Volkskrant.nl, 28-09-2016, Bert Schriever is jurist. .2011

Strafrechtelijke aanpak van Wilders is terecht

Volgens velen in dit land heeft Wilders al te lang zijn gang kunnen gaan met aanstootgevend gedrag, beledigingen en ophitsende, haatzaaiende uitspraken, stelt jurist Bert Schriever.

Tussentitel: Je wordt in dit land wel voor minder vervolgd, dus met die veronderstelde klassenjustitie valt het in zijn geval wel mee
Het is Wilders zelf die er een politiek proces van maakt en daar een belang bij denkt te hebben, niet het OM of zijn rechters
De vrijheid om te zeggen wat je wilt, is niet onbegrensd


Wilders duidt alles wat hij doet, en waarmee hij wordt geconfronteerd, politiek. Vandaar dat hij vorige week bij de rechtbank in Amsterdam weer fel van leer trok tegen het Openbaar Ministerie. Er zou sprake zijn van justitiŽle willekeur, een politiek proces en klassenjustitie. Het past bij de slachtofferrol waarin hij zich graag wentelt, maar meer nog in de afwijzing door de PVV van de rechtsstaat en de democratische instituties; de PVV bezondigt zich al jaren aan het uithollen daarvan.

Wilders erkent de legitimiteit van het parlement niet, vindt rechters neprechters, wil naar believen burgers ontslaan of een beroepsverbod opleggen als die iets zeggen wat de PVV niet bevalt, wat opmerkelijk is als je zegt pal voor het vrije woord te staan, en voorspelt een revolte als hij geen minister-president wordt als zijn beweging de verkiezingen wint.

Zijn respectloosheid richting andersdenkenden is stuitend en zijn recidiverend normoverschrijdend gedrag, onder het mom van vrije meningsuiting, wordt door velen in dit land als beledigend, kwetsend en grievend ervaren. Zo vreemd is het dus niet dat hij zich voor de strafrechter moet verantwoorden; je wordt in dit land wel voor minder vervolgd, dus met die veronderstelde klassenjustitie valt het in zijn geval wel mee. En anders dan Wilders wellicht denkt, of zou wensen, staat hij niet boven de wet. Nederland is immers geen Turkije of welke staat dan ook waar een dictator eenzijdig de dienst uitmaakt.Politiek proces

Het populisme, de manipulatie en het wij-zij denken waarvan Wilders zich bedient in het publieke domein, en voor de rechtbank, zijn samen te vatten onder het adagium 'wie niet voor mij is, is tegen mij'. Binnen dit uitgangspunt is in het denken van Wilders en zijn PVV geen plaats voor andersdenkenden en diversiteit. Gedrag en handelwijze van de PVV laten dit keer op keer zien. Het is de kern van het politieke handelen van Wilders c.s.: het consequent afwijzen van pluralisme als zelfstandige waarde in een democratie.

Dit gedachtegoed past naadloos in het denken van de omstreden Duitse politieke filosoof Carl Schmitt, voor wie politiek beheerst wordt door het vriend-vijand denken. Vanuit dit perspectief bezien is het niet verwonderlijk dat Wilders de scheiding van machten, de Trias Politica, consequent afwijst.

In zijn ogen is immers niet de vraag relevant of er in rechtspraak aan waarheidsvinding wordt gedaan, er een zoektocht naar rechtvaardigheid plaats vindt of dat een onafhankelijk oordeel wordt gevraagd, maar is enkel de vraag relevant of rechters voor of tegen hem zijn, vriend of vijand.

Dat verklaart ook zijn respectloosheid naar de rechterlijke macht: als dit (proces) stand houdt is het een politiek proces en een PVV-haatproces, zei hij enige tijd geleden. In het vorige proces, 2010/2011 heette het: als ik wordt veroordeeld dan hebben miljoenen terecht geen vertrouwen meer in de rechterlijke macht. En dat wordt niet gezegd in een kroeg, maar door iemand die zich geschikt vindt als leider van een liberale rechtsstaat.

Door het te doen voorkomen dat niet alleen hij terecht staat, maar ook zijn aanhang, maakt Wilders bij voorbaat van het proces een politieke aangelegenheid. Het is Wilders zelf die er een politiek proces van maakt en daar een belang bij denkt te hebben, niet het OM of zijn rechters.Haatzaaiende uitspraken

In een tijd waarin maatschappelijke onrust, onbehagen, afbrokkeling van gezag en een afkeer van de politiek de overhand hebben is het van belang dat de democratische instituties, ontdaan van emoties en waan van de dag, het plechtanker blijven van de rechtsstaat en dat de principes van de machtenscheiding onverkort overeind blijven.

