De Volkskrant, 22-05-2012,van verslaggeefster Mariken Smit 23 mei 2012

Breivik is n gestoord n aan te spreken op z'n gedrag

De rechts-extremistische Noorse terrorist Anders Behring Breivik was wl toerekeningsvatbaar toen hij zijn aanslagen pleegde op 22 juli vorig jaar, waarbij 77 doden vielen. Een commissie van forensisch experts heeft die conclusie van twee rechtbankpsychiaters maandag goedgekeurd.

Het oordeel betekent dat er nu twee volledig tegengestelde rapporten liggen over de geestesgesteldheid van de 33-jarige Noor. Breivik liet op 22 juli een bom ontploffen in Oslo en richtte daarna op het eiland Utya al schietend een slachtpartij aan.

In een eerste rapport oordeelden twee door de rechtbank aangewezen psychiaters vorig jaar dat Breivik krankzinnig was en dus niet toerekeningsvatbaar. Hij zou al jaren lijden aan paranode schizofrenie.

Dit rapport werd goedgekeurd door dezelfde commissie van forensisch experts die nu het tweede rapport met tegenovergestelde conclusie heeft onderschreven. Wel lekte vorig jaar in de media uit dat de commissie destijds niet unaniem was in haar oordeel.

Vanwege de grote beroering die dit eerste rapport wekte, gaf de rechtbank opdracht tot een tweede psychiatrische evaluatie van Breivik. Twee nieuwe psychiaters concludeerden dat hij aan een persoonlijkheidsstoornis leed, maar wl toerekeningsvatbaar was.

De vraag of Breivik toerekeningsvatbaar is of niet is de enige juridisch relevante vraag in het proces, aangezien Breivik zijn daden heeft 'erkend'.

Breivik zelf heeft gezegd dat hij het als de 'ultieme vernedering' zou beschouwen als hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard en gedwongen een psychiatrische behandeling zou moeten ondergaan.

Naar Multiculturalisme, cultuurverraad , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]