De Volkskrant, 13-09-2011, van verslaggeefster Janny Groen 2010

Samen in geweer tegen aanval op halalvlees, 'we zijn in shock'

Dat de Tweede Kamer een verbod op de rituele slacht wil, heeft er in joodse ťn islamitische kring diep ingehakt. Zij hebben de handen ineengeslagen.

De godsdienstvrijheid staat in Nederland hevig onder druk, waarschuwen rabbijn Lody van de Kamp en voorzitter Ibrahim Wijbenga van het Islamitisch Begrafeniswezen (IBW). Zij hebben een nieuw joods-islamitisch platform opgericht om paal en perk te stellen aan 'de voortdurende aantasting van onze religieuze identiteit'.
    Aanleiding is de gang van zaken rond het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) de rituele slacht in Nederland te verbieden, dat in juni door een zeer ruime Kamermeerderheid (116 stemmen voor, 30 tegen) werd aangenomen. Veel joden en moslims waren 'in shock'. Nooit hadden zij verwacht dat zoveel Kamerleden dierenwelzijn zouden stellen boven godsdienstvrijheid. Volgens Van de Kamp en Wijbenga is dat voor menigeen 'een eye opener'.
    Het verbod op de onbedwelmde slacht is nog niet van kracht. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. Vandaag is een eerste procedureberaad. Vorige week hebben alle Eerste Kamerfracties een brandbrief ontvangen van het nieuwe joods-islamitisch platform, waarin 'de verontrustende seculiere dominantie' aan de kaak wordt gesteld. 'Symptomatisch voor deze trend is de marginalisering van het Bijzonder Onderwijs en de steeds verdergaande bemoeienis van de overheid met de geloofsbelevenis van religieuze groeperingen', aldus de brief.
    GroenLinks en het CDA hebben inmiddels gereageerd. 'Die willen met ons praten', zeggen Van de Kamp en Wijbenga. Happend in de kosjere broodjes van de Amsterdamse zaak Sal Meijer, zegt het duo vurig te hopen dat de politiek deze keer oprechte belangstelling heeft voor hun existentiŽle nood.

Joodse lobby
In de aanloop naar de stemming over het verbod op de onbedwelmde slacht heeft vooral de joodse lobby zich tot het uiterste ingespannen. Internationale rabbijnen werden ingevlogen, alternatieve wetenschappelijke rapporten gepresenteerd (de politiek baseert zich met name op een studie van Universiteit Wageningen) en Kamerleden werden uitgenodigd om een sjocheet (joodse slachter) aan het werk te zien.
    Op de hoorzitting die de Tweede Kamer organiseerde over het verbod, werd volgens de rabbijn nauwelijks geluisterd naar wetenschappelijke tegengeluiden. 'We hebben al een rapport', was de houding. Voor de sjocheet was weinig belangstelling.
    Volgens Wijbenga is de islamitische lobby te laat op gang gekomen. Slechts een handjevol moslims woonde de stemming in de Tweede Kamer bij. De joodse gemeenschap in Nederland is veel kleiner, maar was met een veel grotere delegatie aanwezig. Wijbenga: 'Wat lobbyen betreft kunnen we veel leren van de joodse gemeenschap. Maar de noodzaak tot verzet is nu wel diep doorgedrongen, want het verbod raakt een primaire levensbehoefte.'
    Het pijnlijkst, zeggen beiden, is het beeld dat is gecreŽerd. Wijbenga: 'De joodse en islamitische gemeenschappen zijn neergezet als middeleeuwse groepen die er barbaarse methoden op nahouden. Zelfs als het verbod wordt geblokkeerd, zitten we met die negatieve beeldvorming.'
    Ook dat moeten we rechtzetten, betoogt de rabbijn, al zal dat niet makkelijk zijn. Van de Kamp deed na de stemming in de Kamer aangifte wegens aantasting van eer en goede naam. Hij heeft zelf gewerkt als sjocheet, volgde een opleiding van zes jaar. Twee jaar daarvan waren gewijd aan dierenwelzijn, zegt hij. 'Op aangiften hoor je bijna nooit iets terug. Nu kreeg ik binnen een week een reactie van de officier van justitie. Het was niet vervolgbaar.'
    Misstanden in de slacht moeten worden aangepakt, stellen beiden. Maar dan over de hele linie. Ook in de reguliere slacht, waar getalsmatig veel meer dierenellende wordt veroorzaakt. Van de Kamp was voor de zomer bij een bijeenkomst van D66 in Nijmegen over kosjer slachten. 'Ik werd aangesproken door Leo de Groot van de PvdD Gelderland. Hij zei, dat als hij ooit weer vlees zou gaan eten, dat kosjer zal zijn.' Volgens de rabbijn antwoordde De Groot op zijn vraag waarom de PvdD niet de reguliere slacht aanvalt, dat een kleine partij zich daaraan zou vertillen. 'Dus pakken ze kwetsbare groepen.'

Grote woede
Daarom was de 'de euforie' van Marianne Thieme na afloop van de stemming in de Tweede Kamer zo onverteerbaar. Wijbenga en Van de Kamp worden voortdurend door hun achterban op die PvdD-triomf aangesproken. Wijbenga, die ook CDA-raadslid is in Eindhoven: 'Het gevoel is dat de politiek geen enkele compassie heeft met religieuze minderheden.' Hij zegt dat moslimpolitici, vooral van linkse partijen, in het hele land op grote woede stuiten. 'Aanvallen op de hoofddoek, op het halalvlees. Wat is de volgende stap? Dat hoor ik heel vaak.'
    Vanuit moslimlanden krijgt hij ook verbijsterde reacties. Hij denkt dat tot de politiek nog niet is doorgedrongen hoe ingrijpend een verbod op onbedwelmde slacht is voor joden en moslims. Hij hoopt dat steeds meer joodse en moslimgroeperingen zich bij het nieuwe platform aansluiten. Zij moeten er voor zorgen dat als de Eerste Kamer gaat stemmen, de boodschap luid en duidelijk is overgebracht.

 

Tussenstuk:
Hoe zit het

Onverdoofd slachten


Op 28 juni nam de Tweede Kamer met een grote meerderheid een wetsvoorstel aan van de Partij voor de Dieren (PvdD) dat de onverdoofde slacht verbiedt. Volgens fractieleider Marianne Thieme is zo'n verbod volledig verenigbaar met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en dus met de godsdienstvrijheid. Vooral de PvdA en GroenLinks, partijen met een grote islamitische achterban, worstelden met de spanning tussen vrijheid van religie en dierenwelzijn. Samen met D66 en de VVD dienden zij een week voor de stemming in de Tweede Kamer een amendement in dat de mogelijkheid tot onbedwelmd slachten openhoudt. Aangetoond moet dan worden dat de rituele slacht aantoonbaar niet voor meer dierenleed zorgt. Volgens Thieme zijn er geen slachtmethoden die aan die eis voldoen. Ook niet het door de PvdA geopperde alternatief: verdoving na de rituele halssnede. Zij ziet de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vol vertrouwen tegemoet.


 

IRP:  

Naar Vrijheid van meningsuiting , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]