Alleen op die manier, als het evenwicht tussen de onderscheiden staatsmachten blijft geborgd, kan een staat veiligheid en vrijheid aan zijn burgers garanderen en willekeur en rechtsongelijkheid voorkomen. In deze context moet ook het proces tegen Wilders worden begrepen. Niet zijn beweging staat terecht, noch zijn kiezers, maar Wilders als individu. Zo werkt het in een rechtsstaat en, als onderdeel daarvan, in het strafrecht.

Dat Wilders dit principe niet erkent moet hij zelf weten, maar dat maakt dit uitgangspunt nog niet onjuist of irrelevant. Juist als het spannend wordt is het van belang principes overeind te houden en niet toe te geven aan manipulatie, opportunisme en politiek effectbejag.

Nu het OM, in tegenstelling tot het eerste proces Wilders, dit keer de rug recht lijkt te houden en Wilders voor de rechter brengt, is het aan die andere staatsmacht, de rechterlijke macht, om te bepalen of er schade aan de samenleving en/of haar burgers is toegebracht. Veel ingewikkelder is het niet, alle politieke retoriek van Wilders ten spijt.

De vrijheid om te zeggen wat je wilt, is niet onbegrensd. Dat geldt voor burgers en dat geldt voor politici, ook als je Wilders heet.

Volgens velen in dit land heeft Wilders al te lang zijn gang kunnen gaan met aanstootgevend gedrag, beledigingen en ophitsende, haatzaaiende uitspraken. Daar kun je veel van vinden, maar niet dat het bijdraagt aan een constructieve, beheersbare, samenleving. En was dat nu juist niet ook ťťn van de functies van het strafrecht? Naast die van genoegdoening en rechtvaardigheid? Dat Wilders terecht staat is meer dan terecht.

Bert Schriever is jurist.Reacties


WTJGM - maandag 3 oktober 16:31

Wjager---Als we alle vooringenomen rechters en (hoog)leraren zouden ontslaan die heulen met de PvdA, D66 en GL, dan hielden we er niet veel meer in ons land over. Bijkomend voordeel: we hielden ook aanzienlijk minder criminelen over, dus een win-win-situatie!


Wjager - maandag 3 oktober 14:05

@Khomeinie: En Wilders kan het proces ook gebruiken om electoraal garen te spinnen door zijn favoriete slachtofferrol aan te nemen waardoor hij weg kan blijven van het gebrek aan inhoud en onderbouwing van zijn "programma". Dat heeft hij nodig, want hij holt in de peilingen achteruit nu hij niet meer kan scoren met zijn hoofdthema omdat er bijna geen vluchteling meer Nederland binnen komt. Zijn beweging begint als een luchtballon leeg te lopen bij het naderen van de verkiezingen.


Komeinie - maandag 3 oktober 12:13

@Spartuijn, eigenlijk is er nog veel meer gaande, een proces tegen Geert Wilders kan de persoon in kwestie behoorlijk in onbalans brengen, zodat hij averij oploopt voor de verkiezingen. @Lezenaar, terecht benoem je het signaal wat genegeerd wordt door de traditionele partijen en waartoe dat leidt, na 15 maart 2017 zou het politieke landschap er wel eens totaal anders uit kunnen zien!


Wjager - maandag 3 oktober 11:58

@Khomeinie: Die vergelijking met Erdogan maakte ik om dat Wilders heeft voorgesteld om rechters en (hoog)leraren die het niet met hem eens zijn, te ontslaan. Wat is volgens u dan het verschil met Erdogan die exact hetzelfde doet in Turkije? En het verbaast mij dat het u niet dwars zit indien iemand voorstelt om een groot aantal artikelen van de Nederlandse Grondwet voor bepaalde bevolkingsgroepen te schrappen. Dat hiervoor een twee derde meerderheid in het parlement nodig is die er nooit gaat komen, maakt voor de discussie weinig uit. Grondrechten en rechtstaat worden door Wilders aangetast.


Spartuijn - zondag 2 oktober 20:13

Om de politieke mening van Wilders strafrechtelijke te vervolgen moeten zijn uitspraken aan het recht getoetst worden....Van feiten kan dan geen sprake zijn aangezien het hier om geÔnterpreteerde feiten gaat en dit dan de rol van rechter moet zijn...Maar de rechter dient zich verre te houden van politieke standpunten en meningen...De rechtsstaat wordt op deze manier anders ondermijnd.


