WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Multiculturalisme, cultuurverraad: het geval Breivik

 jul.2011

Sociologische processen zijn vaak lastig te duiden en uit te leggen, omdat ze meestal geleidelijk verlopen. Gelukkig maar, want niet-geleidelijk verlopende sociale processen hebben veelal de aard van revoluties, en revoluties hebben gewoonlijk nare bij-effecten.
    Duiding en uitleg worden makkelijker als zich een schokkende gebeurtenis voordoet, omdat er dan een heldere discussie ontstaat over oorzaken, en voor en na tegen elkaar afgewogen kunnen worden. De aanslag gepleegd door Anders Breivik in Noorwegen 2011 is zo'n verhelderend geval voor de analyse van de invloed van het multiculturalistische denken.
    In het geval van Breivik zijn de omstandigheden en de commentaren zelfs zo helder, dat deze redactie zelf weinig heeft hoeven te bedenken - behalve te wijzen op de nu volkomen heldere momenten waar voorstanders van het multiculturalisme de fout in gaan bij hun analyse van de achterliggende sociologie leidende tot het optreden van Breivik.
    De eerste soort denkfout is een klassieke: die van "Het is slechts een individu" - we citeren slechts het begin en het einde van het voor deze opvatting representatieve stuk, dat ook redelijk representatief is voor de allereerste reacties direct na de aanslag:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, door Malou van Hintum

Het verschil: u heeft een gezonde geest

Malou van Hintum  | De auteur is verslaggever bij de Volkskrant. Niet Wilders, de Bijbel of de media, maar alleen Anders Breivik is verantwoordelijk voor 'zwarte vrijdag'.

Tussentitel: Het is totaal zinloos bepaalde politici nu de maat te nemen

Is Breivik een eenzame gek? Wie is medeverantwoordelijk voor zijn daden? ...
    Wie Breiviks verklaring uitpluist, zal daarin allerlei uitspraken vinden die zijn terug te voeren op bepaalde mensen en overtuigingen. Maar die verklaren zijn gedachtengang, noch zijn daad. Want hij is gek; het is de gekte die verklaart wat hij heeft gedaan. Het is daarom volstrekt zinloos om naar aanleiding van dit bloedbad zelfcensuur te plegen, bepaalde politici de maat te nemen, of denkers of wetenschappers tot de orde te roepen. Breivik is gestoord. Een eenzame gestoorde midden in een wereld waarin u en ik ook leven. Maar u en ik hebben een gezonde geest. Dat is het verschil.


Red.:   Dat is op een heel simpele manier te weerleggen: als dit waar was, was dit stuk niet zo geschreven. Over de Nederlandse aanslagpleger Tristan van der V. heeft Malou van Hintum niet zo'n stuk geschreven. Noch enig andere commentator. Tristan had persoonlijke, psychologische, problemen. Zoals hij zelf heeft aangegeven. Anders Breivik geeft zelf uitvoerig aan dat zijn "problemen" voor een belangrijk deel van een sociologische inspiratiebron hebben.
    Dit is een elementaire fout - die zoals vrijwel altijd gepaard gaat met een andere elementaire fout, verborgen in een klein zinnetje:

  Ik weet niet wat Breivik dacht.

Over wat hij dacht heeft Breivik een vijftienhonderd pagina's lang manifest geschreven. Wat Van Hintum hier stelt, is gewoon een leugen. Een bekende bijverschijnsel van het multiculturalisme
    Dit soort elementaire fouten hebben natuurlijk achterliggende oorzaken. Daarover later meer.
    Dit was simpele aanpak nummer één: alle schuld ligt bij Anders Breivik en niet bij zijn vermeende inspiratoren. Simpele aanpak nummer twee komt van de tegenovergestelde kant: alle schuld ligt bij die inspiratoren: de islam-critici:


Uit:  De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggeefster Marjolein van de Water

Anti-islamisten creëren klimaat dat aanzet tot actie

Westerse bestrijders van de islam zijn ernstig in verlegenheid gebracht door Anders Behring Breivik. De dader van de moordaanslagen in Oslo was geïnspireerd door het gedachtengoed van een internationaal netwerk van organisaties en bloggers die menen dat er een wereldwijde oorlog gaande is tussen de islam en de westerse beschaving.
     De door Breivik bewonderde Geert Wilders maakt van dit netwerk deel uit, met zijn Partij voor de Vrijheid en de vorig jaar juli door hem opgerichte International Freedom Alliance. Nauw gelieerd hieraan zijn mensen als de Amerikaanse publicisten Robert Spencer en Pamela Geller, een zelfverklaard fan van Wilders.
    Zowel Geller als Spencer (die door Breivik in zijn manifest circa zestig keer wordt genoemd) reageerde de afgelopen dagen gebelgd op het verband dat in internationale media wordt gelegd tussen hun anti-islamitische denkwereld en de daden van de Noorse schutter. ...
    Pamela Geller schreef op haar blog Atlas Shrugs dat hooguit 'de islamitische supremacisten' Breivik hebben aangespoord tot geweld. 'Islamofobie, discriminatie en racisme zijn termen die moslims in Europa en Amerika gebruiken om mensen te misleiden. Zo doen deze misdadige moslimterroristen zich als slachtoffers voor.'
    Geller, directeur van Stop de Islamisering van Amerika, nodigde vorig jaar Geert Wilders uit voor een toespraak op 11 september in New York, uit protest tegen de bouwplannen voor een islamitisch centrum nabij Ground Zero.
    Een andere inspiratiebron van Breivik zijn de boeken van Bat Ye'or. Zij is de grondlegger van de Eurabia-theorie, volgens welke een geïslamiseerd Europa uiteindelijk zal opgaan in de Arabische wereld. Dit komt mede door slappe sociaal-democratische leiders, volgens haar marionetten van de Arabische leiders.
    Robert Spencer wijst op zijn website Jihad Watch elk verband tussen zijn ideeën en de gebeurtenissen in Oslo af. 'Een walgelijke neonazi', noemt hij Breivik. 'De pers geeft mij en Bat Ye'or de schuld van de massamoord, alsof het vermoorden van een heleboel kinderen zou bijdragen aan de strijd tegen de wereldwijde jihad. Imams zetten hun volgelingen direct aan tot geweld. Ik doe dat niet, net zomin als anderen in de anti-jihadbeweging. Er staat niets op mijn website dat Breivik kon lezen als rechtvaardiging om iemand te vermoorden.'    ...
    De Franse politicoloog Jean-Yves Camus denkt dat de toon van het debat over de islam kan aanzetten tot gewelddadig handelen. 'Europa wordt door extreemrechtse politici al tien jaar lang neergezet als een continent dat overspoeld wordt door moslims, de vijanden van het Westen', zegt hij tegen het persbureau AFP. 'Zo ontstaat een klimaat waardoor mensen tot actie overgaan.'
    Ook de meer gematigde islamcriticus Charles Johnson ziet een verband tussen de daden van Breivik en het discours over de islam. 'Kijk naar wat deze mensen zeggen tegen hun extreemrechtse aanhangers. Als je dat letterlijk neemt, kom je tot een zieke conclusie. Is het dan verwonderlijk dat iemand die werkelijk gelooft in dit paranoia wereldbeeld, uiteindelijk de laatste stap neemt?', aldus Johnson op zijn blog.


Red.:   En wat Nederland betreft is dat natuurlijk Geert Wilders. Dit was na de allereerste schok al snel de hoofdfase van het debat. Ter illustratie eerst een overzichtsartikel:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, van verslaggeefster Kim van Keken

Geniale strategie van schaarste keert zich nu keihard tegen Wilders

Geert Wilders reageert 'als een kat in het nauw'. Tofik Dibi (GroenLinks) ... Dibi vroeg dinsdag een debat aan over 'het kanaliseren van de woede'. 'Ik zal de PVV nooit de schuld geven. Nederland en de PVV kwamen wel vaak voor in Breiviks manifest. Dat kun je niet weggummen.'


Red.:   Tofik is alom bekend als relmaker, die rondgelopen heeft met een sandwich-bord met teksten neerkomende op "Wilders is een terrorist". Sinds heeft hij een aspect aan dat repertoire toegevoegd: "Ik ben heel redelijk, maar Wilders is een terrorist" - of termen van gelijke strekking - hier dus: 'Ik zal de PVV nooit de schuld geven.' Als iemand geen schuld heeft, hoeft hij ook niets uit te leggen.
    En natuurlijk:

  PvdA-leider Job Cohen.
   Cohen noemde het 'heel verstandig' als politici hun woorden matigen. Ook hij benadrukte dat Wilders niet verantwoordelijk is.

Dezelfde smerige truc -  de "Ja, maar ..." => . Als het onverstandig is dat Wilders zijn woorden niet matigt, is hij natuurlijk verantwoordelijk voor die onverstandigheid en wat er daardoor gebeurt.
    En voor de theoretici uit de linksige hoek:

  Politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit: 'Tientallen sociaal-democraten zijn gedood. En toch zet Wilders zichzelf als slachtoffer neer.'

    En ook vanuit oud-rechts huilen de wolven, want die hebben ook verlies geleden door Wilders opkomst:

  zwelt de roep om uitleg aan .... Dat geluid komt niet alleen maar vanuit de' linksige' hoek, zoals de PVV nu beweert. Ronald Buijt, gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam, pleitte in NRC Handelsblad voor een persconferentie van Wilders.

En:

  Ook de rechtsconservatieve denker Bart Jan Spruyt, voorzitter van de Edmund Burke Stichting en in het begin nauw betrokken bij de Groep Wilders, sprak zich uit. 'Hij moet uitleggen waarom hij die apocalyptische sfeer heeft opgeroepen. Hij moet zich distantiëren van dat beeld.'

    De journalisten liegen er ondertussen ook nog een eindje op los:

  Voor het eerst sinds de oprichting van de PVV zit Wilders in de defensieve hoek. Dat is nieuw.

Sinds Wilders voor het eerst zijn PVV-geluid heeft laten horen, wordt hij al sterk aangevallen, net als Fortuyn en Verdonk voor hem. Zo'n opmerking kan alleen geschreven zijn door een totaal verblind iemand. Wat ook slaat op de kop van het artikel, een samenvatting van dit soort praat:

  Het is de tactiek van de schaarste. 'Wilders kiest zijn eigen moment om te zenden', zegt taalstrateeg Sarah Gagestein, gespecialiseerd in Wilders' retoriek. ...
    Journalisten zo weinig mogelijk geven, is het credo. 'Die strategie werkt', stelt mediadeskundige Peter Vasterman van de Universiteit van Amsterdam. 'Bij schaarste wil iedereen het geluid van het orakel.'

Om dat 'geluid van het orakel' zo sterk mogelijk te kunnen afkraken, daar waar het onmogelijk is om de door Wilders genoemde mislukkingen van de integratie te bestrijden. Iets dat de multiculturalisten hogelijk ergert, vandaar ook de kop van het artikel. En vandaar ook de terminologie 'geluid van het orakel', die ook sterk afkeurende bij-effecten heeft. een ander kenmerk van multiculturalisten: ze beseffen zelf niet de oordelen die steken in hun taal. Omdat ze heilig overtuigd zijn van de juistheid ervan.
    Dit dus naast het al gesignaleerde liegen, wat  hier ook in de kop van het artikel ('Geniale strategie van schaarste keert zich nu keihard tegen Wilders') is terug te vinden - want dit zijn de feiten:


Uit: Volkskrant.nl, 28-07-2011, ANP/Redactie

Aanslagen in Noorwegen

PVV stabiel ondanks Breivik

Ondanks de discussie over de mogelijke ideologische overeenkomst met de dader van de aanslagen in Noorwegen, heeft de PVV hieronder niet hoeven lijden. In de politieke barometer van Synovate handhaaft de partij zich op 25 zetels, een meer dan de PVV nu in de Tweede Kamer heeft.

Dat blijkt uit de peiling die Synovate vandaag publiceerde. ...


Red.:   Welk soort leugens de zeer geldige reden is dat Wilders zelf zijn kontakten met de media volledig in de hand wil hebben.
    Naast dit artikel met een peiling van diverse meningen, waren er natuurlijk ook individuele bijdrages. Eerst eentje uit de wat onverwachtere rechtse hoek:

 
Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, door Dirk-Jan van Baar

Na vrijdag is wereld voor PVV een andere

Dirk-Jan van Baar | De auteur is historicus. Hij betoogt dat de terreur van afgelopen vrijdag in Noorwegen haar weerslag zal hebben op de PVV. Wilders zal een toontje lager moeten zingen.

Tussentitel: Breiviks obsessies komen dicht bij die van Wilders

.... Natuurlijk heeft Wilders geen schuld aan de dubbele aanslag in Noorwegen. ... Maar de obsessies en vijanden van de dader (de islam, het multiculturalisme, het cultuurrelativisme, het marxisme, links in het algemeen) komen wel angstig overeen met die van Wilders. En de dader verwijst zelf naar het messianistische wilderiaanse gedachtengoed.
    Dat maakt Wilders nog niet schuldig, maar hij kan ook niet meer de vermoorde onschuld spelen en doen alsof hij politiek niet verantwoordelijk is. Anders Behring Breivik is geslaagd waar degenen die het proces tegen Wilders aanspanden hebben gefaald. Breivik heeft Wilders nog niet de mond gesnoerd, maar de PVV-leider zal voortaan wel een toontje lager moeten zingen. Links zal eraan herinneren dat de bom en de kogels ditmaal van rechts kwamen. Na zwarte vrijdag is de wereld voor de PVV niet dezelfde meer. De sociaal-democratie in Europa kan rechts zonder grote woorden voorhouden dat het niet laf, maar juist dapper is om politiek correct te zijn.


Red.:   Met ook weer twee keer de "Ja, maar ..."- truc. Van Baar is een rasechte VVD'er, hetgeen een volkomen sluitende verklaring is voor zijn afkeer van Wilders: het heeft zijn partij zetels gekost. Bart Jan Spruyt, conservatief ideoloog en ongetwijfeld ook VVD'er (van de ergste soort: reactionair), en al genoemd in het overzichtsartikel, heeft iets dergelijks geschreven.
    Maar veruit de meeste onzin komt natuurlijk van links. Want is dit niet een prachtige gelegenheid om de kritiek op de multiculturele samenleving de mond te snoeren. Zoals de prominente vertegenwoordigers Cohen en Dibi, die we al zagen, haarfijn aanvoelen. En natuurlijk ook hun eigen persorganen:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, door Leen Vervaeke

Of Breivik gek is, valt nog te bezien

Het zou islamcritici sieren als ze hun aanhangers wat minder bestoken met manipulatieve halfwaarheden.

