De Volkskrant, 30-04-2012, van verslaggeefster Janny Groen .2010

Allochtonen: laat Wilders links liggen

Tussentitel: 'Het gebrek aan het politieke tegengeluid was deprimerend'

De val van het 'asociale Wilders gedoogkabinet' leidt onder minderheden niet alleen tot opluchting en blijdschap, maar ook tot het besef dat het roer om moet. Het is verspilde energie om Wilders nog langer te vuur en te zwaard te bestrijden. De vertegenwoordigers van diverse minderheidsgroeperingen zien de val van het kabinet vrijwel unaniem als een 'omslagmoment', blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

De PVV-leider is in hun ogen ontmaskerd als een politieke egotripper die zich vooral bezighoudt met symboolpolitiek. Zijn 'speeltjes' (het boerkaverbod, strafbaarstelling van illegaliteit, strenge regels voor gezinsmigratie) verdwijnen vrijwel zeker van de politieke agenda.

De minderheden kunnen beter hun pijlen op andere zaken richten: op bestrijding van Wilders' gedachtengoed in bredere zin, op de andere politieke partijen die 'veel te ver in PVV-richting zijn doorgeschoten', op het tegengaan van discriminatie, die zeker zal toenemen in tijden van een economische recessie.

Algemeen is het verlangen onder minderheden naar een fatsoenlijker politiek debat, waarbij reŽle problemen weer centraal staan. 'Deze economische crisis heeft ook grote voordelen', zegt Hasib Moukaddim, directeur van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). 'Nederland kan zich geen symboolpolitiek meer veroorloven. Veel partijen waren bezig Wilders' ego te strelen. Daardoor is te veel aandacht besteed aan marginale zaken als de dierenpolitie en het boerkaverbod. Maar nu het om het echie gaat, valt Wilders met zijn speeltjes eruit.'

Moukaddim hoopt dat er een einde komt aan het 'wij-zij-denken' in de politiek en samenleving. Henk, Ingrid, Karima, Hassan, ze gaan er allemaal op achteruit, stelt hij. 'Mijn rol is niet tegen Wilders aan schoppen, maar er voor te zorgen dat iedereen, inclusief de allochtoon, voldoende profiteert van nieuw beleid.'

Ook Aydin Akkaya, voorzitter van het Inspraak Orgaan Turken (IOT) en van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) is opgelucht dat er een einde is gekomen aan 'de gijzeling van een groot deel van de politiek door Wilders'. Akkaya: 'Onze premier zei dat hij Nederland weer aan de Nederlanders ging teruggeven. Zo negatief. Allemaal om Wilders te paaien.'

Vaak hoorde hij van vooral CDA-ministers: 'Ik sta hier, ik kan niet anders.' Voor de migrantengemeenschappen was 'dat gebrek aan het politieke tegengeluid' deprimerend, zegt hij. Akkaya put vooral moed uit recente peilingen die aangeven dat zo'n 30 procent van de PVV-stemmers Wilders wil verlaten. 'De afbrokkeling is begonnen. De correctie komt nu ook van zijn eigen achterban.'

Akkaya gaat zich nog uitsluitend richten op de inhoud. 'Wilders de gordijnen proberen in te jagen, daar ben ik mee opgehouden. Laat hem maar schreeuwen aan de zijlijn.'

Nieuwe tijden breken aan met nieuwe kansen om het negatieve klimaat in Nederland rond allochtonen om te buigen. Opvallend vaak wordt gezegd dat daarbij 'uiteraard ook de hand in eigen boezem' moet en de slachtofferrol moet worden afgeschud.

Een enkeling krijgt het woord 'bewondering' voor Wilders over de lippen, bleek vorige week bij de presentatie in Den Haag van De islam, de moslims en ik, het nieuwe boek van het voormalige PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti. Ze oordeelt daarin ongenadig hard over haar vroegere partij, die allochtonen te zeer 'pampert' en geen visie heeft op integratie, islam en de multiculturele samenleving. In dat licht bewondert ze de PVV-leider. 'Omdat hij de integratieproblematiek prominent op de agenda heeft gezet. Maar niet voor de manier waarop. Ik verwerp zijn vernederpolitiek.' Wilders benoemt de zaken tenminste. Bouchibti ziet te vaak de migrantengemeenschappen wegkijken van de problemen. De vuile was mag niet buiten, omdat die anders Wilders in de kaart speelt.

Het besef dat het PVV-gedachtengoed niet zomaar zal verdwijnen, wordt breed gedeeld in allochtone kringen. Maar een eenduidige strategie om dat te bestrijden, ontbreekt. Leyla Cakir, voorzitter van de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa: 'Op dat vlak hebben moslims eigenlijk nooit een strategie gehad. Hoog tijd dat we onze creativiteit aanspreken.'

Wilders helemaal 'extreem-rechts' laten liggen, is geen optie, waarschuwt Mohamed Rabbae, Rabbae, voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM), wil de 'sluwe politicus die je niet moet onderschatten' het vuur na aan de schenen blijven leggen. 'Maar tegelijk brede coalities smeden ter bestrijding van zijn gedachtengoed. We hebben Fortuyn gehad, Ayaan Hirsi Ali en nu Wilders. Ongeveer een kwart van de bevolking is vatbaar voor hun ideeŽn.'


 

IRP Naar Multiculturalisme, cultuurverraad , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]