De Volkskrant, 18-05-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg 2009

Gemengd publiek bij eerste Nationaal Islam Congres

Een gehoofddoekte moslima, gestoken in een sweater met de tekst ‘I love NY’. Een in zwart gehulde jongeman met rastahaar en broekspijpen tot boven de enkels, zoals de fundamentalistische stijl voorschrijft.
    Een hoogblonde bekeerlinge met lipgloss, naast een bekeerlinge met gezichtssluier. Zelden is zo’n gemengd islamitisch gezelschap bijeengekomen om te luisteren naar een even gevarieerd aanbod aan sprekers over de islam.
    Zeker vijftienhonderd mensen hebben zaterdag het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollohal bezocht, aldus de organisatie Dar al-Ilm (Instituut voor Islamstudies). ‘Dit is het gezicht van de islam’, zegt woordvoerder Saoed Khadjé in zijn openingsrede. ‘Vandaag zullen we zien hoe divers de islam is, met al haar verschillende ideologieën.’
    In de hoofdzaal pleiten vooral gematigde sprekers voor dialoog en burgerschap, terwijl de bovenzaal geheel ten dienste staat van het salafisme, een fundamentalistische stroming die de levenswijze nastreeft van de profeet Mohammed en zijn metgezellen.
    Dat veel jongeren in de praktijk moeite hebben islamitische regels te combineren met de moderne samenleving, blijkt tijdens de workshop ‘Sharia in de Nederlandse rechtsstaat’. Eenderde van de toehoorders vindt dat in Nederland een vorm van sharia moet worden ingevoerd om moslims tegemoet te komen. Workshopleider Maurits Berger, hoogleraar islam in de westerse wereld, waarschuwt voor het afschrikwekkende beeld dat velen bij ‘sharia’ hebben. ‘Dan wordt gedacht aan het afhakken van handen en executies zoals in Iran.’ Maar in feite is veel van de sharia al terug te vinden in het Nederlands familierecht, legt hij uit.
    Khalid Yasin is een van de weinige sprekers die zowel onder ultraorthodoxe als progressieve moslims populair is. Sinds de Amerikaan afgelopen januari Nederland voor het eerst bezocht en in opspraak raakte wegens vermeende radicale uitspraken, is zijn ster rijzende. Studente Loubna weet waarom: ‘Naar hem kan ik vier uur geconcentreerd luisteren, terwijl ik na drie kwartier college echt geen aandacht meer over heb.’
    Naast lezingen over de kracht van moslimvrouwen en islamitisch leiderschap, wil Yasin (1946) steun verwerven voor zijn nieuw op te richten kanaal Purpose TV. Een mainstreamzender met ‘een morele boodschap’. Vergelijk het met deBBC, maar dan ontdaan van ‘naakt, blasfemie en ernstig geweld’, vertelt Yasin, terwijl enveloppes worden uitgedeeld met de tekst: ‘Your contribution envelope, Purpose TV, for the moral majority...’ Papiergeld wordt uit portemonnees gehaald. Een moeder en dochter van Bosnische afkomst schenken gul. ‘Er is zoveel negatieve media-aandacht voor moslims’, zegt de moeder. ‘Nederland wordt zo langzamerhand het meest extremistische land ter wereld.’
    Eerder vertelde Yasin bij zijn dvd-kraam dat hij onderzoekt of Purpose TV in Hilversum kan starten. Wat hem aanspreekt aan de Nederlandse moslims? ‘Zij staan open voor debat, wisselen ideeën met andersdenkenden uit.’


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .

[an error occurred while processing this directive]