De Volkskrant, .2011

Geen optelsom migratiekostenVan onze verslaggeversRon Meerhof, Remco Meijer Ron Meerhof, Remco Meijer − 05/09/09, 00:00

Kabinet geeft geen totaalbedrag voor kosten immigranten...Den Haag Het kabinet weigert de waarde van groepen mensen in de samenleving in geld uit te drukken. ‘Wij kijken naar de effecten van beleid, maar leggen onze inwoners niet langs de lat van wat ze in euro’s betekenen’, zei minister Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) vrijdagmiddag.

Van der Laan reageerde hiermee op Kamervragen van de PVV. De partij van Wilders vroeg in juli alle departementen om de kosten en baten van immigratie, met name de niet-westerse, in de periode 2004-2014 op een rij te zetten.

Zo’n totaalbedrag geeft het kabinet niet, uit principe en omdat het er niet is. ‘We bieden nu uit alle begrotingen de gegevens aan die we hebben, dat zijn we staatsrechtelijk verplicht. Maar we doen het gesorteerd, op die terreinen waarop we achterstanden bestrijden. We gaan niet toerekenen of schatten, want wij houden geen boekhouding bij van groepen mensen.’

Van der Laan verwachtte dat anderen dat wel zullen doen. ‘Iets in mij zegt dat het hiermee niet klaar is.’ Wilders liet vrijdagavond inderdaad weten met de ‘flutantwoorden’ geen genoegen te nemen.

Het kabinet geeft ‘methodologische waarschuwingen’ voor wie denkt dat de kosten en baten van groepen mensen wel te trekken zijn. Uit kosten van de zorg blijkt dat allochtonen vaker naar de huisarts gaan. ‘Maar bij specialistenhulp zijn autochtonen juist weer oververtegenwoordigd. Daar moet je rekening mee houden.’

Ook wees Van der Laan erop dat allochtonen soms op gebieden waarvan geen exacte cijfers worden bijgehouden sterk zijn ondervertegenwoordigd. ‘Ze maken veel minder gebruik van hypotheekrenteaftrek of cultuursubsidies.’

Van der Laan bevestigde dat aanvankelijk het CPB gevraagd was de antwoorden samen te stellen, maar dat daarvan later is afgezien. ‘Het was een politieke keuze om het zo te doen’, zei Van der Laan.Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]