Leen Vervaeke | De auteur is redacteur van de Volkskrant

Zodra duidelijk werd dat de dubbele aanslag in Noorwegen niet het werk was van een moslim maar van een moslimhater, barstte in de media een fel debat los over de medeverantwoordelijkheid van extreem-rechts voor dit bloedbad.
    Het blijft voorlopig bij een welles-nietesspel: sommigen beweren dat Anders Breivik een eenzame gek is, voor wiens aanslag niemand verantwoordelijk is behalve hijzelf. Anderen beweren al even stellig dat extreem-rechtse politici en opinieleiders een klimaat hebben geschapen dat onvermijdelijk tot geweld leidt.
    De waarheid ligt - zoals zo vaak - in het midden. Extreem-rechts is niet verantwoordelijk, maar kan evenmin volledig worden vrijgepleit.   ...


Red.:   Het zekerste signaal dat iemand in zijn retina een blinde vlek heeft, is als je hem of haar direct iets voorhoudt, en hij/zij het toch niet ziet. Want na deze inleidingen zou het simpel moeten zijn. Maak maar de analogie met het groeien van het gras en het opengaan van de bloemetjes. Het is niet zo dat de bloemetjes open gaan omdat het gras gaat groeien. Het is ook niet zo dat het gras gaat groeien omdat de bloemetjes open gaan. En de conclusie daaruit is zeker niet dat de waarheid ergens in het midden van die twee ligt. De waarheid is natuurlijk dat er een gemeenschappelijke oorzaak is. En voor het sociologisch geval is die gemeenschappelijke oorzaak even makkelijk aan te wijzen als voor de biologische analogie. De waarvan we, net als die van de eerdere fouten, even zullen uitstellen.
     Maar dat plaatsen van de "waarheid in het midden", waar die waarheid dus zelden echt ligt , is om deze boodschap te kunnen brengen:

  Wat dan met de omgekeerde bewering? De bewering dat islamofobe politici en commentatoren Breiviks wereldbeeld hebben bepaald, en dus medeverantwoordelijk zijn voor zijn daad? 'Er staat niets op mijn website dat Breivik kon lezen als rechtvaardiging om iemand te vermoorden', reageerde Robert Spencer van de website Jihad Watch. 'De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en te nimmer opgeroepen tot geweld en zal dat ook nooit doen', verklaarde Geert Wilders.
    Dat is waar. Spencer en zijn medestanders balanceren regelmatig op het randje, maar roepen niet op tot geweld. Pamela Geller, oprichtster van Stop de Islamisering van Amerika (SIOA), heeft op haar website zelfs een expliciete waarschuwing gezet: 'Overtreed de wet niet'.
    Maar de anti-islambloggers maken zich wel schuldig aan iets anders: in hun pogingen de islam te bestrijden, halen ze voortdurend feiten uit hun context, verdraaien ze de waarheid en negeren ze onwelgevallige informatie. Ze schrijven hun websites vol met halve waarheden, die passen in hun wereldbeeld van een oorlogszuchtige islam.

En hierop is het antwoord iets dat ook misbruikt kan worden maar nu zeker geldig is: "Bewijs het". Als je iemand beschuldigt van een leugen, moet je dat kunnen aantonen. Doe je of kan je dat niet, ben je zelf de leugenaar. Het wordt hier niet gedaan, dus de auteur is de leugenaar.
    En zo gaat het nog even door:

  Zo suggereren ze, door selectief in de geschiedenis te shoppen, dat moslims al sinds de vroege Middeleeuwen bezig zijn Europa te veroveren en te islamiseren. Toegegeven, objectiviteit bestaat niet. Maar er zijn wel regels om tot een zo objectief mogelijk beeld te komen, en die regels worden door de islamofoben consequent met voeten getreden.
    Geert Wilders is minder uitgesproken, maar hij werkt samen met deze jihadbestrijders en tapt uit hetzelfde vaatje. Ook hij gaat flexibel om met de feiten. Neem zijn befaamde uitspraak over de 'tsunami van de islamisering'. Al tien jaar schommelt het aandeel van de moslims in de Nederlandse bevolking tussen de 5 en 6 procent. Dat is verre van een tsunami, het is met moeite een golf.

Dat is de boodschap van het artikel: de islambestrijders, den "islamofoben", hebben het gedaan. En aangezien iedereen tegen massamoorden is, moeten de islamofoben dus hun mond houden.
    Waarna weer de bekende truc volgt:

  Ik pleit hier niet voor het monddood maken van de islamcritici.

Maar ze moeten wel hun mond houden aangaande kritiek op de islam. En dan volgt de truc van de vorige fase in het debat: de oproep tot benoemen:

  Het blootleggen van de problemen van de multiculturele maatschappij en massa-immigratie is een verademing geweest en is nog steeds noodzakelijk.

Gevolgd door een herhaling van die andere:

  Maar dat kan evengoed - zelfs beter - op basis van feiten. Álle feiten, niet alleen die feiten die hun toevallig goed uitkomen.

Dat wil zeggen: je mag wel je mening geven, als het maar de mijne is, en die van jou is een leugen:

  Het zou de islamcritici sieren als ze hun aanhangers wat minder bestoken met verdraaide feiten en manipulatieve halfwaarheden, zeker nu duidelijk is dat één individu gruwelijke conclusies verbond aan het door hen geschapen wereldbeeld.

De kern van het multiculturele debat: mijn mening is goed, en die van jou is een leugen. Iets dat we in wat andere termen van het debat rond godsdienst: "Mijn mening dat de maan van groene kaas is, is GOED, en die van jou is dus een leugen".
    Dit representeert het overgrote deel van de linkse meningen. De hele website van Joop.nl, het discussieforum voor links, politiek-correct, en multiculturalistisch Nederland, stond er vol mee - laat staan de rabiate reacties. De variatie in de bijdrages bestond in de mate waarin met de bloemetjes de schuld gaf van het groeien van het gras. Zelfs de mogelijkheid van een oorzakelijke relatie de andere kant op, ontgaat deze mensen. Zelfs als die voor de neus hangt:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Wilders' dure plicht

Wilders is niet medeschuldig aan het drama in Noorwegen. Wel moet hij beseffen dat zijn woorden zwaar wegen.

Om te beginnen complimenten aan Geert Wilders. Zijn verklaring over het Noorse drama kwam wat laat, maar bevat precies die woorden die iedereen nu even van hem wilde horen ...
    Was dat nodig? Ja, toch wel. Al was het maar om aan de extreme smaldelen van zijn achterban - die op internet begrip tonen voor Anders Breiviks daden - duidelijk te maken hoe hun aanvoerder erover denkt. Bovendien wordt de moslimgemeenschap na elk incident ook steeds door politici als Wilders opgeroepen kleur te bekennen, dus waarom Wilders zelf nu niet?    ...


Red.:   Even tot de auteur gericht: U mist de in het oog hangende clou, meneer Du Pré: het gaat niet om Geert Wilders, maar om uzelf: U roept nu om verantwoording na een extreme daad, en de vraag is waarom U dat in het verleden nooit hebt gedaan. Terwijl U er veel meer gelegenheid voor had. Want er was niet een enkel "incident", zoals u de aanslagen door de moslims gewoontegetrouw noemt, maar er waren er vele. De aanslag door Breivik is een incident - per definitie. Er zijn geen voorgangers. De aanslagen door de moslims niet. Ja, de eerste, en misschien de tweede, maar niet meer de derde en zeker niet de vierde. Dat zijn geen incidenten. Dat is een trend. En als U geen verantwoording vraagt aan de daders van die trend, waarom vraagt U het dan wel aan Wilders na het eerste incident?
    En er is nóg een variant van dit misverstand:


De Volkskrant
, 30-07-2011, ingezonden brief van Leo Mesman, Utrecht

Geestesziek

Als Wilders vindt dat Anders Breivik een psychopaat is die niets van doen heeft met zijn anti-islambeweging, zou het dan niet passend zijn dat hij voortaan alle moslimterroristen ook als geestesziek beschouwt en niet langer als representanten van de islam en van alle moslimgelovigen neerzet?


Red.:   Grappig om te zien hoe hardnekkig men de werkelijkheid vermijdt. Maar daar zouden we later op terug komen.
    Nog een paar opmerkelijke voorbeelden van de linkse propagandastorm- kernmerk ervan: je vindt het overal terug - allemaal moeten ze hun plasje doen:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2011, column door Jean-Pierre Geelen

Verder geen nieuws | Een week Nederland in 679 woorden

De kogel kwam van rechts. We zijn weer helemaal thuis, met die samenvatting van het intellectuele debat in Nederland na de aanslag en de schietpartij van de dolende dertiger Anders Breivik in Oslo.   ...
    Kort voordat Breivik aan het moorden sloeg, publiceerde hij een lijvig 'manifest' van 1.500 pagina's op internet, waarin hij meermaals verwees naar Nederland. Geert Wilders leek een inspiratiebron voor hem te zijn. Waarop het debat alhier losbarstte, met verschillende hoogtepunten voor de liefhebber van de soort.
    Voorloper was commentator Bas Heijne, die in NRC Handelsblad stelde dat Breiviks lichtende voorbeeld een verklaring verschuldigd was: 'Het wordt tijd dat Wilders uitlegt hoe hij zijn strijd tegen de ondergang van Europa precies vorm wil geven, en wat hij als uitkomst voor ogen heeft - en vooral wat er volgens hem met de moslims in Europa moet gebeuren die weigeren hun geloof op te geven. Wordt die strijd geheel vanaf de zetels van de Tweede Kamer beslist?'
    Die roep vond weerklank: waar Geert de zaak aanvankelijk nog dacht af te doen met een gebruikelijke tweet, verscheen enkele dagen later een verklaring die zijn wereldbeeld van 140 lettertekens ver voorbij ging: in 230 hele woorden nam hij nog eens afstand van 'de waanzinnige' en de 'eenzame, verknipte idioot' wiens verwijzing naar de PVV hem met walging vervult. Kortom: knettergek, die Breivik, aldus de diagnose na de schedellichting door huiskamerpsycholoog dr. G. Wilders.   ...


Red.:   Jean-Pierre Geelen is, net zoals zijn voorganger als televisierecensent, voorstander van meer allochtonen op televisie=>  - een zeker teken van multiculturalisme. Waarvan de genoemde Bas Heijne ook een rabiaat voorstander is. Welk multiculturalisme heftig beleden wordt door de regerende oligarchie in alle Europese landen:

 
Uit: De Volkskrant, 30-07-2011, van verslaggeefster Leen Vervaeke

In alle Europese landen is debat na de moordpartij van Breivik

Extreem-rechts overal onder vuur

Tussentitel: Heftigste polemieken zijn in Nederland en Denemarken

Waar linkse partijen al jaren niet in slagen, dat heeft Anders Behring Breivik - ongewild - voor elkaar gekregen: in heel Europa ligt het discours van extreem-rechts onder vuur. Maar alleen in Nederland en Scandinavië lijkt het debat te beklijven.
    In zowat alle Europese landen krijgen de anti-immigratiepartijen hetzelfde verwijt: ze zouden de afgelopen jaren een te harde en vijandige retoriek hebben gevoerd, het risico negerend dat labiele geesten daarmee aan de haal kunnen gaan. Ze maken zich schuldig aan 'verbale brandstichting', zoals een Oostenrijkse politicoloog het formuleerde.   ...


Red.:   Op die laatste opmerking komen we ook nog terug.
    En over verbale brandstichting gesproken, hier iemand die daar een bewezen expert in is;


Uit: De Volkskrant, 30-07-2011, van verslaggever Raoul du Pré

Spong: 'Wilders heeft Noors bloed op de lippen'

Tussentitel: Ook Frans Weisglas, oud-Kamervoorzitter, bekritiseert PVV

De druk neemt toe op PVV-leider Wilders om zich te verantwoorden voor de invloed die zijn uitspraken mogelijk hadden op de daden van Breivik. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas roept hem op tot 'zelfreflectie' en 'matiging'. Topadvocaat Gerard Spong gaat nog verder. In zijn ogen heeft Wilders 'het Noorse bloed op zijn lippen'.
    In het manifest waarmee Anders Behring Breivik verantwoording aflegt voor zijn daden haalt hij het gedachtegoed van de PVV met instemming en bewondering aan.
    Weisglas deed zijn oproep vrijdag in een open brief aan Wilders. Spong reageerde vrijdag in het KRO-programma Goedemorgen Nederland.   ...
    Spong meent dat Geert Wilders nu de weg voor Breivik heeft geplaveid. 'Hij heeft de voedingsbodem geschapen, ideeën aangedragen die vervolgens tot inspiratie hebben gediend van deze meneer. Daar is meneer Wilders toch ten volle verantwoordelijk voor. Hij heeft op zijn minst bijgedragen aan het klimaat, de omstandigheden die hebben geleid tot deze gruwelijke daad.'
    VVD'er Weisglas is niet tevreden met de verklaring waarin de PVV-leider elke vorm van geweld veroordeelt. Hij erkent dat Wilders nooit heeft opgeroepen tot geweld, maar meent dat 'zieke geesten' als Breivik zich wel door diens harde woorden kunnen laten inspireren. Hij haalt een uitspraak van Wilders uit 2008 aan: 'Je kunt intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden (...) Als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.' Weisglas: 'Een politicus moet zich realiseren wat het niet-beoogde effect van zijn woorden kan zijn.'    ...


Red.:   En ook op deze laatste opmerking komen we terug, net als de terminologie van de heer Spong.
    En voorlopig als slot van deze sectie, de eerste opmerkingen van de heren sociologen. Die als wetenschappers natuurlijk wijzer zouden moeten zijn:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggevers Maartje Bakker en Jan Hoedeman

'Wilders, geef aan waar de grens ligt'

Wilders' gedachtengoed was een inspiratiebron voor Breivik. Moet de PVV zich hier iets van aantrekken?

