De Volkskrant, 12-08-2009, hoofdredactioneel commentaar 2009

Tolerantie

In kwesties van moraal en religie verloopt het debat in Nederland al eeuwenlang volgens hetzelfde stramien. De overtuiging van het eigen gelijk maakt het al snel onmogelijk nog begrip op te brengen voor het standpunt van de tegenstanders, zo hen al het recht wordt gegund hun mening te verkondigen. Een voorbeeld vormt de opwinding over het omstreden World Congress of Families dat vandaag in Amsterdam zijn laatste dag beleeft.
    Het mag gerust opmerkelijk worden genoemd dat de conservatieve organisatoren achter het congres uitgerekend de stad die zich graag afficheert als de gay capital of the world uitkozen voor een bijeenkomst ter promotie van het ‘natuurlijke’ gezin. De vraag is of de organisatoren zich veel illusies maakten over de kans Nederland voor hun standpunten te winnen.

Toch zijn hun opvattingen minder wereldvreemd dan het lijkt. Hoe betreurenswaardig misschien ook: het traditionele (‘natuurlijke’) gezin vormt voor het overgrote deel van de wereldbevolking nog steeds de norm. Daar hoeft Nederland zich niet aan te conformeren, maar soms kan het geen kwaad de verhoudingen in het oog te houden.

Het gebrek aan tolerantie bij de congresdeelnemers voor wie anders denkt over het gezin, is een verwijt dat hun critici evenzeer treft. Dat Kamerleden van niet-christelijke partijen ervoor bedankten te komen spreken, is hun goed recht, zoals minister Rouvoet het volste recht had dat wel te doen, zolang hij zich conformeerde aan het kabinetsbeleid. Het gaf daarom geen pas hem bij voorbaat verdacht te maken.

De minister voor Gezinszaken was zo verstandig zich niet te laten provoceren. Rouvoet beperkte zich ertoe erop te wijzen dat wij in Nederland ook andere gezinsvormen kennen dan man, vrouw plus kind. Voor al die vormen moet ruimte zijn. Dat mag in de ogen van D66 een ‘slap verhaal’ zijn, het is goed dat de congresdeelnemers weten dat er ook christenen zijn die hun opvattingen niet delen.

 

Webtussentitel:
Voor alle gezinsvormen moet ruimte zijn


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .

[an error occurred while processing this directive]