Paul Kirchhoff - zondag 2 oktober 14:55

Het OM toont overduidelijk selectieve verontwaardiging bij de aanpak van Geert Wilders. De MP mag probleemloos "Pleur op" zeggen tegen onruststokkers in Zaandam. Hoe ver is dat verwijderd van "minder minder" Het betreft dezelfde probleem groep in de Nederlandse samenleving, hier geboren zegt niets over hun onaangepaste gedrag. Wat gebeurt er wanneer Wilders "Pleur op" zou zeggen? Een neiuwe zaak van het OM tegen Geert Wilders?


Lezenaar - zondag 2 oktober 13:40

Populisme ontstaat door het wegkijken van de problemen die de mensen bezighouden. In politiek heerst dat gelijk hebben anders is dan gelijk krijgen. Gezien zijn aanhang heerst er veel onbehagen bij de bevolking, maar dat signaal wordt genegeerd door de traditionele partijen en iedereen kan zien waar het ontkennen van de problemen toe leidt. De aanklacht tegen Wilders is wel politiek geinspireerd, wat niet wil zeggen dat het een politiek proces wordt. Overigens heb ik zelden of nooit zulk een haatblog over Wilders gelezen als die van Schriever, slecht onderbouwd trouwens.


raoullll - zaterdag 1 oktober 06:00

Vrienden van mij uit Iran die zich jaren geleden tot het Christendom bekeerden zouden zeer gelukkig zijn als ze in Nederland zouden kunnen wonen omdat het in dat land je leven kan kosten als je je tot een andere godsdienst dan de Islam bekeert .


toon minten - vrijdag 30 september 12:44

wilders is een gevaar voor zich zelf en voor andere,dergelijke mensen worden normaal verpleegt in een tbs kliniek,


Komeinie - vrijdag 30 september 12:03

@Wjager, dat A viertje zit u toch wel behoorlijk dwars, Geert Wilders wil volgens mij niets liever dan de discussie aangaan, sterker nog hij lokt dat uit. Een vergelijking met Erdogan is dan ook uit den boze, Geert Wilders noemde bijvoorbeeld Ebru Ulmar een heldin, misschien dat er nu iets gaat dagen?
Lona7 - vrijdag 30 september 07:37

T.Stolk: ik zal u een voorbeeld geven van met 2 maten meten. Iemand zegt van lees en nog wat over een grote bevolkingsgroep, wil die groep de godsdienst en gebedshuis ontzeggen en scheldt en beledigt er op los. Hij vindt dat dat moet kunnen. We hebben immers vrijheid van meningsuiting. Dan uit een prof. uit Tilburg kritiek op die persoon en barst de hel los. De constant haatzaaiende meneer is diep beledigd en vindt bloedserieus dat die prof. uit z'n ambt ontheven moet worden. Zo is meneer Wilders. Hij wil absolute vrijheid voor zichzelf maar voor niemand anders. Dat heet dictatuur.


raoullll - vrijdag 30 september 04:38

Wilders is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zijn partij is het ventiel waardoor spanningen in de maatschappij nog enigszins uit de lucht genomen worden.


Komeinie - vrijdag 30 september 00:20

@WTJGM, sinds dat minder, minder, hebben er de nodige zaken de revu gepasseerd waarvoor er geen voorgedrukte aangiftes klaar lagen! Zoiets doet je toch wel aan de echtheid van deze zogenaamde democratie twijfelen, een jurist die voor de muziek uitloopt en zich bezigt met een oordeel, voordat de rechter ook maar enige uitspraak heeft gedaan, vult en dikt dit alleen nog maar aan! Zijn we dan echt tot een bananenrepubliek verworden sinds de EU de scepter zwaait?


rvdaa - vrijdag 30 september 00:10

Een waterdichte analyse. Helemaal mee eens. En met mij driekwart van alle Nederlanders. Het zure is dat wij allemaal ook gewoon meebetalen aan zijn beveiliging. Waarmee we zijn grensoverschrijdend gedrag al jaren in stand houden. Morgen mee stoppen.