De link die Anders Breivik heeft gelegd tussen zijn daad en het gedachtengoed van Geert Wilders wordt door tegenstanders aangegrepen om de PVV'er medeverantwoordelijk te maken voor de gruweldaden van de Noor. ... wijzen politicologen erop dat Wilders nadrukkelijker zou moeten uitleggen waarom de ideeën van Breivik niet de zijne zijn.   ...
    De PVV-leider zelf reageert summier, ook op Twitter. 'Vreselijke aanslag in Oslo, zo veel onschuldige slachtoffers van gewelddadige, zieke geest.' Later noemt hij de dader een 'gewelddadige, zieke psychopaat'. Moet Wilders het zich aantrekken dat Breivik met zijn gedachtengoed aan de haal is gegaan?    ...
    ... Hans Moors, die onderzoek doet naar radicalisme en extreem-rechts, vindt dat Wilders wel 'een soort van verantwoordelijkheid' heeft. Hij vindt het te makkelijk dat Wilders de dader wegzet als een gek. 'Deze man was niet gek, cognitief niet, en hij is hoog opgeleid. Wilders zou moeten beargumenteren wat er mis is met het gedachtengoed van mensen als Breivik. Aangeven waar voor hem de grens ligt.'
    Politicoloog Jean Tillie ziet dat Wilders extremisme zowel voedt als inperkt. 'Aan de ene kant voorkomt het feit dat Wilders in de Tweede Kamer zit dat mensen radicaliseren. Ik heb horen zeggen: hadden ze in Noorwegen maar een partij als de PVV gehad, dan had Breivik een uitlaatklep gehad en was hij niet tot daden overgegaan.' Anderzijds vindt Tillie net als zijn collega Moors dat Wilders uitgebreider zou mogen stilstaan bij de daad van de Noor. 'Als ik gedachtengoed had op basis waarvan iemand iets doet wat ik verafschuw, dan zou ik reflecteren op dat gedachtengoed. Denken: waarom is wat ik zeg aantrekkelijk voor zo iemand?'    ...


Red.:   Twee vragen van beroepsmensen. Eerst die van Hans Moors. Wilders moet 'Aangeven waar de grens ligt.' Helaas kent Hans Moors dus zijn wetenschappelijke literatuur niet goed. Die grens is al vele malen aangegeven. Het meest eloquent door iemand uit de praktijk, maar een wetenschapper die niet naar de praktijk kijkt is natuurlijk geen knip voor zijn neus waard - noch een goede wetenschappelijke socioloog, want theoretische sociologie is echt hopeloos mislukt. Hier dus die grens (uit Bimbo's en Boerka's, NPS 30-08-2007,  een deel van het verslag van de discussie tussen cabaretier Hans Teeuwen en moslim-boegbeelden de Meiden van Halal (Esmaa, Jihad en Hajar Alariachi):

  [HT, serieus] Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je. Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon …uh ja, een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh, dan mogen daar dan niet over praten want dat is beledigend. Da’s heel erg multi-interpretabel.
(er valt een minieme pauze (0,2 seconde) in het debat gevuld met luid applaus en gejuich van het publiek) [EH, tijdens het applaus] Beledigt u …
[EH] Zegt u nou dat u wél met voorbedachte uh rade beledigt of níet met voorbedachte rade? Want ik …
[HT] Nou als ik programma’s maak, of een liedje maak, dan wil een léuéuk lied maken, waarom gelachen kan worden, en een belediging [EH] Ja … [HT] kan uh ook hééél erg grappig zijn.
[XH] Waar ligt de grens? Waar ligt voor u de grens?
[HT, zeer nadrukkelijk] De grens ligt bij gewéld.

Hans Moors is dus een onbenul, of vraagt opzettelijk naar de bekende weg. En verhalen als "Maar je kan toch zonder direct tot geweld oproepen ..." worden onmiddellijk weerlegd met deze: "Als dat argument geldig is, moet de koran onmiddellijk verboden worden op precies dezelfde gronden".
    Dan de vraag van Tillie: "Waarom is het gedachtegoed van Wilders zo aantrekkelijk voor Breivik". Het antwoord daarop is net zo simpel: "Omdat Breivik aangaande veel zaken er net zo over denkt". Maar Tillie, de socioloog, denkt nog simpeler:

  'Als ik gedachtengoed had op basis waarvan iemand iets doet wat ik verafschuw, dan zou ik reflecteren op dat gedachtengoed. ...'

Oftewel: omdat Breivik het deels met Wilders eens is, zijn de ideeën van Breivik en Wilders identiek, en dus moet Wilders over zijn ideeën nadenken. een zuiver geval van zwart-wit-denken => . Terwijl in werkelijkheid zowel Wilders als Breivik ideeën hebben die ze beslist niet met elkaar delen. En op grond waarvan Breivik tot zijn daad is gekomen. Bijvoorbeeld zaken over "Tempeliers", waar Wilders het nooit over gehad heeft.
    Waar Wilders dus wel verantwoordelijk voor is, zijn de ideeën die hij en Breivik wél gemeen hebben. Ideeën die verder in geen van de besproken artikelen ter sprake zijn gekomen. Wat bijzonder vreemd is, want daar gaat het toch om zou je zeggen: wat heeft Wilders nu echt gemeen met Breivik? En niemand heeft het daarover.
    Dan moet het wel, volgens de psycholoog, ergens erg gevoelig liggen. En aangezien Wilders nog niet aan het woord is geweest, moet dat gevoelig liggen bij zijn bovenstaande critici zitten. Wat is het dan dat Wilders en Breivik gemeen hebben, en zo gevoelig ligt dat bij alle tonnen van kritiek, niemand het erover wilt hebben. We zouden naar elders op deze website kunnen verwijzen, maar tegenover de vele multiculti- en onzin-artikelen stonden ook een paar zinnige zaken - dat is dus één van de voordelen van zo'n schokkende gebeurtenis: door scheuren in de aardkorst van de politieke-correctheid kunnen er ook stukjes werkelijkheid naar buten komen. Het volgende is van één van de bekendere islamcritici:

 
Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, door Bruce Bawer

O gruwel, Breivik bewondert mij

Bruce Bawer | Bruce Bawer is literatuurrecensent en woont in Oslo. In 2009 verscheen zijn boek Surrender: Appeasing Islam, Sacrificing Freedom (Doubleday).

...    Net als andere Europese landen heeft Noorwegen een groot probleem. Miljoenen Europese moslims wonen in strikt patriarchaal familieverband in snel uitdijende enclaves waar vrouwen tweederangsburgers zijn en waar niet-moslims zich liever niet wagen. Een verontrustend hoog percentagemoslims in Europa wijst de westerse waarden af, minacht het land waar ze wonen, is voor het executeren van homoseksuelen en wil de democratie vervangen door de sharia. (Volgens een enquête van de Telegraph wil 40 procent van de Britse moslims dat in overwegend islamitische delen van het Verenigd Koninkrijk de sharia wordt ingevoerd.)   
    Vanwege islamitische potenrammers trekken homo's weg uit Amsterdam. Vanwege islamitische jodenrammers vertrekken joden uit het Zweedse Göteborg. En dan zijn er nog de schandelijke processen tegen politicus Geert Wilders in Nederland en historicus Lars Hedegaard in Denemarken, die aantonen dat de angst voor de toorn van moslims de vrijheid van meningsuiting beknot van degenen die de islam durven te kritiseren.   ...


Red.:   Dat is wat Wilders en Breivik gemeen hebben. En Bawer en deze redactie en in Nederland anderhalf miljoen stemmers op de PVV, en soortgelijke aantallen in andere landen. Zorgen over reële zaken. Maar zaken die automatisch kritiek inhouden op de multiculturele samenleving, en de immigratie die de oorzaak is van de multiculturele samenleving. En vrijwel al onze bestuurders, in heel Europa, en kunstzinnigen en intellectuelen en journalisten, zijn voor vrije (im)migratie. Of zo vrij mogelijke (im)migratie. Dus willen ze niets horen over de nadelen van immigratie. Ook nog niet als die nadelen al uitvoerig bewezen zijn. Zelfs niet als die nadelen slachtoffers eisen. Een groot aantal slachtoffers. Want dat die slachtoffer alles te maken hebben met dat idee van de multiculturele samenleving is volkomen duidelijk:

  Met de bomaanslag op overheidsgebouwen en zijn jacht op de kamperende jongeren koos Breivik geen willekeurige slachtoffers. Hij hield de Arbeiderspartij, al decennia de grootste partij van Noorwegen, verantwoordelijk voor een beleid dat tot de islamisering van Europa ging leiden en daarmee maakte die partij zich in zijn ogen schuldig aan hoogverraad.
    De bomaanslag in Oslo was erop gericht de huidige leiders van die partij om te brengen. De slachting op het eiland - waar jonge aspirant-politici bijeen waren om te luisteren naar toespraken van premier Stoltenberg en voormalig premier Gro Harlem Brundtland - was erop gericht de volgende generatie leiders uit te schakelen.

En die verantwoordelijkheid ligt in andere landen precies hetzelfde. Ook in Nederland probeert men naarstig de hoeveelheid berichten over deze zaken te minimaliseren, en wat er naar buiten komt te bagatelliseren. Op deze website staan uitvoerige verzamelingen van datgene dat over een aantal jaren wel naar buiten is gekomen => , maar ter illustratie van hoe urgent het probleem nog steeds is, op deze plaats een paar berichten uit dezelfde dagen als de voorgaande artikelen:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Woninginbraken gestegen met 12 procent; oplossingspercentage is 8 procent en 'moet omhoog'

Politie wil hulp burger bij diefstal uit huis

Vanwege het stijgende aantal inbraken besteedt de politie deze zomer extra aandacht aan inbraakpreventie, met onder meer berichten op twitter, voorlichtingsfilmpjes en speciale acties. Uit cijfers van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat de piek van inbraken zich weliswaar voordoet in januari, maar in vakantietijd zijn met name de huizen van vakantiegangers in trek.   ...


Red.:    Alle criminaliteit is sterk gestegen sinds de instroom van allochtone immigranten Het aantal mensen in de cel sinds de jaren zeventig is verviervoudigd. En van zoiets als overvallers is ergens tussen 60 en 80 procent allochtoon of anderszins immigrant.


Uit:  De Volkskrant, 28-07-2011, ANP

Onbeheerde koffer ontregelt treinen

Een onbeheerde koffer heeft woensdag het treinverkeer van en naar Tilburg ontregeld. ... De politie ontruimde het hele station en een bomverkenner van de politie was ter plaatse. Na onderzoek bleek er alleen kleding in de koffer te zitten, waarop de politie het station weer heeft vrijgegeven.


Red.:   De islamitische bomaanslagen in combinatie met de aanwezigheid van moslims hebben tot dit soort toestanden geleid. En wat algemenere termen: een aanzienlijk gestegen gevoel van onveiligheid bij de burger.
    En tenslotte en het meest indringend:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Crisis zet gevarieerd huizenaanbod in achterstandswijk onder druk

'Bouw voor de vraag, of bouw niet'

Ambitieuze plannen voor krachtwijken in de Randstad lijden onder de crisis: sloop wordt uitgesteld, nieuwbouw vertraagd. Dure woningen worden niet verkocht, maar verhuurd.

Tussentitel: We moeten in de wijk niet alleen de stenen vervangen | Wilfred Hoogerbrug - Projectontwikkelaar Era Contour

Braakliggende terreinen, leegstaande koopwoningen, verpauperde flats die op het laatste moment van de slooplijst worden gehaald: de gevolgen van de economische crisis op de huizenmarkt voor de achterstandswijken zijn steeds duidelijker zichtbaar. ...


Red.:    Waarmee we al twee eufemistische en waarheid-verhullende termen achter de rug hebben. want zowel 'achterstandswijken' als 'prachtwijken', als andere versies als "Vogelaarwijken" en "krachtwijken" staan allemaal voor eenzelfde zaak: allochtonenwijken. Of schotel(antenne)wijken. Wijken waaruit de Nederlanders grotendeels verdreven zijn. Wijken met veel criminaliteit, of bronnen van criminaliteit. Wijken waar ook honderden miljoenen in moeten om ze weer enigszins leefbaar te krijgen. Honderden miljoenen die uit de zorg voor andere Nederlanders komen.
    Wijken waarin dit soort dingen gebeuren:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, column door Aleid Truijens

Diamantbuurt

Tussentitel: Ik passeer de jongens schichtig en voel afkeer opborrelen

Een paar maanden lang werd de onheilsgeur in de buurt vooral uitgewasemd door het pand van Het Hofnarretje, in de Amsterdamse Van Woustraat. Nu is de besmette gevel van het kinderdagverblijf schoongeboend en naamloos. De buurt, ook wel de Diamantbuurt, is weer als vanouds de thuishaven van jonge criminele Marokkanen.
    Voor ons is de Diamantbuurt de toegangspoort tot de stad, want we wonen in een aanpalende wijk. We hebben allerlei omwegen bedacht om er niet doorheen te hoeven, maar dan moet je ver omfietsen. Mijn dochter, niet de bangste, loopt voor geen goud langs de grimmige jongens voor de snackbar in de Van Wou, sinds ze daar steevast 'Hoerrrr!' kreeg toegesist. Ook het buurtzwembad werd een no-go-area voor mijn kinderen, toen het werd geterroriseerd door dezelfde jongens.   ...


Red.:   Toestanden waarvoor de sociaal-democraten direct verantwoordelijk zijn:

  Maar toen bewoners van de Diamantbuurt werden mishandeld, afgeperst en uiteindelijk weggepest door jonge Marokkanen - niet de daders moesten verhuizen, maar een getergd echtpaar - hield burgemeester Cohen het bij woorden. Sussende woorden. Dat valt hem aan te rekenen. Naar de straat- coaches die hij aanstelde, trokken de jongens een lange neus. De buurt rotte voort. Hoewel er een leger hulpverleners op hen werd losgelaten, ontwikkelden de 'hangjongeren' zich tot beroepscriminelen. Nog meer gezinnen vluchtten. De bendes pleegden overvallen en dreven een bloeiende drugsnering.   ...
    Tezamen hebben de Diamantbuurtjongens al 27 jaar celstraf gehad. Maar er is voortdurend verse aanvoer. Ook nu 'hangen' ze er weer, de jongere broertjes die al routineus sissen tegen passanten. Kindsoldaten in training, rekruten.

De sussende theedrink-woorden van Cohen zijn direct verantwoordelijk voor die jongere broertjes.
    De beschrijving van Truijens is een concreet voorbeeld van de door Bawer in het algemeen beschreven verschijnselen. Voor de volledigheid een herhaling:

  Miljoenen Europese moslims wonen in strikt patriarchaal familieverband in snel uitdijende enclaves waar vrouwen tweederangsburgers zijn en waar niet-moslims zich liever niet wagen. Een verontrustend hoog percentagemoslims in Europa wijst de westerse waarden af, minacht het land waar ze wonen, is voor het executeren van homoseksuelen en wil de democratie vervangen door de sharia. (Volgens een enquête van de Telegraph wil 40 procent van de Britse moslims dat in overwegend islamitische delen van het Verenigd Koninkrijk de sharia wordt ingevoerd.)   
    Vanwege islamitische potenrammers trekken homo's weg uit Amsterdam. Vanwege islamitische jodenrammers vertrekken joden uit het Zweedse Göteborg. ...

