De Volkskrant, 24-08-2013, ingezonden brief van

2008

Voorschools
Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs begon in 1998 een uitvoerig onderzoeksprogramma, waarin inmiddels tienduizenden kinderen zijn gevolgd van vˇˇr hun geboorte tot het moment dat ze de lagere school verlaten. Uit deze Early Child Longitudinal Study (nces.ed.gov/ecls) blijkt zeer duidelijk dat vroeg- en voorschools onderwijs geen enkel positief effect heeft op jonge kinderen met een achterstand.

Maar kennelijk heeft het Nederlandse ministerie van Onderwijs nog nooit gehoord van deze fascinerende Amerikaanse studie, die gehakt maakt van tal van heilige onderwijshuisjes. En dus wordt ruim 300 miljoen euro verkwist aan een zinloze vorm van onderwijs, die bovendien in handen is gelegd van gemeenten die op onderwijsgebied onvoldoende kennis en deskundigheid in huis hebben.

Is dat ook de reden dat ze niet protesteren tegen deze onzin? De staatssecretaris zou er goed aan doen om het vroeg- en voorschoolse onderwijs af te schaffen en het geld te gebruiken om de erbarmelijk slechte salarissen in het basisonderwijs eindelijk eens op een hoger niveau te brengen. Want goed onderwijs begint met het kunnen aantrekken van goed geschoolde leerkrachten.

RenÚ van Slooten, Woerden

Taalachterstand
Jammer dat mede door het voorstel van Asscher (Ten eerste, 20 augustus) voor een landelijke peutervoorziening de nadruk weer ligt op hoe het onderwijs taalachterstand weg zou moeten werken. Voorlezen, zingen, spelen en praten, in welke taal ook, voorkomt taalachterstand. Waarom doen ouders dit te weinig?

Hoeveel een juf of meester ook oefent met een kind: de ouders zijn de rolmodellen. Als ouders weinig lezen, zingen enzovoorts (en sommigen zelfs het nut ervan overschat vinden), vinden kinderen dit ook minder belangrijk.

Laat het geld voor onderwijs eerst eens besteed worden aan dat wat er nu is, beter te maken (en dat is nodig, zie ook het voorpagina-artikel van 21 augustus). Besteed onderzoekstijd liever om na te gaan waarom ouders te weinig tijd hebben voor, of onvoldoende het nut inzien van, zelf veel spelen met taal.

Mirjam Molenbeek, Den Haag, taaldocent pabo

Hoofddoekjes
Bij de ingezonden brief over het naar school sturen van kinderen vanaf 2,5 jaar ( Brief van de Dag, 21 augustus) plaatste u een zeer interessante foto die kinderen rond die leeftijd toont op de speelplaats van de As Siddieq-basisschool in Amsterdam met hoofddoekjes.

Het deed mij terugdenken aan mijn verblijf van drie jaar in het fundamentalistische Saoedi-ArabiŰ. Mijn collega's vertelden mij dat hun vrouwen gesluierd moesten leven omdat hun aantrekkelijkheid een bedreiging vormde voor het huwelijk.

Meisjes worden daar pas na hun eerste ongesteldheid in boerka en sluier verpakt. Dus jongetjes en meisjes kunnen daar nog oningepakt van hun jeugd genieten. Op de foto zie je dat sommige Nederlanders hun dochters al inpakken als ze enkele jaren oud zijn. Ik vraag mij nu af of wij voorlopen op Saoedi-ArabiŰ of achterlopen.

Frans Derks, Brielle

 

Red.: 


Naar Cultuur, multiculturalisme , Cultuur, eenheid , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]