Komeinie - donderdag 29 september 23:56

@Wjager, u bent nogal in de ban van het A viertje, maar ik denk zelfs niet dat Geert Wilders tot discussie gedwongen hoeft te worden, dat velletje papier is naar mijns inziens juist bedoeld om de discussie uit te lokken! In ieder geval snapt u dat het monddood maken niet de oplossing is maar juist meer problemen genereert, Geert Wilders is niet de Erdogan van Nederland. Het is u blijkbaar duidelijk geworden dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, helaas tref ik nog heel veel vastgeroeste meningen aan, van mensen die het nog steeds niet wensen te begrijpen, inclusief Bert Schriever!


jevers - donderdag 29 september 23:21

T Stolk Alsof de bijbel zo vredelievend is. Wel eens gelezen over de allesvernietigende oorlog in regelrechte opdracht van God? De vele eeuwen van jodenvervolging door christenen vergeten? De vele oorlogen in Europa. De bezetting van verschillende continenten waar de plaatselijke bevolking door de christelijke euopeanen werd afgeslacht/verdreven? De slavernij. Dat alles met die fantastische bijbel als leidraad. Geloven zijn uitgevonden om mensen te onderdrukken, uit te buiten, dom en arm te houden. Geldt niet alleen voor de islam, maar ook voor christelijke geloof.


Spartuijn - donderdag 29 september 22:50

Deze strafrechtelijke aanpak leidt dan ook niet tot vervolging...De rechter gaat niet op de stoel van de politiek zitten en wenst daar niet aan mee te doen.


wim fransdonk - donderdag 29 september 22:48

Eigenlijk ben ik wel blij met de hetze tegen Wilders, op dit forum, in de politiek en in de media. Des te meer kiezers zullen een diepe afkeer krijgen van de politiek correcte aapjes: niet (willen) kijken, niet (willen) luisteren en niets (willen) zeggen. Degenen, die het gevaar van de reeds aanwezige religieuze vijfde colonne voor ons land wťl zien, zullen des te massaler in maart 2017 de rekening voor die houding presenteren!


Jerbert - donderdag 29 september 22:35

JJ Gulik: Goed verhaal, maar kan Wilders wel een volksvertegenwoordiger zijn als hij een partij heeft met maar 1 lid? Technisch misschien wel omdat hij verkozen is, maar hij vertegenwoordigt vooral zichzelf en zijn persoonlijke ideeŽn en belangen. De rest van de PVV zijn tassendragers, halve criminelen en jaknikkers. Degenen met een beetje ruggengraat zijn er alweer uitgestapt..


GeorgeX - donderdag 29 september 22:08

@Thunderbird72 Veel reacties hier lopen over van haat voor Wilders. In een vrije samenleving is dat ieders goed recht. Het debat op het scherpst van de snede waar alles gezegd mag worden is onze vrije cultuur in optima forma. Hetgeen Schriever hier te berde brengt is de doodsteek voor de vrije maatschappij. Inmiddels zijn we al aardig op een hellend vlak naar onvrijheid door de immigratie van een feodale cultuur die geen incasserings- en relativeringsvermogen heeft, en dat ook nog aan ons oplegt.
Hazlo - donderdag 29 september 22:03

@Lona; Ik denk dat je bent vastgelopen in je anti Wilders vooroordeel. De verschillen tussen de PVV en de VVD zijn m.b.t. de E.U., de euro, de gelukzoekerindustrie, de islam, de ontwikkelingshulp, vredesmissies, betrekkingen met Rusland, en op sociaal economisch terrein zoals de AOW leeftijd, de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten en de omgang met dieren inmiddels groter dan die van de VVD met de S.P., alleen kan de PVV aangeven waar zij het geld vandaan kan halen en staat multicultie Roemer m.b.t. de financiering van zijn ziekenfonds plannen met zijn mond vol tanden!


to the point - donderdag 29 september 21:22

ik wil maar i ding zeggen tegen de schrijver want dat mag wel van politiek correcte media pleur up naar turkije. dit proces is gewoon politiek en een revange omdat de vorige keer het openbaar ministerie verloor en ook nog de rechtbank diskwilificeerde. en misschien wil deze schrijver even uitleggen waarom pleur up van Rutte wel mag en minder minder niet. ik zie het verschil niet. aŮls wilders woirdt veroordeelt eis ik een proces tegen rutte , deminsters en de staat wegens discriminatie Wilders wel en Rutte niet dat is discriminatie van het openbaar ministerie van het ergste soort.


Komeinie - donderdag 29 september 20:20

@Neeltje Makreel, je hoeft geen PVV stemmer te zijn om te zien dat er het nodige niet deugt en dat Wilders wel degelijk een punt heeft betreffende de islam. Daarin heb je helemaal gelijk, steeds meer Nederlanders beginnen dat wel in te zien, de pro Erdogan vlaggenzwaaiers bevestigen dat alleen nog maar.


Future is back - donderdag 29 september 20:10

Hmmm , 100 x een bijna overtreding zijn nog steeds nul overtredingen, simpel gezegd houdt deze zaak natuurlijk geen stand, lijkt meer op onmacht om onwelgevalligheden op deze manier te willen bestrijden.