En ook dit gaat gewoon door terwijl we aan het discussiëren zijn over Breivik:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Joden 'aan het gas' wensen? 50 uur straf

De politierechter in Utrecht heeft maandag de 18-jarige Ayoub A. uit Zeist veroordeeld tot 50 uur werkstraf wegens het beledigen van Joden bij de dodenherdenking van 4 mei in Utrecht, en het beledigen van agenten.
    Ongeveer tachtig personen herdachten die avond aan de Utrechtse Lomanlaan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, toen een Renault met drie mannen langsreed. Net na de twee minuten stilte schreeuwde een man uit het autoraam 'Alle Joden aan het gas' en maakte een armgebaar dat sommige getuigen deed denken aan de Hitlergroet.
    De politie hield de auto even later aan. De verdachte bood verzet bij zijn aanhouding. Hij zei: 'Fuck the police', maakte de agenten uit voor racisten en wenste ze dodelijke ziekten toe. De agenten werkten hem tegen de grond.   ...
 

Red.:   Net als de homohaat, natuurlijk. En de reclame voor deze wantoestanden vanuit de linkse hoek

22-07-2011 (de dag van de aanslag) 03-08-2011
   
02-08-2011

    Dit zijn de onaangename feiten aangaande de moslim-immigratie die de multiculturalisten niet willen aanhalen in hun geschrijf en dus zelfs promoten. De zaken die Wilders en Breivik qua inspiratiebron gemeen hebben. De feiten die zeggen dat de opengaande bloemetjes niet de oorzaak zijn van het gaan groeien van het gras. Noch dat dat gras het oorzaak is van de bloemetjes. Zowel bloemetjes als gras hebben een gemeenschappelijke oorzaak: de misstanden veroorzaakt door de instroom van allochtone immigranten. Immigranten met grote sociale achterstanden. Een hoeveelheid achterstand die je ook "achterlijk" kan noemen. Maar wat je niet hoeft te doen. Als de rest van de wereld tenminste niet die "achterstanden" hardnekkig wil ontkennen. Dan wordt je wel gedwongen om harder te gaan roepen. En er "achterlijkheid" van te maken. Want dat beschrijft de werkelijkheid dudielijker.
    Oh ja, de diverse leugens en stommiteiten waar nog op terug gekomen moest worden - allemaal zijn ze terug te voeren tot dit "niet willen weten":
-  Van Hintum: 'Ik weet niet wat Breivik dacht'. Verklaring: ze wilde het niet weten.
-  Vervaeke: 'sommigen beweren dat Anders Breivik een eenzame gek is, voor wiens aanslag niemand verantwoordelijk is behalve hijzelf. Anderen beweren al even stellig dat extreem-rechtse politici en opinieleiders een klimaat hebben geschapen dat onvermijdelijk tot geweld leidt.' Verklaring: de zon, in plaats van gras en bloemetjes - oftewel: verantwoordelijk zijn degenen die de allochtone immigratie uit de hand hebben laten lopen. Wat ze niet wil weten.
-  Nogmaals Vervaeke, citerend: '...anti-immigratiepartijen ... maken zich schuldig aan 'verbale brandstichting', zoals een Oostenrijkse politicoloog het formuleerde'. Vervolg de sociaal-democratisch partijen hebben zich schuldig gemaakt aan sociale brandstichting, door de allochtone immigratie uit de hand te hebben laten lopen. Wat men niet wil weten.
-  Topadvocaat Gerard Spong: in zijn ogen heeft Wilders 'het Noorse bloed op zijn lippen'. Vervolg: topadvocaat Gerard Spong heeft het Noorse bloed aan zijn lippen, door zijn inspanningen om Geert Wilders de mond te snoeren. Wat hij niet wil weten.
    En wat men niet wil weten, komt uiteindelijk allemaal op één ding neer: men wil de achterlijkheid van de islamitische cultuur niet zien.
    Je zou zeggen dat na één of twee bijdragen die de werkelijkheid onthullen, de stroom van de anti-Wilders propaganda toch enigszins tot bedaren zou moeten komen. het gebeurde niet. De totale massa van de multiculturalistische beweging is zo groot, dat één of twee kogels, al zijn ze raak, het monster niet kunnen doden, en dat het gewoon doordendert, alle redelijkheid vertrappelend. Veel van de stukken zijn in schijnbeleefde vorm geformuleerd, gebruik makende van terminologie als "Wilders zou nu echt wel eens moeten ...", wat een net ze sterke belediging is als "Wilders is een terrorist", omdat er associatie wordt gepleegd met een terrorist. Voor aanhangers van het multiculturalisme en migratiefundamentalisme geldt veel harder dat "Ze zou nu echt wel eens moeten ...", maar er is geen haar op het hoofd dat daaraan gedacht heeft.
    En grappig bijverschijnsel is dat sommige multiculturalisten wel bemerken dat ze in de werkelijke wereld niets opschieten met al hun schrijverij en praterij. Hetgeen dan weer aanleiding is voor nieuwe aanvallen. Zo had de voorman van de cultuurverradersbeweging, Alexander Pechtold, zich al een ruime koest gehouden, zag in het gebrek aan vooruitgang van de anti-Wilders beweging (wat hij ook letterlijk zo uitlegde), aanleiding om zich in de strijd te mengen, met hulp van een medestander:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggever Raoul du Pré

Interview |  Alexander Pechtold, leider van D66

'Wilders voedt de frustraties'


Red.:   Meteen al in de kop is het mis: Pechtold voedt de frustraties, door aan zijn multiculturalisme en migratiefundamentalisme vast te houden, wat circa tweederde van Nederland niet wil.

  De aanslagen in Noorwegen drijven het islamdebat in Nederland steeds verder op de spits. PVV-leider Geert Wilders reageerde maandag via De Telegraaf woedend op zijn politieke tegenstanders.

Eerste hulp van de medestander: de auteur van het artikel pleegt de bekende truc van de omkering: de verwijten zijn gestart richting Wilders.
    Tweede truc van de auteur: de reactie van Wilders: "Ze kunnen de boom in", was niet woedend, maar minachtend. Een leugen, dus. 

  Wilders , als door een wesp gestoken ...

Derde truc: de herhaling.

  Wilders ...'Links grijpt dit aan om te proberen af te rekenen met de PVV en demoniseert er flink op los met een bijna ziekelijke gretigheid. ...

Het eerste deel van Wilders reactie - een accurate beschrijving van de gang van zaken. Daarna volgt de "de boom in" opmerking.

  Verbaasde, meewarige reacties waren maandag zijn deel.

Dat is kenmerkend voor ideologen met een lachspiegel voor hun kop: ze zien hun eigen verwrongen beeld aan voor de werkelijkheid, en ervaren het werkelijke beeld als verwrongen.

  'Er is een brute aanslag gepleegd op 70 linkse jongeren, maar de PVV komt niet verder dan links kan de boom in, aldus het Kamerlid Sadet Karabulut (SP). En VVD-hoofdbestuurslid Mark Verheijen: 'Ach arme Geertje. Wat nou 77 doden? Waren we toch bijna vergeten dat HIJ natuurlijk het grootste slachtoffer is van Breivik.'

En vanwege deze mislukkingen springt de clown uit het doosje:

  D66-leider Alexander Pechtold hield zich tot nu toe op de vlakte, maar wil zijn verbazing niet langer voor zich houden. 'Wilders probeert zich een slachtofferrol aan te meten die hem niet past. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat hij de tsunami van islamisering aankondigde. Sindsdien heeft hij aan de lopende band oorlogsretoriek en doemscenario's over ons uitgestort.

Gunst, en laat zo'n doemscenario nu nog uitkomen ook... Kennelijk heeft Wilders op zijn minst iets goed gezien.

  'Hij wil schieten op de benen van hooligans ...

Heeft er niets mee te maken.

  spreekt over zijn fractie als een knokploeg namens miljoenen ...

Ordinari schelden (van Pechtold)

   heeft het over de multiculturalistische elite die een totale oorlog uitvecht met de bevolking,

Is correct. tweeder van de bevolking is tegen het multiculturalsime, de Eoropeanisering, de globalisering, he kosmopolisme en het graaien van de elite. En dat alles wat de leite doet is inderdaad het verklaren van een oorlog.

  stelt dat de moslims met miljoenen Europa uit moeten worden gezet

een goed eopliossing vamn het porbleem.

  Natuurlijk hoeft hij zich niet te verantwoorden voor Breiviks daden, maar wel voor het klimaat waaraan hij zijn steentje heeft bijgedragen.

En de bekende Ja, maar ...". Wilders hoeft zich niet te verantwoorden omdat hij heeft gewaarschuwd, maar Pechtold wel, omdat hij eindeloos heeft gesust, en er nu wel degelijk veel aan de hand blijkt. Zoals hij zelf toegeeft door het gebruik van de term 'de frustraties', in de kop, waar hij overigens in het hele interview niet op terugkomt. Want de aard van die frustraties hebben we net gezien, en schijten in het gezicht van Alexander Pechtold

  'Hij moet beseffen wat hij aanricht met het eeuwige doemdenken en de zwart-witbeelden. Als je voortdurend een apocalyptische sfeer schept, draag je bij aan een wereld zonder toekomstbeeld, zonder perspectief. Hij voedt de frustraties bij zijn aanhang. Dát is zijn verantwoordelijkheid.'

Het is natuurlijk precies andersom: Pechtold voedt de frustraties, met zijn ontkenningen van het probleem.

  Wat verwacht u van hem?
'Dat hij zijn rol erkent en open staat voor het debat daarover.

Wilders erkent zijn rol: als aanklager van de islam en de multiculturalisten. Pechtold is echter doof daarvoor, vanwege die lachspiegel in zijn geest

  Een politicus heeft in Nederland een enorm bereik. Dan kun je niet alleen wat bommetjes plaatsen en daarna weglopen voor elke vorm van uitleg en argumentatie.

Er is nauwelijks uitleg nodig: de islam deugt niet, en moet weg. en dat de islam niet deugt,ziet iedereen: vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, inteelt, eerwraak, intolerantie, jodenhaat, homohaat, geweld, enzovoort

  Dat wil ik tegen Wilders zeggen: vertel nou ook eens hoe jij de samenleving voor je ziet.

Zonder islam! Het bord van Pechtold is gigantisch.

  Hij is degene die iedereen met een moslimachtergrond steeds betrekt bij de aanslagen van Al Qaida. En hij houdt mij nota bene verantwoordelijk voor het klimaat waarin hij wordt bedreigd.'

Dat mag. Want al die mensen sluiten zich vrijwillig aan bij de club waar ook Al Qaida toe behoort. Wilders heeft zich niet bij Breivik aangesloten. Wat Breivik doet, is zijn eigen zaak.

  'Je moet er als politicus ook voor zorgen dat mensen als Breivik je niet kunnen misbruiken, bijvoorbeeld door het achterwege laten van die geweldsretoriek.

Wilders heeft geen geweldsretoriek gebruikt. Wilders heeft sterke taal gebruikt. Richting de islam, omdat de islam nog veel sterkere taal gebruikt. Maar die laatste gedachtensprong is voor Alexander Pechtold even bereikbaar als de vierde dimensie.

  Pechtold: 'Maar hij wil zelf nergens op worden aangesproken! Sterker nog: hij doet er nu nog een schepje bovenop. In zijn reactie spreekt hij over moskeeën als haatpaleizen.

Ook hier dan maar even een uittreksel van afkortingen uit de koran uitleg of detail :

  2:7.  God straft de ongelovigen
2:8.  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:114.  Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.  Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:162.  Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.  Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.  Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.  Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.  Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.  Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:221.  Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.

Woorden vergeleken waarbij de "provocaties" en "beledigingen" van Wilders maar kinderspel zijn. Wat is "kopvoddentaks", of deze ...:
 

  Eerst het islamitisch stemvee

... vergeleken met "Joden zijn apen" - en al die andere uitspraken van joden- en ongelovigenhaat.

Als je een enkele uitspraak over kopvodden taks en een enkele uitspraak over 'islamitisch stemvee' als volgt omschrijft...
 

  Het is je reinste discriminerende retoriek.

... is de ruimte voor het talloze malen herhalen van al die uitspraken vol Joden- en ongelovigenhaat dus volstrekt accuraat te omschrijven als "haatpaleis".
    Waar Pechtold dus Wilders beschuldigt van "geweldretoriek", kan hij dat alleen stand houden, door te erkennen dat de koran, de islam en de moslims zich bedienen van geweldsretoriek, en dat als er sprake is van geweld in de retoriek van Wilders, dit tegengeweld is, en dus gerechtvaardigd, zeker passend, en mogelijk zelfs noodzakelijk om het geweld van buiten, het geweld van de indringer genaamd islam, te weren.
    Overigens kreeg Pechtold ook van de elektronisch media zijn leugens en propaganda te verspreiden, zie ook Nieuwsuur, 02-08-2011 uitleg of detail , na 11:40 min.. Zowel in het kranten- als het elektronische interview krijgt Pechtold geen enkele substantiële weervraag, laat staan een echt kritische vraag. Dit geheel in tegenstelling als daar Geert Wilders zou zitten (of Emiel Roemer van de SP, maar dan gaat het over andere onderwerpen). Het zoveelste bewijs dat in dit soort onderwerpen, alles naderende aan zaken als (im)migratie, Europeanisering, globalisering en kosmopolitisme, de media in het algemeen volstrekt eenzijdig en pro-oligarchie zijn.
    Terug naar Pechtold. Na nog wat gezeur richting Rutte, volgt nog een uitsmijter:
 

  Het antwoord van Wilders kent u in elk geval al: u kunt de boom in.
... 'Voorlopig lijkt het erop dat hij er niets van begrepen heeft. ...'

Tja ...
    Dit soort retoriek is op de langere termijn natuurlijk ook allemaal heel behulpzaam bij het opstoken van het vuur. Zelfs Hans Wiegel, nooit wars geweest van een relletje, wordt het te gortig:


Uit: DePers.nl, 02-08-2011, column door Hans Wiegel, oud-VVD-leider.

Column: De moordpartij en Wilders

De moorddadige aanslagen in Noorwegen hebben in ons land tot enkele bijzondere reacties geleid.

Eerst dit: de advocaat van de dader noemt de man ‘krankzinnig’, maar misschien is hij eerder een terrorist à la Osama bin Laden dan een psychopaat.
    Nogal wat opiniemakers probeerden de ramp voor hun eigen politieke kar te spannen. Advocaat Spong zei dat Wilders ‘het Noorse bloed op zijn lippen heeft’. En journalisten als Elsbeth Etty, Bas Heijne en Bert Vuijsje deden ook mee aan de vervuiling van de meningsvorming door Wilders medeverantwoordelijk te stellen: ‘Na tien straffeloze jaren van bloeddorstige demagogie en vergiftiging van het publieke debat’.   ...


