De Volkskrant, 08-04-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman 10 apr.2010

Humanitas weert PVV'er om politieke opvattingen

Het district Noord-West van hulporganisatie Humanitas zit zonder bestuur. Oorzaak is een een conflict tussen bestuurslid René Eekhuis, tevens PVV-raadslid in Almere, en zijn medebestuursleden. Deze vinden de PVV-standpunten over bijvoorbeeld hoofddoekjes strijdig met die van de hulporganisatie, en eisten het vertrek van Eekhuis. Toen Eekhuis dit weigerde, zijn ze zelf opgestapt.

Het districtsbestuur heeft bij het conflict de hulp ingeroepen van het hoofdbestuur, dat ook met Eekhuis heeft gesproken. Eekhuis, een 54-jarige ondernemer in Almere, organiseert onder meer Kindervakantieweken voor Humanitas. Hij is ‘boos en teleurgesteld’ door de opstelling van zijn voormalige medebestuursleden. Eekhuis: ‘Als je mensen tijdelijk wilt helpen, wat Humanitas doet, dan is dat niet iets van links of rechts, maar van ons allemaal. Humanitas handelt in strijd met haar eigen gedragscode. Daarin staat dat discriminatie op basis van politieke voorkeur niet is toegestaan.’

Eekhuis vertelt dat tijdens de stemming over zijn positie op 15 maart vijf bestuursleden tegen hem stemden en slechts één voor. ‘Ze wilden dat ik wegging. Ik zei: dat doe ik niet. Toen hebben ze er een artikel bijgepakt waarin staat dat je moet vertrekken als je niet functioneert. Dat heb ik ervaren als een directe beschadiging. Daarop zijn de andere bestuursleden zelf opgestapt.’

Nu zit het district-Noord-West (Flevoland, Utrecht, Noord-Holland) van Humanitas zonder bestuur. ‘Een kwalijke zaak’, zegt Eekhuis. Zijn partij, de PVV, spreekt zelfs van ‘politieke discriminatie’ en vraagt aan de minister van binnenlandse zaken of een subsidiestop voor Humanitas mogelijk is, als de organisatie bij haar standpunt blijft.

Humanitas is een vereniging met ongeveer 10 duizend vrijwilligers, met als doel mensen te helpen die tijdelijk ‘een steuntje in de rug’ nodig hebben, onder meer ouderen, kinderen, dak- of thuislozen, gehandicapten en asielzoekers.

Woordvoerder Marja Smits spreekt van ‘een meningsverschil’. ‘De gesprekken lopen nog. Wij weren geen PVV’ers. Maar de medebestuursleden van Eekhuis storen zich bijvoorbeeld aan de opvatting van de PVV dat organisaties die subsidie ontvangen, geen mensen met een hoofddoek mogen helpen. Dat doen wij wel. Wij helpen bijvoorbeeld asielzoekers.’


Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]