WTJGM - donderdag 29 september 18:51

Volgens velen in dit land? Je moet wel aanhanger van pseudolinks of van de islam zijn om met zo'n even vage als onjuiste veronderstelling te komen. 5000 aangestuurde aangiftes (door en van wie is niet moeilijk raden) tegenover bijna 17 miljoen medelanders die geen aangifte hebben gedaan, maar die mogen bij Schriever kennelijk geen naam hebben. Dit is een politiek proces om tegengeluiden de kop in te drukken, waar die vraag (want dat was het) van Wilders helemaal niet tot een rechtsgang zou moeten leiden, en gemeenschapsgeld wordt verkwist. Laat Bert de Basher maar bij Knoops in de leer gaan.


Wjager - donderdag 29 september 18:28

@Khomeinie: Wilders moet niet monddood worden gemaakt, maar juist tot discussie worden gedwongen. Hij wil immers verschillende artikelen van onze Grondwet bij het oud papier zetten. Verbod op de koran (vrijheid van drukpers), verbod op islamistische scholen (vrijheid van onderwijs), verbod op moskeeŽn (vrijheid van godsdienst). Hij wil ook dat politie huizen van privťpersonen binnen gaat om boeken in beslag te nemen. Verder meldt hij dat rechters en (hoog)leraren die zijn gedachtegoed niet delen, moeten worden ontslagen. Dat doet Erdogan in Turkije ook. Willen wij echt onze eigen Erdogan hier?


kidmort - donderdag 29 september 17:52

@Bertus T Citaat:"De gewone man/vrouw op straat prikt inmiddels door dit quasi intellectuele geneuzel heen." De gewone man/vrouw op straat prikt ook eenvoudig door dit niet politiek correcte quasi anti-intellectuele en simplistische geneuzel van querulanten heen. Over welke "gewone man/vrouw op straat" heeft u het eigenlijk?


Heraclitus - donderdag 29 september 17:44

Bert Schriever is jurist en vast onderdeel van het zogeheten Openbaar Ministerie, waarvan alleen al de naam qua trias politica rammelt.


JJGulik - donderdag 29 september 17:03

De schrijver heeft geen aandacht voor uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg dat rekening houdt met de speciale positie van een volksvertegenwoordiger, Dat kan bij de vraag of er een veroordeling kan volgen heel essentieel kan zijn. Over deze materie heb ik een artikel geschreven dat onder de trefwoorden Guur Klimaat nummer 1 staat bij google en nog altijd redelijk actueel is.


Neeltje Makreel - donderdag 29 september 16:57

Hoewel geen PVV stemmer wil ik opmerken dat er in de Media door ons zogenaamde objectieve journalisten korps nauwelijks met Wilders maar daarentegen over Wilders vele miljoenen lettertekens geschreven worden. Per saldo roept Wilders zeer WEINIG ! Het geitensokken intellectuele proletariaat moet alleen al om hun loonstrookje, zwaar anti Wilders zijn. Een flink deel van de NL bevolking deelt de kern van Wilders verhaal. Wilders heeft weldegelijk een punt met zijn uitspraken over de Islam. Als die werkelijk nog meer macht krijgen :Progressief NL vlucht dan maar rap!
thunderbird72 - donderdag 29 september 16:20

@ georgeX U schrijft; "Het is een ieders en Wilders goed recht om te haten en te beledigen." En met dat in het achtehoofd verdedigen "we" onze Nederlandse cultuur en komt alles weer goed? Echt waar??


Xtravaganzi - donderdag 29 september 15:40

Heel juist. Goed verhaal. Dit is een traktaat tegen despotisme, tirannie en het smoren van kritiek op Gevaarlijke Geert. Verlichting? Trias Politica? Rechtsstaat? Wat?? Wij, Geert Wilders, bij de gratie van het volk, lasten en bevelen dat ditzelfde volk mij alle eer en macht geeft om alleen te heersen en te beslissen wat Waarheid is. Verzet en kritiek worden verboden. Fascistische boeken worden in beslag genomen. Ontslag en preventieve opsluiting zullen uw deel zijn. Mijn Waarheid is uw vrijheid. Leve Mijzelf: Geert Wilders. (Uh, vraagje. Mag ik u op de hak nemen? -Ja jongen, nu nog wel).


Irene Bal - donderdag 29 september 15:01

Glashelder betoog, geen speld tussen te krijgen. Wilders staat terecht om wat hij heeft gezegd en gedaan, nergens anders om. Hij is al jaren een splijtzwam en ik hoop dat de rechters het maatschappelijk effect hiervan juist inschatten. Hij verwoordt namelijk niet de woede van de mensen, hij zweept ze tot die woede op, gewone aardige mensen, buren en streekgenoten, mensen dichtbij.