Red.:   Ook bijzonder leuk uit de mond van de ergere multiculturalistische en migratiefundamentalistische brandstichters als Etty en Heijne, die begonnen zijn met het demoniseren van Fortuyn, en dus na al ruim tien jaar bezig zijn met hun jerrycans. Zo meteen nog een aardige verwoording daarvan.
    Op ongeveer dit tijdstip kan de grens gelegd worden van de directe reacties op de schokkende sociologische gebeurtenis, naar de meer beschouwende. De tweede fase van het debat. De fase waarin men, onbedoeld, nog helderder opschrijft wat de oorzaak is van de schokkende gebeurtenis, namelijk door de hardnekkigheid waarmee men het er niet over wilt hebben, ondanks het feit dat men de randen van gebied waar de oorzaak ligt wel kan waarnemen. Te beginnen met één van de "Het is een individuele zaak"-commentatoren, die op het eerder ingenomen standpunt terugkomt:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 05-08-2011, door Malou van Hintum

'Rutte is een groter gevaar dan Wilders'

Wilders is niet verantwoordelijk voor de daden van Anders Breivik. Daar is Malou van Hintum nog steeds van overtuigd. Volgens haar is het zwijgen van de 'grote communicator' Rutte beangstigender dan het geschreeuw van zijn gedoogpartner.

Vorige week schreef ik in mijn column wat Wilders echt had willen zeggen over het bloedbad in Noorwegen. Ik was naïef. Wilders pakte later uit op een toon en met bewoordingen waarmee hij zichzelf weer eens overtrof - en velen van ons verbaasd en geschokt achterliet.   ...


Red.:    Hier ziet Van Hintum dat Wilders, die staat in het gebied waar de oorzaak ligt, een uitspraak doet over dat gebied. Die uispraak past dus niet bij haar wereld omdat in haar wereld dat gebied niet bestaat. Dus is ze heel verbaasd.

  Ik blijf erbij dat Wilders niet verantwoordelijk is voor de daden van Anders Breivik. Al zou zijn naam wel driehonderd keer zijn genoemd in diens 1500 pagina's tellende manifest in plaats van dertig keer - je kunt iemand niet verwijten dat hij wordt geciteerd. Dat zou een mooie boel worden. Dan kunnen we helemaal niets meer schrijven of zeggen, want er zullen altijd mensen zijn die de boodschap misverstaan of misbruiken voor hun eigen doelen.
    Wilders is verantwoordelijk voor wat hij zelf zegt en doet, en me dunkt dat dat al ruimschoots voldoende is. Dat was hij ook al voordat de Noor een bloedbad aanrichtte. Dat bloedbad is sindsdien een reden om erop te wijzen dat het politici niet past mensen tegen elkaar op te zetten, halve waarheden te verkondigen en krenkende en grove taal te gebruiken die uitdrukt dat de tegenstander een vijand is geworden - met alle oorlogsretoriek die daarbij hoort.

Nog steeds de bekende "Ja, maar ...". De laatste zin wordt zo meteen afgehandeld.

  Dat er een verband wordt gelegd tussen de daden van Breivik en het klimaat dat Wilders met zijn haatzaaiende betogen schept, is begrijpelijk maar onverstandig. Het geeft de PVV-leider een te gemakkelijke uitweg. Een uitweg die hij dan ook onmiddellijk heeft gekozen: 'Links kan de boom in.' En: 'Wij roepen niet op tot geweld.'
    Wat Wilders wil bewerkstelligen, is in de grond veel gevaarlijker en ingrijpender dan wat Breivik heeft gedaan. Breivik geloofde niet dat het Noorse politieke systeem de wereld volgens zijn inzichten kon en wilde veranderen; en dus ondernam hij zelf actie.
    Wilders ... zegt: 'Wij geloven in de stembus.'

Maar natuurlijk. Dat is hoe je beleid vormt. Het gaat van Hintum dan ook eigenlijk niet om het feit dat hij beleid gebruikt, maar het gaat om het beleid dat Wilders nastreeft - een beleid dat slaat op een terrein van de maatschappij waarvan Van Hintum het bestaan ontkent:

  Wilders ... geloof in de mogelijkheid ... [van] beleid ... dat uiteindelijk leidt tot een islam- en daarmee moslimvrij Nederland.

Want het terrein waar Wilders het over heeft, maakt al vijfhonderd jaar deel uit van het strijdtoneel van de beschaving in haar streven om een beleid te ontwikkelen dat vrij is van religie, en dus van religieuzen => . Van Hintum ontkent het bestaan van die die strijd door haar ontkenning van het bestaan van het domein van de religieuzen. Waar Wilders' strijdt tegen religieuzen die systematisch haat-taal verspreiden, discrimineren en op allerlei praktische terreinen ongewenst gedrag ten toon spreiden, ziet zij alleen de strijd - niet het gebied dat bezet wordt door de haat-religieuzen. En projecteert daardoor de eigenschappen van "haat-taal verspreidende, discriminerende en op allerlei praktische terreinen ongewenst gedrag ten toon spreidende"-religie op Wilders, gebruik makende van dezelfde middelen als die van de haat-religieuzen:

  ... is het te eenvoudig de pijlen alleen op Wilders te richten. Want Wilders heeft bondgenoten nodig; mensen die hem steunen, die hem gedogen en die zaken met hem doen. Op die manier legitimeren zij niet alleen zijn xenofobe gedachten, maar plaveien ze ook het pad om ze te vertalen in xenofoob beleid.

De terminologie "Wilders-aanhangers zijn xenofoob" is de versie van Van Hintum van "Joden zijn apen" en "Ongelovigen zijn varkens". Het doet er totaal niet toe dat Joden niet in bomen klimmen en dat ongelovigen niet knorren - dat weet iedereen. Het zijn geen feitelijke beschrijvingen, maar uitsluitend uitingen van afkeer.
    Er is echter wel een groot verschil. De ideologie van de haat-religieuzen is gegoten in de vorm van oerkreten. De vorm die ook geassocieerd is met "bidden voor regen". De vorm van Van Hintum en de andere multiculturalisten is een vorm die zich voordoet als "redelijk". Niet gebruik makende van de oude trucs van het met zijn allen rond het kamvuur gaan staan brullen, maar van de moderne trucs van de valse voorstellingen van zaken, de verbale oplichting, en regelrechte leugen => (informatiefilter). Zoals de volgende, die de uitsmijter vormde van het artikel:

  Het zwijgen van de 'grote communicator' Rutte is dan ook beangstigender dan het geschreeuw van zijn gedoogpartner.

Oftewel: mijn standpunt is het enige dat redelijk is, en GOED, dus mag ik de premier van het land vragen mijn standpunt te verkondigen.
     De overtuiging van de eigen redelijkheid het het eigen GOED zijn is ook de reden dat men volkoemn blind is voor het extremsime van de igen uitingen. De redactie heeft dat extremisme eerder talloze malen eerder aangetoond op de Volkskrant weblog, door gewoon de daar gedane multiculturalistische uitlatingen om te draaien, bijvoorbeeld door het vervangen in hun verhalen een paar karakteristieke termen door hun tegendeel - het leidde tot woedende reacties. En recent met op de Volkskrant-opiniesite, in de reactieruimte onder dit stuk van Van Hintum - in dit geval door de kop ervan te nemen:

  'Rutte is een groter gevaar dan Wilders'

Wilders is niet verantwoordelijk voor de daden van Anders Breivik. Daar is Malou van Hintum nog steeds van overtuigd. Volgens haar is het zwijgen van de 'grote communicator' Rutte beangstigender dan het geschreeuw van zijn gedoogpartner.

En een paar eigennamen te vervangen:

  'Cohen is een groter gevaar dan Wilders'

Dibi is niet verantwoordelijk voor de daden van Mohammed Bouyeri. Daar is deze redactie nog steeds van overtuigd. Volgens haar is het zwijgen van de 'grote communicator' Cohen beangstigender dan het geschreeuw van zijn kleinere partner.

Extremistische taal, is ongetwijfeld het oordeel de multiculturalisten. In ieder geval volgens de redactie van de Volkskrant, die deze gespiegelde reactie namelijk weerde. Daarmee toegevende dat de eigen taal en bijbehorende standpunten extremistisch zijn. Een consequentie die men, ondanks een vermoedelijk meer dan middelmatige intelligente, kennelijk in het geheel niet beseft. De zoveelste aanwijzing voor het bestaan van een enorme blinde vlek in de geest van de betrokkenen.
    Grappig genoeg is hetzelfde ook heel aardig verwoord in het zo'n beetje interessantste deel van de Volkskrant, in ieder geval qua originele gezichtspunten: de ingezonden-brieven rubriek:


De Volkskrant, 06-08-2011, ingezonden brief van L.M.C. van de Weygaert, Doornenburg

Medogenloos tuig

'Politici moeten op hun woorden letten', sprak Job Cohen. Wijze woorden, maar hij lijkt zich helaas niet te realiseren dat ze het meest op hemzelf van toepassing zijn. Want taal is het instrument bij uitstek waarmee andersdenkenden onderdrukt en gemaltraiteerd worden. De macht van de Linkse Kousenkerk reikt zo ver dat een aantal termen als vanzelfsprekend overgenomen zijn. Bijvoorbeeld het dogma van de multiculturele samenleving. Niemand lijkt zich te realiseren dat dit geen feit is, maar een dogma, zoals de arbeidersstaat dat vroeger was. Een model waar men nu met de bekende socialistische dwang de burger zoals toen in wil wringen. Maar er is helemaal geen multiculturele samenleving. Voormalige Indonesiërs en Duitsers waren generaties lang de grootste minderheidsgroepen, maar nooit sprak men van een dergelijke samenleving. Waarom zou dat ineens moeten met de komst van niet-westerse allochtonen? Zij vormen maar een zeer kleine minderheid in verhouding tot de totale bevolking. Getalsmatig is daar geen enkele aanleiding toe. De enige reden van het dictaat van multiculturaliteit is links politiek gewin. Minstens zo pervers als het subtiel opleggen van de dictatuur van dit politiek model, is de voortdurende mishandeling met termen uit pseudo-medisch/psychologisch-jargon als xenofobie, islamofobie en onderbuikgevoelens, etcetera.
    Heeft links niet in de gaten hoe zij hiermee de verhoudingen verticaliseert en zich naar anderen presenteert als een morele en intelligente Übermensch? Denkt men nu werkelijk dat men door zich voor te laten staan op moraliteit en intellect en andersdenkenden voortdurend te debiliseren en te vernederen, dat men ooit dichter tot elkaar komt? Denkt men werkelijk dat het helpt om voor meedogenloos tuig van het kaliber dat de Nijmeegse juwelier Kamerbeek zwaar geïnvalideerd heeft, liefkozende termen te gebruiken als Marokkaantjes, boefjes, jochies? Denkt men werkelijk dat het zo ooit goed kan komen?


IRP:   Een stukje met een hoog "Kleren van de keizer"-gehalte. Je ziet ze zo naakt paraderen - zoals in de illustratie rechts. Net als Malou van Hintum, verbaasd en geschokt op het moment dat de het bord voor hun kop wordt weggerukt. Een bord dat voorkomt dat ze zien dat de haat-taal zijn origine heeft in de geïmporteerde religie met haar oorlogsretoriek in haar heilige boek.
    Want neem nu het voorbeeld dat men vrijwel altijd aanhaalt ten einde het oordeel van "haatzaaien" met betrekking tot Wilders te rechtvaardigen: de "kopvoddentaks". Precies hetzelfde oordeel geldt dan natuurlijk voor het "Joden zijn apen" van de moslims. Nee, dat geldt nog veel meer voor "Joden zijn apen". Want Wilders heeft de term "kopvoddentaks" slechts één keer gebruikt, en de moslims brullen "Joden zijn apen" vijf maal daags door een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, genaamd "moskee". Een ruimte speciaal ingerichte voor het uiten van haat jegens joden, ongelovigen, en nog wat groepen van mensen. Waarin de terminologie, "een ruimte speciaal ingerichte voor het uiten van haat jegens joden, ongelovigen, en nog wat groepen van mensen" nogal omslachtig is. Hetgeen door Wilders, in een reactie vanuit zijn vakantieverblijf op de stroom verwijten in zijn richting, daarom werd afgekort tot "haatpaleizen". Een volkomen accurate beschrijving, in het licht van de jegens hem gerichte klachten leggende een relatie tussen denkbeelden en daden. Maar evengoed natuurlijk een nieuwe reden tot opwinding onder de verwijters. De multiculturalisten, andere islamofielen en de moslims zelf. Die na dit voorval, net als alle eerdere gevallen, zich  voortdurend blijven afvragen hoe het Wilders toch maar voortdurend lukt om te scoren, terwijl zij zelf voortdurend met lege handen staan en het nakijken hebben - dit alles onder de inmiddels ook tot cliché gesleten uitdrukking "We moeten Wilders aanpakken!" uitleg of detail , een uitspraak met dezelfde waarde als het bordje in de kroeg: "Morgen alles gratis".
    Dat is dus allemaal om een heel simpele reden: Wilders schiet raak. Wilders spreekt de waarheid.
    En met de waarheid is het kwaad kersen eten, als je ertegen wilt gaan argumenteren en vechten.
    Maar het geloof in eigen gelijk is zo diep, dat men het voortdurende maar blijft proberen, net als de snoek die blijft happen naar het voorntje aan de andere kant van de glazen scheidingswand, en daaraan voortdurend keihard zijn neus blijft stoten => .

