een groep ouders uit de Rotterdamse wijk Blijdorp begonnen met het mengen van de ooit zwarte basisschool De Provenierin de Rotterdamse wijk Blijdorp. Haar inspanningen sorteerden effect: de eerste drie leerjaren bestaan nu voor de helft uit allochtone en voor de helft uit autochtone kinderen.
    Zonder de inzet van ouders lukt het niet een zwarte school gemengd te maken, stellen directeuren van zwarte basisscholen. ‘Je kunt een duur pr-bureau inhuren of glanzende folders fabriceren, maar dat heeft geen enkele zin’, zegt Anne-Mieke Bulters van basisschool de Kraal in Amsterdam. ‘Als één schaap over de dam is, volgen er meer’, concludeert ze onder verwijzing naar de stroom witte kinderen die op gang is gekomen sinds een ouderinitiatief twee jaar geleden.
    ‘Ouders kiezen de school, dus zij hebben de sleutel in handen bij het creëren van gemengde scholen’, zegt Cees Adriaansen, directeur van twee Rotterdamse basisscholen die de afgelopen vier jaar dankzij de inzet van ouders niet meer zwart zijn. Hij ziet met tevredenheid de leerprestaties op zijn school omhoog gaan. ‘Kinderen van hoogopgeleide ouders nemen kinderen van laagopgeleide ouders mee omhoog.’
    Hoe succesvol soms ook: ouderinitiatieven zijn kwetsbaar, leert de ervaring. Als een paar ouders afhaakt, wanneer een naburige witte school uitbreidt, of wanneer investeringen in een meer gevarieerde bevolking uitblijven, kan een integratiesucces in één klap teniet worden gedaan.
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]