T Stolk - donderdag 29 september 14:47

@Lona7 In de koran staan diverse hatelijke teksten over joden, christenen en andere niet-moslims. Waarom mag er wel openlijk voorgedragen worden uit de koran maar moet Wilders zwijgen? Meet u niet teveel met twee maten? Geldt de vrijheid van meningsuiting alleen voor aanhangers van een bepaalde religie of mogen wij ook kritiek hebben op alle misstanden die een bepaalde religie wereldwijd veroorzaakt?


Doekle Kip - donderdag 29 september 14:34

Het heeft geen zin om te proberen Wilders en zijn ideeŽn steeds steeds maar onder het tapijt te blijven vegen. Een groeiend deel van de maatschappij hangt zijn denkbeelden aan en het is daarom goed er gedegen aandacht aan te besteden. Mooie principes lossen niet alles op, in de praktijk blijken ze maar al te vaak wereldvreemd. De democratische beginselen bestaan in NL ook voor een groot deel alleen in theorie. Kijk bv. naar de antidemocratische EU, de ongekozen burgemeester, een eerste kamer vol vrindjes die zich ook nog met politiek in laten, een koning als staatshoofd, enz. enz.


Komeinie - donderdag 29 september 13:26

@Wjager, wat is "misschien", het is terecht of onterecht, meer keuzes zijn er namelijk niet, uiteraard kies ik duidelijk voor onterecht! Dit hele proces is namelijk spijkers op laag water zoeken, voorgedrukte aangiften zeggen eigenlijk al genoeg! Het meest bizarre is wel dat dit proces plaatsvind op een bepaald tijdstip, vandaar ook dat u over het A viertje begon, wat in combinatie met de nu zichtbaar geworden problemen bij een andere dubbele nationaliteiten minderheidsgroep nog wel eens een explosief mengsel kan gaan worden! Een politieke moord hielp niet, politiek monddood maken ook niet!


JJGulik - donderdag 29 september 13:25

Wilders kan mogelijk binnen de kaders van de wetgeving in Nederland wel vervolgd worden maar claim dan niet een volwaardige democratie te zijn. De vrijheid van meningsuiting is een kernrecht waarmee het volk zijn wil kenbaar kan maken en politici hebben als vertolkers van de wil van het volk daarbij een speciale positie. Wilders behandelt thema's die de fundamenten van de samenleving raken. En in een democratie moet je je woorden niet op een goudschaaltje moeten hoeven wegen. In de praktijk brengen velen hun mening niet naar voren of omfloerst omdat Nederland al lang geen echte democratie is.


Komeinie - donderdag 29 september 12:59

@antonius_b, juristen zoals een Bert Schriever zien mensen zoals een Geert Wilders als een gevaar voor de democratie, het tegenovergestelde is echter waar, misschien dat we met Wilders nog wat aan democratie terug krijgen. Alleen al het minder "Marokkanen" klopt eigenlijk voor geen meter, want zijn ze na twee of drie generaties hier geboren te zijn nog steeds Marokkaan? Totdat de bom barst doet het merendeel van onze politici niets anders dan de problemen voor zich uit schuiven, nou straks is er zelfs de keuze in varianten op Wilders, eens kijken wat er dan gebeurt met de huidige politiek!


H.E.F. Andrioli - donderdag 29 september 11:45

Vraagje: Wat bedoelt Lona7 met de bijltjesnacht ?


goldfinger - donderdag 29 september 11:40

Met dezelfde argumenten en redenatie (kwetsen, grieven, respectloosheid) werden ongelovigen en wetenschappers tijdens de inquisitie met duizenden vervolgd. Hoe durfde men te tornen aan Gods Woord.. Kritiek op religie, met al haar walgelijke misstanden, zou volgens Bert dus strafbaar moeten worden? Enge meneer die Bert..
Komeinie - donderdag 29 september 11:01

Of een strafrechtelijke aanpak van Geert Wilders terecht is, moet nog maar blijken, het Nederland met de voorgedrukte aangiften is geen democratie! De opstartdatum van dit proces is uiteraard ook zeer goed doordacht, hiermee poogt men hem zoveel mogelijk te storen in de verkiezingscampagne! Voor @Bert Schriever als jurist is Geert Wilders al bij voorbaat veroordeeld, eigenlijk zegt dit al genoeg over deze jurist! Het vergaren van valse aanklachten geeft ook wel aan tot welk een samenleving we verworden zijn, het pleit eerder voor een demo-dictatuur dan voor een democratie!


