De Volkskrant, 29-04-2014, door Nina Schuyffel

2008

De neofundamentalist is jong en almaar strenger in de leer

Meer dan ouderen zijn jonge christenen strenger in de leer, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport. 'De hemel, leven na de dood, maar vooral duivel en hel hebben een opmars gemaakt onder de jeugd.' Het onderzoek spreekt over 'neofundamentalisten'. Twee jongeren vertellen over hun geloofsbeleving.


'De hel is pijn, eenzaamheid en haat'

René Visser (22) | Student theologie aan de VU. Aangesloten bij de protestantse Noorderkerk in Amsterdam.

Jongeren die tegenwoordig naar de kerk gaan, hebben daar meestal bewust voor gekozen. Het is niet meer zo dat ze verplicht achter hun ouders aan sjokken. Daaruit volgt vanzelf dat ze het geloof serieus nemen en proberen te implementeren in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld door elke dag te bidden of vrijwilligerswerk te doen.

In mijn kerk komt het leven na de dood regelmatig te sprake. Ik denk dat het voor jongeren zin geeft aan het leven om daarover na te denken. Als je nu niet met God wil leven, is er niet zoveel reden om het eeuwige leven wel met God door te brengen.

Ik geloof in de hel, maar stel het me niet voor als een soort brandende kamer. Het is volgens mij een plek waar je helemaal op jezelf leeft, zonder andere mensen om je heen, zonder God, en dat je daar alle pijn, eenzaamheid en haat van de wereld ervaart.

Lijnrecht daartegenover staat de hemel, waar de liefde en God wel aanwezig zijn. Ik voel dat er meer is tussen hemel en aarde, dat is voor mij het bewijs dat God bestaat. Daarnaast bestaat er een macht, die kun je de duivel noemen, die mensen van God afhoudt en ze in de verleiding brengt om bijvoorbeeld een ander te bedriegen.'


'Mannetje met drietand? Dat is een karikatuur'

John Kamphuis (31) | Werkt als register-accountant bij KPMG. Aangesloten bij de protestantse Noorderkerk in Amsterdam.


Toen ik werd gevraagd om ouderling te worden in mijn kerk, twijfelde ik erg of ik het moest doen. Ik had een drukke baan, deed vrijwilligerswerk en ging ervan uit dat anderen het beter zouden kunnen. Op een ochtend las ik, zoals elke dag, de bijbel. Er stond: 'Ik heb jou gekozen, jij bent mijn dienaar. Ik zal je kracht geven en je ondersteunen.' God spreekt tot mij via woorden, en daarom geloof ik dat hij bestaat. Het is ook de reden dat ik voor een orthodoxe gemeente heb gekozen, die de bijbel centraal stelt.

Je zult mij zeker niet horen zeggen dat je in de hel komt als je niet naar de kerk gaat. Ik denk dat je alleen in de hemel kunt komen dankzij de genade van God. In de bijbel heeft God laten zien op verrassende momenten genadig te zijn voor wie dan ook; zo kan het zijn voor ieder ander. En dat God niets liever wil, dat leer ik van Jezus.

De duivel is geen mannetje met een rood jasje en een drietand in zijn hand. Dat is een karikatuur, een perceptie van het kwaad die totaal niet klopt. Volgens mij manifesteert de duivel zich in kwade machten die bezit kunnen nemen van mensen.

Kijk maar naar de verhalen in deze krant, die volop gaan over mensen die zichzelf niet meer kunnen zijn. Wat dat betreft baal ik van de suggestie in het SCP-rapport dat de duivel weer helemaal terug zou zijn. Jongeren beleven het christelijk geloof misschien intenser, maar het gaat er echt om dat ze bewust nadenken over waar het in dit leven om gaat, over hoe ze een goede discipel van Jezus kunnen zijn.'


Red.: 


Naar Cultuur, multiculturalisme , Cultuur, eenheid , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]