 

Welke uitsmijter weer een prachtig voorbeeld is van de kern van de zaak: de eenzijdigheid. Want de aanslag van Breivik is niet de eerste aanslag in de wereld. In ons hoogst eigen Nederland was ook een aanslag van dit politieke soort: die van Mohammed Bouyeri. Toen nam de multiculturalistische elite ook een duidelijk standpunt in: het is niet veroorzaakt door achterliggende ideeën en woorden en denkbeelden. Achterliggende cultuur. En ook toen zweeg dus de minister-president. Want spreken door de minister-president, in politieke zin, is niet nodig na één of andere individuele actie, hoe gruwelijk ook. En toen waren er dus geen oproepen vanuit de multiculturalistische elite om eens te komen vertellen hoer erg het wel niet was. En dat de oorzaak in de achterliggende ideeën gezocht moest worden. En dat de verkondigers van die achterliggende ideeën, de moslims, hun woorden moesten matigen - dat wil zeggen: de beledigende en gewelddadige woorden uit hun koran schrappen. Welk uitblijven voor deze redactie de aanleiding om zelf zo'n "verklaring van de minister-president" te schrijven .
    Maar voordat we toekomen aan de beloofde stukjes analyse, eerst nog een commentaar dat twee aspecten dekt. Ten eerste het mogelijke verweer van het "Wat in de koran staat, is dode taal"-argument. En ten tweede dient het als representant van een categorie die elders wel uitvoerig is toegelicht maar hier nog net gepresenteerd is, is die van de juristen. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de verharding van de maatschappelijke verhoudingen door de allochtonen, inclusief de criminelen, en overlast stelselmatig te bevoordelen en  de hand boven het hoofd te houden - op alle mogelijke vlakken uitleg of detail . Het is een wat langzaam werkende kracht, maar des te slopender, want ze ondermijnt de rechtstaat. Onder een voor deze beroepsgroep karakteristieke bijdrage, in deze tweede fase van het debat:
 

Uit: De Volkskrant, 06-08-2011, door Hans Crombag

Haatzaaien Wilders is nu wel duidelijk

Emeritus hoogleraar rechtspsychologie dr. Hans Crombag bestudeerde voor het eerst het verkiezingsprogramma van de PVV, en herziet zijn mening dat het met het haatzaaien van Geert Wilders wel meevalt.

Ook mij is niet ontgaan met welke vijandige taal Geert Wilders mensen te lijf gaat die zijn sympathie niet hebben. Zijn tegenstanders zijn niet alleen immigranten die de volgens hem 'fascistische ideologie' van de islam aanhangen, maar ook en vooral sociaaldemocraten en andere 'linksige' lieden, wier multiculturele laksheid ertoe geleid heeft dat we in ons land overspoeld worden door een tsunami van uit 'een achterlijke cultuur' afkomstige lieden die erop uit zijn ons land en heel Europa te islamiseren. Van deze opinies heeft iedere krantenlezer en televisiekijker ruimschoots kennis kunnen nemen. Op die manier heb ook ik die vergaard en er meestal mijn schouders over opgehaald. De man is niet goed snik, dacht ik. En zijn aanhang? Ach, waarschijnlijk méér mensen dan op de PVV hebben gestemd, vinden Frans Bauer een inspirerende zanger wiens liedteksten hen ontroeren.   ...


Red.:   De bekende elitaristische en oligarchische houding van degenen die met globalisering en vrije (im)migratie beter af zijn, en totaal geen enkel besef hebben van het bestaan van een ander deel van de maatschappij, laat staan dat ze weten dat die numeriek met tweederde ruim in de meerderheid zijn. Maar het gaat hier eerst om een specifieke vervolgstap:

  Het strafproces tegen Wilders wegens discriminatie en haatzaaien vond ik, gewapend met krantenkennis, niet zo nodig. ...
    Maar toen had ik nog niet kennis genomen van het verkiezingsprogramma van de PVV waaruit mijn krant onlangs citeerde: ons land is verworden tot een 'afhaalloket voor onevenredig veel lanterfantende moslimimmigranten'. In datzelfde bericht werd geciteerd uit een toespraak dat het tijd is voor een 'grote schoonmaak van onze straten', en dat Wilders en de zijnen bereid zijn 'te vechten voor onze vrijheid'. Als ik het goed begrijp, moeten de straten van ons land vechtenderwijze heroverd worden op moslimimmigranten. Dat zijn plannen die zich moeilijk laten rijmen met Wilders' herhaalde verzekering dat hij niets heeft tegen moslims als personen, maar enkel tegen de islam.
    Het verkiezingsprogramma van de PVV vraagt zich af wat die moslimimmigranten 'hier eigenlijk doen'. 'Wie heeft ze binnengelaten?' Dat is de Partij van de Arbeid, in het bijzonder haar huidige voorman, die ook al niet deugde toen hij nog burgemeester van Amsterdam was. Wanneer Cohen, in vervolg op de gebeurtenissen in Oslo, Wilders oproept om voortaan een beetje op zijn woorden te passen, vervult die 'ranzige' oproep Wilders met 'walging'. Met de keuze van dit soort woorden toont Wilders dat hij niet van plan is zijn toon te matigen.

Kortom: het verkiezingsprogramma van de PVV is, in contrast met dat van andere politieke partijen zoals de VVD die beweert dat ze sociaal is, het CDA dat beweert dat ze voor rentmeesterschap staat, enzovoort, geen dode letter. Het is een mogelijk standpunt. Maar dan moet Hans Crombag de redenatie die hij gebruikt ook aanvaarden als geldig. En dus is de inhoud van de koran geen ook geen dode letter. Wat je natuurlijk ook zelf kunt bedenken, door te beseffen dat ze elke dag gebruikt wordt om er uit de citeren, in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes. Maar nu wordt het nog eens bevestigd door een multiculturalist.
   De tweede is echter belangrijker. Dat is de eenzijdigheid in de kern van de zaak: dat er überhaupt alleen naar de taal van Wilders wordt gekeken, en niet naar die van de moslims. Terwijl de woorden van de moslims tot significant meer geweld leiden dan de woorden van Wilders. In welke laatste uitspraak de term 'significant' een sterk eufemisme is - alleen al kijkende naar de tientallen grote aanslagen gepleegd door moslims.
    Deze eenzijdigheid is in de handen van politici al bijzonder schadelijk. Veel erger is ze in de handen van juristen. Omdat tweezijdigheid voor juristen een deel van hun maatschappelijke functie uitmaakt. Op een zodanig essentiële manier, dat het in het bekendste symbool van hun beroep is uitgebeeld. Wat het ook makkelijk maakt om de eenzijdigheid van representant Crombag en de rest van zijn beroepsgroep uit de beelden. Hieronder gedaan, met dank aan illustratrice Elke:

Waarna de redactie het niet kan laten nog wat van de pedanterieën vanuit de kring te citeren:

  Nu ik er (zo beken ik) voor het eerst serieus over nadenk, begrijp ik hoe het Amsterdamse hof ertoe kon komen om Wilders te verdenken van haatzaaien. En ook dat de Amsterdamse rechtbank een gouden kans gemist heeft toen hij Wilders daarvan vrijsprak. Als die rechtbank kloten had gehad, had hij Wilders voor haatzaaien veroordeeld tot een voorwaardelijke vrijheidsstraf van enkele maanden en een proeftijd van enkele jaren. Dat zou ons voor geruime tijd verlost hebben van de hatelijkheden van Wilders en zijn aanhangers, en hen hebben gedwongen het politieke debat op verdraaglijker toon te voeren.

Want als deze redenatie gehandhaafd wordt, is er maar één enkele conclusie mogelijk om tweezijdigheid te herstellen: dat de islam voor de rechter gesleept moet worden, en een definitieve vrijheidstraf moet worden gegeven: nooit meer islam in de Nederlandse openbare ruimte.
    Tijd voor een tussenconclusie, en het afhandelen van de uitgestelde punten. Ten eerste de verbazing en geschoktheid van Van Hintum over de reactie van Wilders op de verwijten in zijn richting. Dat heeft zijn oorsprong in de al genoemde kern: men beziet deze zaak en een groot deel van de rest van de wereld volkomen eenzijdig - min of meer met één oog helemaal dicht. De woorden van Wilders, die doodgewoon een spiegeling zijn van wat er in zijn richting wordt gesmeten, lijken te komen uit de vierde dimensie: plotseling staat daar iets dat daarvoor volkomen onwaarneembaar is. Dat leidt vanzelfsprekend tot verbazing en geschoktheid.
    Hetzelfde geldt voor de latere kwalificatie van Wilders' woorden als oorlogsretoriek: als je jezelf ziet als volkomen aan de kant van de redelijkheid, staat alles dat jouw standpunt tegenspreekt meteen aan de andere kant van de schaal - op deze schaal als "oorlogszuchtig".
   
    Een bespreking van de positie van de moslims zelf in de discussie rond Breivik heeft een zeer hoog "ten overvloede" gehalte. Waar in andere maatschappelijke zaken als overlast en criminaliteit nog wel een zeldzame enkeling te vinden is die zich realistisch uitlaat, is dat in zaken aangaande ideologie en het geloof vrijwel totaal ondenkbaar - het spectrum beslaat vrijwel uitsluitend de lichtere tot absolutistische vormen van eenzijdigheid. Een fantastisch voorbeeld wordt geleverd door iemand die al vele malen de woordvoerder van de onverdunde positie van de moslim is geweest: Mohammed Benzakour, in een stuk afkomstig van die plaats waar het extremistisch-linksisme en het rabiate multiculturalisme hoogtij vieren: de website Joop.nl van de linkse agitator Francisco van Jole uitleg of detail . We pakken alleen het begin en het einde van zijn litanie mee:
 

Van: Joop.nl, 05-08-2011, door Mohammed Benzakour, columnist uitleg of detail .

Het Lied van de Termiet

Ze willen van ons allemaal termieten maken en wie dat niet ziet zitten wordt levend opgepeuzeld – het liefst ritueel, dat wil zeggen ongekookt en zonder peper en zout

Er was eens een man die in een grote zaal achter een kansel ging staan en de mensen liefdevol toesprak: "Burgers aller landen! Mensen van Vrijheid en Beschaving! Tot u richt ik het woord, tot u richt ik mijn vermaningen. In ons mooi, schoon landje dreigt langzaam het licht te doven, terwijl de straten vervuild raken en de portieken naar rattenkak stinken en winkels en huizen dag en nacht worden getergd. Ja goede burgers, we zijn overspoeld door een woestijnstorm; een storm die in zijn woestheid een naargeestig ongedierte binnensmokkelde: De Termiet.
    (applaus)
De termiet is een walgelijk beestje met een brute mentaliteit. Die bruutheid zit ze ingebakken, diep in het genprofiel. Het is de logica van oorlog; oorlog tegen alles wat niet-termiet is. U en ik dus!
    (applaus)
Hun legers deinzen voor niets terug, nietsontziend storten ze zich op al wat op hun pad komt, ze knagen en vreten alles aan; onze tafelpoten, onze stoelen, onze daken gaan naar de knoppen, plafonds storten omlaag, ja hele gebouwen halen ze neer!
...
Mensen, het is vijf voor twaalf, maar nog niet te laat. Wie eendrachtig optreedt, kan het tij keren. Laten we daarom met z’n allen opstaan en het Lentelied zingen:

LIMIET IS LIMIET!
WEG MET DE TERMIET!
GRONDGEBIED PARASIET!
WEG MET DE TERMIET!
HYPOCRIET KIEREWIET
WEG MET DE TERMIET!

Groot applaus galmde door de zaal. Gejoel en geschreeuw tot in heinde en ver hoorbaar. Achter in de zaal stond een jongeman rustig te klappen, met vochtige ogen staarde hij voor zich uit, een vale glimlach verscheen rond zijn mond. Hij draaide zich om en verliet de zaal.
    Drie weken later wordt melding gemaakt van een veenbrand in het Oosten van het land. Een onbekende goot een mengsel van ethanol/diesel over een termietenheuvel. Miljoenen termieten geroosterd. Een paar uur later ontploft een granaat in de restauratiehal van het Hilton Rotterdam, waar een internationale conferentie van zoölogen gaande was. Doden vielen er niet, een barman en een receptioniste kregen glasscherven in de huid, forse schade aan vloer en inboedel. De verdachte, een jongeman, heeft intussen bekend en verklaarde trots te zijn op zijn daad. Toen hij werd voorgeleid riep hij in de camera: ‘Mensen, lees mijn boekje!’ In het debat dat daarop volgt gaat de spreker vrijuit: hij heeft immers ‘nooit opgeroepen tot geweld.’


Red.:   Het is volkomen duidelijk dat Benzakour doelt op Wilders. Nog veel duidelijker is, voor degenen die niet direct doorgescrolld hebben naar beneden en ook de citaten uit de koran zijn tegengekomen, dat hij het in feite heeft over de islam. De haatgodsdienst die Joden, ongelovigen en alle anderen die niet de islam aanhangen in een nog veel langere evenzang beschrijft als veel erger dan termieten. Een haatgodsdienst wier vertegenwoordigers niet in het Hilton maar in Parijs, Bali, Londen, Madrid, Mumbai en tientallen ander plaatsen van de ware aard van hun godsdienst hebben getuigd.
    Net als Benzakour hierboven doet, maar dan met woorden, in de stijl van de koran. Gedoopt in pure haatdragendheid.
    De tweede fase van het debat lijkt gekenmerkt door een tweedeling: de eerste groep ziet dat er een potentie is dat het de verkeerde kant opgaat met de discussie, en doet er het zwijgen toe. De tweede, zo te zien wat kleinere, groep ziet dat het in potentie de verkeerde kant opgaat, en gaat nog harder brullen. Al gehad hebben we Malou van Hintum, als vertegenwoordiger van het oude linksisme van politieke-correctheid en multiculturalisme, de rechterlijke macht die het uitvoerende orgaan is van het anti-blanke racisme, en de berber-moslim direct afkomstig van de ijle Rifgronden. Daarbij voegen zich nog een polderislamiet en een stoottroeper.
    De polderislamiet is Ibrahim Wijbenga, kind van een islamitische moeder en een Nederlandse vader. Ibrahim is een gekende moslim-woordvoerder, wiens specialiteit, net als die van vrijwel alle moslim-woordveorders => , die is van het gooien van olie op het vuur. We beginnen met de kern van zijn betoog:


Van: Joop.nl, 07-08-2011, door Ibrahim Wijbenga, CDA-raadslid uitleg of detail

Wilders' PR machine

Vanuit de stigmatisering waaraan de PVV haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet

...   Wel kan Wilders worden verweten dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken over moslims en allochtonen een klimaat schept waarin zij als tweederangsburgers worden neergezet die een gevaar voor de samenleving zijn. Vanuit deze stigmatisering waaraan de PVV haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet.
    Geert Wilders zorgt er met zijn onderbuik-demagogie voor dat er ook in ons land een rechtsextremistische gek kan opstaan die uit haat tegen moslims en allochtonen een aanslag begaat. ...  Met zijn kwetsende uitspraken jegens moslims en allochtonen en politieke partijen ... schept hij een voedingsbodem voor fanaten die het heft in eigen handen nemen.

Red.:   Weer even vertalen:
 

  Wel kan de moslim worden verweten dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken over Joden en ongelovigen een klimaat schept waarin zij als tweederangsburgers worden neergezet die een gevaar voor de samenleving zijn. Vanuit deze stigmatisering waaraan de islam haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet.
    De moslim zorgt er met zijn onderbuik-demagogie voor dat er ook in ons land een religieusextremistische gek kan opstaan die uit haat tegen Joden en ongelovigen een aanslag begaat. ... Met zijn kwetsende uitspraken jegens Joden en ongelovigen ... schept hij een voedingsbodem voor fanaten die het heft in eigen handen nemen.