S. Takom - donderdag 29 september 09:56

Hoe oud is deze legist?


Eduaars - donderdag 29 september 09:52

Overigens is Erdogan geen dictator, maar een democratisch door het Turkse volk gekozen president. Dat hij er - zeker in westerse ogen - betreurenswaardige rechtstatelijke methoden op na houdt doet daar niet aan af. Van een jurist mag toch wel worden verwacht dat hij dat onderscheid kan maken.


Veel liefs - donderdag 29 september 09:43

Even een vraag aan de PVV stemmers. Waarom accepteert u een politieke beweging waar de heer Wilders als enige lid tevens leider van is?


raoullll - donderdag 29 september 09:33

Inderdaad, wanneer Dhr Wilders minder minder over criminele Marokkanen had geroepen dan was dat nooit zo ophitserig overgekomen, wat het nu wel was. Jammer genoeg is in deze jaren de Islam met al zijn uitwassen nou niet bepaald een liefelijke godsdienst te noemen maar je hebt de vrijheid nu eenmaal in Nederland om elke religie die je aanhangt te belijden. Ik vertrouw dat Nederlandse Moslims over het algemeen voldoende relativeringsvermogen hebben.


KnollemaA - donderdag 29 september 08:46

Toen Wilders slechts het woord islam gebruikte, mocht dit omdat hij niet groepen mensen beledigde, maar slechts een religie. Dit is blijkbaar toegestaan. Nu hij nadrukkelijk een groep mensen noemt is het m.i. niet meer als logisch, dat hij nu wederom voor de rechter wordt gedaagd. Ik ben benieuwd naar de uitspraak. Overigens als men niet inziet dat Wilders puur geniet van de rotzooi die hij veroorzaakt, maar absoluut niet op zoek is naar een oplossing, dan zal men dit door een uitspraak van een rechter ook niet gaan inzien.


Lona7 - donderdag 29 september 07:01

En Wilders mag geen fascist genoemd worden terwijl als hij het voor het zeggen krijgt, de moskeeŽn gesloopt zullen worden en de koran uit de huizen zullen worden gehaald. Waarin verschilt dit van de pogroms en bijltjesnacht? Door de trias politica niet te erkennen, roept hij op tot burgeroorlog want die is het fundament van onze samenleving. Vrijheid van meningsuiting geldt uitsluitend voor Wilders en voor niemand anders. Kijk maar naar het lof van trouwe dienares Agema, afgeserveerd. Hij beoogt een dictatuur en die noemt hij vrijheid. Fantastisch om op te stemmen? Dan niet zeuren achteraf.


Gerald_Thus - donderdag 29 september 06:47

Eens met Bert Schriever! Is Wim Fransdonk een jurist? Hoe persoonlijk is zijn argument wel niet door uitspraken van Wilders als niet beledigend te ervaren? Het verwijt van Fransdonk zegt meer over hemzelf dan over Bert Schriever.


jevers - donderdag 29 september 00:34

Helemaal en hartgrondig met Bert Schriever eens. Eindelijk eens iemand die niet alles goed zevert maar goed onderbouwd zijn opinie geeft. Wilders stigmatiseert, criminaliseert, discrimineert en beledigt hele bevolkingsgroepen. Wil de rechtstaat om zeep helpen en is het enige lid tevens leider van een niet democratische politieke beweging. Hoop dat de rechter deze keer niet bang is voor hem .


Leendert Jonker - woensdag 28 september 23:51

Eigenlijk wel treurig dat vooral de aanhang van Wilders op dit vertoog reageert. Is dit symptoom van angst om voor "politiek correct" te worden aangezien. Het wordt echt tijd dat de kinderen van de Verlichting de tegenaanval openen.
chesslover - woensdag 28 september 23:44

Had Wilders genuanceerd gezegd, er zijn criminele Marokkanen, willen jullie daarvan in Nederland minder, dan was er niet zo veel ophef geweest. Hetzelfde geldt voor een oproep om minder criminelen met een Nederlandse achtergrond. Haat zaaien daarentegen wordt het als hij generaliserend vraagt of men minder Marokkanen in Nederland wil en hij dat gaat regelen. Een bevolkingsgroep, met menig Marokkaan die goed is geÔntegreerd en bijdraagt aan onze samenleving, wordt daarmee bedreigd en in een kwaad daglicht gezet. Wilders gaat hier bewust over de schreef; de grens van vrijheid van mening.


