dagelijksestandaard.nl, 31-08-2011, door Joost Niemoller uitleg of detail 1 sep.2011

Elite neemt wapens op tegen Wilders

De elite moet een vuist maken tegen het populisme, vindt de rector van de Raboud Universiteit in Nijmegen.

Het is altijd weer dezelfde redenering van 'de elite': Wilders zou maar wat roepen. Hij zou niet over feiten beschikken. En de feiten, daar heeft de elite een patent op.

In 2009 alweer riep Guusje Terhorst op tot een revolutie van de elite tegen Wilders. Van een revolutie kwam het niet echt, daar zijn de zogeheten weldenkenden in Nederland allang niet meer in staat, vetgemest als ze zijn met duur betaalde baantjes, uitkijkend op de gracht. Er kwam wat zelfingenomen gesputter op gang van de spreekwoordelijke Freek de Jonges onder ons en dat was het dan wel.

Onlangs weer vond de filosoof Rob Riemen het wiel uit: Wilders was een fascist, stelde hij, en als dank voor die opmerkelijke stelling (o nee, er was ook nog een boekje bij) was er uitgebreide media aandacht.

En onlangs, bij een lezing op het gepoliticeerde muziekfestival Lowlands herhaalde hij het nog eens:

  Wilders en zijn club zijn echter veel meer dan populisten. Zij zijn het prototype van hedendaags fascisme. Natuurlijk zullen ze dat nooit erkennen, zo dom zijn ze nu ook weer niet. En ook zullen ze geen malle pakjes dragen en met de armen zwaaien. Dat alles heeft ook weinig met fascisme te maken. Maar je herkent de fascistische geest aan hun visie op de maatschappij en hun politieke techniek. Het bestaat onder andere uit: Een plat materialisme. Verstikkend nationalisme en vreemdelingenhaat. Diepe afkeer van de kunsten en geestelijke waarden, en dus het grote verlangen om cultuurdragers kapot te maken. De afkeer van intellectuelen, kunstenaars en ieder die anders is. De politiek van rancune, haat en het permanente liegen. Het felle verzet tegen de Europese geest en een kosmopolitisch Europa van meerdere tradities en culturen. De antidemocratische geest: er is geen democratie in de partij en in plaats van het serieuze publieke debat met argumenten, kwetteren en twitteren ze kreten, slogans en propaganda. De afkeer van de rechterlijke macht. En het verlangen naar geweld hoor je in hun taal (het leger erop af, islamieten op de trein zetten en Europa uit), je ziet het in het agressieve gedrag van de heren zelf – en het komt al tot uiting in de weerzinwekkende daden van die moordende Noorse fascist die zich geïnspireerd voelt door het gedachtegoed van de door hem bewonderde Geert Wilders. Laten we niet verbaasd zijn dat de gifplant van het fascisme weer aan het groeien is.

Lowlands, waarvan de organisator Eric van Eerdenburg onlangs liet weten:

  Kijk eens door de bril van het fascisme bij alle beleidsvoorstellen en Kamervragen van deze 'beweging'. Stap voor stap worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgehitst en voorstellen gedaan die een 'joods-christelijk-cultuurzuiver vaderland' dichterbij moeten brengen. Rancune en ressentiment tegen alle andersdenkenden opgevoerd in steeds harder woordgebruik en toonzetting. Geen enkel perspectief op constructieve haalbare oplossingen voor problemen. Alleen maar haatgekraai en leugens.

Ja, in het licht van al dit verbale geweld van de elite is de rector van de Universiteit van Nijmegen natuurlijk maar een watje. Die heeft het nog gewoon over Wilders alszijnde een popullist, terwijl de voorhoede van de elite toch allang weet dat hij een fascist is.

Maar goed, de rector van de universiteit van Nijmegen, dat is dan toch weer van een ander kaliber dan een filosoofje met een boekje, of een organisatortje van een muziekfesivalletje.

Dan hebben we het dus wel over:

  Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus

Prof. Kortmann is sinds 2007 rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bas Kortmann studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1977 cum laude aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen. Hij was van 1973 tot 1977 wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en van 1978 tot 1984 advocaat te Nijmegen.

In 1984 werd hij hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit.

Tijdens zijn hoogleraarschap was hij van 1998 tot 2001 decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij was verder voorzitter van de vaksectie burgerlijk recht, voorzitter van het bestuur van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het bestuur van het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Hij heeft meer dan 250 wetenschappelijke publicaties op het gebied van het burgerlijk recht en het insolventierecht op zijn naam staan.

