Dagblad De Pers, 18-05-2009, door Kustaw Bessems .2007

Be in it to win it!

Zo'n duizend toehoorders waren zondag aanwezig bij het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollo Hal. Buitenlandse prekers voorzien een machtige islam, vooral hier in het westen.

‘De islam zal de overhand krijgen’, voorspelt sjeik Khalid Yasin. ‘Ook al haten de ongelovigen, afgodendienaars en hypocriete moslims dat.’ ‘Het is’, weet Yasin, ‘eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt, maar omdat moslims zwak zijn geweest, heeft Allah de uitvoerende macht aan een ander volk gegeven.’ Dat kan elk moment worden teruggedraaid. Als de moslims maar ‘concurreren om de macht’.
    Het organiserend islaminstituut Dar al Ilm schatte dat duizend mensen zaterdag in de Apollo Hal in Amsterdam Zuid waren voor Nederlands eerste Nationaal Islam Congres. Misschien waren het er wat minder, maar ze waren met velen en bijna allemaal jong. Khalid Yasin, geboren New Yorker opererend uit Manchester, was een van de publiekstrekkers.

Concurreren
Westerse leiders hebben zich volgens hem gediskwalificeerd en dat biedt islamitische leiders kansen, maar: ‘You have to be in it to win it!’. Ofwel: ‘Je moet in redelijke mate integreren om te concurreren. Leiderschap gaat over winnen.’
    Hij raadde zijn gehoor een aantal niet-islamitische boeken aan ter inspiratie, waaronder De Prins van Macchiavelli, dat volgens Yasin door de meeste staatshoofden wordt gebruikt om aan de macht te blijven.

Opgang in het westen
‘De islam’, denkt Yasin, ‘is geplant in het westen als een zaadje. Hier is de beste aarde om in te groeien. Als het westen dat toestaat, zal het zich de komende honderd jaar beschermd weten, maar als het dit geschenk weigert, heeft het zichzelf daarmee. De opgang van de islam zal uit het westen komen. Niet met haat en terrorisme. Als wij bewijzen dat de islam superieur is, zal de meerderheid, zo die niet moslim wordt, de islam omarmen, accepteren of tolereren.’

Eregasten
Organisator Saoed Khadjé zei dat de dag zou aantonen ‘hoe divers de moslimgemeenschap is’, maar ultra-orthodoxe sprekers domineerden het congres. Zo ook de ‘eregasten’: Abu Ameena Bilal Philips, een in Jamaica geboren bekeerling die nu in India werkt, en Haitham al-Haddad, een Palestijn van origine die in Londen woont.
    ‘De definitie van islam is niet vrede’, stelde Al-Haddad. ‘Moslims die dat beweren, hebben een minderwaardigheidscomplex. Islam betekent overgave. Aan de wil van de schepper.’ Alleen Allah mag wetten maken, meent Al-Haddad. Het probleem aan democratie vindt hij dat mensen het nooit eens worden. ‘De islamitische oplossing is dat een externe, onbevooroordeelde autoriteit beslist. God.’

Overgave
Overgave vereist volgens deze sjeik dat je de regels van Allah uitvoert, ook al begrijp je niet waarom. ‘Dat is een test. Het hele doel van de schepping is een test.’ Lastige vragen van ongelovigen hoef je dan ook niet te beantwoorden. ‘Waarom had de profeet zo veel vrouwen? Waarom had hij een vrouw van negen jaar oud? Ik zeg: als jij niet gelooft dat Allah de enige schepper is en de enige die wetten maakt, snap je dat toch niet. Als je gelooft dat Mohammed integer was, vraag je niet naar zijn vrouwen. Ook dat is een test.’

Besnijdenis
‘Als wij mensen iets niet steekhoudend vinden, betekent dat niet dat het niet logisch is. Neem besnijdenis van de man. We konden niet begrijpen waarom dat moest, maar nu zien we in Afrika dat het HIV tegenhoudt. En vrouwenbesnijdenis, daarvan wordt nu gezegd: nee, dat is tegen de mensenrechten! Maar zullen we het in de toekomst logisch vinden?’
    Uit de zaal kwam geen kritiek, overwegend waren er vragen naar ‘betrouwbare’ geleerden, boeken en sites. Wel zei Bilal Philips juist dat vrouwenbesnijdenis in de islam afschuwelijk wordt gevonden.

Lijfstraffen
Philips moedigde moslims aan om aan niet-moslims uit te leggen dat ‘polygamie niet verplicht is in de islam’, dat het geloof zich ‘niet door het zwaard heeft verspreid maar in vrede’ en dat lijfstraffen als handen afhakken en onthoofding ‘in de context moeten worden gezien’ – zo roemde hij de veiligheid in Saoedi-Arabië.

Inspireren
Iemand van de Turkse ambassade liet een wat ander geluid horen. En er waren Nederlanders zoals jongerenimam Yassin Elforkani uit Amsterdam-Slotervaart, die niet bekend staat als scherpslijper. Hij leek geïmponeerd. ‘De internationale sprekers inspireren ons om de juiste weg te volgen. Vergeleken bij hen ben ik maar een jongen die net begint.’

Salafisme
Veel lezingen gingen over het radicale salafisme. Khadjé kondigde aan dat het ‘niet pro, niet contra’ zou worden behandeld, maar vooral gedreven salafistische prekers spraken. ‘Salafisme is de correcte islam’. Zei Philips. Salafisme is ‘gewoon islam’, zei Al-Haddad. ‘Aan de interpretatie van de Koran door de metgezellen van de profeet mag niet worden getornd. De islam mag niet veranderen in nieuwe omstandigheden. Dan heb je straks net zo veel islams als er mensen zijn.’
    Nadruk lag op het verwerven van islamitische instituties. Yasin pleitte voor eigen tv, netwerkpagina’s en zoekmachines Het is zorgelijk wat kinderen anders te zien krijgen. En zoals Philips zei: ‘Media verspreiden misinformatie over de islam, dat is te herleiden tot de kruistochten.’
    Al-Haddad spoorde Nederlandse moslims aan om shariahrechtbanken te eisen die islamitisch familierecht toepassen. ‘Het kan niet anders. Het aantal moslims groeit snel. Halal vlees doen ze ook – alsof dat geen shariah is. Zeg: ik ben een Nederlandse burger en je móet me dat geven.’

'Verwoestende invloed'
Volgens Philips moet de ‘verwoestende invloed van de westerse samenleving’ worden tegengegaan met onderwijs. ‘Alleen dan kan de islam wortel schieten. Kinderen naar een niet-islamitische instelling sturen, is honderd procent haram.’ Op de vraag wat ouders moeten als een islamitische school slecht onderwijs geeft en een andere school goed: ‘Wat is belangrijker, dat je kind directeur wordt of dat het naar het paradijs gaat?’

Debat
Een van de weinige momenten van debat kwam aan het eind van de dag: deelnemers hadden anoniem vragen kunnen inleveren voor de geleerden. Mocht een man van zijn vrouw scheiden als hij niet van haar houdt, wilde iemand weten. Nee, zei Haddad. ‘Leer met de tijd maar van haar te houden.’ Philips suggereerde: ‘Hij kan, als hij het zich kan veroorloven, ook een tweede vrouw erbij nemen’ Haddad vond dat dat het probleem met de eerste vrouw niet oploste. ‘ Maar dan heeft hij er ten minste een van wie hij houdt’, lachte Philips. ‘Een leuk voorbeeld van discussie tussen geleerden’, besloot organisator Khadjé.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]