Risp - woensdag 28 september 23:43

Wilders wil een sfeer scheppen waarin men een bepaalde groep mensen uit de samenleving, in dit geval Moslims, mag bekritiseren waarbij onderbouwing van de "kritiek" niet meer belangrijk is. Voorbeelden zijn zijn angst voor Islamisering van de smurfen, etc. Wilders wil een sfeer scheppen waarin burgers groepen mensen zonder noemenswaardige onderbouwing van werkelijk alles kan en mag beschuldigen. Zoiets is geen kritiek meer maar laster. Laster is strafbaar en deze wet geldt voor iedereen in dit land. Een persoon heeft het recht naar de rechter te stappen als zijn rechten in gedrang komen.


Wjager - woensdag 28 september 21:45

Misschien is de strafrechtelijke aanpak van Wilders terecht. Maar de enige die bij een proces echt garen bij spint, is de heer Wilders zelf. Hij kan immers zijn favoriete slachtofferrol aannemen waardoor de discussie verschuift van zijn A-vodje verkiezingsprogramma met onzin, en ongrondwettelijke verboden naar zijn persoon zelf.


antonius_b - woensdag 28 september 21:37

Jeetje, uit dit stuk wordt wel duidelijk dat Bert Schriever een bloed hekel heeft aan Geert Wilders. Van alles en nog wat wordt her en der bij elkaar gehaald en in de juridische mixer van B.S. door elkaar gemaald. Dat mag van mij hoor en dat mag Bert van mij ook aan iedereen die dat wil horen en/of lezen overbrengen. Geen thema, vrijheid van meningsuiting! Maar....waarom moet Wilders z'n mond houden en mag Bert Schriever schrijven wat ie wil ?


Bertus T - woensdag 28 september 19:33

Tjeemig, de verkiezingscampagnes zijn nog niet begonnen, maar het PVV/Wilders-bashen heeft alweer een aanvang genomen. Ondanks uw bashing-prietpraat heb ik mijn keuze reeds gemaakt. En ik weet velen met mij. De gewone man/vrouw op straat prikt inmiddels door dit quasi intellectuele geneuzel heen. Laat u verrassen heer Schrievers.


J.A. Hemert - woensdag 28 september 19:25

Mijn hemel, wat een oratie. Bol van termen waar ik wel v,Dale bij wil hebben: aanstootgevend, haatzaaiend, 'consequent' afwijzen Trias Politica, en ga zo maar door. En dat door een jurist. Waar gaat het in de kern (rechtszaak) om? WildersŅ minder-minder uitspraak. Tijd om een stel regeringsleiders voor de rechter te slepen, die begonnen zijn de instroom van 'asielzoekers' te minder minderen.


wim fransdonk - woensdag 28 september 19:25

Bert Schriever is jurist? 'Volgens velen (??) in dit land heeft Wilders al te lang (??) zijn gang kunnen gaan met aanstootgevend gedrag, beledigingen en ophitsende, haatzaaiende uitspraken', stelt hij. Nu heb ik in vele jaren juristerij zelden zo'n ongeordende brij van persoonlijke 'argumenten' in woord of geschrift mogen aanschouwen. Onze rechters doen hun werk over het algemeen kundig, zakelijk en objectief. Ik vrees, dat de heer Schriever niet tot die categorie juristen behoort. Gelukkig maar!


GeorgeX - woensdag 28 september 19:20

De vrijheid van meningsuiting wordt alleen begrensd bij het oproepen tot geweld. Het is een ieders en Wilders goed recht om te haten en te beledigen. Zelfs in de Bijbel in het boek Prediker 3 vers 8 staat : Er is een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten. Misschien wil de heer Schriever in zijn waanzin om van alles te verbieden ook de Bijbel verbieden?


schotkamp - woensdag 28 september 18:47

Helemaal juist. Zo is het maar net. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Je mag hier alles zeggen, maar het hoeft niet. Zeker als het tot doel heeft om te beledigen of haat te zaaien.


DAvL - woensdag 28 september 18:46

Er lagen duizenden voorbedrukte aangiftes klaar, politici hebben opgeroepen tot aangifte en vervolgens wordt de aanvang van het proces net zolang uitgesteld totdat het samenvalt met de start van het campagne seizoen. Uiteraard gaat het hier om een politiek proces.


Giordano...
Leuk, zo'n discussie. Islamofoben tegen Wilderofoben. En volkomen terecht dat die op gelijke voet worden gezien, want Wilders heeft tenslotte ook zaken als de burgeroorlog in SyriŽ op zijn geweten. De ene groep Wilders aanhangers tegen de andere. En dat maakt het Wilderisme ook in Nederland zo gevaarlijk ....Red.:  Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]