De Volkskrant, 19-06-2015, ingezonden brief van Pieter Markus, Geldrop .2009

Toch een opsteker

Minister Asscher was zo geschokt door de uitkomsten, dat hij aanvankelijk het onderzoek waaruit bleek dat 12 procent van de moslimjongeren 'niet zo positief' denkt over Joden niet openbaar wilde maken, aldus Max Pam (O&D, 17 juni).

Hij zou juist opgelucht moeten zijn, omdat de uitkomsten meevallen. Uit onderzoek van Ruud Koopmans uit 2013 blijkt dat onder moslims in West-Europa - anders dan bij christenen - fundamentalisme en vijandigheid tegenover buitenstaanders wijdverbreid zijn. Zo stemt 45 procent van de moslims in met de stelling 'Joden zijn niet te vertrouwen'.

Over jongeren meldt het onderzoek: 'zorgwekkend is dat, terwijl onder autochtonen vijandigheid tegenover buitenstaanders significant lager is onder jongere generaties, dit niet geldt voor moslims'. Zo bezien zijn de uitkomsten van antisemitisme onder jongeren in Nederland toch weer een opsteker.


Naar Cultuur, integratie, toekomst, tegen niets-doen , Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 
[an error occurred while processing this directive]