De Volkskrant, 12-12-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Laura de Jong .2010

Jihadproces

Bij de juridische strijd tegen de jihad zijn essentiŽle grondrechten in het geding.

Tussentitel: Moeilijke afweging tussen bescherming en vrijheden

De rechtbank heeft in het jihadproces hoge straffen uitgedeeld. Volgens de rechters vormden de verdachten, op drie 'meelopers' na, een terroristische organisatie, die erop uit was jongeren te ronselen voor de jihad. Een opvallende uitspraak, want de verdachten hebben immers niet opgeroepen tot geweld. Ook kan er niet worden bewezen dat specifieke personen zijn geronseld.

Volgens rechtbankvoorzitter Renť Elkerbout ging dit proces over levensovertuiging en ideologie, over de islamitische identiteit, leerstellingen, geloofsbeleving en vrijheid van meningsuiting. Inderdaad zijn in deze zaak de grenzen van de wet veel moeilijker te bepalen dan in een alledaagse zaak over hennepteelt.

Want waar leg je die grens precies? Een ieder mag denken wat hij wil. Zo is het niet strafbaar het IS-gedachtengoed te omarmen. Uitingen mogen, ook volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens, 'kwetsend, choquerend of verontrustend' zijn. Toch is de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd. Het aanzetten tot geweld was al strafbaar, maar nu vindt de rechter dat ook gelden voor 'het opruien en rijp maken' voor het deelnemen aan de gewapende strijd in SyriŽ. Voor het eerst is hiermee artikel 205 van het Wetboek van Strafrecht toegepast: zonder toestemming van de Koning werven voor vreemde krijgsdienst of gewapende strijd.

In de strijd tegen intolerantie en terreur bestaat het gevaar dat een staat juist de waarden aantast die hij wil beschermen. Met deze uitspraak zijn de grenzen van twee grondslagen van onze rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie, ingeperkt. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel. Aan de andere kant drukt het vonnis de breed levende wil uit om de rechtsstaat te beschermen. Het stelt de overheid in staat in te grijpen op een moment dat er nog geen aanslagen zijn gepleegd. Dat is belangrijk, want ook in Nederland is de kans op aanslagen reŽel. Dit vonnis is een krachtig signaal dat bij het inperken van de terreurdreiging de rechtsstaat niet helemaal zonder instrumenten zit.

Niettemin raakt de nieuwe juridische strijd tegen de jihad aan oude en essentiŽle grondrechten in de Nederlandse democratie. Daarom kan het geen kwaad als een hoger hof nog eens naar deze moeilijke afweging tussen bescherming en vrijheden kijkt.


Web:
Vonnis jihadproces geeft een ongemakkelijk gevoel
TT:
Dit vonnis is een krachtig signaal dat bij het inperken van de terreurdreiging de rechtsstaat niet helemaal zonder instrumenten zit

Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]