Welke voedingsboden in Nederland al vruchtbaar is gebleken in de vorm van de gelukte aanslag van Mohammed Bouyeri op de ongelovige genaamd Theo van Gogh. En vele halfslachtige en door domheid en amateurisme mislukte aanslagen hier en ook vele wel gelukte aanslagen elders.
    Dit is dus weer de kenmerkende eenzijdigheid. Maar deze eenzijdigheid richt ook ernstige schade aan buiten het directe toepassingsveld:
 

  Briljant hoe de PVV PR machine nu op volle toeren draait.

Het is totaal verbijsterend. Terwijl de media bol hebben gestaan van de verontwaardiging over "het zwijgen van Wilders", en de oproepen tot spreken, heeft onze moslim-woordvoerder het hier over "PR-machine op volle toeren". Terwijl Wilders 1 of 2 tweets de wereld in heeft gestuurd (maximaal 250 tekens!), en naar aanleiding van alle klachten één enkel interview heeft gegeven.

Noemen van gogh - bilndheid


    Naast de al genoemde totale blindheid, is hier slechts één enkel mechanisme denkbaar: Ibrahim is zo gewend geraakt in zijn verdediging van de islam aan het moeten omkeren van de werkelijkheid, dat hij het omkeren van de werkelijkheid als gewoonte heeft aangenomen.
    Overigens is Ibrahim kenmerkend op nog een manier. Het is een essentieel kenmerk dat van de islam dat deze in gemengde relaties,  volkomen dominant is - de partner wordt vrijwel altijd islamiet, en de kinderen krijgen altijd een islamitische naam en een islamitische opvoeding. Hetgeen natuurlijk ook de reden is dat gemengde relaties met moslims betrekkelijk zeldzaam zijn - in Nederland en de rest van de wereld: de druk op de niet-islamitische partner is van begin af aan, met name ook door familie, zo gigantisch, dat het meestal al snel nergens toe leidt, en in nog veel meer gevallen er nooit iets van komt. Iets dat natuurlijk ook model kan staan voor de mengbaarheid van de islam met een anderszinse sociale omgeving in het algemeen .
    Maar wie dacht dat met deze gevallen het hoogtepunt van onaangepastheid aan de werkelijkheid wel gepasseerd was, heeft buiten de waard in de persoon van Francisco van Jole gerekend. Hier is nog een held van hem:


Van: Joop.nl, 07-08-2011, door Michael Blok, columnist/activist uitleg of detail

Het verschil tussen 7/22 en 9/11

Toen veranderde alles, maar zonder reden. Nu is het andersom.

Nu het stof van de aanslagen op 22 juli een beetje is neergedaald, valt op dat het Europese politieke landschap nauwelijks veranderd lijkt te zijn. Veel politici, van premier Jens Stoltenberg tot Geert Wilders, zeggen dat we ons niet moeten laten beïnvloeden door de aanslagen. Dat is een enorm contrast met de aanslagen van 11 september 2001, toen de hele Amerikaanse politiek eensluidend riep "this changes everything". Dat was een overdreven reactie, en de gevolgen waren niet te overzien. Maar in 2011 zijn juist de risico's van onderschatting groot. Terwijl nu al duidelijk is dat er belangrijke politieke lessen te leren zijn.   ...


Red.:   Vermoedelijk, net als Wijbenga, onbewust en veroorzaakt door verkeerde bedrading, heeft Blok hier een verwisseling begaan met ernstige gevolgen: de vergelijking is niet met de aanslag van 9/11 en de Amerikaanse reactie, want 9/11 was in Amerika en Amerikanen zijn heel andere mensen. De vergelijking is met de aanslag van Mohammed Bouyeri. En die heeft zodanig weinig veranderd, dat er zelfs ook geen datum aan is verbonden, zoals wel aan 9/11.
    Met direct daarop volgend de reden dat de verwisseling onbewust is: de noodzaak tot habitueel liegen:

  De aanslagen van 11 september en 22 juli zijn deels vergelijkbaar. Intelligente jonge mannen probeerden zoveel mogelijk slachtoffers te maken uit politieke zelfverdediging.

Leugen één: de bemensing is totaal onvergelijkbaar. De aanslag van 9/11 werd gepleegd door minstens twee dozijn lieden, in nauwe onderlinge samenwerking. Bovendien was al snel duidelijk dat ze deel uitmaakten van een bestaande grotere organisatie. Breivik is tot toe, operationeel, en volkomen eenling gebleken. had hij met meerdere gelijkgestemde mensen gewerkt, was het aantal slachtoffers nog weer eens vele malen groter geweest.

  ... Er zijn natuurlijk ook belangrijke verschillen, zoals de ideologie van de daders, het absolute aantal slachtoffers en de gebruikte moordtechnologie.
    Maar deze verschillen zijn geen rationele verklaring voor de totaal verschillende reacties. De aanslagen van 11 september leidden onmiddellijk tot de invasie van Afghanistan en maakten de invasie van Irak mogelijk. In het binnenland volgden harde maatregelen, zoals de autoritaire USA Patriot Act en strenge veiligheidsmaatregelen op en rond vliegvelden.

Het verschil dat door Blok weggefilterd is, is een volkomen sluitende verklaring voor een belangrijk deel van het verschil in reactie. Een ander deel is de in de Amerikaanse cultuur inherent gewelddadigheid en oorlogszucht.

  In het Europa na 22 juli 2011 heerst terechte schok, maar ook politieke stilte.

De ernst van kwaal wordt voor de zoveelste keer bevestigt: zelfs waar Blok het tweede essentiële verschil benoemt: Amerika versus Europa, ziet hij het niet als essentieel verschil

  Oproepen om de aanslagen niet voor politieke doeleinden te gebruiken (en dus ook de kritiek op Cohen van het CDA) zijn onlogisch, want de aanslagen van 22 juli zijn 100% politiek in hun bedoeling, gevolgen en te leren lessen. Als we die lessen aan ons voorbij laten gaan, een taboe instellen op 7/22 en geen maatregelen nemen, lopen we grote risico's voor onze veiligheid en politieke bestel.

Klopt. Alleen zijn in de ten opzichte van Blok's visie spiegelbeeldige werkelijkheid die conclusies ook spiegelbeeldig.

  Wat zijn die lessen? Na iets meer dan 2 weken lijkt het volgende duidelijk te zijn geworden:
* Er bestaat nu in heel Europa (niet alleen in Nederland) een ideologie die moslims als het grootste gevaar voor onze vrijheid en veiligheid ziet, en "links" als handlangers van moslims

Bekend misverstand en leugen nummer 1: de bestrijding van ideologie (de islam) is geen ideologie. Leugen nummer 2: links wordt niet door rechts gezien als de handlangers van de islam, links zijn de handlangers van de islam.

  Deze bedreiging wordt zo serieus genomen, dat de volgelingen van deze ideologie denken en praten in termen van strijd en oorlog

Klopt. Islam gebruikt de taal van de oorlog, en dus wekt dit een gelijksoortige tegenkracht op.

  De volgers van deze ideologie (ook Breivik) hebben een sterk netwerk, zowel bovengronds ("Fjordman", English Defence League, Pamela Geller) maar ook ondergronds (neonazi's)

Een halve leugen: het beschreven "netwerk van rechts" bestaat alleen uit gemeenschappelijke woorden. Er is nergens gemeenschappelijk actie ondernomen. De islam is veel meer een netwerk, zoals blijkt uit het netwerk van moskeeën dat overal wordt opgericht, en waarin de imperialistische haatreligie wordt beleden.

  Minstens 1 lid van deze netwerken is bereid tot extreem en destabiliserend geweld

Het zoveelste bewijs van de totale blindheid, gezien de voor de hand liggendheid van de reactie: onder de moslims  zijn er talloze die bereid zijn tot 'extreem en destabiliserend geweld'.

  De fluwelen behandeling van Wilders door bijna de gehele Nederlandse politiek

Dit na bevrijdingstoespraken (mei 2011) waarin Wilders werd afgeschilderd als nazi en de aanhangers van de PVV als NSB'ers. Met instemming van vrijwel geheel intellectueel Nederland.
    Blok gaat conclusies trekken.

  In de eerste plaats is er natuurlijk een serieus risico dat er meer bloedige aanslagen zullen volgen.

Die zijn ook gevolgd op die van Bouyeri, alleen niet in Nederland. Aanslagen die te voorkomen waren geweest door het actief bestrijden van de islam.

  In de tweede plaats zijn niet alleen overheidsdoelen of moslims in gevaar, maar waarschijnlijk ook iedereen die als “links” deelneemt aan het openbare debat.

Het voorzienbare gevolg van de moslim-aanslagen en het tolereren van de geestelijke bron ervan door "links".

  En ten derde is er nu een heldere politieke scheidslijn: je bestrijdt moslims, of je bestrijdt haat en geweld.

Een grappige illustratie van het spiegelbeeld effect: dit is vanuit beide standpunten waar. De werkelijkheidswaarde wordt zichtbaar als je de conclusie eruit wat zichtbaarder maakt:

  Het Openbaar Ministerie zou meer aandacht kunnen hebben voor de duizenden dagelijkse hatelijke, discriminerende en bedreigende posts op Internet, bijvoorbeeld op verzamelplaatsen als De Telegraaf en Elsevier.

Censuur. Het opheffen van de vrijheid van meningsuiting. Terwijl de haatpaleizen waar de superieriteit van het eigen absolute geloof dat inspireert tot geweld open moeten blijven en de boodschap ervan gestimuleerd:

  En premier Rutte moet ... mensenrechten en nedermoslims publiekelijk omarmen.

Op dit moment is al ongeveer tweederde van Nederland tegen het huidige multiculturalistische beleid. Deze uitspraak is dus bijna een oproep tot een links-religieuze staatsgreep.

xxx  Ook dit is weer een tekst die overal geweerd zou worden. Ibrahim kan hem zonder probleem kwijt, op wat dus niet anders kan worden omschreven als een haat-forum.

 

Zijn er dan totaal geen redelijke geluiden gehoord? Nee, natuurlijk niet. Alleen waren ze zeldzaam, en totaal niet representatief voor de tijdgeest, voor zover het het maatschappelijke debat, dat wil zeggen: het debat onder waarnemers, de intellectuelen, de bestuurders en de media betrof. Hier gaan we er toch een (disproportioneel hoog) aantal bespreken, omdat op het grensvlak vaak de interessantste dingen zijn te leren. Te beginnen met een rabiaat multiculturalist en "Ik geloof in het goede van alle mensen" Pieter Hilhorst - let op de datum ... dit is vier dagen na de aanslag (waar nog een wekend tussen zit, de aanslag is op vrijdag 22-07-2011), en dus helemaal in het begin van de bewustwording:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog.

Juist Wilders kan iemand als Breivik temmen

Tussentitel: Breiviks haat jegens sociaal-democraten is groter dan zijn haat jegens moslims

Stel dat je gelooft in een dreigende islamisering van Europa. Stel dat je vindt dat die islamisering alleen met geweld kan worden tegengegaan. Stel dat je jezelf wijsmaakt dat je een moderne kruisridder bent. Tegen wie zou je dan ten strijde trekken? Neem je de wapens op tegen Saoedi-Arabië? Het land dat kapitalen besteedt aan het exporteren van de gruwelijke islam? Pleeg je een aanslag op een moskee, het symbool van de verfoeide religie? Richt je het vizier op vooraanstaande moslims? Zo niet Anders Behring Breivik. Hij concludeerde dat de strijd het beste gevoerd kon worden door bijna honderd sociaal-democratische jongeren te vermoorden. Als het niet zo gruwelijk was, zou het hilarisch zijn.
    Toch schuilt er een logica in de waanzin van Breivik. In zijn rechts-radicale wereldbeeld is de haat jegens sociaal-democraten groter dan de haat jegens moslims. In het interview dat de terrorist met zichzelf heeft afgenomen, zegt hij ook dat hij moslims niet haat. Hij wil alleen dat ze zich voor honderd procent aanpassen of opkrassen. Zijn furie komt pas los als hij het heeft over partijen die duizenden moslims per jaar binnenlaten omdat dit voordeel oplevert bij de verkiezingen. Uit electoraal gewin verkwanselen ze hun land. In het manifest dat Breivik voor de aanslagen op internet publiceerde, staat een heuse Verraders Classificatie Lijst. Politici die zich niet weren tegen de islam horen tot de hoogste categorie. Maar ook journalisten en andere deelnemers aan het publieke debat die niet genoeg afstand nemen van de verfoeide godsdienst, verdienen de doodstraf. ...


Red.:   Ook Hilhorst ziet dus de logica van de doelkeuze. En die doelkeuze is logisch. "Iedereen" wist dat de islamitische landen sociaal en cultureel achterlijk waren, en dat dus ook gold voor de moslim-immigrnaten. Die sociale en culturele achterlijkheid van de moslim-immigranten is dus niet hun schuld, maar de problemen die eruit voorkomen in het immigratieland zijn de schuld van degen die den immigratie hebben laten gebeuren. Of in de woorden van Hilhorst:

  Breivik is extreem, maar zijn logica klinkt maar al te bekend. Geert Wilders noemt de PvdA de Partij van de Arabieren, een partij die massa-immigratie bevorderde om zo verzekerd te zijn van 'islamitisch stemvee'. Voor zowel Breivik als Wilders is lafheid de grootste politieke zonde. Landverraders die niet vechten tegen de kolonisering door de moslims zijn daarom erger dan de moslimkolonisten.

Warbij er geen enkel ander verband is tussen Wilders en Breivik in dat ze beiden dezelfde werkelijkheid beschrijven. Ook iets dat Hilhorst beseft:

  Dat er veel overeenkomsten zijn in hun gedachtengoed wil niet zeggen dat Wilders verantwoordelijk is voor de massamoord van de Noorse terrorist. Dat is onzin. Ik heb een hekel aan guilt by association.

natuurlijk kan ook geldig zijn, als er maar een geldige reden is voor de associatie. Die is er in dit geval niet aangaande het geweld. Wel wat betreft de achterliggende sociale werkelijkheid.
    Maar nu naar die achterliggende sociale werkelijkheid, tot nu toe door Hilhorst niet genoemd: de islamitische culturele en sociale achterlijkheid:

  Het manifest van Breivik laat wel zien hoe wereldvreemd het rechtsradicale gedachtengoed is. Het gaat meer over godsdienstoorlogen in de Middeleeuwen dan over het alledaagse leven in Noorwegen anno 2011. Het is een wereldbeeld dat in zijn afkeer van de islam juist het wereldbeeld van Al Qaida kopieert. Er is maar één interpretatie van de islam. ...
    Als Breivik één ding wilde bewijzen dan was het wel dat hij een echte vent is. Een vent die durft te vechten.

