De Volkskrant, 31-12-2016, ingezonden brief van Bert van Delden, oud-rechter, Den Haag 18 jun.2014

Spelbederf

Dat 'ons rechtssysteem veel ruimte biedt aan meneer Wilders' zoals Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt, is juist. En dat moet ook zo blijven.

Contempt of court-wetgeving kan gevoeglijk achterwege blijven.

Daarbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat de uitlatingen van Wilders over de rechters in zijn zaak en de rechtspraak in het algemeen van een andere orde van grootte zijn - en een andere impact hebben - dan die van een veroordeelde die een enkele keer foeterend en scheldend de rechtszaal verlaat.

Wilders, die zegt te verwoorden wat miljoenen mensen denken, had zijn woorden beter moeten wegen en Frits Bakker had in dit geval wel wat meer tegenwicht mogen bieden.

Maar nog steeds behoeft niet getwijfeld te worden aan het feit dat Wilders een eerlijk proces krijgt.


 


IRP: 


Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]