Nevenfuncties: raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem voorzitter van het bestuur van de Stichting Grotius Academie lid van het bestuur van het International Insolvency Institute lid van het bestuur van de Stichting SNS Reaal Beheer lid van het bestuur van de Stichting SNS Reaal Fonds lid van de raad van commissarissen van Dela Coöperatie voorzitter van het bestuur van de Stichting Continuïteit ING voorzitter van het bestuur van de Stichting STMicroelectronics voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad Holding lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor KDS lid van de raad van commissarissen van KDS BV lid van het bestuur van de Stichting Merita voorzitter van het bestuur Stichting Administratiekantoor GKD lid van het bestuur van de Stichting Bosch Research and Conservation Project voorzitter van het bestuur van de Stichting Sanssouci Bas Kortmann is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Dat is andere koek.

En wat vindt de prof dan wel? Nou, hij vindt dat de studenten aan zijn universiteit niet opgeleid moeten worden in de edele kunst van de wetenschap, maar ze moeten bewapend worden. Tegen Wilders.

Want de academici schieten hopeloos te kort:

  De huidige top, zegt Kortmann, is er niet in geslaagd een alternatief te bieden voor populistische partijen. Aan de Radboud Universiteit de taak om studenten, de bovenlaag van straks, ‘te wapenen voor het maatschappelijk debat tegen de populisten’.

En als ze dan eenmaal bewapend zijn, dan moeten de academici van de toekomst de mensen weer net als vroeger bij de hand nemen om ze te verlossen van de onzekerheid die in hen gezaaid is door de populisten. Jawel, het staat er echt:

  Meer dan ooit heeft Nederland een nieuwe, universitaire elite nodig. Die moet Nederland net als vroeger bij de hand nemen om problemen op te lossen. Dit, om het populisme van Geert Wilders en ‘de onzekerheid die dit oproept’ een halt toe te roepen.

Want wat kunnen de academici wat de populisten niet kunnen? Hun meningen met feiten ondersteunen. Echt waar. Hoe krijg je het uit je strot, zoveel hooghartigheid:

  Hij haalde gisteren een Nipo-enquête aan, die aantoont dat ruim de helft van de bestuurlijke top meent dat ze geen krachtig alternatief kan bieden voor populistische partijen. Volgens Kortmann is dat een armoedige boodschap, waarbij universiteiten zich niet moeten neerleggen. „Problematisch is ook dat velen in ons land de elite niet meer vertrouwen en deze zelfs onder vuur nemen.” Als alternatief voor de volgens de rector simplificerende oneliners van de populisten, roept deze academici op veel frequenter het maatschappelijk debat te zoeken, „waarbij meningen door feiten worden onderbouwd.

En dan ben je nog verbaasd dat velen in ons land de elite niet meer vertrouwen en zelfs onder vuur nemen.

Ook in de wereld van de kunstelite wapent men zich trouwens verder tegen Wilders. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, althans wat momenteel onder die naam doorgaat, want een museum is het niet echt, dankzij de chaos bij het Amsterdamse gemeentebestuur,,organiseert begin september een symposium over de elite en Wilders.

De aanval is daarbij gericht op ons kabinet maar met name op Wilders:

  De huidige regering, maar Wilders in het bijzonder, gebruikt een populistisch vocabulaire om haar/zijn politiek en beleid te verwoorden. De Nederlandse samenleving heeft,volgens Wilders te maken met fundamentele problemen op het gebied van immigratie, multiculturaliteit, veiligheid en zorg, waaraan de afgelopen jaren volledig voorbij is gegaan door 'de' linkse elite. Anti-elitarisme lijkt de kern te zijn van zowel het programma van Wilders als van het beleid van de regering die hij gedoogsteun verleent. De kunstwereld - in de breedste zin van het woord, inclusief theater, muziek, performance en beeldende kunst - wordt daarbij aangemerkt als het toppunt van elitarisme, als de ivoren toren van waaruit de elite de problemen van onze hedendaagse maatschappij negeert dan wel stimuleert. Deze kostbare 'linkse hobby' zou op zijn minst in toom moeten worden gehouden, en dus zijn er serieuze voorstellen gepresenteerd om de kunstsector aanzienlijk in te krimpen.

Uiteraard vinden al deze aanvallen van de elite, met gebruik van universiteiten, musea en muziekfestivals plaats dankzij uw belastinggeld. Want de zogeheten heldenmoed van onze elite is volledig gesubsidieerd.

En ik beloof u: dit is nog maar het begin. Ze beginnen de smaak te pakken te krijgen, de jongens en de meisjes van de met feiten onderbouwde argumenten.


Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]