Een geval van angstige vermijding, met gebruik van één van de bekende trucs: "Er zijn ook lange Japanners, dus de stelling dat Nederlanders langer zijn dan Japanners is onjuist". Of: "Er is ook een vreedzame moslim, dus de stelling dat moslims meer naar geweld neigen dan andere religies en ideologieën is onjuist".
    Een glasheldere illustratie van het feit dat een ideoloog als Hilhorst, die volkomen gewend is de werkelijkheid te vervalsen en te liegen, ook als hij vlak langs die werkelijkheid loopt, niet in staat is deze waar te nemen.
    Mede vasthoudende aan de chronologie, gaat de tweede realist ook wat verder, met dus nog interessantere draaiingen:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, door Bart Schut

Sorry, onze retoriek is doorgeslagen

Bart Schut | De auteur is medewerker van het Marokkaanse opinieweekblad TelQuel. Hij vindt de wijze waarop 'rechts' Nederland de discussie mijdt over de daden van Anders Breivik zeer kwalijk. Maar ook de reactie van 'links' noemt hij laf.

Ik ben islamofoob. Althans, dat hoor ik geregeld van mijn zich progressief noemende vrienden. Zelf houd ik het liever op islam-kritisch. Als uitgesproken atheïst kan ik niet anders dan mij argwanend opstellen tegenover het gedachtengoed van moslims. ...


Red.:   Heel erg fundamenteel kunnen die bezwaren niet zijn geweest, want anders kan je niet functioneren bbij een Marokkaans blad. Echt atheïsme is aldaar volstrekt taboe.
   Maar zelfs al een beetje islam-kritischheid is voldoende om een groot deel van de werkelijkheid te zien:

  Hadden wij ons net bevrijd van het christelijke juk dat Nederland eeuwenlang in zijn greep hield, begon de ellende opnieuw met de immigratie en emancipatie van islamieten in Nederland. Ik ben islam-kritisch omdat ik weiger die vreemde spagaat te maken die ik zie bij veel D66'ers en PvdA'ers - afkeer van de laatste restjes christelijke invloed in ons land en tegelijkertijd ontkenning of bagatellisering van de toenemende rol die de islam speelt. Secularisme: ja, maar niet als het om moslims gaat.

Nummer één: de stinkende hypocrisie van links.

  Omdat ik 'islamofoob' ben, ben ik ook meteen rechts, extreem zelfs. Wat doet het ertoe dat ik financieel-economisch en qua milieubeleid op de lijn zit van GroenLinks en D66 en een afkeer heb van de Israëlische regeringspolitiek ten opzichte van de Palestijnen: ik ben anti-islam, dus aanhanger van de PVV.

De smerige retoriek van links.

  Wie herinnert zich niet de oorverdovende stilte vanuit de 'nederislamitische hoek' na de aanslagen in New York, Madrid en Londen? Het afwijzen van elke vorm van verantwoordelijkheid na de moord op Theo Van Gogh, de verdrijving van Ayaan Hirsi Ali en de interne ballingschap van Geert Wilders? Wie is vergeten hoe na de moord op Pim Fortuyn 'links' Nederland de schuld legde bij een krankzinnige (of toch minstens verwarde), geïsoleerde activist (het woord terrorist angstig vermijdend)?

De totale ideologische verblinding van links.
    Maar ook in deze passages gaat de het treintje al wankelen op de rails van de recht-toe-recht-aan redenatie:

  En wie ergerde zich niet aan de reacties vanuit de LPF en haar opvolgers? 'De kogel kwam van links', alsof niet Volkert van der G., maar Ad Melkert zelf de trekker had overgehaald op de parkeerplaats van het Hilversumse mediapark.

De demonisering van Fortuyn vanuit links is nu een totaal aanvaard feit => . Dat er geen verband zou bestaan met de aanslag van Volkert van der G. is totaal onaannemelijk.

  'Moslims in Nederland, spreek je uit', was het devies ter rechterzijde, alsof de Boeings die het WTC invlogen niet waren bestuurd door een handvol godsdienstwaanzinnigen, maar door de hele oemma (of toch minimaal het Nederlandse deel ervan).

En natuurlijk is er hier een direct verband. Zoals de auteur het ook zelf natuurlijk gebruikt:

  The shoe is now on the other foot, zeggen de Engelsen, en Anders Behring Breivik houdt Nederland met geweld een spiegel voor.   ...
    Een Noor met een M14 en een overdosis kunstmest heeft ons islam-critici in een moeilijke positie gebracht, een die wij niet kunnen ontkennen, waarvoor wij niet de ogen mogen sluiten en waarvoor wij een deel van de - symbolische - verantwoordelijkheid op ons moeten nemen, al is dat nog zo pijnlijk.

En vanaf dit punt gaat er nog meer fout:

  Wat blijkt? Links nu gedraagt zich als rechts toen en rechts als links, zoals dit nu eenmaal gaat met spiegels.

Het is precies andersom: rechts nu gedraagt zich als links toen. Het demoniseren begon met dat van Janmaat, en ging verder met Fortuyn, Verdonk en Wilders.

  De reaguurders van Joop.nl versus die van Elsevier. Het 'wie wind zaait' van Francisco van Jole tegenover het 'Oslo is de schuld van de politieke islam' van Afshin Ellian.

Ook allemaal andersom: links is de aanstichter, rechts reageert.

  Anders Breivik maakt het progressieve columnisten ook wel erg gemakkelijk door zelf te dwepen met de PVV in zijn 1.500 pagina's lange geraaskal op het internet. Kun je het dan 'links' kwalijk nemen dat dit met een weerzinwekkende triomfantelijkheid wordt overgenomen?

En hier gaat het definitief fout. Kijk maar in de spiegel:

  De moslims en islamofielen maken het rechtse columnisten ook wel erg gemakkelijk door zelf te dwepen met de koran in zijn 1.500 pagina's lange geraaskal op de moskeeën. Kun je het dan 'rechts' kwalijk nemen dat dit met een weerzinwekkende triomfantelijkheid wordt overgenomen?

Welke fout nodig is voor de volgende afslag, richting aperte leugens en propaganda:

  Toch vind ik de reactie van 'rechts' Nederland nog kwalijker. Het 'onze denkbeelden worden misbruikt door een gestoorde eenling' doet mij namelijk verdacht veel denken aan het 'dat is niet mijn islam' van na 11/9. Of het negeren van de massale pedofilieschandalen binnen de kerk door rooms-katholieken. Of - je komt bijna niet om Mike Godwin heen - het grijsgedraaide wir haben es nicht gewusst.

Natuurlijk zijn het niet de denkbeelden van rechts die worden misbruikt, want het gaat niet om denkbeelden van rechts - het gaat om de werkelijkheid van de allochtone overlast en het islamitische geweld. Met daarachter de islamitische sociale en culturele achterlijkheid. Iets dat 'nicht gewusst' wordt door links, en niet door rechts.
    Waarna blijkt dat een groot deel van het door de auteur geschreven gericht is op een "Ja, maar ...":

  Daarom dit: sorry, het spijt me. Van mij als 'islamofoob' aan u 'islamofielen'. Onze retoriek is doorgeslagen en hoe je het ook wendt of keert, Anders Breivik is daar een extreme exponent van. Schuld hebben we niet, iets van verantwoordelijkheid dragen wij wel. Ontkennen wij dit, zijn wij de nieuwe Elatiks, Rabbaes en Van Joles.  ...
    Al jaren erger ik mij aan de populistische, anti-intellectuele en vaak ronduit onwetende uitspraken van mijn mede-islamcritici

Als de retoriek van de islamcritici is doorgeslagen, is de retoriek van de moslims en de islamofielen dat nog veel meer, zoals boven als uitvoerig is aangetoond.
    En eigenlijk bedoelen die linksen het zelfs wel goed:

  ... ik ben ervan overtuigd dat ter linkerzijde echte progressieven zich stilletjes schamen wanneer zij tegen beter weten in het tenenkrommende minderhedenbeleid van Aleid Wolfsen in Utrecht verdedigen.

Met een herhaling hiervan in het slotakkoord:

   'Rechts' Nederland, neem uw verantwoordelijkheid. Accepteer dat Anders Breivik uw Mohammed Bouyeri is. Misschien dat progressieven en moslims dan hetzelfde zullen doen bij de volgende aanslag ...

Natuurlijk is Anders Breivik niet het tegendeel van Mohammed Bouyeri, maar een directe verlenging ervan: het tolereren van de denkbeelden van Mohammed Bouyeri, door met name links, leidde tot Mohammed Bouyeri, waarvoor links nooit excuses heeft aangeboden, en Anders Breivik, waarvoor links dus ook zijn excuses moet aanbieden. En niet rechts. En de kans dat links ooit excuses zal aanbieden voor welke islamitische of linkse aanslag dan ook, is grenzend aan absoluut nul. Vanuit een heel simpel grondidee waarvan ook deze auteur getuigt: Links is GOED.
   De derde en een bekende: Marcel van Dam. Van dam is altijd een interessant geval omdat hij vrijwel alle sociale toestanden goed doorziet. Behalve alles rond de allochtone immigratie. Zijn favoriete aanpak is "Niets doen, dan komt het vanzelf goed" . Waarbij hij toegeeft dat dat wel drie generaties kan duren. Daarbij even vergetende dat de problemen al voordien uit de hand kunnen zijn gelopen. Waarvan het geval Breivik een teken is. Dus, een teken van de normale denkkracht van Van Dam, past hij zich toch enigszins aan:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2011, column door Marcel van Dam, socioloog

Cultuur plus tijdgeest is gedrag

Tussentitel: Fundamentalisme hangt samen met aangeboren karaktereigenschappen.

De discussie in de media over eventuele medeverantwoordelijkheid van Wilders en de zijnen voor de massamoord in Noorwegen, wordt voornamelijk bepaald door opvattingen over Wilders, zijn uitspraken over de islam, over de vrijheid van meningsuiting en over de geestelijke gezondheid van de moordenaar. Gek genoeg lees je vrijwel niets over theorieën die dit soort gedrag kunnen verklaren. Gedrag van mensen komt voort uit aangeboren eigenschappen en invloeden uit de omgeving, met name de opvoeding in de vroege jeugd. ...
    Wat ik uit de literatuur afleid, is dat veel eigenschappen in potentie aanwezig zijn en dat pas door prikkels uit de omgeving wordt bepaald of en in welke mate die eigenschappen worden geactiveerd. Dat bepaalt een groot deel van het gedrag. Hoe zouden anders de grote verschillen tussen culturen te verklaren zijn?    ...


Red.:   Inderdaad.

  Dat betekent dat de cultuur waarin men leeft, de publieke opinie, het publieke debat, zeg maar de tijdgeest, per definitie een grote invloed hebben op het gedrag. Zo denk ik dat fundamentalisme, het geloof dat je de absolute waarheid in pacht hebt en die aan anderen wilt opleggen, samenhangt met aangeboren karaktereigenschappen - maar dat invloeden uit de omgeving bepalen tot welke actie dat geloof leidt.

Hierin zit een opmerkelijke omissie, want in werkelijkheid gaat het zo: er zijn aangeboren eigenschappen, tijdens het opgroeien aangeleerde idee, en invloeden van die bepalen wie tot welke actie overgaat. Het is de bijna letterlijke blinde vlek van Van Dam (de originele blinde vlek van het oog zit redelijk in het midden), want wat hij niet z\iet: de tijdens de opvoeding ingeprogrammeerde ideologie, ligt in het midden van zijn redenatie. En hij kan die ingeprogrammeerde ideologie niet zien, omdat dat de islam is. En de islam kan natuurlijk nooit de oorzaak van de problemen zijn, dus ook niet van het gedrag. Volgens het automatisme in het hoofd van Van Dam.
 

  In de jaren zestig en zeventig was de tijdgeest sterk anti-kapitalistisch, waardoor fundamentalisten zoals verenigd in de Rote Armee Frakion, de Rode Brigades en bij ons RaRa zich gelegitimeerd achtten andere mensen om zeep te helpen of brand te stichten.

In dit geval ziet hij het dus wel: de ideologie van de linkse elite (dat was niet de tijdgeest!) zorgde ervoor dat  bij een klein deel ervan degen die er karakterologisch gevoelig voor waren, leidde tot geweld.

  Naarmate extreme opvattingen door meer mensen worden gedeeld en helemaal als officiële gezagsdragers zich erbij aansluiten, wordt de invloed op het gedrag groter. Tot welk extreem gedrag dat kan leiden, heeft de Tweede Wereldoorlog laten zien. Voordien oppassende mensen bleken bereid de als 'ongedierte' gebrandmerkte joden massaal uit te roeien. Toen in Nederland het christendom nog domineerde, was uitsluiting van andersdenkenden nog heel gewoon. 'Gemengde huwelijken' leidden niet zelden tot familiedrama's.

Oftewel: je moet ideologie op tijd bestrijden, want anders wordt het overgenomen door steeds meer mensen.
    Van Dam formuleert onzorgvuldig, maar is nog niet al te ver van de werkelijkheid afgedwaald. Nu komt hij weer op het rechte pad:

  Zolang in veel landen de islam, gesteund door overheden, verkondigd wordt als de alleen zaligmakende waarheid die ten koste van andere levensovertuigingen verbreid moet worden, zal dat gewelddadige fundamentalisten baren ...

Precies. Dus, leert de vorige passage over de oorlog, is het dringend noodzakelijk om daar tegenin te gaan. Zo sterk mogelijk, zoals de oorlog leert. Maar hier stort Van Dam zich hals-over-kop in de afgrond:

  zoals bij ons het exploiteren van de angst daarvoor en het vernederen van moslims dat ook zal doen.

Vertaald naar zijn oorlogspassage:

  zoals bij ons het exploiteren van de angst daarvoor en het vernederen van nazi's dat ook zal doen.

En hij herhaalt het nog een keer:

  Ook kunnen in potentie agressieve linkse of rechtse extremisten over de rand worden geduwd als politici die zij als vijanden zien, voor rotte vis worden uitgemaakt.

Waarvan de toepasbaarheid op de moslims is aangetoond door talloze aanslagen. En waartoe met betrekking tot islamcritici op zijn hoogst ene enkele aanwijzing is: Breivik. Die in het kader van Van Dam's verhaal dus eigenlijk vergeleken zou moeten worden met Marinus van der Lubbe, die een aanslag pleegde op de Rijksdag.


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .