.2010

De Volkskrant, 27-07-2011, ingezonden brief van H. van Hees, Deurne

Verantwoordelijkheid

Is Wilders verantwoordelijk voor het gedachtegoed van de Noorse terrorist? Nee! Is Wilders verantwoordelijk voor de terreurdaad van de Noorse terrorist, die in zijn verantwoording Wilders als medestander beschrijft? Nee! Heeft Wilders een verantwoordelijkheid voor het gegeven dat een Noorse terrorist het gedachtengoed van Wilders gebruikt om zijn terreurdaad te rechtvaardigen? Ja! Is Wilders zich daarvan bewust. Ja! Mag je van een politicus vragen dat hij zich verantwoordt als een terrorist zich van zijn gedachtengoed bedient? Ik denk het wel.

 

De Volkskrant
, 27-07-2011, ingezonden brief van Bert Vuijsje, Amsterdam

Wilders en Oslo

Met 'De kogel kwam van links' en 'Het komt allemaal door het theedrinken van Job Cohen' hebben de LPF, De Telegraaf en Geert Wilders en zijn meedenkers sinds 2002 het publieke debat in Nederland op een onvoorstelbare manier vergiftigd. Bijna tien jaar lang bleef die bloeddorstige demagogie straffeloos, maar nu doet zich in Oslo het tachtigvoudige spiegelbeeld van de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh voor - en Wilders voelt zich geen seconde aangesproken.

Job Cohen en de overige leiders van links zijn terecht te fatsoenlijk om Wilders, volgens de redeneertrant die hij zelf zo gretig op anderen toepast, verantwoordelijk te stellen voor deze gruwelen. Maar ze zouden hem wel vanaf nu, elke keer wanneer hij zijn mond over dit onderwerp opendoet, hardhandig op zijn ongelooflijke inconsequentie kunnen wijzen.

 
Naar Multiculturalisme, cultuurverraad , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]