De Volkskrant, 30-08-2014, column door Bert Wagendorp .20xx

Jihadjongens

Tussentitel: Kantoor en informatiedesk voor elk probleem

De ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Asscher (Sociale Zaken) presenteerden gisteren het actieprogramma 'Integrale Aanpak Jihadisme', een twintig pagina's tellend plan om te voorkomen dat Nederlandse jongeren afreizen naar het kalifaat van de Islamitische Staat (IS) of zich aansluiten bij Al Qaida, Jabhat al Nusra of god mag weten welke andere terreurorganisatie.

Een dag eerder maakte burgemeester Van Aartsen van Den Haag bekend dat er twee gevaarlijke types waren opgepakt, ten teken dat het menens is met de bestrijding van de jihad.

Hoe gaan we die aanpakken? Er komen om te beginnen een expertcentrum, een adviespunt, een kennisplatform en een meldpunt. Het probleem mag dan internationaal zijn, we zijn hier wel in Nederland en daar openen we voor elk probleem een kantoor met een mooi bord naast de deur en binnen een informatiedesk. Elk land heeft nu eenmaal zijn eigen methodes voor het tackelen van complexe kwesties, en wij doen het zo. We tuigen instituties op om het ongrijpbare grijpbaar te maken en zodat de burger kan zien: er wordt aan gewerkt, nog even en de boel is weer onder controle.

Dat is niet per se slecht. Onze aanpak heeft zich al een paar eeuwen bewezen en heeft geleid tot een welvarend en vreedzaam land. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid onder experts, rapportenschrijvers, sociologen, ondersteunende specialisten en monitorende buurtwerkers.

Maar daar blijft het niet bij. We gaan haatzaaiers en ronselaars aanpakken (minister Asscher had het advies om niet te spreken van haat-imams ter harte genomen), internetproviders die meewerken aan het verspreiden van opruiend materiaal dwarsbomen (wat nog niet zal meevallen) en van jihadstrijders het Nederlanderschap intrekken. Mits de betrokkene naast het Nederlandse nog over een ander paspoort beschikt, want we willen niet zover gaan dat we mensen statenloos maken - de bekeerde jihadist Rudolph H. mag in elk geval zijn paspoort houden.

Het is de vraag hoe het actieprogramma, een bijzonder knap en doordacht staaltje theoretisch kaderwerk, zich verhoudt tot de werkelijkheid van het kleine groepje geradicaliseerde islamitische jongeren dat zich zo ver van de Nederlandse samenleving heeft verwijderd, dat het actieprogramma van Opstelten en Asscher ze vermoedelijk ijskoud laat. Voor de ware jihadi zal de Integrale Aanpak Jihadisme een bevestiging vormen van wat hij of zij al dacht: dat Nederland tot het vijandelijke kamp behoort.

De nadruk in het actieprogramma ligt op bestrijding en repressie, maar er zal volgens de plannen ook worden gewerkt aan het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Dat laatste is natuurlijk het allerbelangrijkst, en helaas tevens het alleringewikkeldst.

Want die voedingsbodem ligt maar voor een klein deel in Nederland. De werkloosheid en uitzichtloosheid waarmee jongeren hebben te maken spelen ongetwijfeld een rol, maar de ware oorzaak van wat Asscher 'de vijandelijke slang van de haat' noemde, ligt elders. In Gaza, in SyriŽ, in Egypte, TsjetsjeniŽ, Irak en Afghanistan - in de al dan niet terechte overtuiging dat sprake is van verdrukte moslimbroeders ver voorbij de Nederlandse grenzen.

Mondialisering heeft vele gedaanten, en dit is er een van. Daar helpt geen Nederlands actieprogramma tegen, daarvoor zijn ambitieuzere Integrale Aanpakken nodig.

'Uiteindelijk zal de vrije samenleving ook dit overwinnen', zei Asscher vrijdag. Ik hoop het. Maar voorwaarde daarvoor is wel dat we met een succesvol integraal internationaal actieprogramma tegen onvrije samenlevingen komen.
 


 

Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]