De Volkskrant, 19-05-2017, door Irene de Zwaan   9 dec.2011

'Verbod op hoofddoek mag niet'

Werknemers kunnen zich, als ze een hoofddoek willen dragen, beroepen op het recht op gelijke behandeling en vrijheid van godsdienst. De werkgever, aan de andere kant, heeft het recht om zicht te beroepen op de neutraliteit en onafhankelijkheid van zijn organisatie.

Het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechtbank binnen de Europese Unie, oordeelde in 2016, dat van werknemers mag worden geŽist dat ze 'neutraal' op het werk verschijnen. Het gaat dan met name om beroepen waarbij 'contact met de klant' belangrijk is. Als een werkgever in het bedrijfsreglement vastlegt dat het zichtbaar dragen van 'enig politiek, filosofisch of religieus teken' op de werkvloer is verboden, dan is volgens het Hof geen sprake van directe discriminatie.

'Een werkgever moet dan wel goed onderbouwen waarom neutraliteit binnen een organisatie zo belangrijk is', zegt Marysha Molthoff, woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens. 'Het is voor een werkgever toegestaan bepaalde kledingvoorschriften te formuleren, maar werknemers mogen niet worden uitgesloten op basis van bijvoorbeeld hun godsdienstige overtuiging.'

Uitspraken van het College zijn niet bindend, maar gelden wel als gezaghebbend. Geregeld wenden werkgevers zich tot het College om kledingvoorschriften te toetsen. Of werknemers die zich gediscrimineerd voelen stappen zelf naar het College om hun gelijk te behalen. Zo klopte een politieagente in 2008 aan bij het orgaan omdat ze vanwege haar hoofddoek werd gedwongen administratief werk te verrichten. Onterecht, zo oordeelde het College. Het is namelijk een grondrecht om op gelijkwaardige voet deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven, en dus ook aan het arbeidsproces.

De landelijke gedragscode die de politie in 2011 heeft ingevoerd en waarin staat dat religieuze uitingen zoals hoofddoeken, keppeltjes en zichtbare kruizen niet zijn toegestaan, doet hier volgens Molthoff geen afbreuk aan. 'De gedragscode strookt niet met de Nederlandse wet. Religie mag geen argument zijn om iemand uit te sluiten van bepaalde werkzaamheden.' Het advies van het College luidt dan ook dat een hoofddoek binnen de politie gewoon moet worden toegestaan.

Ivo Opstelten, in 2011 als Veiligheidsminister verantwoordelijk voor de politie, schreef in een in een brief aan de Tweede Kamer dat het verbieden van religieuze uitingen inderdaad 'een inperking van grondrechten van de betreffende politieambtenaren met zich mee kan brengen'. Maar, zo schreef hij ook: dit is geoorloofd 'in het belang van gezag, de neutraliteit en de veiligheid van het functioneren van de geŁniformeerde politie'.


Naar Multiculturalisme, cultuurverraad , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]