De Volkskrant, 06-12-2016, door Steef M. Bartman, advocaat te Baambrugge en hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden .2011

Knoops schendt de gedragscode

Door de strafzaak tegen Wilders te betitelen als een 'politiek proces' hebben de advocaten van Wilders, Geert-Jan Knoops en de zijnen, Regel 1 van de Gedragsregels voor advocaten geschonden.

Zij hebben daarmee immers niet alleen het vertrouwen in hun eigen beroepsuitoefening, maar ook dat van de Nederlandse advocatuur geschaad.

Blijkens het verslag in NRC van 18 november stelde Knoops in zijn eerste pleidooi dat er zeker geen strafzaak was geweest als Wilders niet tot minder, maar juist tot meer Marokkanen had opgeroepen.

Zie daar de politieke motivatie van het OM, dat gewoon de mening van het kabinet en de regeringspartijen vertolkt, aldus Knoops. Hij waarschuwde de rechtbank om hierin niet mee te gaan, want een (veroordelend) vonnis zou onvermijdelijk een 'politiek oordeel' betekenen.

Nog los van de vraag of de regering inderdaad voor meer Marokkanen zou willen oproepen, deugt de redenering van Knoops van geen kant.

Uiteraard liggen publieke uitlatingen over migratie en minderheden in dit land politiek gevoelig. Indien de rechter meent dat hiermee de grenzen van het strafrecht zijn overschreden, is dat dus ook een politiek gevoelig vonnis.

Dat enkele feit maakt het echter nog niet tot een politiek gemotiveerd vonnis. Dat wil zeggen, een waarbij louter de politieke voorkeur van OM en rechtbank beslissend zijn geweest voor zowel aanvang als uitkomst van dit proces.

Maar dat is wel degelijk wat Knoops suggereert met de term 'politiek proces'. Hij zingt daarmee immers (uiteraard bewust) mee in het koor van PVV-aanhangers. De strekking van hun lied is dat, indien Wilders wordt veroordeeld, die uitkomst op voorhand vaststond vanwege de politieke bevooroordeeldheid van justitie.

Ik vind het kwalijk dat Knoops op zijn minst de schijn wekt het hiermee eens te zijn. Natuurlijk, als advocaat mag en moet je alles uit de kast halen voor je cliŽnt, maar altijd op basis van vertrouwen in een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Geen blind vertrouwen, maar wel een welwillende houding tegenover het justitieel apparaat. Dat is ook wat je als advocaat dient uit te dragen.

Ongefundeerde wrakingsverzoeken en het op voorhand in een verdacht daglicht stellen van de uitkomst van een procedure zijn daarmee in strijd.

Het is bovendien een beetje domme strategie. Grof geschut is meestal mis en slechts ťťn keer inzetbaar. Door de betrouwbaarheid van het rechtssysteem op voorhand in twijfel te trekken, tast Knoops bovendien die van de Nederlandse advocatuur als zodanig aan. Deze is immers onlosmakelijk met dat systeem verbonden.

Vandaar dat ik mij ook persoonlijk aangesproken voel.


Steef M. Bartman is advocaat te Baambrugge en hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden
Web:
Knoops schendt gedragscode door Wildersproces een 'politiek proces' te noemen
TT:
De redenering van Knoops deugt van geen kant
Als advocaat mag en moet je alles uit de kast halen voor je cliŽnt, maar altijd op basis van vertrouwen in een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraakReacties:


Blank - dinsdag 6 december 17:40

Een "politiek proces" heeft het O.M. er zelf van gemaakt. Mr Knoops is een uitmuntende strafpleiter met grote kennis van zaken. De opmerking van het O.M., dat "een Wilders-proces zonder wraking geen Wilders-proces is", was absoluut het echte dieptepunt. Knoops is juist uiterst terughoudend wanneer het gaat om wraking. "Ongefundeerde wrakingsverzoeken" zegt wel iets over de vooringenomenheid van Bartman. Heel veel Nederlanders ervaren dit proces als "een politiek proces". En daar gaat het dus om, mr. Bartman.


Selat Konila - dinsdag 6 december 16:14

Rechtspreken gebeurt (en is) niet objectief. Rechters laten zich beÔnvloeden door de burgers, media, de politieke waan van de dag, en hun persoonlijke achtergrond en vriendenclubs. Het zijn ook maar mensen, met hun vooroordelen. In de VS heb je democratische en republikeinse rechters. Dat er ook foute, of zelfs criminele rechters zijn komt ook steeds meer aan het licht. Kijk maar op internet. Bovendien mag de waarheid niet altijd gezegd worden. Individuele Kamerleden mogen zelfs nooit hun eigen mening laten horen.


to the point - dinsdag 6 december 15:21

Wat een flauwekul en bovendien niet waar. Als er door het Ministerie een rechter wordt benoemd in een rechtzaak die duidelijk een ( laten we het zachtjes zeggen ) een hekel heeft aan de verdachte die hem veroordeelt wil zien naar eigen zeggen. die deze rechter niet wil verwijderen dan is dat een vooringenomen plan om de verdachte te laten veroorden en dus is het een poltiek proces. Het OM heeft dus in dit geval er zelf voor gezorgd dat dit wordt benoemd en de gerechtelijke macht in twijfel wordt getrokken.


eva m bakker - dinsdag 6 december 14:32

Dit hele proces, van de voorgedrukte aangiftes tot de keuze van de rechters, waarvan er een eerder haar weerzin over de politieke ideeŽn van Wilders kenbaar maakte, is een voorbeeld van een politiek proces. Wetten zijn interpretabel en rechters interpreteren wetten en baseren hun uitspraken op de wet en op hun interpretatie van de wet, gelinkt aan hun ideologisch politieke opvattingen. Wilders moet de mond worden gesnoerd, althans volgens het zichzelf politiek correct noemende deel van de samenleving. Vandaar dit politiek proces, dat overigens de afkeer tegen de elite slechts zal versterken.


