De Volkskrant, 21-01-2015, ingezonden brief van Henk Slechte, Schiedam 2010

Cartoonist debatteert met beelden

Twee briefschrijvers prijzen en verwerpen het betoog van Martijn de Koning over de cartoons van Charlie Hebdo in Vonk van 17 januari zonder aan te geven waarom (O&D, 20 januari). In het actuele debat over die prenten dreigt het wezen van de cartoon, die we beter politieke prent of spotprent kunnen noemen, uit het oog verloren te worden.

Martijn de Koning noemt de 'cartoons' waarop de profeet Mohammed figureert islamofoob en suggereert dat ze zijn gemaakt om de profeet en de islam te bespotten. Dat is niet zo. Makers van spotprenten zijn deelnemers aan het maatschappelijk debat met een tekenpen in plaats van woorden en gebruiken daarvoor overdrachtelijke beelden of metaforen, soms ironisch soms heel scherp.

Zo gebruikte Kees van Dongen in 1905 in een Frans anarchistisch spotblad Christus als metafoor voor het kolonialisme in Afrika, waartegen toen verzet ontstond dat met tekeningen werd gesteund door moderne kunstenaars als Picasso en Kees van Dongen.

Van Dongen noemde zijn tekening 'het blanke onheil' en tekent Christus als een bezitterige idioot met een chaotische wereld aan zijn voeten. Hij was fel tegen het kolonialisme. Omdat hij het strijdig vond met het christelijk geloof, waarop de kolonisators zich beriepen, gebruikte hij Christus als beeld om zijn standpunt duidelijk te maken. Zo wordt ook de profeet Mohammed gebruikt als metafoor. Het wezen van de satirische kunst is deelname aan het debat en niet kwetsen!


Web:
Satirische kunst is deelname aan het debat
TT:
Het wezen van de satirische kunst is deelname aan het debat en niet kwetsen!
Red:  

 

[an error occurred while processing this directive]