De Volkskrant, 05-09-2014, van verslaggever Remco Meijer .20xx

Het strijdplan tegen het jihadisme dat het kabinet de vorige weel presenteerde, is donderdag door de Tweede Kamer flink opgeschud. De belangrijkste actiepunten blijken niet haalbaar.

Kamer sceptisch over jihadplan

Tussentitel: Zelfs PvdA-leider Samsom heeft forse kritiek op het plan

Het vorige week door het kabinet gepresenteerde Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft donderdag tijdens het Kamerdebat zware averij opgelopen. Afgezien van de VVD hadden alle fractieleiders forse kritiek op de voorgenomen maatregelen van de ministers Asscher (Integratie) en Opstelten (Veiligheid en Justitie).

Van de 38 actiepunten die het kabinet presenteerde, sneuvelden tijdens het acht uur durende debat de twee belangrijkste. Het kabinet wilde de reisbewegingen van jihadisten 'detecteren'. Daarom schreef het in het Actieplan: 'Hiervoor is het noodzakelijk dat luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn uiteindelijk alle reserverings- en check-in-gegevens structureel aan de overheid verstrekken.'

In zijn bijdrage nam uitgerekend PvdA-leider Diederik Samsom afstand van dit idee. 'Wie lukraak reisgegevens vastlegt zonder specifieke noodzaak, zoals het kabinet voorstelt, schendt de privacy van te veel goedwillende burgers. Ik vraag het kabinet dus om daarvan af te zien en met een alternatief te komen.' Omdat andere partijen Samsom in deze kritiek waren voorgegaan, restte minister Opstelten niets anders dan toe te geven dat het 'niet noodzakelijk' is om voor het in de gaten houden van de 130 vanuit Nederland afgereisde jihadisten en enkele duizenden sympathisanten de reisgegevens van alle Nederlanders op te slaan.

Ook de voorgenomen wetgeving voor het afnemen van het Nederlanderschap zonder tussenkomst van de rechter leidde tot louter scepsis. Tijdens een chaotische discussie hierover in meerdere termijnen bleek dat Opstelten in noodgevallen een jihadist met dubbele nationaliteit zélf het Nederlanderschap wil kunnen ontzeggen op basis van een ambtsbericht van de veiligheidsdiensten, maar dat de bestuursrechter er daarna wel degelijk aan te pas komt om het besluit te toetsen. CDA-leider Sybrand Buma noemde de gebrekkige verdediging van Opstelten 'een minister onwaardig'; D66-leider Alexander Pechtold hekelde de zwakke voorbereiding van de bewindsman.

Het kabinet-Rutte II (VVD, PvdA) ziet in de bestrijding van radicalisering, terrorisme en jihadisme een belangrijke missie voor de tweede helft van zijn regeerperiode. De gereserveerde reacties uit de Tweede Kamer waren daarom extra pijnlijk. Vooral de opstelling van Pechtold viel op. Als aanvoerder van de constructieve oppositie met ChristenUnie en SGP maakte hij duidelijk dat zijn partij in dit dossier een heel andere positie inneemt. 'Dit is grotendeels opgewarmde oude prak, een plan met 38 bullet points, waarvan slechts 9 nieuwe, waarvan een aantal alweer onhaalbaar zijn gebleken.'

Waar Opstelten vaststelde dat hij 'het onderste uit de kan haalde' met alle maatregelen, vond Pechtold dat de minister 'inmiddels vooral het lid op de neus kreeg'.

Pechtold had voorts forse kritiek op vicepremier Asscher, die de jihad had vergeleken met een giftige slang. 'Val je voor de slang, dan geef je je leven op', zei Asscher vorige week. Pechtold over die uitspraak: 'Met apocalyptische teksten over de slang en het gif hitste hij het debat verder op.' Asscher noemde dat een zware aantijging. Hij repliceerde: 'De slang is een respectabel reptiel, maar niet in de wieg van een baby.'

Veel fractieleiders vroegen zich af hoe de kabinetsmissie kon slagen, nu tegelijkertijd al bezuinigd is of nog bezuinigd wordt op Defensie, de veiligheidsdiensten en het Openbaar Ministerie. CDA-leider Buma: 'Het kabinet lijkt overrompeld door de gebeurtenissen deze zomer.'


Red.:   Ook de voorgenomen wetgeving voor het afnemen van het Nederlanderschap zonder tussenkomst van de rechter leidde tot louter scepsis.  ===   Maar natuurlijk ... Dat gaat namelijk werken. Met rechters ertussen natuurlijk  nooit: allemaal D66


 

Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]