Robbie O - dinsdag 6 december 13:43

De betrouwbaarheid van de Nederlandse advocatuur wordt in twijfel getrokken. Ja, je zou ook kunnen denken dat de weledel gestrenge heer Knoops de eigenheimer herkent als die op het bord ligt. Betrouwbaarheid van de advocatuur? Ik herinner me ontplofte auto's, zwart geld, cash geld, ambt ontnemingen, handgranaten, schietpartijen, dineetjes met ontvoerders, en zo nog wat vertrouwen wekkende gebeurtenissen. Daarbuiten heeft de heer Knoops het volgens mijn lekenmening niet over de advocatuur maar over de rechters en het o.m. die in dienst lijken te zijn van een overheid die de blinddoek afdoet.


VooruitNU - dinsdag 6 december 13:22

In het geheime overleg van de strafkamer zal een rechter nooit de ruimte voor interpretatie van de rechtsontwikkeling kunnen laten kleuren met een persoonlijk pvv-achtig standpunt. Hij zal beleefd worden weggehoond/weggestemd. De 'correcten' heersen, met de aangeleerde reflexen. Laat maar zien dat het niet zo is, dat de prive voorkeur van rechters geen rol speelt. Is nodig nu. De aanname van Thorbecke had nog kunnen werken, maar geloven velen niet meer. (OM moet de zaak intrekken of er moet vrijspraak komen.)


Jokers - dinsdag 6 december 11:20

Natuurlijk is dit een (uitgelokt) politiek proces waarbij Wilders de grenzen van vrije meningsuiting en bijkomend de onafhankelijke rechtspraak ter discussie stelt.


Komeinie - dinsdag 6 december 11:18

Het is zo klaar als een klontje, de politiek kan Wilders met woorden niet beteugelen, simpel omdat hij gelijk heeft, dus willen ze hem middels een proces uitschakelen, met andere woorden een politiek proces! Dan mogen de aangiften geronseld zijn bij analfabeten en minder begaafden, de hoek van waaruit deze voorgedrukte formulieren vandaan kwamen moge duidelijk zijn, daar liggen politieke bedoelingen achter, net als bij Fortuyn!


Beefheart - dinsdag 6 december 11:10

De uitspraak 'dit is een politiek proces' is politiek gemotiveerd. Knoops weet donders goed dat dit de PVV stemmen op gaat leveren. Dit misbruik van de term 'politiek proces' komt neer op een uitholling van de rechtstaat.


WTJGM - dinsdag 6 december 10:46

Kletskoek, ook buiten de PVV wordt de mening door veel van mijn hoogopgeleide vrienden gedeeld. Zo zou het me niet verbazen als je de hoogte van de strafmaat kunt linken aan met D66 sympathiserende rechters, dat zou een onafhankelijk onderzoek rechtvaardigen. En natuurlijk mag Knoops zich als genoemd uitlaten, waar van onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak al lang geen sprake meer is, daar moet Bartman maar eens het IRM-rapport, het onderzoek van bureau Terpstra Tukker, VJiV e.d. voor raadplegen, terwijl ik het vanuit eigen ervaringen kan bevestigen. Het wordt tijd voor juryrechtspraak.
Giordano Bruno - dinsdag 6 december 10:45

Dit betoog is een duidelijk vervolg op dat van het Meldpuntpunt Internet Discriminatie: omdat de beledigingen zijn begaan door een moslim, mag het. Hier: omdat het politiek proces wordt bedreven door politiek-correcten, mag het. Let op dat 'Uiteraard liggen publieke uitlatingen over migratie en minderheden in dit land politiek gevoelig'. Oftewel: het proces gaat over een politieke uitlating. Dat is de definitie van een 'politiek proces'.


Veel liefs - dinsdag 6 december 10:33

@wim fransdonk: Uw haat en vele met u, zorgen dat de heer Wilders beschuldigt gaat worden. Op een andere manier kunnen we nu niet meer de rechtstaat over eind houden.


BertNijhof - dinsdag 6 december 10:26

Waarom je niet de opvatting mag hebben dat je bestaande slecht integrerende Marokkanen (Volksfremdekorper) uit de maatschappij mag verwijderen, ik zou het niet weten. Het is hoog tijd dat we eindelijk een finale oplossing voor dit probleem implementeren.


jefcooper - dinsdag 6 december 08:19

Het is toch glashelder dat het bon ton is anti PVV te zijn, in Duitsland heet dat politisch korrekt. Onderdeel van dat laatste is moderne offene Gesellschaft. Dat betekent 'iedereen is welkom'. Waarom je niet de opvatting mag hebben dat we de immigratie willen regelen, ik zou het niet weten. Daarom zie ik dit proces als een politiek proces.


davido - dinsdag 6 december 06:21

Eindelijk een advocaat zie zegt wat hij denkt. Hoognodig als het om een politiek proces gaat, het raakt diep de samenleving. De onzin argumenten van het OM. Gevaarlijk en tendentieus. We mogen heel blij zijn met Knoops!


wim fransdonk - dinsdag 6 december 05:29

Mr. Bartman voelt zich persoonlijk aangesproken door de uitspraak van Mr. Knoops over ons Nederlands rechtssysteem. Dat is zijn goed recht. Wilders en grote delen van de bevolking voelen zich al decennialang persoonlijk aangesproken door het Nederlands (wan)beleid t.a.v. Marokkanen en andere niet integrerende moslims. DŠŠr komt de 'minder, minder'-uitspraak vandaan. En afgezien van het oordeel van de rechter is dŠt ons goed recht!


Red.:  Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]